torsdag 30 april 2009

Kvinnors rättigheter i fängelse måste stärkas - COE i Strasbourg

Nyss hemkommen från några dagar i vackra Strasbourg från mitt arbete i Europarådet. Många viktiga frågor diskuterades och jag valde att särkiltuppmärksamma Europarådets senaste rapport om kvinnor i fängelser.

Det är för mig en viktig fråga att uppmärksamma de speciella problem fängslade kvinnor har. Särskilt gällande situationen för ensamstående mammor, gravida, underåriga, och hur fängelseskapet påverkar deras eget psyke och familjerelationer.

Jag i egenskap som ordförande för Europarådets kommitté lika rättigheter för män och kvinnor lade fram ett antal ändringsförslag för att förstärka kvinnors rättigheter i resolutionen.

Kampen för jämställda rättigheter måste alltid genomsyra alla samhällsfärer och framhävas på samtliga beslutsnivåer, såväl lokal, nationell, europeisk som global.

Imorgon första majtalar jag i Aneby och tranås, kom och slut upp i det fina vårvädret, tillsammans höjer vi rösten mot regeringen som för närvarande sänker jobbsverige..

Väl mött...

/Carina
I

onsdag 29 april 2009

Socialdemokraterna är de ungas alternativ - ett bra betyg!

Idag kom en ny undersökning från SIFO som visar att Socialdemokraterna får ökat förtroende för sin politik hos unga väljare. Det är ett mycket bra betyg för vår politik. Det tyder på förnyelse och framtidstänk.

Vi investerar då också i en politik för jobb, i ungas framtid, till skillnad från regeringen Reinfeldts ständiga tjat och tomma prat om att hålla hårt i statsfinanserna. Har man råd med skattesänkningar i en lågkonjuktur, så säger mitt logiska förnuft att då borde man ha råd att investera i Sveriges näringsliv, ungdomar och välfärd, allt för att ge Sverige den nya färdriktning vi behöver.

Precis som det rödgröna alternativet skriver på SVD idag befinner sig världen i en global ekonomisk nedgång. Sveriges industri drabbas hårt genom vikande export, varsel och uppsägningar. Arbetslösheten stiger kraftigt och allra hårdast drabbas ungdomar som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Men det betyder inte att de nationella regeringarna ska sitta stilla i båten, det är djupt oansvarigt.

Att ta ansvar för jobben är att ta ansvar för Sveriges ekonomi. I juni i år lämnar den största ungdomskullen på många år gymnasiet. Dessa ungdomar tar studenten mitt i en brinnande lågkonjunktur där regeringen istället för att investera i fler jobb och fler utbildningsplatser prioriterar att sänka skatten med lånade pengar. Detta är fel väg att gå.

Intresseorganisationen Företagarna intygar att det är precis utbildningsåtgärder som behövs. Drygt var fjärde småföretagare planerar att dra sig tillbaka under de kommande fem åren. Det innebär att cirka 180 000 företag kommer att byta ägare eller eventuellt läggas ned. Men få vet hur de ska klara generationsbubblan. Det finns alltså en rejäl brist på utbildad arbetskraft. Det finns en abretsmarknad bortom de tuffa åren. Därför vet vi att det lönar sig att investera i ungdomar och möjliggöra krediter till lukrativa småföretag som måste rida ut stormen nu.

Den globala finansoron samt en allt svagare inhemsk efterfrågan har påverkat Jönköpings läns småföretag negativt. Länets företag redovisar dessutom en extremt pressad lönsamhet.
Ytterligare 8 procent uppger slutligen en brist på extern finansiering som främsta tillväxthinder.

Socialdemorkaterna för en aktiv näringspolitik för ett lyckat entreprenörskap även under lågkonjukturen. En röst på Socialdemokraterna i EU-valet och riksdagsvalet är en röst på en konkurrenskraftig ungdomsgeneration och starka småföretagare.

Lyft Sverige ur krisen!/Carina

onsdag 22 april 2009

Svensk medias rapportering om EU är återigen bristande och höger blocket talar med kluven tunga!

