måndag 31 augusti 2009

Ministermöte mellan EU och AU

Jag välkomnar att såväl EU som AU uppger att man fortsätter diskutera aktuella frågor och globala utmaningar. Efter toppmötet i Lissabon under Portugals ordförandeskap mellan EU och Afrikanska Unionen(AU) som uppmärksammades på grund av en kravlös inbjudan och närvaro för Robert Mugabe, planeras nästa möte under Sveriges ordförandeskap.

Företrädare för EU och AU avser att träffas i Etiopien. På mötet i Addis Abeba den 14oktober anges att man ska diskutera utvecklingen i Afrika och i Europa samt övriga frågor av gemensamt intresse. Vilket knappast är en konkret dagordning. För regeringen återstår att redogöra för dagordningens punkter för mötet med AU. Men jag utgår från att regeringen även möter Etiopiens regering.

Etiopien har åter klampat in i grannlandet Somalia, valet nästa år har frågetecken och krav på Birtukan Mideksa frisläppande bör ställas redan innan möterna börjar. Så vilka är då punkter på dagordningen inför och på ministermötet i Addis Abeba mellan företrädare för EU och Afrikanska Unionen.

Men ministermötet ska även länkas ihop med EU-Sydafrika toppmötet från den 10 september -09. Sydafrika företräds då för första gången av President Jacob Zuma. Reinfeldt har som bekant pratat om att det är Afrika som ska ta klimatansvar. Ska han prata vidare utifrån den tråden även i Sydafrika.

CEDAW i USA

Kvinnokonventionen, CEDAW är konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Den antogs av FN 1979 och hittills har 186 stater ratificerat konventionen. En av de stater som ännu står utanför är USA. Därmed står USA även utanför tilläggsprotokoll, granskning och skyldigheten att vart fjärde år rapportera till kommittén samt redovisning till FN organet ECOSOC. Klagorätten för kvinnor i USA åsidosätts därmed. Nu finns förväntningar hos kvinnor i USA att kunna åstadkomma förändringar. Den processen ligger främst i amerikanarnas egna händer. Men initativ kan tas av Sveriges regering och EU för understödja uppslutning kring CEDAW. Jag vill även understryka att konventionen celebrerar 30 år i år 2009. Ett faktums om ger tillfälle att aktivt ta iniativ för att Kvinnokonventionen CEDAW ska ratificeras även av USA.

torsdag 27 augusti 2009

RÄTTVISEMÄRKT KOMMUNIKATION

Sitter med en mugg fylld med rättvisemärkt kaffe och funderar på om vi inte också kunde kräva rättvisemärkt kommunikation. Ursäkta, men FRA debatten får inte stanna vid navelskåderi.

Men utifån vad vi i S sagt om intigritet utifrån FRA kan vi gå vidare även geografiskt med den viktiga debatten. Sverige skulle aktivare kunna främja yttrandefrihet och pressfrihet än idag. Många pratar gärna varmt om IT för alla och även som en del av biståndet. Men vi vill väl inte att det som kommuniceras också ska kunna övervakas och kontrolleras av alla. Om inte, krävs att politiken följer med när ny teknik som möjliggör sociala media, opinonsbildning på nätet men också vardaglig privata kontakter friare kan växa fram.

Människor använder idag såväl E-post, Blogg, Facebook som Twitter i en allt ökad omfattning. Och mobiltelefoner används även av munkar i det så kontrollerade Tibet. Nya vägar för kommunikation som också visat sin kunna tränga förbi regimers kontrollerande ögon som i Iran.
Under kriget i Gaza blev SMS en viktig väg ut till omvärlden.

Men med övervakningsteknik, med säkerhetstjäner som använder deep packet ­inspection (dpi), genom att spåra upp dissidenter så som Yahoo anklagas för och genom att Azercell ska ha försett åklagare med information, har jag ändå nämnt några exempel av problem och övergrepp som lyfts fram i debatten. Därutöver har Teliasonera koppling till Vitryssland ifrågasatts. Och Telia borde vara föremål för Näringsministern Maud Olofssons uppmärksamhet.

Förutsättningarna för Rättvisemärkt kommunikation bör utredas. Storföretag tar idag inte det ansvar som vi kunde förvänta oss av dom med egen kraft. Och då är det dags att vi kräver att såväl Sveriges regering som andra beslutsfattare agerar. En fråga på Handelsminister E Björlings bord borde vara Rättvisemärkt kommunikation. Mänskliga Rättigheter får varken trasslas fast i sladdhärvor eller regeringens beslutsgångar

Gunilla Carlsson ställ krav på europeiska kolleger

Biståndsminister Gunilla Carlsson M angrep i veckan åter biståndet. Och det står för allt fler klart att utspelen inte görs med omsorg om bistådet. Regeringen vill få acceptans för att vikta över biståndet till välgörenhet med skatteavdrag. Det är klassisk högerpolitik som ligger under hennes ord och inte aktiva åtgärder mot korruption. Korruption är ett vidare problem än bistånd och gränsar i flera länder till dålig samhällsstyrning och brist på demokrati och tranparens. Hur pengar som förskingras av korrupta politiker ofta återfinns på konton i västerländska banker, visade nyligen en rapport från CCFD – en katolsk organisation som arbetar med korruptionsfrågor. Enligt CCFD, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, handlar det om ett trettiotal korrupta regimer och tillgångar på motsvarande 830 miljarder till 1,4 biljoner kronor. Men trots att rättsliga åtgärder vidtagits har mindre än 5 procent drivits in. Smutsiga pengar går över gränserna medan rättssystemen är begränsade till olika länder, sa Jean Merckaert från CCFD.

Men det framkommer också att västerländska regeringar motarbetar avslöjande av förskingringar då det samtidigt skulle innebära avslöjande av dem som stöttat korrupta regimer och politiker. Mycket pengar uppges också försvinna genom intäkter som aldrig redovisas. Som exempel anges gruv- och oljeindustrin i olika länder. Enligt CCFD har till exempel Denis Sassou-Nguessos regim i Kongo-Brazzaville ”glömt” att redovisa miljarder dollar i oljeinkomster mellan 2003 och 2005 – stora summor pengar som kan ge allvarliga konsekvenser för länders utveckling och bidra till utlandsskulder. Mobutu Sese Seko, Demokratiska republiken Kongos förre ledare, sägs ha förskingrat motsvarande 48 miljarder kronor från statskassan och lämnade efter sig en utlandsskuld på motsvarande 103 miljarder kronor.

Och går oljeinkomster i Angola till att utrota fattigdom, leder oljeinkomster till fler utbildningplatser i Kongo-Brazzaville och varför inte kräva en rättvisemärkt kommunikation. För marknadsekonomi är det grundläggandee att människor kan känna förtroende för samhälleliga institutioner och för betalningsväsendet. Att då motverka att det finansiella systemet utnyttjas för brottsliga ändamål blir centralt för alla som vill upprätthålla allmänhetens förtroende för betalningsväsendet.

Människor men även seriösa företag ska kunna känna trygghet inför att göra affärer med sina motparter även över riksgränser. Och som kunsument vill jag kunna välja justa produkter. Så även Biståndsminter Gunilla Carlssons fråga borde vara, vilka åtgärder har vidtagit för att banker inom EU samt utpekade regeringar ska tvingas samverka för att klargöra illegala vägar för förskingrade medel, mutor och oredovisade tillgångar.

Och rereringen har visserligen sagt sig se allvarligt på penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet men då har det inte varit biståndet som regeringen har prioriterat. Vi vet att en allt större andel av alla finansiella transaktioner går över nationsgränser och att när de finansiella marknaderna globaliseras krävs såväl debatt som förnyad internationellt samarbete.

Ett redskap är det mellanstaliga organet Financial Action Task Force (FATF) med ansvar för frågor om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett trettiotal andra länder däribland Sverige är medlemmar i FATF. Och deras rekommendationer utgör grunden för EU-lagstiftning. Senast genom införandet av det tredje penningtvättsdirektivet som även påverkat vår lagstifting (2009:62). Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft så sent som den 15 mars i år.

Jag ser också värdet i en lag lag som innehåller utökade skyldigheter för såväl finansiella institut som icke finansiella aktörer att lära känna sin kund, särskilt i de situationer där risken för penningtvätt och finansiering av terrorism är störst. Det kan vara bra men där ligger också min klo, för när regeringen får välja är det kampen mot finansiering av terrorism som prioriteras, inte att stärka biståndets förutsättningar att bekämpa korruption. Gunilla Carlson avskaffa skatteparidis, våga granska råvaruinkomster och ställ krav på företag och dina europeiska regeringskolleger för biståndets skull

onsdag 26 augusti 2009

Kd, M och Berlusconi

Kd:s okritiska syn på Berlusconi skrev jag första gången om redan 2006. Då hade Romano Prodi till slut vunnit det italienska valet. Och även om jag insåg att hans uppgift både skulle vara svår och stor så var jag övertygad om att Prodi bara kunde bli bättre för Italien än Berlusconi. Som premiärminister den gången hade anklagelser om korruption återkommit gång efter annan, lagar hade ändrats till hans egen fördel, han ägde i stort sett all media och under vars styre den italienska ekonomin fullständig rasat samman. Slutligen godkände Berlusconi inte ens valresultatet.

Det har funnits många exempel på Berlusconis märkliga agerande och förda politik, så många att man kanske skulle vara bekymrad om man ingick i samma internationella organisationer som hans parti. Kristdemokraterna har band till Berlusconi genom medlemskapet i EPP, den europeiska högerns partigrupp i Europaparlamentet. Men det verkar man inte ha sett som ett bekymmer. När Berlusconi kallade så kom hans högervänner för att hjälpa till i den jämna valkampen. I slutskedet av den hårda och bitvis smutsiga italienska valkampanjen åkte kd:s Maria Larsson till Rom och ställde villigt upp på sin europeiske partikamrat Berlusconis valshowande. Väl hemkommen därifrån skrev hon ett veckobrev och berättade glatt hur mycket TV-kameror Berlusconi hade kommenderat dit. "(Han) hade sett till att alla tv-bolagen var på plats när han gjorde entré", skrev hon i en okritisk kommentar till den enorma ägarkoncentrationen av italiensk media, i synnerhet TV. "Det är fantastiskt roligt att få vara med där nationer möts utifrån en gemensam politisk plattform och forma framtiden tillsammans", sade Larsson från Italien där hon agerat statist i Berlusconis valsåpopera.

Mer om Berlusconis makt, tv och lättklädda damer kan vi även se i den kommande filmen "Videocracy"

Jag ser fördelar med public service. till skilland från högerns licenskolkande Statsråd. Man kan använda Berlusconis medieimperium som ett avskräckande exempel på vad som händer när medierna koncentreras alltför mycket i en mans händer. Europarådet har kritiskt granskat Italiens medakoncentration men högern hemma är fortfarande påfallande tysta om Italien och public service gillar de fortfarande inte heller här hemma.

Och Maria Larsson numera Folkhälsominister ligger lågt inte minst efter alla sexskandaler. Men Maria Larsson uttryckte heller ingen oro för det politiska klimat som Berlusconi skapat. Det är lätt att göra sig lustig över Berlusconis fåfänga och teatraliska stil. Men det han åstadkommit är inte det minsta roligt. "Berlusconi, nationalistisk och ignorant, har förskingrat Italiens historiska roll i Europa. Han har föredragit att gå i krig på George W Bushs sida och odla vänskap med president Putin, en naturlig allierad", skrev Olle Svenning i Aftonbladet och jämför Berlusconis Italien med en lång, svart fars. Prodi är borta och vem kommer att kunna både hålla ihop sitt land och påbörja arbetet med att få ekonomin och tillväxten på fötter igen den dag Berlusconi är borta.

