måndag 30 december 2013

Gott Nytt Valår 2014

Jag önskar er ett Gott Nytt År!

Julledigheten har jag redan hunnit lägga bakom mig. Men det har varit gott att få umgås med nära och kära hemma i Värnamo. Efter ett intensivt år ser jag fram emot 2014. Ser fram emot samtal med människor på möten och via sociala media. Att få berätta om mina tre valteman  - "Rättvisa, Reformer och Rensa upp" är stimulerande eftersom så många är så intresserade. Min styrka är allas engagemang och att vi tillsammas drivs av längtan efter förändring. Jag har idéerna men också verkligheten på min sida.  

Socialdemokraterna ska vinna val, tom flera val i år. Valrörelser är också ett tillfälle för att erbjuda männsikor att bli medlemmar. Att organsiera sig ger förutsättning för att kunna förändra. När TCO:s ordförande Eva Nordmark Nordmark på Dagens Industri får en artikel publicerad så har den tyngd för att hon företräder sitt förbund i ambitionen att bygga nätverk för fackliga- och jämställdhetsfrågor. Det är också ett svar jag ger män och kvinnor här och i andra länder när man frågar om råd hur man kan driva på för samhällsförändring - organisera er. Nyligen kom en rapport från LO med en analys och åtgärder som S-kvinnor huvudsakligen delar. S-kvnnor tar sin utgångspunkt från Förbundsmötets plattform  - En jämställd värld är möjlig. Andra sidoförbund kommer att göra sina prioriteringar. Men vi har alla ett gemensamt ansvar i att förstärka helheten i valarbetet. Hur Socialdemokraternas valstrategi ska utformas återstår att se men självklart utgår vi från våra prioriterade frågor.

Partiledare Stefan Löfven är vår främsta företrädare, så jag vill redan här och nu hälsa honom hjärtligt välkommen till vårt län andra sidan nyåret. Något jag ser fram emot.  

Själv har jag som ni vet mjukstartat min fb-sida, välkomna att följa min X-sida. Så vi ses och hörs snart igen!

Bygget panikstoppades

Värnamo Nyheters rubrik idag lyder, Gummifabrikens ledning ”tappade krontrollen”. De farhågor jag länge framfört bekräftas åter. Men än viktigare är ökad lyhördhet och öppenhet om projektet. Nu säger Michael Andersson (M) att man, återigen. har skjutit på det nya underlaget, Nu till april nästa år. Men andra ord kan vi ana att problem kan komma att skjutas över valet 2014. Frågan återstår i så fall om väljarna låter sig nöjas med att inte få trovärdiga svar innan man står vid valurnan.      

Värnamo Nyheter skriver ”När väl arbetet började visade sig bygganden vara i mycket sämre skick än vad man trott, ritningar stämde inte och dåliga mätningar gav merarbete”. Vidare ”Grundarbetet hade inte gjorts ordentligt, vare sig i papper eller bygget”. Granskarna har pekat på behov av ny organisation och nytt folk i ledningen när andra etappen ska genomföras. Värnamo kommuns innevånare har anledning att fortsätt bekymra sig. Kommunens ledande politiker är enligt den egna hemsidan eniga om visionen för den framtida Gummifabriken. Men det gäller att kunna sortera mellan drömmar och verkligheten.

Det är vitkigt att framhåll att det vi sett så långt visar hur fina lokalerna i Gummifabriken kan bli för ögat. Alla utrymmen visades dock inte vid det Öppna Hus som nyligen anordnades. Hoppas man inte menar att låta miljöproblem stanna bakom låsta dörrar. Många frågor återstår, bla om det kommer nya ägardirektiv.

Campus och Företagshotell är postivt för vår stad. Vidare välkomnar jag ett ökat öppethållande av Bibliotek, insatser för en bred ungdomsverksamhet och Bio-lokaler och Teatersalong som lyfter kulturlivet mm. Detta måste också få synas i budgeten för att kunna förverkligas. Men fortfarande saknas en trovärdig finansiering av verksamhet i Gummifabriken som utlovats som ett levande ”24-timmars hus”.  Turerna om resturangen har förundrat men ett svar säger att man inte använt sig av Upphandlingsnämnden.

Min bild var att kostnaden för Gummifabriken var på väg att rusa upp mot en miljard. Ja, du läser rätt, en miljard kr. Nu verkar den dramatiska kostnadsutvecklingen ha hejdats bla genom den öppna debatt jag tog initiativ till. Men det är oklart om en punkt ännu satts för lättsinnets politik.  