Igår röstade Europaparlamentets industriutskott (ITRE) om det så kallade telekompaketet. Bl.a. Svenska dagbladet gick ut och skrev att ITRE minsann hade röstat ner förslaget i sin helhelt men det stämmer ju tyvärr inte! Vad ITRE röstade lyckligtvis för är, ett ändringsförslag som lyder:

” … tillämpa principen att inga begräsningar i slutanvändarnas grundläggande rättigheter och friheter framförallt enligt artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundlägganderätigheterna om yttrandefrihet och informationsfrihet få ske utan föregående beslut från rättsvårdande myndigheters sida utom i de fall den allmänna säkerheten hotas då beslut kanfattas i efterhand.”

På ren svenska betyder detta att ingen internetanvändare får stängas av utan att en domstol har provat fallet! Lena Ek och Gunnar Hökmark samt Göran Färm var de svenska EU-parlamentariker som röstade för ändringsförslaget. Bred svensk enighet i frågan alltså men varför är den svenska regeringen så passiv i frågan? Varför har inte infrastrukturministern Åsa Torstensson & Co valt en annan linje i EU:s mäktigaste organ (rådet) än vad hennes partikamrat och alliansbröder gjorde i Europaparlamentet? Kan det vara så att högerpresidenten Sarkozy har använt sig av påtryckningsmedel mot den svenska högerregeringen? Sarkozy själv är nämligen arkitekten bakom det vansinniga förslaget att internetanvändare ska förbjudas att använda internet om de bryter mot t.ex. upphovsrätten (läs fildelning) mer än tre gånger. Det ska bli intressant och följa den interna borgerliga debatten om frihetsinskränkande EU-initiativ under Sveriges ordförandeskap.

/Carina

torsdag 16 april 2009

Framgång kräver företagsamhet!

Den rådande lågkonjunkturen har inte bara medfört en dålig arbetsmarknad och många varsel. Nu går även företagen i konkurs på löpande band. I mitt hemlän Jönköping har antalet företagskonkurser under perioden januari till mars 2009 fördubblats om man jämför med 2008.

Det är mycket oroande eftersom småföretagen sysselsätter ca 1.6 miljoner människor i Sverige. Det finns en stark entreprenörsanda i Sverige och den bör enligt min mening stimuleras till det yttersta under lågkonjunkturen. Här ligger den gyllne nyckeln till nya jobb. För att starta nya företag behöver bankerna låna ut pengar, krisen har gjort att bankutlåningen stramats åt, det är ett problem. Det är en av regeringens viktigaste uppgifter att lösa, men just nu gör de kraftiga felprioriteringar genom att skjuta in flera miljarder i arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att folk ska gå på bidrag och söka jobb (jobb som inte finns) Att "gömma" arbetslösa hjälper inte människor.

Därför är det glädjande att idag läsa om Rosengård Invest. Investerare som planerar att hjälpa invandrare med krediter för att starta företag. Det är i kristider som investeringar ska göras.

Ett annat problem för företag är att de fått ekonomiska problem pga av uteblivna betalningar från det offentliga. Därför är EU-kommissionens senaste initiativ till lagförslag mycket välkommet. Den nya lagstiftning skulle tvinga offentliga myndigheter i EU-länderna att betala sina räkningar senast inom 30 dagar.

EU gör skillnad i din och min vardag! En av mina främsta ambitioner om jag skulle bli invald i Europaparlamentet är att jobba för att stärka företagens konkurrenskraft ytterliggare genom att EU ska arbeta fram hållbarhetsriktlinjer så företag kan bli bättre på att ta samhällsansvar för sin verksamhet. Det har visat sig ge ökad lönsamhet, nu ska vi hjälpa alla företag som på frivillig väg vill ta mer ansvar att göra det!

/Carina


onsdag 15 april 2009

Tillbaka i Sverige utan bagage!