Utrikesminister Carl Bildt, som har nära relationer i Italien får gärna använda sig av sina kontakter för mer än parmesanost. Under tiden ställde jag den 30 juli i år Fråga 2008/09:1119 Premiärminister Berlusconis uttalanden till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Italien och G 8-mötet nyligen. Samtidigt gick italienska kvinnliga akademiker samman och uppmanade världens ”first ladies” att bojkotta G 8-mötet. Deras protest riktas främst mot Italiens premiärminister Silvio Berlusconi och hans ”sexistiska beteende”.
Jag instämmer i att Italiens premiärminister Silvio Berlusconi uttalar sig sexistiskt. Premiärministern förhåller sig till kvinnors rättigheter på ett sätt som inte ligger i linje med Sveriges utrikespolitiska ställningstaganden.
I år celebrerar FN:s kvinnokonvention Cedaw sitt 30-årsjubileum. EU och Europarådet har tagit ställning för kvinnors rätt att inte bli diskriminerade. Berlusconis förhållningssätt i dessa frågor avviker på ett sätt som bör leda till reaktioner från statsminister Reinfeldt. När obehagliga uttalanden och diskriminering är en politik som framförs från en premiärminister inom EU utan synbara internationella motreaktioner finns annars risken att det tolkas som ett instämmande.
Min fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt är:
På vilket sätt har statsministern markerat sin kritik mot Italiens premiärminister Silvio Berlusconis uttalanden?Inkom: 2009-07-30 Överlämnad till Utrikesminister Carl Bildt (m). Fördröjt svar: 2009-08-03 Besvarad: 2009-08-18

Om du undrar, så åkte Filippa Reinfeldt till Italien

Varför dröjer avtalet för stöd och underhåll av våra kyrkor

Jag vill ha ett fortsatt stöd till underhåll av våra kyrkor. Till och med år 2009 finns det ett stöd för upprustning av landets kyrkor. Det är viktigt att regeringen och då framför allt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth förlänger stödet. Det här är förstås inte bara en angelägenhet för dem som regelbundet besöker kyrkan. Det finns ett brett stöd för att vårda och bevara våra kyrkor. De används vid dop, bröllop och begravningar och för konserter. I juletid får kyrkan en särskild betydelse. Avltalet som sedan länge borde ha varit på plats för länge sedan inehåller även andra viktiga frågor som om förtroendevalda i kyrkan.

Kyrkorna är också en central del av vårt kulturarv och en del av besöksnäringen. Det sistnämnda är inte minst viktigt. Vi ska absolut inte rynka på näsan åt att kyrkorna ses som attraktiva turistmål utan tvärtom glädja oss åt att människor vill besöka våra kyrkor. En första förutsättning för att man ska få en upplevelse i kyrkan är ju att man hittar dit.

Enligt uppgift har samtliga kyrkor i Jönköpings län skadeinventerats och 400 anläggningar med mer än 6000 objekt finns sökbara. Jag har ingen uppgift om hur stort underhållsbehovet är och hur insatserna ska prioriteras men jag utgår ifrån att det behövs insatser också i vårt län.
Socialdemokratiska riksdagskolleger har i en motion pekat på behovet av ett fortsatt stöd efter år 2009 för kyrkorna i deras del av Sverige. Det är bra att de har aktualiserat att det behövs nya initiativ av den moderata kulturministern. Samtidigt har de ställt den oroliga frågan: Inte ens moderater kan väl tänka sig marknadslösningar när det gäller skötseln av våra kyrkor? Ja, det kan jag fråga sig men det gör även modrater inom kyrkan. Också för övriga borgerliga partier, inklusive kristdemokraterna, tycks marknaden och marknadslösningar vara den rätta vägen i alla sammanhang. Annie Johansson från Jkp valkrets har tex sagt att kultur som inte bär sig själv ekonomiskt inte heller har något berättigande. Men nu inför Kyrkovalet låter det annorlunda från Johansson - ett budskap i Stockholm och ett populistiskt hemåt. Och känns det bekant från andra politiska områden?

tisdag 25 augusti 2009

Välgörenhet eller solidaritet

Välgörenhet med skatteavdrag eller utvecklingsbistånd, Biståndsministern. Ja, där ligger grundfrågan som ställer två skilda synsätt mot varandra såväl då som idag. Även om högern genom Biståndsminister Gunilla Carlsson klär dagens debatter i andra ord så ligger skillnaderna ändå kvar. Där går en ideologisk gräns, men jag är däremot alltid öppen för diskussionen om hur vi med våra samverkanspartner runt om i världen ska kunna fortsätta utveckla biståndet.

Och det är biståndets vänner som har stört anledning till kritisk granskning. Därför har jag och utskottskolleger tagit flera iniativ under senare år. Skillnaden är att Gunilla Carlsson använder konstaterade eller fabricerade felaktigheter för att uppnå M mål om att minska utvecklingsbiståndet. Det finns även en tråd till högerns svala intresset för FN.

Fusk och korruption ska självfallet bekämpas även fortsättningsvis. Gustav Möller hade rätt när han myntade att varje skattekrona som inte används effektivt, är som att stjäla från de fattiga. Sidas generaldirektör sa i (DN 2008-09-26) att bistånd måste handla om kalkylerade risker. Utan det kan vi aldrig nå fram till de allra fattigaste. Och utan bistånd kan vi inte bygga de goda institutioner, välfungerande samhällen och starka samarbeten som kan sätta stopp för korruption. Bistånd är våra skattepengar som innebär ett ansvar. Men som också innehåller redskap för den maktfördelning som kan leda till att världens fattiga själva ska kunna förbättra sina livsvillkor. Och jag ser folkrörelsebiståndet en omistlig del av detta arbete. Jag tror på att människor kan förändra de samhällen de lever i och därmed sina egna liv. Men ofta förvägras människor rätten att arbeta sig ur fattigdom och förtryck. Fria och rättvisa val förvägas fortfarande alltför många. Inte minst kvinnor förvägras makt såväl i samhället som över sina egna livsval. Kvinnor är de fattigaste av de fattiga. Men stödet till kvinnors organisering är minimalt globalt, beräkningar säger att nivån ligger under 1%.

Biståndsminister Gunilla Carlsson menar att för att det var just en enskild som slog larmnu i Zambia kan hela biståndet ifrågasättas. Som om den enskilda bloggare som slog larm om ministrars svarta arbetskraft, obetalda avgifter och skatter mm som fått flera av Biståndsminister Gunilla Carlssons statrådskolleger att avgår också skulle lett till att Sverige avskaffade ordningen med regeringar. Ett orimlig synsätt även om jag gärna byter ut just den sittande regeringen mot en röd/grön. De andra partieran då - C tycker som vanligt som Timbro, Kd nöjer sig med att kräva skatteavdrag för gåvor och Fp som saknar maktanslys har inte heller sagt något. Snabbt sammanfattat.

Jag är tacksam för civilkurage såväl i Sverige om i Zambia som avslöjar det som avslöjas bör. Har oegentligheter begåtts så är ska ärendet överlämnas till rättsväsendet, I Zambia har vi sett att andra likartade frågor om korruption också lett till fällande domar mot personer även i hög ställning.

Men vi kan alltid bli bättre på att välja vart och vad pengarna går till liksom hur de förmedlas. Och i takt med att samhällen utvecklas fasas också bistånd ut. Men jag står för solidarietet och där ingår svenskt bistånd. Bistånd - eller internationellt utvecklingssamarbete som är ett mer korrekt begrepp, kan ha en strategisk roll i ett lands utveckling eller vara humanitärt för att förhindra svält. Biståndet gör skillnad.

torsdag 20 augusti 2009

Rolf Hillgren får inte utreda sexbrott.

SvD debattsida kunde vi läsa bla följande av åklagare Hillgren "Att inte ha samlag mot någons vilja är en utmärkt umgängesregel som dock passar bättre i etikettböcker än i lagböcker”. Och det dröjde inte länge innan chefen, Per Nichols fick gå ut och svara kritikerna med att Hillegren inte längre ska utreda sexualbrott. Andra uttalande från samme Hillgren har tidigare upprört och oroat.

Alla, även en åklagare ska kunna ta del i samhällsdebatten men nu var förtroendet för denne åklagare, inte minst många kvinnor, rubbat. Andra kände det som att de fick sina farhågor besannade. Situationen hade blivit ohållbar vid framtida våldtäktsmål och man hoppas från åklagarhåll att att trycket på övriga åklagare om att ge sin syn på våldtäkt ska försvinna ut i behaglig glömska.

Men Per Nichols, de våldtäktsmål som redan avgjorts utan fällande dom ska någon gå tillbaka och titta på dem?

onsdag 19 augusti 2009

min motion till Europarådet går vidare

Min motion blir en rapport som skrivs av Mrs Christine McCafferty, United Kingdom, SOC, med andra ord så har jag redan fått en dubbel framgång med min motion. Nästa steg blir en dragning av utkast till text i The Committee.

Women’s access to lawful medical care: the problem ofunregulated use of conscientious objection1. The practice of conscientious objection arises in the field of health care, when individual healthcare providers or institutions refuse to provide certain health services based on religious, moral orphilosophical objections. While recognising the right of an individual to conscientiously object toperforming a certain medical procedure, the Parliamentary Assembly is deeply concerned about theincreasing and largely unregulated occurrence of this practice, especially in the field of reproductivehealth care.2. The Parliamentary Assembly emphasizes the need to balance the right of conscientiousobjection with the responsibility of the profession and the right of each patient to receive lawfultreatment and expresses its concern about the severe consequences that the occurrence of thispractice has on women’s access to lawful health care services.3. In the majority of the Member States of the Council of Europe the practice of conscientiousobjection is largely unregulated. The absence of a comprehensive and effective legal and policyframework governing the practice of conscientious objection by health-care providers has severelyaffected women’s health and lives in a number of Council of Europe Member States, and isdisproportionately affecting poor women and women from rural areas.4. In view of the Council of Europe's member states obligation to ensure access to health careservices provided by law, the Assembly invites member states to:4.1. develop comprehensive guidelines that define and regulate conscientious objection, withregard to health and medical services;4.2. provide oversight and monitoring of the practice of conscientious objection so as to ensurewomen are able to access the medical services they need and are legally entitled to receive and toguarantee the effective implementation and enforcement of these regulations within Member Statesrespective health services;4.3. urge those Member States who have not yet done so to establish an oversight framework toensure that women are referred to equivalent practitioners in a timely manner who do not share suchobjections and who are within reasonable distance in case the chosen health care provider refuses toperform certain reproductive health services based on conscientious objection;4.4. rule out the right of institutional conscientious objection, preventing public hospitals or clinicsas a whole to invoke conscientious objection.

Signed 1:HÄGG Carina, Sweden, SOC

är jag bönhörd av The Elders

Globala ledare går till angrepp mot religiös diskriminering av kvinnor. Är jag bönhörd? I alla fall är de The Elders ställningstagande är något för oss alla att stanna upp vid. Vi behöver fundera över hur vi kan förmedla vidare The Elders ställningstagande.

The Elders vänder sig mot all förtryck av flickor och kvinnor i religionens namn. Att dessa respekterade personer, kvinnor som män, nu vänder sig mot övergrepp, misshandel och begränsningar i den personliga friheten i religonens namn samt inte minst att kvinnor hindras från att inneha kyrkliga ämbeten är viktigt. Och extra viktigt i en tid då religion ofta används för att rättfärdiga motsatser som diskriminering, förtryck och övergrepp. Samt att religioner ställs mot varandra av ledare. Istället bör vi se hur politikens höger och vänsterskala går igen även i tron. Och det får mig att också tänka på Kyrkovalet här hemma - rösta rött!

The Elders are an independent group of eminent global leaders, brought together by Nelson Mandela, who offer their collective influence and experience to support peace building, help address major causes of human suffering and promote the shared interests of humanity http://www.theelders.org/

Nelson Mandela, Nobels fredspristagare, Sydafrikas f d president, grundare av The Elders. Jimmy Carter, Nobels fredpristagare, f d president i USA. Kofi Annan, f d FN-generalsekreterare, Nobels fredspristagare tillsammans med FN.Desmond Tutu, Nobels fredspristagare, anglikansk biskop, The Elders ordförande. Mary Robinson, f d president i Irland och FN-kommisarie för mänskliga rättigheter. Muhammad Yunus, Nobels fredspristagare, grundare av mikrolånbanken Grameen Bank. Aung San Suu Kyi, frihets- och demokratikämpe i Burma, förespråkare av icke-våld. Ela R Bhatt, grundare av Self Employed Women Assosiation, Right Livelihood-pristagare. Lakhdar Brahimi, f d FN-sändebud i Afghanistan och Irak. Gro Brundtland, f d statsminister i Norge och WHO-chef. Graça Machel, f d utbildnings- och kulturminister i Moçambique, barn- och kvinnorättskämpe. Fernando H Cardoso, f d president i Brasilien, grundare av Fernando Henrique Cardoso-institu

tisdag 18 augusti 2009

Arbetsmarknadsåtgärder för Jönköpings län

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin M nu är det så att antalet arbetslösa ökade med drygt 700 personer, varslen minskar men det gör också de nyanmälda tjänster till AF medan nyinskrivna arbetssökande var 1 100, tusentals fler arbetslösa sedan 2008 endast i Gnosjöbygden. Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län är fortsatt svår och minst för ungdomsgrupperna.