Ansvaret vilar nu tungt på kommunledning i Värnamo. Så vad blir kommunens nyårslöfte för Gummifabriken?          

torsdag 12 december 2013

Nawal El Saadawi

När jag tillsammans med Nawal El Saadawi firade revolutionen över en kopp te insåg vi de stora utmaningar som låg framför de Nordafrikanska samhällena. Diktatorn Mubarak hade störtats. Den optimism om förändring på sikt som jag kände dagen efter revolutionen i El Saadawis kök finns ändå kvar, men det kommer att ta tid innan Egypten i grunden har reformerats, polisen är en sådan del. Och det kommer att ta tid innan armen acceptera en rimlig roll i samhället. Det är demokratiskt valda företrädare som ska styra militären och inte det omvända. Politiska fångar ska släppas och civila ska inte ställas inför rätta i militära domstolar.

Sedan vi firade med te har mycket hänt. När jag i veckan åter besökte Nawal El Saadawi i hennes hem fanns mycket att summera men också funderingar över framtiden.

Hon, en feminist som kan sitt Egypten är intressant att samtala med. Som så många andra jag mött benämner hon inte som jag avlägsnandet av Mursi från uppdraget som president och fängslandet som en kupp. De ser det som en andra revolution. Det betyder däremot inte att man vill ha militärstyre, men att avlägsna, det som i praktiken var, Muslimska Brödraskapet från makten blev viktigt. Nyval hade föredragits.

Nu är det oklart när folkomröstningen om Konstitutionen och därefter val kommer att hållas. En del varanar för att ett snabbt val kommer att leda till oroligheter samtidigt som demostrationer pågår i landet för val. MB anhängare demonstrerar för Mursi men de är inte ensamma om att demonstrera i Egypten. Däremot finns inga demonstranter eller tält kvar i Kairo på Tahrirtorget.    

Oro finns för våldsamheter i slutet av januari och på sikt kan heller inte "hungerrevolter" uteslutas.

Fattigdomen växer och medelklassen oroas över att deras barn får sämre förutsättningar än de själva.

Nawal El Saadawi är en av de tydligaste rösterna för kvinnors organisering och deras nyckelroll för demokratiutveckling. Bristen på kvinnors inflytande i det Egyptiska samhället utgör ett av de allra största hindren för landets utveckling.

Nawal El Saadawi kommer tillbaka till Sverige redan i början av 2014, så håll utkik efter hennes ord. Varför inte läsa eller ge bort en av hennes böcker som julklapp? 

M måste göra upp med sitt förflutna i apartheidfrågan

Lova Olsson skrev på SvD http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hagg-m-maste-gora-upp-med-sitt-forflutna-i-apartheidfragan_8803626.svd

tisdag förmiddag deltar statsminister Fredrik Reinfeldt, tillsammans med kronprinsessan Victoria, vid den officiella minnesceremonin för Sydafrikas tidigare president Nelson Mandela på FNB Stadium i Johannesburg.

Men Moderaternas solidaritet med Mandelas frihetskamp har vacklat, påminner politiska motståndare. I lördags sade förre Vänsterpartiledaren Lars Ohly till SvD.se att Fredrik Reinfeldt bör be om ursäkt för sitt partis förflutna, där man bland annat ”motarbetade kampen mot apartheid i Sverige”.
Även riksdagsledamoten Carina Hägg (S), ledamot i utrikesutskottet, anser att det inför minnesceremonin är på sin plats att Moderaterna gör upp med sin historia.

–”Förlåt” är en kort och enkelt ord, som skulle vara så välkommet, och det skulle vara i Mandelas anda. Innan Reinfeldt åker så tycker jag att han bör säga ”Förlåt, vi gjorde fel”. Det vore ett värdigt beteende, säger Carina Hägg till SvD.se.

– Det känns inte som det är värdigt Nelson Mandelas minne att använda de hårda orden i dag, samtidigt kan man inte bortse från att Reinfeldt ju har möjlighet att lyssna på Mandelas ord om försoning, om att gå vidare, att göra upp med sin historia. Han är ju både Moderatledare och statsminister, fortsätter hon.

Carina Hägg var själv mycket engagerad i kampen mot apartheid.