Igår var jag åter på svensk mark igen efter ganska omtumlande resa i Etiopien. På hemvägen blev jag kvarhållen ett bra tag på flygplatsen samtidigt som mitt bagage slussades iväg ut på villovägar. Det är aldrig riskfritt att resa ut i världen, och jag är lika tacksam varje gång jag kommer hem i en hel bit. Värre är läget för Biturkan Mideksa, som jag tyvärr inte fick möjligheten att träffa. Hon sitter fängslad under omänskliga förhållanden av en regim som känner sig hotad vid makten. Men kampen för hennes frigivning fortsätter.

/Carina

fredag 10 april 2009

Birtukan Mideksa lever i en grav!!

Är just nu på plats i Etiopien i Afrika för att träffa landets politiska opposition. Jag hoppades jag skulle få en möjlighet att träffa deras fängslade oppositionsledare Birtukan Mideksa, men det har inte varit möjligt. Igår fick jag dock möjlighet att träffa hennes mor, som tyvärr gav en dyster bild av Medeksas nuvarande situation i fängelset.

"Hon befinner sig i en gravliknande situation" sa modern.

Birtukan Mideksa sitter fängslad i huvudstaden Addis Abeba. Hon sitter inspärrad på politiska grunder, vilket är helt oacceptabelt. Det var ett uttalande hon gjorde när hon besökte oss i november i Stockholm som fick den etiopiska regeringen att kasta henne i fängelset (igen) den 29 december 2008.

Den här behandlingen av Birtukan Mideksa och den etiopiska oppositionen är något som vi i Sverige, EU och väst inte stillasittande får acceptera. Vi måste visa solidaritet och stå upp för den fredliga kampen för demokrati i både Etiopien och hela Afrika. Att förbättra demokratin i Etiopien är dessutom viktigt för att hela Afrikas horn med länder som Somalia, Eritrea och Sudan ska kunna demokratiseras.


Trots situationen som Mideksa befinner sig i är anstärningningarna från Carl Bildts sida milt sagt otillräckliga. Nu pågår även planeringen inför valet 2010. Det kommande valet i Etiopien måste bli fritt och rättvist. Valövervakning från EU kan förutses möta blandade känslor. Men för att bidra till attöka förutsättningarna för ett legitimt val anser jag regeringen omedelbart bör ta initiativ i EU för valövervakning.
Den 27 mars frågade jag därför utrikesministern om han och regeringen vidtagit någon åtgärd beträffande valvövervakningen för valet 2010 i Etiopien. Svaret ges i samma grumliga anda som vanligt.

"Diskussionen om vilka val under 2010 som EU ska prioritera för eventuella valövervakningsinsatser äger rum under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 och Sverige kommer då att verka för att EU övervakar valet, givet att förutsättningar för detta föreligger."

Regeringen vill helt enkelt inte utkrävas på ansvar för varken det ena eller andra. "No strings attached" mentaliteten tenderar att vara starkt överrepresenterad hos regeringen.

Den svenska regeringen måste visa handlingskraft, deras nuvarande inställning sätter käppar i hjulet för allt vad förändring innebär.

/Carina

lördag 4 april 2009

FRIA BIRTURKAN MIDEKSA


I november fick var Birtukan Mideksa, Etiopiens första kvinnliga partiledare och en av de få kvinnliga partiledarna i Afrika någonsin på besök hos Socialdemokraterna i Stockholm. Mideksa har de senaste åren lett den fredliga oppositionen i landet. Den 29 december nåddes vi dock av det fruktansvärda beskedet att hon gripits och kastats i fängelse i Addis Abeba. Hon sitter nu inlåst på ett livstidsstraff i en mycket liten och mycket varm cell som saknar fönster. Den enda personer som får träffa henne utifrån är hennes mamma och treåriga dotter. I veckan som kommer åker jag ner för partiets räkning för att träffa Mideksas parti, Unity for Democracy and Justice Party.