Även om allinsens förerträdare i länet tiger så finns det bred uppslutning för att det behövs särskilda utbildningsinsatser för att hantera situationen. Andra åtgärder som efterfrågas brett är tidigarelagda satsningar på vägar och järnvägar. Kommuner vidtar också åtgärder som påverkar de anställda. De senaste dagaran har personalminskningar inom skolan stått i fokus men regeringen skjuter ansvaret vidare ner till kommunerna och deras prioriteringar. Den ofetnliga sektorn behöver idag ett rejält stöd. Men hittills har regeringen låtit skattesänkningar gå före områden som kommunernas kärnverksamhet och samverkan med tillverkningsindustrin för att hantera arbetsmarknadsläget i länet.

Ja, arbetsmarknadsministern, vilka arbetsmarknadsåtgärder planerar regeringen mot bakgrund av den svåra arbetsmarknadssituationen i Jönköpings län. Hur är det med utanförskapet.

Homosexuella i Irak

Organisationen för mänskliga rättigheter, Human Rights Watch. HRW presenterade den 17 augusti en rapport som visade på att homosexuella förföljs och dödas i Irak. Rapporten "De vill utplåna oss. Mord, tortyr, sexuell läggning och genus i Irak" ger en skrämmade bild av situtionen.

Milisgrupper som exempelvis Ahl al-Haq - "Sanningens folk" pekas ut. Men HRW pekar även på att såväl polis som rättsvårdande myndigheter väljer att titta bort istället för att agera. Det finns även belägg för att polis direkt deltagit i bortrövande av och mord på homosexuella i Irak. Man kan inte bortse från stöd till tortyr och mord på homosexuella också från högre politiskt och religiöst håll. Rättslöshet och skyddslöshet pågår samtidigt som hundratals homosexuella dödas.

Sverige är ordförande i EU, men mot bakgrund av vi nu fått ta del av kan jag inte fortsätta vänta på regeringens ev agerande. Nu fråga jag Utrikesminister Carl Bildt vilka åtgärder som har vidtagits från Sverige och EU med anledning av Human Rights Watch, HRW rapport "De vill utplåna oss. Mord, tortyr, sexuell läggning och genus i Irak" som visar på tortyr och dödande av homosexuella i Irak.

Och regerigen kan inte ha varit okunnig om situationen tills i måndags när rapporten släpptes. Så tid till en uppdaterad politik har funnits men var är ställningstagandet?

söndag 16 augusti 2009

Sarah Palin förskräcker

När republikanernas förra vice-presidentkandidat Sarah Palin pekade ut NHS som ett ondskefullt system väckte det engagemang på båda sidorna Atlanten. När även Storbritanniens premiärminister Gordon Brown gav sig in i debatten och slog fast att NHS ofta gör skillnad mellan smärta och lindring, förtvivlan och hopp, liv och död kraschade Twitter. Sarah Brown, hustrun sa, vi älskar NHS mer än vi kan säga med ord".

NHS= National Health Service, finansieras kortfattat med skattemedel och erbjuder kostnadsfri sjukvård till alla som bor i Storbritannien har även lett till en spricka i Tory. Men Sarah Palin som gjort sig känd i Sverige som hårdför abortmotståndare och för sina Kd-fans. Moderaterna tassar mer försiktigt i republikanernas kulisser. Annie Johansson C benämde respektfullt Sarah Palin som ett "värdekonservativt komplement" till McCain.

Men är ambitionen att de åsikter Sarah Palin utrycker ska ses som inspiration för högerpartiernas hälso- och sjukvårdspolitik i Sverige. Är hennes bittra praliner värdefulla kompelement för Socialminister Göran Hägglund. Annie Johansson C och Mikael Oscarsson Kd är två högerkolleger till mig som redan tidigare har utryckt sig beundrande om Sarah Palin. Men som nu ligger taktiskt lågt.

Nyheter24.se/ Hägg till attack mot Bildt

klipp från Nyheter 24.se/ Carina Hägg till attack mot Bildt
Utrikesministern får stark kritik för sin hantering av situationen i Iran.
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/302592-carina-hagg-till-attack-mot-bildt
Carina Hägg (S) är allt annat än nöjd med hur utrikesministern Carl Bildt (M) har skött sitt arbete som Sveriges utrikesminister. I en debattartikel går Hägg till attack mot hur Bildt har hanterat konflikten i Iran och hon anklagar utrikesministern för att prioritera bort kvinnors rättigheter.
Carl Bildt får bland annat kritik för att han stått bakom Sveriges ambassadör i Iran, Magnus Wernstedt, i hans beslut att närvara när Ahmadinejad svors in som Irans nya president.
"Den svenska regeringens förhållningssätt gentemot regimen i Iran, både i egenskap av EU-ordförande och som enskilt land har kännetecknats av tvetydiga budskap och otydliga krav på mänskliga rättigheter", skriver Hägg i Svenska Dagbladet Brännpunkt.
Hägg kritiserar också Bildt för att ha agerat passivt i hanteringen av den iranska kvinnoaktivisten Shadi Sadi. I slutet av juli beskrev Hägg hur Sadi gripits av iransk milis när hon var på väg till fredagsbönen i Teheran.
"Vad gör regerigen och EU för frisläppande av Shadi Sadi, så här långt har regeringen endast svarat att ett ställningstagande från Utrikesminister Carl Bilds sida dröjer. Pinsamt eller hur!? ", skriver Carina Hägg på den socialdemokratiska bloggen Utrikesbulletinen.
"Sverige behöver en utrikesminister som prioriterar möte med kvinnor och sätter kvinnors rättigheter på den diplomatiska och politiska dagordningen i Sverige såväl som vid utlandsbesök", avrundar Hägg debattinlägget. /Publicerades 2009-08-14 14:24 av Simone Giertz
och på http://statsradsbloggen.wordpress.com/2009/08/14/bildt-havdar-feminism/ finns Statsrådsbloggens satir

onsdag 12 augusti 2009

En skinnbit

sr.se radio Jkp 14:20 onsdag 12 augusti 2009

Infektioner efter omskärelse

Vårdpersonalen i Vetlanda slår nu larm om att flera små pojkar, som omskurits av en kringresande läkare har drabbats av infektioner. Annika Lind, länets barnhälsovårdsöverläkare har anmält händelsen till Socialstyrelsen.
Annika Lind: "Pojkar ska ha omskurits i hemmiljö och sedan kommit in med komplikationer"
Det rör sig om minst tre fall, där små pojkarna drabbats av besvär efter ingreppet, med rodnader, svullander och problem att kissa.

Socialstyrelsen kommenterar i sin rapport (S2005/7490/SK) att kostnaden har betydelse för var man låter utföra ingreppet,. "En viss ökad kostnad jämfört med hälso- och sjukvårdsåtgärder som utförs på grund av sjukdom kan de flesta acceptera, men om kostnaden blir för hög ökar risken att människor vänder sig till illegala aktörer".

Jönköpings landsting erbjuder omskärelse på pojkar, men uppges vara det enda landstinget i Sverige som debiterat fullt pris (eller närmast fullt pris) för ingreppet. Här kan en omskärelse kosta från 7.966 kr till 21.312 kr. Enligt 2004 års siffror utfördes det cirka 15 omskärelser i Jönköpings landsting det året, förhållandevis få genomförda ingrepp. Slutsats ingreppen görs av någon annan. Denna kan vara såväl kompetent men som vi nu hör också en fara för små pojkars hälsa. Problem som kan påverka sexuallivet i vuxen ålder. Är det kostnaden som varit avgörande för dessa konsekvenser. Men har då landstinget tagit ansvar för information till föräldrarna och samhället i stort kring omskärelse-frågor.

Jag menar att vi har att göra avvägningar mellan olika principer. Visst är det enligt Barnkonventionen fel att föregå de val av religion och tillhörighet som barnet själv som vuxen ska ta ställing till. Men under den långa vägen till den insikten bör pojkar få tillgång till hälso- och sjukvården så att hälsoriskerna minimeras. Men att en skinnbit kan betyda så mycket.

Mobiler, datorer och konservburkar

Bör inte konsumenter kunna garanteras att produkter som mobiler, datorer och konservburkar inte innehåller mineraler som kan betecknas som konfliktmineraler eller illegala mineraler. Vi beslutade under förra mandatperioden om politik för global utveckling. Men nu har arbetet gått i stå. Men att de finns på EU dagordning och fortfarande på min.
Sveriges regering säger sig fortsätta stöd till initiativ för ökad transparens och grundläggande principer för ansvars-fullt företagande, Corporate Social Responsibility, CSR. Det rör sig bl.a. om FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s riskhanteringsverktyg, Realizing Rights – the Ethical Globalisation Initiativ (EGI) samt EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). Och regeringen pekar på policy för aktörssamverkan och Sida har gett Sveriges geologiska undersökningar (SGU) i uppdrag att agera som facilitator för aktiviteter kopplade till det svenska initiativet "Mining for Development" till stöd för mineralrika utvecklingsländer. Och Mining for Development är som de skriver ett unikt koncept som samlar svensk och internationell kompetens inom gruvsektorn - företag, myndigheter och ideella aktörer - för att stödja mineralrika utvecklingsländer. Men det händer inget på Rosenbad - det är problemet. Och detta trots att Sverige har mycket kunnade inom näringen och att våra seriösa företag skulle gynnas.

- Många u-länder, särskilt i Afrika, har stora mineraltillgångar som aldrig kommer länderna till godo. Mining for Development kan spela en viktig roll för att stödja dessa länder, och samtidigt skapa kontaktmöjligheter för svenska företag inom sektorn, säger Magnus Ericsson från Raw Materials Group.

Regeringen är i november ansvarig för en konferens om företags sociala ansvar. Ni som följt mig på bloggen vet att detta var en priorietrad fråga för mig i EP-valrörelsen och att jag sa att detta skulle upp på bordet i EP och därmed också i Sverige. Inom ramen för "Råvaruinitiativet" i EU ska Sverige verka för internationell samverkan med organisationer och grupperingar som G8, OECD, UNCTAD och UNEP m.fl. Men vad blir då Sverigs konkreta bidrag till den gemensamma råvarustrategin i EU och till de globala aktörerna som Kimberleyprocessen och Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Konkret handlar det om moblier, datorer och konservburkar.

måndag 10 augusti 2009

Stor ökning av konkurser i Jönköpings län

I Jko län kursade dubbelt så många företag under december månad 2008 som året innan. Gnosjöupporets politik drabbar företagen. Vem är egentligen förvånad?

Men djupt orande att accelererade konkursökningstakten Jönköpings län kursade dubbelt så många företag under december månad 2008 som året innan. Accelereringstaken av konkursökningingar i hela landet är hög i landet. Och många företag har i onödan tvingats i graven av en felaktig politik med ökad arbetslöshet som följd. Statistik från visar att bara i länet kursade hela dubbelt så många företag under december månad 2008 som året innan. UC skriver att sammanlagt försattes 153 företag i konkurs i länet fjol. Transportbranschen och de privata tjänsteföretagen har drabbast värst.

Småföretag och nystartade företag har varit extremt konjunkturkänsliga under det gångna året. UC spår även en fortsatt ökning av antalet konkurser under 2009. Termen "krisen breddas" är gär. Och jag har tidigt varnat för at krisen kan breddas och nu pekar även UC om den risken. Men högerkollegerna tiger numera om företagsklimatet liksom herrarna bakom det sk Gnosjöupproret.

Omskärelse av pojkar

Omskärelse av små pojkar är en fråga där det krävs pragmatism i avvägning mellan olika principer. En motion av mig lämnade sin en gång, så jag har tyckt och tycker fortfarande. Men skulle också önska att den lilla skinnbiten inte skulle behöva vara ytan för slagfält om vuxnas religion och tillhörighet. Samling till proportioner i debatten, uppslutning för Barnkonventionen och långsiktighet i förändringsarbet, även barn har rätt till religionsfrihet.