– För mig som socialdemokrat fanns det bara ett val när det gäller att välja mellan ett så ovärdigt system som apartheid, och alla människors lika värde. Det är djupt obegripligt att Moderaterna gjorde ett annat ställningstagande, och dessutom höll fast vid det så länge och aldrig gjorde upp med den historien. Om man inte är klar över hur man ska förhålla sig till kampen mot apartheid, då har man en väldigt svag måttstock när det gäller diskriminering i övrigt.
Hon var en av de socialdemokrater från Sverige som deltog vid ANC:s 100 års-jubileum i Bloemfontein förra året.

– Sydafrikanerna är väl medvetna om Sveriges roll, men man är lika väl medveten om på vilken sida Moderaterna stod.

Moderaterna avböjer att bemöta kritiken från Lars Ohly och Carina Hägg.

– Det ser jag ingen anledning till att kommentera, säger Anna Lööf, pressekreterare hos Moderaterna.

Vill inte räkna fler dagar och fler döda.

Hur många av de som tvingats lämna Syrien som idag lever i Egypten är oklart men att de är många blev tydligt under mitt besök i veckan.

Egyptens politik i förhållande till Egypten har skiftat till följd av att makten unders senare tid har skiftat. Dåvarande president Mursi och Armen, som i praktiken nu har makten, har skilda meningar efter linjer som också återfinns bland befolkningen. Men en överväldigande majoritet i Egypten vill liksom i Turkiet inte att deras land dras in i kriget och oroas över de väpnade islamisterna med politisk agenda. Syrien påverkar och berör omvärlden men har samtidigt splittrat FNs säkerhetsråd. Trots detta finns en bred uppslutning om att Bashar al-Assad dagar som president är räknade, dock håller regimen sig ännu kvar vid makten. En plats hos ICC i Haag lockar inte al-Assad men ses av många med mig som ett önskvärt resmål.

Syriens sandstormar är inte de enda hårda vindarna över befolkningen. Fredliga demonstrationer övergick sedan länge i ett blodigt inbördeskrig. Fattigdom har övergått i humanitär kris. Tillträde för NGO med hjälp till befolkningen blir allt mer akut. Miljoner har flytt sitt hemland och situationen riskerar destabilisera grannländer.
 
Oppositionen är splittrad, man talar nu om ett lapptäcke av 1 600 grupper. Så vem är reprensativ vid Fredskonferensen Geneve 2 som är planerad till den 22 januari och krav på att kvinnorna ska beredas plats måste fortsätta ställas. Fokus på kvinnorna gäller både som aktörer och drabbade. Kvinnor har rätt till skydd.

USA och Storbritannien har idag uttryckt oro för att vapenleveranser inte stannar hos Fria Syriska armen (FSA) utan går till islamister. Jag skulle uttrycka mig som att det länge funnits samverkan på marken med al-Qaida grupper. Inbördes strider och mot kurder är heller ingen nyhet.  Uppgifter från media gör gällande att militanta islamister nyligen tagit över Fria syriska armens högkvarter i Atmeh och gränsövergången Bab al-Hawa. Det jag kan bekräfta är att dessa grupper tidigt fanns i området och med lätthet har kunnat passera Turkiets gräns med AKP-regeringens samtycke. Nu börjar man även öppet och med oro tala om att Syrien blivit en magnet för jihaddister.

Den utveckling som jag har varnat för bekräftas nu och det är inte fler vapen Syrien behöver. USA och Storbritannien uppger nu att de stoppar vapenleveranser av oro för i vilkas händer de hamnar. Men hur reagerar länder som Saudiearabien och Qatar.

Att stödja Islamiska Fronten mål att upprätta en islamisk stat i Syrien gagnar inte kvinnorna i Syrien. Så omsvängningen är välkommen men det räcker inte och är det ett varaktigt uppvaknade vi hör från Washington och London. Vad säger Bryssel? Kommer Stockholm tvingas se kopplingar till Sverige och dra slutsatser därefter. Dock är enigheten bred om att Bashar al-Assad dagar som president är räknade men jag jag vill inte räkna fler dagar och fler döda.

