måndag 10 augusti 2009

Undernärda barn i Gaza

Redan före det senaste kriget var bristen på mat ett allvarligt problem enligt såväl den palestinska myndigheten som oberoende bedömare. Kvinnor och barn var extra drabbade. Och nyligen rapporterade Världshälsoorganisationen, WHO, att 10 procent av barnen i Gaza är undernärda. Familjer beroende av matbistånd sägs samtidigt få en kost utan viktig näring som vitaminer och protein. FN framför att de tillåtna leveranserna in till Gaza numera motsvarar en fjärdedel av transporterna före belägringen, samtidigt som hela 80 procent av palestinierna i Gaza uppges vara beroende av matbistånd. Orsaken till ökningen hänförs till att stora områden jordbruksmark ödelades vid Israels attacker för ett halvår sedan. Så sent som i juni krävde 38 hjälporganisationer, bland annat den världsomspännande bistånds- och välgörenhetsorganisationen Oxfam och flera FN-organisationer, att belägringen av Gaza skulle upphöra omedelbart. Sveriges regering kan med fördel som ordförandeland i EU ta politiska och ekonomiska initiativ mot bakgrund av att livsmedelssituationen i Gaza särskilt drabbar barn. Barnen kan inte vänta på politiska helhetslösningar på konflikten