Administrativa kostnader för remitteringar

Migrantarbetarna skickar årligen hem enorma summor pengar till sina anhöriga i ursprungsländerna. Den totala summa som skickas tillbaka av migrantarbetare uppges vara tre gånger större än det globala biståndet. För ett land som Somalia ska de pengar som skickas till landet av utlandssomalier vara värda mer än inkomsterna från både bistånd och export. Då kan anhöriga kräva säkra strukturer vid överföring av medel till familjemedlemmar. G 8 satte vid mötet i L’Aquila i juli upp målet att halvera de administrativa kostnaderna för remitteringar. Men det krävs mer för att sätta fokus på tryggheten för den enskilde migrantarbeteren och mottagande anhörig vid remitteringar. Därför fråga jag Finansminister Anders Borg. om och hur regeringen agera i syfte att de administrativa kostnaderna för remitteringar från migrant i Sverige till anhörig i ursprungsland ska halveras?

Redovisa skattemedel till privata företag Borg

Den moderatledda regeringen är pådrivande när det gäller privatiseringar även av offentlig omsorg och utbildning. Men regeringen undviker konsekvent att redovisa hur mycket av skattebetalarnas pengar som går förlorade när de försvinner som vinster till de privata ägarna. Det är pengar som i stället borde användas till att utveckla och säkra kvalitén i vår gemensamma välfärd.
Nu ställer jag krav på att finansminister Anders Borg redovisar hur mycket av våra skattemedel som används på detta sätt, medel som fått förlorade för investeringar och verksamhet. Vi behöver såväl siffrorna på bordet idag som prognoser för framtiden. Det handlar såväl om ansvar för helheten i budgeten som transparens av budgeten och att visa på exempel för kommuner och landsting.
Därför ställer jag frågan till finansministern: Vad har finansministern gjort i syfte att offentliggöra redovisningen av skattemedel till privata företag?

läser Billstöm om nyckelpigor

Läser att nyckelpigor anfaller, att myggor anfaller, att vildsvin anfaller men jag vet också att civlia, inte minst kristna anfalls i Irak, men trots det senares allvar tycks det som om Migrationsminister Billström stannat vid att lugnt läsa vidare om nyckelpigornas framfart mot sommarbadande.

För vågen av attentat mot kristna i Irak har inte gjort inryck på Billstöms migrationspolitik. Men kritiken växer nu mot Sveriges regering. Och många människor befinner sig i en allt svårare situation. Samtidigt som Sverige tillsammans med andra länder har ett ansvar för att upprätthålla en human flyktingpolitik. Men Billström visar idag varken att han idag intryck eller tar sitt ansvar.

Bildts resenota: 730 000 kronor

Utrikesminister Carl Bildt, är resan målet. Eller reser du för att ha något att blogga om. Att vara "mentor" till Georgien President Micheil Saakasjvili gav ett reseresultat som förskräcker. Så frågorna hopar sig på UD i takt med reseräkningarna. "Under årets första sex månader kostade Carl Bilds flygbiljetter, enligt en uträkning av TV4Nyheterna, totalt 580 000 kronor, medan en uppskattning av hotellkostnaderna hamnar på runt 150 000 kronor. Totalt alltså 730 000 kronor bara för flyg och boende. Nu kräver den politiska oppositionen att statsminister Fredrik Reinfeldt agerar i frågan. – Det är uppenbart att Fredrik Reinfeldt har lämnat utrikesdepartementet på entreprenad till Carl Bildt. Det är dags att han återkallar den entreprenaden, säger Urban Ahlin."Som ledamot i Utrikesutskottet även under Sveriges tidigare EU-ordförandeskap kan jag lätt avfärda påståendet att reseglädje kan sökas där. En Utrikesminister ska självfallet resa. Men Bildt verkar främst företräda sig själv, chefen Reinfeldt verkar ha outsorsat utrikespolitiken. Och "kontraktet" dem emellan är inte offentligt, men väl resulatet av denna uppgörelsen eller ska vi enas om, bristen på resultat utöver reseräkningar.

Krav på en jämställd EU-kommission

Hittills har ingen kvinna varit ordförande för EU-kommissionen. Men Statsminister Reinfledt M ville endast ha en man, och Barosso. Och någon kvinna har inte på allvar lyfts fram som kandidat som ordförande för EU-kommissionen trots att det självfallet finns kvalifiserade kandidater. Jämställdhet är en grundläggande rättighet inom EU som ni vet. Men bristen på intresse från M gäller inte endast EU utan är genomgånde i det partiet som vi kunnat läsa i dagarna. Ord hänger inte ihop med nomineringar och tillsättande av poster för M och inte heller i EU. Alltför få kvinnor deltar i besluten i såväl medlemsländerna som i EU:s institutioner. Men halva befolkningen kan inte stå utanför beslutsprocesserna. Och framsteg för jämställdhet går alltför långsamt. Därför har Europaparlamentet ett ansvar att säga nej till en ojämställd kommission. Men den svenska regeringen har också ett stort ansvar, inte bara för nominering från Sverige utan också för helheten. Den nationella kritiken mot att män i M nominerar män M ger möjlighet till uppvaknande under trycket av kritik. Så även om jag är väl medveten om att krav på en jämställd reprensation konsekvent avfärdats av regeringen vill jag öppna upp för en ändrad inställning när det gäller principen varannan damernas. Så jag frågar Jämställdhetsministern på vilket sätt Nyamko Sabuni kräver att principen varannan damernas ska råda för att uppnå kravet på en jämställd EU-kommission?

göm dig inte i burkan Bildt

På en krok i mitt kontorsrum hänger en himmelsblå burka som reseminne. De som provat har snart märkt hur sikten såväl in genom tygnätet som utåt förunklas för bäraren. Så även om burkan är en trafikfara är isolering själva meningen med detta heltäckande plagg. Kvinnors isolering i tyg har en lång historia men den ska jag inte gå in på här för då kan jag trassla in mig ända fram till dagens brudslöja. Jag kan bara konstatera att det är andra frågor än burkan som afghanska kvinnor själva brukar lyfta fram. Och kvinnor som organisera sig, ställer krav och protesterar är viktiga för samhällsutvecklingen. Men afghanska kvinnor som deltar i samhällsdebatten utsätts idag för stor fara. Sitara Achakzai som protesterade mot en ny lag dödades. Shinkai Karokhail, en kvinnlig parlamentariker, sa i en intervju, publicerad på sajten dailypress.com: ”Vi är inte längre en prioritet för presidenten eller det internationella samfundet.”. Hon har fått medhåll av Brad Adams, Human Rights Watch Asia. En FN-rapport som sammanställts av både internationella och inhemska människorättsorganisationer pekar på att kvinnorna de stora förlorarna i det afghanska samhället. Vi ser förkastliga lagar som försvårar levnadsvillkoren för många flickor och kvinnor i Afghanistan. Flickor och kvinnor situation kräver ökad fokus från omvärlden och stöd. Såväl Sverige, EU och det internationella samfundet har ett ansvar för att vara aktiva i syfte att tillförsäkra flickor och kvinnor i Afghanistan deras mänskliga rättigheter. Att utvecklingsbiståndet är ett viktigt redskap för förändring är en uppfattning som många, i alla fall muntligt delar. Utvecklingsbistånd är ett omistligt redskap för afghanska kvinnor och mäns som vill utveckla sitt land. Men det är också viktigt att en politisk dialog om vilka krav som kan ställas på de afghanska beslutsfattarna föras innan det afghanska valet. Förvånad läste jag Försvarsminister Sten Tolgfors artikel om vad regerigen vill i Afghanistan och upprördes av kvinnornas frånvaro. Magert var det också med bedömningar om utveckling in över gränsen mot Pakistan. Något jag bla brukar peka på. Men jag har fortfarande förväntningar på att Utrikesminister Carl Bildt innan valet redovisar vilka politiska krav när det gäller flickors och kvinnors rättigheter som kommer att riktas mot beslutsfattare i Afghanistan. Det finns en befogad oro för att kvinnors rättigheter kan offras för politiska uppgörelser i samband med valet. Nu vet jag att män även dragit burkan över huvudet men av andra skäl, för att gömma sig undan. Du köpte kanske också en burka under ditt besök i landet. Men göm dig inte i burkan Bildt, låt den hänga kvar på kroken och redovisa vilka politiska krav Sveriges regeringoch EU kommer att rikta efter valet när det gäller flickors och kvinnors mänskliga rättigheter i Afghanistan.

Atombomben detonerade över Hiroshima 6 augusti

Atombomben över Hiroshima detonerade den 6 augusti. Och över Nagasaki den 9 augusti 1945. Mellan 90 000 och 120 000 dog direkt i samband med bomberna eller inom kort tid men man beräknar att dubbelt så många dog i efterhand av bland annat strålskador. Idag, drygt 60 år senare, dör folk fortfarande som följd av bombernas effekter. Atombomberna över Hiroshima var den första och hittills enda atombomberna som använts i krig. Staden är en symbol för arbete mot kärnvapen. Som S-kvinna står jag nära nedrustningfrågorn och i mitt nej till medlemskap i NATO ligger också ett nej till kärnvapen. Idag tänker jag också på Inga Thorsson, som S-kvinnors ordförande gjorde hon viktiga insater, ja avgörande. Boken ”Nej! Till svenska atomvapen” blev en uppmaning till hennes egen generation att bemästra kapplöpningen mellan upplysning och katastrof. Dagens ordförande, Nalin Pekgul, deltog så sent som lördagen den 25 april i en manifestation mot kärnkraft och kärnvapen på Sergel torg i Stockholm.Det är viktigt att idag manifestera de fasansfulla minnena från Hiroshima och Nagasaki. Vi har en skyldighet att minnas offren. Vi måste också minnas för att kunna opinionsbilda mot kärnvapen. Tro inte att kärnvapenproblemet löser sig av sig själv. Tvärtom, vi har under senare år sett en djupt oroande kärnvapenspridning.Olof Palme skrev: - "Vårt alternativ är gemensam säkerhet. Det går inte att hoppas på en seger i ett kärnvapenkrig, motståndarna skulle förenas endast i lidande och förstörelse. De kan överleva bara tillsammans. De måste uppnå säkerhet inte mot motståndaren, utan tillsammans med honom. Den internationella säkerheten måste vila på samarbete för gemensam överlevnad i stället för hot om ömsesidig förintelse."Jag hoppas att kärnvapen ska ses som militärt obrukbara. Och jag hör dess försvarare tala om dom som enbart politiska vapen. Men vi måste inse att det är på riktigt, de är dödligt farliga så länge de finns men kanske längre än så genom avfallet. Ansträngingarna måste till för att avskaffa alla kärnvapen. Vi socilaldemokrater har lagt konkreta förslag i riksdagen. Aldrig mera Hiroshima och Nagasaki!

Carl Bildt misslyckades att samla EU länderna - Iran

Sveriges Utrikesminister Carl Bildt misslyckades med att samla EU länderna till en ståndpunkt inför dagens cermoni när Mahmoud Ahmadinejad gav presidenteden. Många stolar gapade dock tomma i parlamentet men Sveriges ambassadör hade skickats dit av Bildt. Man kan undrar om ambassadören satt obekvämt på sin stol. Och samtidigt fick alla som protesterat och demonstrerat ett svar från regeringen - Vi lyssnade inte på er! Och min fråga i riksdagen om vad regeringen och EU gör för att Shadi Sadi ska släppas fri har regeringen inte orkat besvara än

Brittiska medborgarpoäng

Labourregeringen i Storbritannien vill införa ett poängsystem för personer som söker brittiskt medborgarskap, det går ut på att den sökande ska visa att man förtjänat att bli medborgare. Oppositionen vill gå längre och jag ser likheter med fp förslag i Sverige. Men också moderaterna har lanserat sk svenskkontrakt. Är det såväl osvenskt som obrittiskt att vara republikaner, kritisera militär närvaro i Afghanistan eller att inte ha ratifiserat Europarådets konvention mot trafficking. I strid med FN:s konvention om Barnens rättigheter är barnaga tillåtet i Storbrittanien. Är det så obrittiskt att inte slå sina barn att det kan påverka de föreslagna medborgarpoängen och därmed medborgarskap för den som vägrar slå barn.När Amnestys rapport släpptes sade Irene Khan "Den ekonomiska nedgången har förvärrat övergreppen, styrt blickarna från dem och skapat nya problem. Med säkerhet som ursäkt har mänskliga rättigheter satts på undantag de senaste åren. Nu skylls det på ekonomi när mänskliga rättigheter hamnar i baksätet." Men jag oroas också för att man i högre grad ska skylla på människor som kan benämnas som invandrare. Amnestys rapport tar bla upp säkerhetsbrister i samband med bekämpning av terrorism. "Man underminerade de mänskliga rättigheterna med argumentet att man bekämpade terrorism" står det i rapporten. Särskilt Storbritannien pekas ut som ett land som gått för långt i sin terrorbekämpning. Något man såväl måste få instämma i som debattera. Nu kan du invända att detta riktar man sig inte emot i utkastet till text, nej kanske inte just nu, men hur kollas och tolkas någons värderingar nu och på sikt svarar då jag. Och hur var det med intigritet?De som vill ha poång och kontrakt hänvisar ofta till kvinnors situation samtidigt somm vi väntar på politisla förslag för att uppnå jämställdhet. För mig är kampen för jämställdhet universell. Men jag vet också att jämställdhet definieras olika beroende på politiska värderingar. Krav på invandrare blir lätt en ursäkt för politiker som inte gjort sin egen hemläxa. Medan andra pluggar språkläxor.