Bakgrund:

Partiet hade stora framgångar i det etiopiska valet 2005. I till exempel kommunvalet i Addis Abeba vann partiet 137 av 138 platser och tendensen var likadan på landsbygden. Trots detta vann regeringskoalitionen nationellt, valresultatet fördröjdes med tre veckor och omvärlden anklagade premiärminister Meles Zenawis regering för valfusk. Dagen efter valet införde regeringen undantagstillstånd samtidigt som rösträkningen avbröts. Fredliga demonstrationer utbröt i vilka över etthundra personer dödades av armén. Efter några månader greps flera av landets oppositionspolitiker och dömdes till långa straff för ”landsförräderi”. Anklagelserna var ett sätt att undanröja de framgångsrika oppositionspolitikerna som hade blivit ett alldeles för stort hot mot den sittande regeringen. Anledningen till att Mideksa nu kastas i fängelse är ett uttalande hon gjorde när hon var här i Sverige. Hon förnekade att hon tidigare skulle ha erkänt att hon begått ”landsförräderi”, vilket var nog för att kastas i fängelset igen.

Den här behandlingen av Birtukan Mideksa och den etiopiska oppositionen är något som vi i Sverige, EU och väst inte stillasittande får acceptera. Vi måste visa solidaritet och stå upp för den fredliga kampen för demokrati i både Etiopien och hela Afrika. Att förbättra demokratin i Etiopien är dessutom viktigt för att hela Afrikas horn med länder som Somalia, Eritrea och Sudan ska kunna demokratiseras.

Tillsammans med min partikollega Maria Ulvskog har vi tidigare ställt följande krav som Sverige, EU och väst måste ställa på den etiopiska regeringen. De gäller i allra högsta grad fortfarande:

- Det är oacceptabelt att Birtukan Mideksa sitter fängslad på politiska grunder. Hon och samtliga politiska fångar måste omedelbart släppas fria helt utan krav!

- Trakasserierna av den etiopiska oppositionen måste omedelbart upphöra, att ha rätt att verka i opposition är ett av de grundläggande elementen i en demokrati.

- Den i Etiopien nyligen antagna ”Civil Society Organisations”-lagen måste omedelbart avskaffas. Lagen säger att organisationer som får mer än 10 procent av sin finansiering från utlandet inte får arbeta med till exempel mänskliga rättigheter, jämställdhetsfrågor och effektivisering av rättsväsendet.

- Valet 2010 i Etiopien måste bli fritt och rättvist och detta måste starta omedelbart med att den politiska arenan öppnas upp.

/Carina

torsdag 2 april 2009

70 - lägg talet på minnet- det berör dig

Känner ni liksom jag att allt känns mycket lättare när solens strålar lyser upp ens dag?! Jag får tonvis med extra energi! Härligt med vår!

Helgen närmar sig igen, och på lördag morgon deltar jag i
Jönköping läns distriktsårskonferens, och med det ges en första upptakt inför EU-valet den 7 juni.

Men missa inte läsa min blogg den kommande veckan, då rapporterar jag direkt från
Etiopien. Birtukan Mideksa, Etiopiens första kvinnliga partiledare, och en av de få kvinnliga partiledarna i Afrika någonsin, har de senaste åren lett den fredliga oppositionen i landet. Den 29 december nåddes vi av det fruktansvärda beskedet att hon gripits och kastats i fängelse i Addis Abeba. Jag åker för partiets räkning ner för att höja rösten mot regimen tillsammans med oppositionen.

EU-valet är en utmaning, framförallt för det fortfarande är ett ganska frånvarande och okänt val i Sverige, okänt i den meningen att få medborgare ens vet att det är val till EU i år, om knappt 2 månader.

Jag förstår att svenska folket inte känner till så mycket om EU, eller hur och vilka samhällsområden det berör, många politiker nämner EU i liten utsträckning där man faktiskt kanske skulle påpeka att det handlar om något som det europeiska folket fattat ett gemensamt beslut om. Det är trots allt så att
70 procent av alla lokala och regionala beslut som fattas är baserat på direktiv eller lagstiftning från EU.

EU påverkar din och min vardag! De som kämpar och tar ansvar för jobb och välfärd i Sverige gör desamma i Europa. Vad som beslutas i EU påverkar Sverige. Socialdemokratiska värden behövs i Europa.

Jag hoppas jag får ditt stöd i EU-valet den 7 juni.

Trevlig helg,

/Carina