Stöd Syriens kvinnor http://www.palmecenter.se/Vad-tycker-vi/Nyheter/130825-Stod-Syriens-kvinnor/

lördag 7 december 2013

Ska inte välkomnas i politikens finrum

- Jag har varit tydlig mot främlingsfientliga krafter. Idag delar fler min oro. Lika lite som LO vill att SD får inflytande i deras Förbundsstyrelsen, lika lite vill jag att islamisterna får inflytande i Socialdemokraternas VU. De ska inte välkomnas in i politikens finrum. I våras fick partiets ledning backa efter min kritik. Men denna debatt var då inte ny, jag hade länge tagit debatten internt. Det är bra om nu fler och i länet vill ta del i den debatten. Men intern debatt får inte innebära locket på utan måste leda framåt. Det är bästa sättet att ta ansvar för Socialdemokraterna. Vårt val kommer dessutom att bli vägledande för fler i vårt samhälle.

torsdag 5 december 2013

Inrätta en myndighet för jämställdhet!

Jämställdhetsfrågorna måste få ta sin plats i samhället och i den statliga förvaltningen. Dessa frågor bör behandlas på samma sätt som andra politiska områden.
Insatser som spretar för mycket tenderar att tappa i effektivitet. Först när de samlas ihop skapas rätt tyngd. På samma sätt behöver en omvärldsbevakning hållas ihop för erfarenhetsutbyte såväl inom landet som internationellt.

EU inrättade för sju år sedan ett jämställdhetsinstitut i Villnius i Litauen. Det är beklagligt att det fortfarande inte etablerats en svensk motsvarighet. Tiden är inne att skrida till verket. Det skulle dessutom vara både roligt och spännande om Jönköpings län ryckte till sig initiativet, att vårt län öppnar famnen och utbrister: välkomna hit. Instifta en jämställdhetsmyndighet hos oss!
Det finns utan tvivel behov av ett särskilt ämbetsverk för jämställdhetsarbete. Redan 2005 föreslog Gertrud Åström i sin utredning ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdheten mot nya mål” en jämställdhetsmyndighet. Dessvärre såg den tillträdande regeringen Reinfeldt till att stoppa planerna. Kritiker hävdade att just en jämställdhetsmyndlighet skulle innebära en myndighet för mycket i landet.

Men de som varit kritiska till att inrätta en jämställdhetsmyndighet har varken kunnat föreslå något verkningsfullt alternativ eller påvisat en förändring i rätt riktning. Med facit i hand har det dessutom startats andra nya myndigheter utan att argumentet om byråkratisk överetablering ens förts på tal.
Det enda som egentligen felat är inställningen till jämställdhetsarbetet.

Som man kunde förutse blev inkluderingen av Jämo i nya DO (Diskrimineringsombudsmannen) en flopp. En återupprättad Jämo skulle med fördel ingå i en jämställdhetsmyndighet. Ett statligt verk på området skulle sätta fokus på jämställdhetspolitiken och ytterligare lyfta jämställdhetsfrågor. Det behövs en instans som tar ett samordnat ansvar och ser till att uppföljning sker av jämställdhetspolitiken. En jämställdhetsmyndighet skulle kunna samla all forskning om jämställdhet och fungera som stöd för exempelvis myndigheter och kommuner i deras jämställdhetsarbete och även verka brett för det omgivande samhället.
Nu har Folkpartiet öppnat för att närma sig Socialdemokraterna. Det är välkommet, men det kräver mer än prat. Jag vill se förslag. Ett konkret sådant är att etablera en jämställdhetsmyndighet i vår residensstad Jönköping. Här finns redan positiva erfarenheter av statliga myndigheter samtidigt som Stockholm behöver lösa sina problem med bostäder och infrastruktur.

Jönköpings län är inget föredöme när det gäller jämställdhet, men vi har goda exempel på hur vi kan angripa ojämställdhet med länsutveckling som ledstjärna. Ett nytt politiskt uppdrag blir att föreslå ny organisation på jämställdhetspolitikens område med Jönköpings län som det goda valet.
Vi kan förändra. Det kostar inte ens alltid pengar, men det kräver vilja.

/ publicerad i JP nov 2013

måndag 2 december 2013

Kryssa för Rättvisa, Reformer och Rensa upp!

Är tacksam och hedrad över alla förfrågningar som inkommit om att få nominera mig till Kommunalråd i Värnamo Kommun för kommande mandatperiod. Har däremot inte tackat ja till förfrågningar om nominering. Men har däremot välkomnat att jag fått en friare roll och att även kunna delta i den lokalpolitiska debatten.  