Jag har siktet inställt på omval 2010

Jag har siktet inställt på omval 2010. Idag har jag meddelar att min kandidatur för ytterliggare en mandatperiod i riksdagen inför valet 2010. Jag kom in i riksdagen för första gången 1995 och sitter idag som ledamot i Utrikesutskottet. Under årens lopp har jag arbetet för mänskliga rättigheter och kvinnors rätt att hävda sig som människor såväl internationellt som på hemmaplan. Och har dessutom fått olika uppdrag på europeisk nivå, bland annat sitter jag som ordförande för Europarådets kommitté "Mäns våld mot kvinnor" och som vice ordförande i Inter European Parliament Forum on Population and Development. Skälen för att kandidera ska jag återkomma till men jag vill redan nu understryka vikten av en aktiv S-utrikespolitik.

Skolval 2010

Många fler ungdomar i Sverige borde fått möjlighet att delta i valet till Europaparlamentet. Vid valet därförinnan deltog ca 36 % av de röstberättigade och i åldersgruppen 18-25 år endast 25%. Enligt Ungdomsstyrelsen bidrar tydligt möjligheter att få diskutera politik i skolan till att skapa politiskt intresse och engagemang hos unga. Men inför EU-valet gav regeringen inte någon instans uppdraget att arrangera skolval. Därför gjorde inte Ungdomsstyrelsen eller andra, som vi har sett vid tidigare skolval, något märkbart för att stimulera till skolval. Några skolor valde ändå att arrangera skolval. Denna brist på engagemang från regeringen för praktisk utbildning i demokrati och folkbildning bland unga är förvånande. Unga väljarnas engagemang bör tas på stort allvar liksom vår demokrati. Valet till EP var en viktig del av detta. Men nu finns fler chanser - Skolminister Jan Björklund kan ta iniativ för skolval 2010. Jag märker att unga är intresserade av internationella frågor och ser samband mellan Sverige, EU och vår omvärld. Krig och konfilikt, asylpolitik, jobbpolitik och klimatfrågan för att nämna något. Men de vill veta mer. Och i en globaliserad värld är det viktigt att ge unga möjlighet att sätta sig in i varför internationella frågor ska vara en viktig del av valet 2010. Sätt fart Björklund, barn och unga ska inte ställas utanför praktisk kunskap om valförrättning och internationell politik nästa val också

från Mauretanien landade Mouhamadou Toures i Emmaboda

svaret på min fråga till Utrikesminister Carl Bildt ang valet i Mauretanien dröjer men jag läser artikel i Sålandsposten lördag (nu också på fb): "Porträtt-Frihetskämpen i Emmaboda. Un article sur moi dans un des grands quotidiens suédois avec le titre: portrait d´un combattant de la liberté à Emmaboda.......Motståndsrörelsen lever fortfarande och Mohammadou är envetet engagerad. Från lägenheten i Emmaboda är han webbredaktör för FLAMs hemsida och varje dag uppdaterar han den med nyheter om Mauretanien och hur det politiska läget är. Under sin tid i Sverige har han uppvaktat utrikesdepartementet flertalet gånger och också varit med och gjort en film om slaveriet i Mauretanien. När han berättar om sin flykt och upplevelser i Senegal och Mauretanien märks det att han brinner för frågorna. Trots att han trivs i Sverige har han sitt hem i Mauretanien. Men så länge landet styrs av en militärjunta kan han inte flytta tillbaka.-Jag har inte träffat min familj på tretton år och det är klart att jag längtar efter att återse dem."/Hur ser Sveriges regering och EU på valet och utbetalning av frysta EU medel?

Ned- eller upprustning

Är hemma och lever vardagsliv och läser böcker. En är Eva Swedbergs 90 ÅR FÖR FRED OCH FRIHET. Eva har lagt ner ett jättejobb men så får vi också fredshistoria att gå vidare utifrån. Och så kom Sipris årsbok med posten. Sipri är ett av världens mest välrenommerade fredsforskningsinstitut. Men den röda årsboken som står på departement över hela världen hotas nu genom regeringens minskade anslag. Jag vill själv - men också forskare och media liksom fivilligorganisationer - även i fortsättningen ha tillförlitliga uppgifter som grund för viktig granskning. Och Höglandsnytts läsare förväntar sig ett brett arbete även mot dagens upprustning. Så även hemifrån håller jag kontakt med omvärlden och ser ibland till och med lättare härifrån samband däremellan. Och trots att jag kunnat se hur mitt arbetet mot personminor och klustervapen har gett resultat och vet att politik gör skillnad så känner jag idag oro för upprustningen. Återigen har Nordkorea genomfört en nukleär provsprängning. Spänningarna i regionen och mellan Nordkorea och det internationella samfundet ökar och följderna kan bli utomordentligt allvarliga, inte bara för den ost­asiatiska regionen utan också för resten av världen. Om denna Pandoras ask öppnas riskerar man att rasera det tabu som finns bland flertalet av världens länder mot kärnvapen. Samtidgt har den nuvarande regerigen inte gjort positiv skillnad i nedrustningsarbetet. När Sverige var EU-ordförande 2001 var Nordkoreas kärnvapenprogram en viktig fråga som noggrant bereddes i regeringskansliet innan vi tog över ordförandeskapet. När Göran Persson i egenskap av ordförande i EU reste till Nordkorea kunde Sverige därför med tyngd kräva att kärnvapenprogrammet skulle upphöra. Tyvärr var Nordkoreas kärnvapenprov för en tid sedan ingen överraskning. Men nu kan den nuvarande regeringen förbereda sig på att göra en insats för nedrustning och ickespridning under innevarande ordförandeskap. Nedrustning har i årtionden hört till svensk utrikespolitiks mest högprofilerade områden med flera tongivande svenska företrädare. Anna Lindh tog 2003 initiativ till en kommission med Hans Blix som ordförande för att utarbeta förslag till det fortsatta arbetet med nedrustning av nukleära, biologiska och kemiska massförstörelsevapen. Kommissionen initierades av en socialdemokratisk regering och leddes av en tidigare borgerlig minister. Den utgör ett bra exempel på den breda uppslutning som länge funnits i Sverige kring nedrustningsansträngningarna. I sin rapport lade kommissionen fram 60 rekommendationer till åtgärder för nedrustning och icke-spridning. Rapporten fick stor spridning runtom i världen. Med Blixkommissionens förslag som grund kan svenskt nedrustningsarbete intensifieras. Men avgörande för om nedrustnings- och ickespridningsarbetet ska få ny luft under vingarna är hur de stora kärnvapenstaterna agerar. Därför är det mycket positivt att både USA och Ryssland kommer med positiva signaler. En ny progressiv president i USA visar på möjligheter. Men risken finns att NPT-avtalet (Nuclear non-proliferation treaty – icke spridningsavtalet) försvagas ytterligare. De fem erkända kärnvapenstaterna måste nedrusta i stället för att uppgradera sina arsenaler för att NPT-avtalet ska respekteras. Andra stora utmaningar är självklart Nordkoreas kärnvapenambitioner, den politiska turbulensen i kärnvapenmakten Pakistan och risken för att Irans ambitioner kan starta en kärnvapenkapplöpning i Mellanöstern. Och vi är alla medvetna om Israels kärnvapeninnehav. Sverige kan använda sitt EU-ordförandeskap till att öka trycket i nedrustningsarbetet. EU antog 2003 på Anna Lindhs initiativ en strategi mot massförstörelsevapen. Och EU måste kunna svara upp mot de möjligheter som öppnat sig på den internationella arenan. Som ordförandeland kan Sverige arbeta för att ena medlemsländerna kring en bra linje inför översynskonferensen inom ramen för ickespridningsavtalet i maj 2010. Men utrikesminster Calr Bidlt är förbluffande passiv och förskingrar därmed årtionden av uppbyggd trovärdighet i freds- och nedrustningsfrågor i vår omvärld. En tryggare värld är möjlig med oss socialdemokrater.

Silvio Berlusconis sexistiska beteende

Statsminister Fredrik Reinfedlt besökte nyligen Italien och G8-mötet. Inför mötet hade italienska kvinnliga akademiker gått samman och uppmanat världens "first ladies" att bojkotta G8-mötet. Deras protest riktas främst mot Italiens premiärminister Silvio Berlusconis och hans "sexistiska beteende". Filippa Reinfeldt M åkte trots detta till Italen där Silvi Berluskoni var värd. Jag instämmer däremot med de kvinnliga akademikerna i att Italiens Primiärminster Silvio Berluskoni uttalar sig sexistiskt. Premiärministern förhåller sig till kvinnors rättigheter på ett sätt som inte heller ligger i linje med Sveriges utrikespolitiska ställningstagande för jämställdhet. I år celebrerar vi dessutom FN kvinnokonvention, CEDAW, 30 år. EU och Europarådet har tagit ställning för kvinnors rätt att inte diskrimineras. Så Belusconis förhållingssätt i dessa frågor avvikter på ett sätt som bör leda till reaktioner från Statsminister Reinfeldt. Att obehagliga uttalande och diskriminering kan kränka individer är illa nog men det är samtidigt politiska budskap som framförs, dessutom av en premiärminister inom EU. Frånvaron av politiska reaktioner kan endast tolkas som instämmande. KD och M har visat sitt stöd till Berluskoni i valrörelser men har tonar ner omfattningen av samverkan innan paret Reinfelds besök i Italien. Statsminister Fredrik Reinfelt, uttala du kritik mot Italiens premiärminister Silvi Berluskoni eller har han ditt gillande

Mineraler i mobil och dator

I Kongo finns områder rika på naturresurser men som också är konfliktyngda. Förhållande som också har ett nära samband till varandra. Tex Global Witness skriver ”Militariseringen av gruvindustrin i Demokratiska republiken Kongo förlänger den väpnade konflikt som har slitit sönder landet i mer än tolv år". De bekräftar än en gång de samband jag sedan länge påtalat. Nu måste regeringen, EU och FN ställa tydliga krav på bolag som är involverade i den internationella handeln med mineraler från östra Kongo. Bolag son också tjänar pengar på att västländer inte bryter de väpnade gruppernas tillgång till gruvindsutrin som inkomstkälla. Det räcker inte att företag hävdar att de handlar med licensierade exportörer samtidigt som uppköpare handlar med mineralser som kan benämnas som konfliktmineraler eler illegala mineraler. Vi konsumenter ska kunna veta att konfiktmineraler inte finns i produkter som mobiler och datorer eller konservburkar. Så Handelsminister Björling var är iniativen för att garantera konsumenter att produkter som mobil, dator och konservurkar inte innehåller mineralers som benämns konfliktmineraler eller illegala mineraler.

Mauretanien

Den 3 december anklagade Amnesty den mauretanska regeringen för rutinmässig och systematisk tortyr. Säkerhetstjänsten påstås föredra tortyr som metod när de förhör eller straffar fångar. Amnesty kunde inte fastställa den juridiska grunden för de marockanska säkerhetsstyrkornas närvaro i Mauretanien. Om EU fått detta förhållande klarlagt bör det redovisas. Sedan 2005 har Mauretanien utsatts för två militärkupper; den i augusti 2008 resulterade i att presidenten och premiärministern fängslades. Offentliga demonstrationer av politisk natur har förbjudits. AU upphävde medlemskapet i unionen och bistånd frös inne. Militärregeringen lovade att genomföra fria och öppna val. Nu har val hållits och juntaledaren Aziz har utropats som segrare samtidigt som oppositionens huvudkandidater talar om valfusk. Vi som är intresserad av hur den svenska regeringen har bedömt valet och reagerat på kravet om oberoende granskning av valet väntar fortfarande. En ytterligare fråga är om det frysta bistånden om ca 156 miljoner euro nu kommer att betalas ut.

Undernärda barn i Gaza

Redan före det senaste kriget var bristen på mat ett allvarligt problem enligt såväl den palestinska myndigheten som oberoende bedömare. Kvinnor och barn var extra drabbade. Och nyligen rapporterade Världshälsoorganisationen, WHO, att 10 procent av barnen i Gaza är undernärda. Familjer beroende av matbistånd sägs samtidigt få en kost utan viktig näring som vitaminer och protein. FN framför att de tillåtna leveranserna in till Gaza numera motsvarar en fjärdedel av transporterna före belägringen, samtidigt som hela 80 procent av palestinierna i Gaza uppges vara beroende av matbistånd. Orsaken till ökningen hänförs till att stora områden jordbruksmark ödelades vid Israels attacker för ett halvår sedan. Så sent som i juni krävde 38 hjälporganisationer, bland annat den världsomspännande bistånds- och välgörenhetsorganisationen Oxfam och flera FN-organisationer, att belägringen av Gaza skulle upphöra omedelbart. Sveriges regering kan med fördel som ordförandeland i EU ta politiska och ekonomiska initiativ mot bakgrund av att livsmedelssituationen i Gaza särskilt drabbar barn. Barnen kan inte vänta på politiska helhetslösningar på konflikten

Tillämpning av protokoll 14

Situationen för Europadomstolens ärendebalanser är alarmerande och måste tas på stort allvar.Sverige ratificerade den 17 november 2005 ett ändringsprotokoll 14 till Europakonventionen. Protokollet är en del av ett större reformpaket som antogs under våren 2004, vars syfte är att göra Europakonventionens övervakningssystem effektivare. Jag beklagar att införandet av protokoll 14 därefter har blockerats av Ryssland.Tyskland, Norge, Danmark, Schweiz och Georgien har nu som ett alternativ anslutit sig till en temporär tillämpning av delar av protokollet. Det har däremot inte Sverige. Europadomstolen i Strasbourg skulle välkomna ett beslut om en temporär tillämpning av en nyckelparagraf i protokoll 14 för att ändå möjliggöra nödvändig effektivisering. Men det är då viktigt att Sverige ansluter sig och att en sådan ratificering sker utan fördröjning. Jag skulle även välkomna en diskussion om andra strukturella förändringar som exempelvis två-instanssystem.Men nu krävs att Utrikesministern tar initiativ till att Sverige ansluter sig till en temporär tillämpning av delar av protokoll 14 och därmed möjliggör en nödvändig effektivisering av den hårt pressade Europadomstolen

Birtukan Mideksa och bredare samverkan

Mitt krav på att Birtukan Mideksa, före detta domare och den första kvinnliga partiledaren i Etiopien, ska släppas fri delas av allt fler. Men mitt krav om att Sveriges ambassadör ska ges direktiv att begära besök hos henne i fängelset tycks inte ha fått stöd i regeringen, inte heller har några initiativ till politiskt agerande för hennes frisläppande kunnat noteras. Det finns i dag ökade möjligheter till en samordning inom EU- kretsen till stöd för Birtukan Mideksa. Utrikesminster Carl Bildt ta initiativ till stöd för Birtukan Mideksa. Ge direktiv till Sveriges ambassadör i Addis Abeba, Etiopien, om att göra en framställan om att få besöka Birtukan Mideksa i fängelset.Det har under senare tid framkommit uppgifter om ökade förutsättningar för ett konstruktivt samarbete mellan USA och EU för demokratisering och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Etiopien. Inför valet 2010 skulle ett brett förhållningssätt för att stödja fria och rättvisa val välkomnas. EU kan agera mer samlat och kraftfullt till stöd för oppositionens rätt att verka fritt och kan vara tydlig i förhållande till Afrikanska unionen, AU. Och sök samverkan med andra länder och andra parter för initiativ till bredare samverkan för stöd till demokratisering och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Etiopien.

Shadi Sabi

Det är djup oroande att den iranska kvinnoaktivisten Shadi Sadi bortfördes av iransk milis fredagen den 17 juli, på väg till fredagsbönen i Teheran.Vi kan utrycka vår oro och noga följa händelseutvecklingen i Iran. Jag menar att bortförandet av Shadi Sadin är ytterligare ett exempel på hur den iranska regimen trakasserar kvinnor som engagerar sig i den iranska kvinnorörelsen. Tusentals kvinnor har protestera mot den iranska regimen före och efter valet i Iran. Män och kvinnor har protesterat mot valfusk. Jag stödjer den iranska kvinnorörelsen och dess rättmätiga krav på att diskrimineringen av kvinnor ska upphöra. Den iranska regimen måste respektera demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. S-kvinnor mfl är engagerde med krav. Men vad gör regerigen och EU för frisläppande av Shadi Sadi, så här långt har regeringen endast svarat att ett ställningstagande från Utrikesminister Carl Bilds sida dröjer. Pinsamt eller hur!?

ECOSOCS och ABGLT

Inför ECOSOCS behandling av den Brasilianskafrivilligorganisationen Associação Brasileira de Gays, Lésbicas eTransgêneros (ABGLT) skrev jag till Utrikesminister Carl Bildt för att få besked om dels den svenska hållningen i sakfrågan men också för att få ett klart besked om hur drivande Sverige ämnade vara i frågan. Bakgrunden var den oro oro som fanns för för ett passivt förhållningssätt från Srige i framarbetandet av en gemensam EU-ståndpunkt. BGLT är en välrenomerad organisation såväl nationellt i Brasilien som internationell. De har under flera år hållit den sydamerikanska manliga positionen i ILGA WORLDs styrelse och har på grund av sitt goda renommé blivit vald att hålla ILGAs världskongress 2010.Vi vet att såväl individer som organisationer som arbetar för homosexuella, bisexuella, och transpersoners rättigheter ofta blir styvmoderligt behandlade men även grovt diskriminerade. Men att det kan uppfattas som känsligt att koppla sexualitet och könsidentitet kopplas till mänskliga rättigheter är endast ett argument för att agera än tydligare.Och här hade Sverige en konkret möjlighet att aktivt verka för hbt rättigheter på det internationella planet. Som ordförandeland i EU har Sverige dessutom ett stort ansvar. Men också en en unik möjlighet att genomföra ståndpunkter som tidigare uttalats inte minst från riksdagen.Jag underströk vikten av att Utrikesministern aktivt tog upp frågan med länder som Polen, Rumänien, Ryssland och Moldavien. Och jag konstaterad idag att 26 röstade för och 12 mot ABBLI, klart stöd och det innebär observatörssatus i FN:s ECOSOC. En bra början på Stockholms Pride.

Stockholmsprogrammet riskerar försvaga arbetet

Under det svenska ordförandeskapet ska en ny femårsplan tas fram inom området för frihet, säkerhet och rättvisa. Programmet ska efterfölja Haagprogrammet och ska kallas Stockholmsprogrammet. Jag tog upp detta tema i Almedalen men konstaterade att kvinnorna (det var kvinnor i panelerna) från m, kd, Fp och c varken visste något i sak eller ville bemöda sig om att försöka sätta sig in frågorna. Inger Davidson Kd tycket att även jag skulle nöja mig med att om det kommer att krävas riksdagsbeslut så kommer en propp till riksdagen. Det nöjer jag mig självfallet inte med. Vi borde kunnat enas om att det är vi folkvalda som ska forma politiken. För redan den den 10 juni lade kommissionen fram ett meddelande om Stockholmsprogrammet. Och på det informella ministermötet som äger rum i Stockholm 15-17 juli kommer man föra diskussioner om Stockholmsprogrammet utifrån kommissionens meddelande. Förhandlingarna kommer sedan fortsätta vid RIF-rådet den 30/11 - 1/12 och därefter vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) den 7-8 december. Programmet ska slutligen antas vid Europeiska rådet den 10-11 december. Men positionerna innehåller så här långt vaga ambitioner och skrivningar. Och jag som vill se starka skriningar mot människohandel oroas för att de positionerna i praktiken ska låsas fast vid mötena nu i juli. Men regeringen fortsätter mörka sin abitionsnivå. Att regeringen vägrat sända Europarådets konvention mot trafficking till riksdagen för ratifisering understryker den oron. Den allt tyligare splittringen inom regeringspartier i synen på prostitution är ytterligare ett orosmoln. Kommissionens meddelande som är offentligt innehåller fyra prioriterade politikområden som ligger till grund för konkreta förslag på åtgärder inom området för frihet, säkerhet och rättvisa. De fyra prioriterade områdena syftar till (1) att främja medborgarnas rättigheter, (2) att underlätta för medborgarna, (3) att skydda medborgarna samt (4) att främja ett mer integrerat och solidariskt samhälle. Det är under området för att skydda medborgarna som avsnittet om människohandel återfinns.Men där finns inte ett ord om att män efterfrågar prostituerade och är förustättningen för människohandel/sexslavar. Stockholmsprogrammet kan leda till att det vi redan uppnått såväl som det framtida arbete i Europa försvagas av Justitieminister Beatrice Ask.

Religionsfrihet

Samtidigt som jag läser om Honduras och ärkebiskopen Oscar Rodríguez plockar jag fram Svenska missionsrådet nya skrift, "Tro Frihet och Förändring - så kan religonsfriheten integreras i svensk utrikespolitik". Ingen tvekan om att mångas religionsfrihet kränks i många länder och även av många politiska ledare. Men religionsfriheten kränks också av många religiösa ledare. Religiösa ledare motarbeter demokrati och inte minst flickor och kvinnors rättigheter. Heliga Stolen ger återkommande dystera exempel på detta. Katolska Kyrkan i Sverige är en av 36 medlemsorganisationer. Har läst Svenska missionsrådets skrift med behållning och pratat med dess lobbyister med samma slutsats. Man skriver visserligen om auktoritära stater som att "använder ofta religiosnförtryck som ett sätt att kuva det civila samhället" Men om flickor och kvinnors rättigheter nämns inget. Man undviker maktfrågor och är otydlig men var de egna organisationerna står i frågor om mr. Och inrikespolitiskt har vi under mandatperioden haft frågan om Bibeln ska ersätta kollektivavtal och såväl höger kolleger som religiösa företrädrare, tyckte så. De förnekade då samtidigt utan att blinka föreningsrätten. Svenska missionrådet skulle kommit längre i sitt stöd för religionsfriheten med en ökad tydlighet. Ta också upp religiösa ledares eget ansvar. Jag däremot tar upp båda sidorna och arbeter för den dagen då fler ska stå upp för religionsfrihet för dess egens skull. Och inte ensidigt när religionsfriheten, ofta i högerkristna kläder, kan användas mot någon annans religonsfrihet eller andra friheter. Man har kanske börjat med en minsta gemensamma nämnare men skriv då en skrift till. En som har förutsättningar att bli ett verkligt redskap för religionsfrihet. »Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskapmed andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.«FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 18Svenska missionrådet skriver att Sverige på EU-nivå ska se till att att religionsfrihet finns med i EUs dialog om mänskliga rättigheter med länder i syd och i möten med organisationer som ASEAN och Afrikanska unionen. Men vad ska dialoger konkret innehålla, kan vi enas om - att abort är en mänsklig rättighet?