Min Arbetarekomun har nominerat mig till riksdagen, det är också där mitt fokus ligger.
http://värnamo.nu/nyheter/vill-ha-carina-hagg-i-topp/

Vill dömjukt bidra till valrörelsen oberoende just min placering på riksdagslistan. Nu har Valkonferensen beslutat enligt valberedningens förslag och jag återfinns på plats 6. Och kommer att arbeta enligt den förutsättningen. Vi är ett lag som vill se maktskifte i Sverige.

Redan i lördags kväll öppnades också min X-sida på fb-sida - Kryssa Carina Hägg till Riksdagen 2014.


Mina bärande teman inför valet är Rättvisa, Reformer och Rensa upp!

Välkomna till min fb-sida

Utsatta kvinnor offer för hjärtlös bostadspolitik

Publicerat 25 november, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Det är en dag med stark symbolisk betydelse som kommer att uppmärksammas med manifestationer världen över.

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som berör alla. Mest omfattande är det våld som män utövar mot en kvinnlig partner. I Sverige uppger varje år 2-3 procent av befolkningen att de har blivit misshandlade. Förra året anmäldes nästan 30 000 fall av misshandelsbrott mot kvinnor. Majoriteten av dessa fall skedde i hemmet, i nära relationer. Varje år dödas i snitt 17 kvinnor i Sverige av en man. Våld och hot fortsätter att vara en del av kvinnor och barns vardag, varje dag.

De senaste tio åren har väldigt lite hänt. Mäns våld mot kvinnor är lika omfattande. Lika många kvinnor dör. Våldtas. Trakasseras sexuellt. Även sjukvården uppger att man har oförändrade siffror för hur många misshandlade som söker vård. Trots att regeringen sedan 2007 sjösatt flera handlingsplaner visar utredningar från Brottsförebyggande rådet att det är osäkert om de gett någon effekt.

Klart är att det skulle behövas en bättre samordning. Välriktade initiativ förlorar i värde när andra omständigheter inverkar negativt. Kvinnojourer landet över förenas i ett kollektivt nödrop över den hjärtlösa bostadspolitik som Jönköpingsbon Stefan Attefall (KD) verkställer i regeringens namn. Marknadskrafterna har tagit över i så hög utsträckning att frizonen för utsatta människor försvunnit. Våldutsatta kvinnor och barn har inte längre någonstans att ta vägen. Bristen på billiga hyresrätter, kommunala bostadsförmedlingar och allmännytta gör att kvinnojourerna tvingas avvisa fler och fler kvinnor och barn som söker akut skydd eftersom det blir allt svårare för de som bor på jouren att hitta en egen bostad att flytta till. Orsaken är ett hårdnande samhälle och ett försvagat socialt skyddsnät.  

Kvinnojourerna tvingades neka 65 procent av förfrågningarna 2012. Det var 10 procent mer än året innan. Och trenden ser förskräckligt nog ut att fortsätta. En omfattande undersökning med svar från 172 kommuner – gjord i juni i år och ännu inte publicerad – tillsammans med uppgifter från drygt 50 av SKR:s kvinnojourer visar på alldeles för låg beredskap i kommunerna när det gäller att ta sitt lagstadgade ansvar och hjälpa dessa kvinnor och barn att få tillgång till en bostad.

Våldutsatta kvinnor, som ofta varit utsatta för ekonomiskt förtryck, har betalningsanmärkningar och är sjukskrivna, blir mindre attraktiva för hyresvärdarna i takt med att bostadsmarknaden blir tuffare. Deras utsatthet måste mötas med förståelse och goda lösningar. Varje kommun måste inrätta en handlingsplan där de tar ett helhetsgrepp när det gäller bostad till våldsutsatta kvinnor och barn. Det behövs olika former av utslussningsboenden, förturslägenheter, hyresgarantier från kommunen, billiga hyresrätter, samarbeten med andra aktörer och fungerande och kända rutiner inom kommunen.

Det kräver i sin tur rätt insatser uppifrån. Regeringen har ett nationellt ansvar för bostadspolitiken och att det byggs fler billiga hyresrätter.

Men det gäller att vara aktiv på fler fronter. Vi behöver arbeta brett för att förebygga våldet i nära relationer. Kopplingen mellan manlighet och våld måste brytas för att bygga en bättre mansnorm och lyfta fram män som bra förebilder. Just därför är det så viktigt att också män engagerar sig i kampen mot våldet. 

Det här berör oss alla och vi måste hjälpas åt tillsammans. 


Carina Hägg, riksdagsledamot (S) för Jönköpings län