Och så är det Almedalen

Vi ses kanske i Alemdaln kring frågor som: Internationell humanitär rätt i fara, Krigsbrott allt vanligare? Att förhindra krig - Varför ledde spända konflikter till Krig i Georgien men inte i Baltikum, EU efter "kriget mot terrorisemn", Vem har den vassaste Jämställdhetspolitiken, reulution 1325 osv

Vill regeringen Reinfeldt fortsätta politisera Turkiets medlemskapsprocess

Frågan huruvida Turkiet är europeiskt eller inte återkommer i förhållande till EU. Men frågan känns överflödigt för den som vet att Turkiet blev medlemsland i Europarådets redan den 9 augusti 1949, endast någon månad efter Sverige. Och Turkiet tillhör grundarländerna av FN, OECD och OSSE. Medlem i NATO sedan 1952 Den 14 april 1987 lämnade premiärminister Turgut Özal in ansökan om fullt medlemskap i EU. I Helsingfors 1999 slogs det fast att när landet uppfyller samma kriterier som andra kandidatländer så är dörren inte bara på glänt utan öppnas upp. Och Mattis Ahtisaari uttrycker i sin rapport 2004 förändringarnas betydelse och omfattning när han talar om den "tysta revolutionen". Ett nej till Turkiet skulle även påverka känslan av tillhörighet för många muslimer inom EU. Jag är inte expert på historia så jag ska inte fördjupa mig i det temat och dessutom är den lång och delvis inte full ut beforskad. Men ibland behövs upprepningar som om Europarådet för att sätta diskussionen om Turkiet som en del av Europa i ett bredare sammanhang. Jag har positiva erfarenheter från besök i Turkiet och positiva erfarenheter från att samverka med turkiska kolleger i tidigare OSSE och nu Europarådet. Vi har jobbat under senare år inte minst kring jämställdhetsfrågor. Nu senast kring en rapport om Hedersförtryck. Och kring frågor om minoriteter varav jag särskilt vill nämna kurder och assyrier/syrianer har stått i fokus. Jag har också besökt rättegångar och framfört berättigad kritik till ansvariga och skrivs vädjandebrev. Läst författare som förnekats publicering. Och flyktingar från Turkiet har blivet mina vänner här. Så jag rekommenderad gärna att man tar tillvara information från erkända mr-organisationer. Rapporter jag själv tar på stort allvar. Men med ett allvar som inte stannar vid läsningen utan ligger i att som nästa steg se hur vi kan samverka för förbättringar. Men det är Turkiets politiker som själva ytterst har ansvaret. För Europa vore det ett strategiskt misstag att inte se positivt på medlemskaps processen och dess försatta möjlighet. Motsatsen ger mörkare perspektiv för oss i EU. För en del som uttrycket sitt stöd verbalt verkar senare ha fått svårt att konkretisera sig. Och när moderaterna gav uttryck för tveksamhet till Turkiets medlemskap som vallöfte till EP var det en stor besvikelse för många. Utrikesminister Carl Bildt däremot, distanserade sig mot Reinfeldt nya ståndpunkt. Mot den bakgrunden har regeringen Reinfeldt ett extra ansvar att som kommande ordförandeland i EU vara klar i sina ståndpunkter. Sveriges hållning, ja till Turkiet som medlemsland i EU när de uppfyller de kriterier som vi hittills tillsammans krävt har varit rätt väg. Och en väg som jag vill fortsätta framåt. Vikten av Köpenhamnskriterierna är väl bekanta för er som följer Turkiet. Men däremot ska vi avfärda luddigt tal om absorberingsförmåga, instutionell kapacitet och migration som nya kriterium. EU har heller inte varit eller är en religiös sammanslutning. Alla vill inte stå upp för att den sekulära statens principer också ska gälla EU. Men det är högerkristna företrädare som går i de drömmarna. Turkiet är en sekulär enhetsstat med republikanskt statsskick som brottas med förhållande som den djupa staten. Ett land som i en inte okomplicerad grannmiljö konsekvent strävat mot Europa. Vill regeringen Reinfeldt fortsätta politisera Turkiets medlemskapsprocess

Mona Sahlin MW och LO om Sveriges EU-ordförandeskap

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU och snart inleds en ny femårsperiod med en ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament. Vi menar att det nu krävs konkreta resultat och förslag för att hejda den växande arbetslösheten, en mer ambitiös klimatpolitik som ger EU ledartröjan i miljöfrågorna och åtgärder som stärker tryggheten för EU:s arbetstagare. Vi i de rödgröna partierna välkomnar att det nyligen avslutade EU-toppmötet tar ett steg mot en bättre tillsyn av de europeiska finansmarknaderna. Men att toppmötesslutsatserna är närmast kliniskt fria från varje form av konkretion när det gäller att bidra till ökad sysselsättning i EU-området är inte acceptabelt i ett EU som snart har 27 miljoner arbetslösa. Vi vill här på ett antal centrala områden ge besked om vad vi vill att Sverige ska prioritera i EU. På flera punkter saknar vi gemensamma svar från den moderatledda regeringen....

"Fallet nedlagt" - Rapporten borde upp i Nordiska Rådet

Det finns stora behov av forskning när det gäller underliggande orsaker till våldtäkt och andra sexualbrott samt hur och varför våldtäktsbrottsligheten utvecklas så negativt som den gör i Sverige. Men det finns också behov av en handlingsplan som bland annat fokuserar på förebyggande insatser. Antalet anmälda våldtäktsbrott har ökat markant de senaste åren. Enligt Brottsförebyggande rådets, Brå:s, rapporter har det skett en särskilt stor ökning av våldtäkter där mindre våld använts men också där gärningsmannen är helt obekant eller mycket ytligt bekant med offret. Brå anser att detta beror på tre omständigheter: För det första handlar det om den nya sexualbrottslag vi fick 1 april 2005, som vidgar våldtäktsdefinitionen till att omfatta händelser som tidigare inte rubricerats som våldtäkt. För det andra har toleransen mot våldtäkter minskat. Den debatt vi haft i media och bland allmänheten har varit intensiv och engagerat folk till en attitydförändring som gjort att allt fler gör en anmälan. Våldtäkt är en dold form av våld ofta i nära relationer som kan vara svårt att tala om. Många kvinnor känner skuld och skam. Det är lättare att anmäla gärningsmän man inte känner än de som står en nära. Den tredje omständigheten är att antalet våldtäkter faktiskt har ökat. Svenska Amnesty har nyligen skrivit en rapport, "Fallet nedlagt", där de uppmanar regeringen att skriva och anta en speciell handlingsplan mot våldtäkter och annat sexuellt våld. Amnesty menar även att stödet till dem som utsatts för våldtäkt är otillräckligt. En handlingsplan är ett viktigt verktyg för att omvandla ord till handling i en prioriterad fråga. Sveriges ambition att vara ett föregångsland inom jämställdhet är positivt men det gör också att vi har höga förväntningar på regeringens arbete i frågor som rör jämställdhet, inte minst inför Sveriges ordförandeskap i EU som nu närmar sig. Amnesty International i Sverige, Danmark, Finland och Norge har presenterat en nordisk rapport om våldtäkt "Fallet nedlagt - Våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna". Av rapporten framgår att det finns skillnader vad gäller omfattning och lagstiftning i de olika länderna, men att det finns en gemensam nämnare och det är att flertalet våldtäktsärenden läggs ned. Detta borde själklart varit en fråga för Nordisk Råde! - Nyamko Sabuni(Fp) varför säger du nej? Enligt en uppskattning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) begås det cirka 30 000 våldtäkter per år i Sverige. År 2007 anmäldes 3 500 våldtäkter och av dem var det endast en bråkdel som blev prövade i domstol. En överväldigande majoritet av alla anmälda våldtäkter mot person över 15 år läggs ned. Ofta med motiveringen att "brott kan ej styrkas".

The urgent need to combat so-called “honour crimes”

....All forms of violence against women and girls in the name of traditional codes of honour are considered to be so-called "honour crimes" and constitute a serious violation of fundamental human rights. Such violence takes various forms, such as "honour killing", assault, torture, restrictions on free association, captivity or imprisonment, and interference in the choice of a spouse or partner....Assembly debate on 26 June 2009, report of the Committee on Equal Opportunities for Women and Men, Resolution 1681 (2009)1

Greetings from Lithuania

Just to let you know the good news that the president of Lithuania has vetoed the homophobic legislation. It now goes back to the Lithuanian Parliament, which can pass the law again … it needs a large majority to be successful, similar to the one achieved on the first vote …. so we could have the battle again!

Singapore då Tolgfors

Och hur ska Statsminister Reinfeldt hantera våra bilaterala reationer till Singapore nu då. Besöket tisdagen den 16 juni av försvarsminister tillika vice premiärminister, Teo Chee Hean har fått många att minst sagt höja ögonbrynen. Anställda på Kockums i Karlskrona tillhör säkert de som idag är frågande. För Ubåten sjösattes samtidigt som Försvarsminister Tolgfors utan motivering sänkte våra länders relationer nedåt. Motiveringen Tolgfors?

Brödrabråk i M - Väktarrådet

Moderata riksdagsledamoten Göran Lindblad är även gruppledare för den svenska parlamentariska delegationen till Europarådet. Men när han benämner partibrodern Utrikesminister Carl Bildt med kollger för Väktarrådet så är det något som får stå för borgarna i delegationen. Är förvånad över att övriga M-ledamöter inte reagerar på utrycket. Jag känner docks ansvar för att markerar avstånd till att använda uttrycket Väktarrådet i detta sammanhang. Väktarrådet finns i aktuella Iran - punkt.

Kvinnoprotest mot Berlusconi

Nu har italienska kvinnliga akademiker har gått samman och uppmana världens "first ladies" att bojkotta G8-mötet nästa månad. Deras protest riktas främst mot Italiens premiärminister Silvio Berlusconis och hans "sexistiska beteende". Jag känner sympati. Men Kd och M som ingår i samma partigrupp i Europa, känner de samma sympati idag som jag. Maria Larsson Kd som stödde honom i valrörelsen och Anna Maria Corazza Bildtsom väl känner italiens poltik mfl är det inte dags att stödja kvinnorörelsen. Och när man såg hur President Nicolas Sarkozy i veckan försökte spela solkung i Versailles med parlameteriker som hov tar man sig för pannan och orar sig för vad den penna kan komma att skriva under. Ni minns att det dessutom var Ludvig XIV som gjorde Frankrike till en autokratisk stat. Vad är det för värderingar som ledande män i Europa har idag. Politikens män får också gärna ha en kritisk mening.

Glöm inte de iranska kvinnornas kamp

Många iranska kvinnor hade stora förhoppningar inför valet, eftersom president Ahmadinejads styre har lett till en ökad diskriminering av kvinnor. Nu tar tusentals kvinnor mod till sig för att protestera mot den iranska regimens valfusk. Vi i S-kvinnor stödjer den iranska kvinnorörelsen och dess rättmätiga krav på att diskrimineringen av kvinnor ska upphöra, skriver jag för S-kvinnor på Newsmill idag. Den senaste tidens händelser i Iran är glädjande, men väcker också många frågor. Det är hoppingivande att trettio års förtryck från regimen inte har kuvat det iranska folkets frihetslängtan. Tyvärr är det inte så enkelt som att det är en god sida som strider mot en ond sida. Folket som demonstrerar på gatorna kräver större frihet och sina demokratiska rättigheter, men frågan är om ledarna för protesterna är intresserade av ökad demokratisering eller av att stärka sina egna maktpositioner inom ramen för den islamiska republiken.Efter Khomeinis maktövertagande 1979 förlorade iranska kvinnor många av sina rättigheter och tvingades in under chadorna. Trots det har de iranska kvinnorna inte gett upp kampen för sina rättigheter. Två av dessa kvinnor som också har blivit internationellt kända är Shirin Ebadi och Parvin Ardalan. När Shirin Ebadi fick Nobels fredspris gav det hopp till miljontals muslimska kvinnor i världen. Parvin Ardalan ledde arbetet med att samla underskrifter för lika rättigheter och skyldigheter i lagstiftningen och fick Olof Palmes pris för sina insatser.Många iranska kvinnor hade stora förhoppningar inför valet, eftersom president Ahmadinejads styre har lett till en ökad diskriminering av kvinnor. Förra veckans val skulle vara en vändpunkt, men med dokumenterat valfusk lyckades dock Väktarrådet, bestående av mullor och med den yttersta makten över politiken, att aktivt bidra till valsegern för den sittande presidenten.Tusen och åter tusentals kvinnor tar nu mod till sig för att protestera mot den iranska regimens valfusk och kräver att valet ska göras om, med det egna livet som insats. S-kvinnor stödjer den iranska kvinnorörelsen och dess rättmätiga krav på att diskrimineringen av kvinnor ska upphöra. Fria och demokratiska val måste äga rum. Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer måste respekteras.De senaste årens internationella fokus på Irans eventuella kärnvapenprogram har lett till att de allvarliga bristerna i de mänskliga rättigheterna har hamnat i skymundan. Vi socialdemokrater har lyft frågan om konsekvenserna av valet i Iran till en debatt om i Europarådet, Strasbourg senare under veckan. Flera enskilda medlemsstater i den Europeiska unionen har reagerat på högsta nivå, men från den svenska regeringen är det, bortsett från beklagande uttalanden, skamligt tyst. Som blivande ordförande i den europeiska unionens ministerråd måste Sverige i det här skedet ställa sig på demokratins sida och kräva av den iranska regimen att man bjuder in det internationella samfundet för en oberoende granskning av eventuellt valfusk i samband med presidentvalet, samt omedelbart upphör med våld mot demonstranter och förföljelse av oliktänkande. Sverige och den Europeiska unionen bör också sätta press på den iranska regimen att man som ett första steg tillåter politiska kandidater att fritt få utses utan inblandning av det religiösa Väktarrådet

Stödjer den iranska kvinnorörelsen

Iran brinner. Tusen och åter tusentals kvinnor tar mod till sig för att protestera mot den islamiska republikens systematiska diskriminering av kvinnor. Protesterna sker mot bakgrund av President Ahmadinejads styre, som under sin tid ökade diskrimineringen av kvinnor. Förra veckans val skulle vara en vändpunkt. Men med dokumenterat valfusk lyckades dock det över politiken styrande Väktarrådet bestående av mullor att ge valsegern till den sittande presidenten. Kvinnorörelsen hade även innan valet genomfört ett mödosamt arbete, bland annat genom att samla en miljon underskrifter för lika rättigheter och skyldigheter i lagstiftningen. Nu protesterar man på gator och torg med sitt eget liv som insats. S-kvinnor stödjer den iranska kvinnorörelsen och dess rättmätiga krav på att konstitutionella reformer ska genomföras. Fria och demokratiska val måste äga rum. Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer måste respekteras. De senaste årens internationella fokus på Irans eventuella kärnvapenprogram har satt de allvarliga bristerna i de mänskliga rättigheterna på undantag. Sverige som nation och medlem av den europeiska unionen måste i det här skedet ställa sig på demokratins sida och stödja strävanden i dess riktning. Carina HäggInternationellt ansvarig S-kvinnorledamot i Europarådets Parlamentariska Församling

Lithuanian Law on the protection of minors restricts publication of information on homosexual and bisexual relations

Note with concern the adoption by the Lithuanian Parliament of a law which:- deems public information “agitating” for homosexual and bisexual relations detrimental to the “mental health, physical, intellectual or moral development of minors”;- prohibits the publication of such information except in places or at times when such information would be inaccessible to minors,Are shocked that such information has been classified with the promotion of drugs or suicide, and the portrayal of killings, mutilation or torture;Believe that this legislation will serve only to perpetuate discrimination and intolerance and deny young lesbian, gay and bisexual persons access to information which they need in order to live in accordance with their sexual orientation;Emphasise that these provisions violate both the European Convention on Human Rights and the UN Convention on the Rights of the Child,Call upon: - the President of Lithuania to refer the law back to the Parliament for revision in the light of Lithuania’s international human rights obligations;- the Parliament of Lithuania to eliminate all discriminatory references to homosexual and bisexual relationships in this law.Signed: 1HÄGG Carina, Sweden, SOC ....

Irland President Ms McAleese öppnar inte upp för legal abort

Europarådets parlamentariska församling antog som resultat av min motion en rapport förra året Irland om att avkriminalisera abort i medlemsländerna. Irland är ett av Europarådets medlemsländer men jag har ändå inte kunnat iakta något arbete på den grönskande ön för att implementera vår rapport.Så idag när President McAleese gästade oss med ett på många sätt ett bra tal hade jag möjlighet att för S-gruppen ställa en abort-fråga om hur ansvariga i Irland agerar för att säkra kvinnors tillgång till reproduktiv hälsa i landet. Men Presidenten gav i sitt svar till mig ingen öppning till att ge de irländska kvinnorna, vad som redan borde varit en självklarhet, rätten till legal- och säker abort i det egna landet.

Homofobi i Litauen

Samlar signaurer för ett iniativ emot beslut från en överväldigande majoritet i Litauens parlamentet som upprört mig. Det var 67 röster för, 3 mot, 4 nedlagda röster. Och vi kommer att få tillräckligt många parlamenterikers stöd redan idag för att få upp frågan i Europarådet, men jag är däremot osäker på om våra protester stoppar Litauen just nu. Men jag ser det som självklart att stå upp för grundläggande värderingar. Men Litauen backar i flera mr-frågor sedan de blev en del av EU, borde det inte varit tvärtom?

Urgente debate on Iran

Det blir en debatt utifrån situationen i Iran. Svenska S-grupens iniativet, se brevet nedan, fick ett omfattande stöd från kolleger runt om i Europa. Så nu ser jag fram emot debatten i Europarådet, Strasbourg på torsdag fm. Debatten kan kanske även påverka den svenska regeringen som åter förhåller sig påfallande passiv i en viktig fråga.Mr. President, Request for an urgent debate on IranThe elections in the Islamic Republic of Iran can’t be considered as democratic according to the standards of the Council of Europe. The supreme leader of Iran, appointed by the council of guardians, is responsible for supervision of the general policies of the Islamic Republic of Iran. This means that every candidate has to be recognized by the supreme leader to be able to get elected. The Islamic Republic of Iran is one of the countries with the worst conditions for the freedom of press and of expression. The country has on a number of occasions been criticized for the lack of respect for the human rights and the rule of law.Iran’s recent presidential election was held on June 12, the tenth presidential election to be held in the country. With two-thirds of the votes counted, the Islamic Republic News Agency, Iran's official news agency, announced that incumbent Mahmoud Ahmadinejad had won the election with 66 percent of the votes cast, and that Mir-Hossein Mousavi had received 33 percent of the votes cast. The European Union and several western countries expressed concern over alleged irregularities during the vote, and analysts, journalists as well as international diplomats voiced doubts about the authenticity of the results. When the government does not act according to the country’s own constitution, how undemocratic it may be, the international community must be concerned.During the last week massive protests from the people have been raised. Millions of people have peacefully tried to express their anger over the situation. The government has brutally combated these protests with violence. Hundreds have been imprisoned without being told what the accusations are. According to unconfirmed news seven persons have been killed during the demonstrations.The Council of Europe, being the guardian of the human rights, democracy and the rule of law, should react wherever and whenever these principles are violated. Therefore it is important for the Parliamentary Assembly to debate the current situation in Iran in order to analyze the election and its consequences.I hereby propose that an urgent debate on the situation in Iran be held during the part session in June and hope that the Bureau supports this proposal.Sincerely yours,Maryam Yazdanfar, Björn von Sydow, Carina Hägg, Carina Ohlsson, Morgan Johansson, Michael Hagberg mfl
Upplagd av Carina Hägg

En framgång, sa Reinfeldt men aborträtten då?

Abort borde vara en mänsklig rättighet. Och ett steg skulle vara att som Europarådet slagit fast avkriminalisera abort i Europa. Men nu går EU i andra riktningenm. En framgång, säger statsminister Fredrik Reinfeldt om EU-toppmötet där man gav abortmotståndarna stöd. Men hur långt gick Sveriges regering abortmotståndarna till mötes genom de sk "legala garantierna" till Irland. Och vilka konsekvenser får detta för Europas kvinnor.

as Chairrperson of the Sub-Committe on Violence aganinst Women

Arbetet för en konvention fortsätter, den gångna veckan var jag i Tromsö. Tillsammans med mig medverkade inte minst FNs vice generalsekreterare Asha-Rose Migiro vid konferensen. Själv höll jag talet nedan vid den "29th Conference of European Ministers of Justice in Tromsø.Dear Chairperson, Ministers, Excellencies,Ladies and gentlemen,It is my pleasure and my honour to address you on behalf of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. I would first of all like to thank the Norwegian authorities for their hospitality and for putting the issue of domestic violence in the limelight, to which the Parliamentary Assembly pays special attention.Allow me in this presentation to highlight how the Parliamentary Assembly and national parliaments of the Council of Europe member states can and should be key players in the fight against domestic violence, together with governments, local and regional authorities and NGOs.Fundamental human rights need to be protected everywhere, in the public and the private spheres. No breach of human rights should be allowed, whether it happens in the street or behind closed doors. No custom, no religion, no tradition should justify that men, women or children are deprived of their fundamental human rights. It is indeed high time to "break the silence on domestic violence".In this context, we, parliamentarians, have a special role to play: in our parliaments, we can speak out, denounce violations of human rights and we can change the legal framework. In the past years, the Parliamentary Assembly has taken a firm stand on the issue of domestic violence - and stressed the fact that domestic violence disproportionally affects women, as a result of an imbalance of power between women and men. It is assumed that domestic violence against women affects 80 millions of women across Europe. Domestic violence against women can therefore be seen as one of the most widespread - and hidden - violations of human rights in Europe.The Parliamentary Assembly and 40 national parliaments implemented the parliamentary dimension of the Council of Europe Campaign "Stop domestic violence against women" from 2006 to 2008. More than 200 parliamentary activities were carried out in Europe during the campaign. Thanks to a network of contact parliamentarians appointed by the parliaments, the message conveyed by the Council of Europe could be delivered efficiently in many member states. Indeed, the network of contact parliamentarians was renewed this year, and held its first meeting only one month ago in Istanbul, determined to continue to combat violence against women.Within their parliaments and in their constituencies, parliamentarians did a great deal of work to break the silence and to denounce publicly - and explicitly - what remains too often accepted by society, because of the traditional perception of women and men's role in society.The latest activities carried out by the Parliamentary Assembly have, unfortunately, shown that violence against women remains a pressing issue: recently, the Assembly adopted Resolutions and Recommendations on "action to combat gender-based human rights violations, including abduction of women and girls", "Sexual violence against women in armed conflicts" and "Feminicides". At its June part-session next week, the Assembly will debate a report on "The urgent need to combat so-called “honour crimes”” and a further report on "Migrant women: at particular risk of domestic violence" should be presented this autumn.These latest reports, but also the lessons drawn from the parliamentary dimension of the Council of Europe Campaign, lead us to the same conclusions: given the scale and nature of the violence committed against women, combating violence against women, especially in the private sphere, must be enhanced in Europe with a legally binding instrument. Therefore the Assembly unanimously supported in October 2008 the drafting of a Council of Europe Convention to combat the most severe and widespread forms of violence against women, in particular domestic violence against women - that means between partners or former partners, cohabiting or not. The Assembly proposed that the convention also cover sexual assaults (including rape and ‘marital rape’) and harassment, forced marriages, so-called ‘honour crimes’ and female genital mutilation. Such a convention should "encompass the gender dimension and address the specific nature of gender-based violence".Today, I am glad to see that the Ad hoc Committee on preventing and combating violence against women and domestic violence (CAHVIO) has come to the same conclusions: domestic violence disproportionally affects women, in their homes, in their communities, in their intimate relationships. The Council of Europe convention should thus focus on the elimination of violence against women. I would like to pay tribute to the work that has been done by the CAHVIO. The unanimously adopted interim report constitutes an excellent basis for further discussions.With PACE Rapporteur José Mendes Bota, the Assembly contributed with enthusiasm and determination to the work of the CAHVIO. The Committee of Equal Opportunities for Women and Men had adopted a first position on the scope of a future convention on 29 April, and will adopt a position on the interim report at its next meeting of 22 June. In my capacity as Chairperson of the Sub-Committee on Violence against Women, I would like to welcome the proposal to draft a comprehensive convention, focusing on the elimination of violence against women, and dealing "with domestic violence which affects women disproportionally". The 3 "Ps" approach is essential to protect victims, prosecute perpetrators and prevent such violations of human rights. The inclusion of a 4th P, encouraging the parties to the Convention to develop "integrated and co-ordinated policies to promote gender equality" could help draft a comprehensive convention, tackling the roots of the problem.Of course, we are aware that other vulnerable groups in society are affected by domestic violence, such as children or elderly persons. My conviction is that a future convention on the elimination of violence against women should not prevent the Council of Europe and the member states from taking additional initiatives to address these issues and today’s Ministerial Conference will provide an opportunity to discuss further possibilities.The Parliamentary Assembly is more involved than ever in supporting the efforts to draw up a Convention which can effectively combat the most widespread and most severe forms of violence against women. The Assembly is determined to support the efforts of the CAHVIO, and to support your efforts to enhance the level of protection of victims in member states.We can offer to mobilise a network of contact parliamentarians who will relay the messages and action of the Council of Europe efforts in the national parliaments.The members of the PACE Committee on Equal Opportunities for Women and Men will continue to play a leading role to promote the drafting, the signing and the ratification of a future convention focusing on the elimination of violence against women - and they have already expressed the wish to be associated, in one way or another, to the monitoring of the convention at national level.When combating violence against women, member states are securing the rule of law for millions of human beings. With a convention focusing on the elimination of violence against women, I believe that the Council of Europe will be a key player on the international scene to further promote gender equality and fundamental human rights. It is also our duty to send out this strong, unambiguous messages to the rest of the world. Let me invite here the Ministers of Justice to support the current drafting of a convention covering all forms of violence against women, including domestic violence which disproportionally affects women. Impunity must be eradicated from Council of Europe member states. United, we can make a difference.Thank you for your attention.