onsdag 12 augusti 2009

Mobiler, datorer och konservburkar

Bör inte konsumenter kunna garanteras att produkter som mobiler, datorer och konservburkar inte innehåller mineraler som kan betecknas som konfliktmineraler eller illegala mineraler. Vi beslutade under förra mandatperioden om politik för global utveckling. Men nu har arbetet gått i stå. Men att de finns på EU dagordning och fortfarande på min.
Sveriges regering säger sig fortsätta stöd till initiativ för ökad transparens och grundläggande principer för ansvars-fullt företagande, Corporate Social Responsibility, CSR. Det rör sig bl.a. om FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s riskhanteringsverktyg, Realizing Rights – the Ethical Globalisation Initiativ (EGI) samt EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). Och regeringen pekar på policy för aktörssamverkan och Sida har gett Sveriges geologiska undersökningar (SGU) i uppdrag att agera som facilitator för aktiviteter kopplade till det svenska initiativet "Mining for Development" till stöd för mineralrika utvecklingsländer. Och Mining for Development är som de skriver ett unikt koncept som samlar svensk och internationell kompetens inom gruvsektorn - företag, myndigheter och ideella aktörer - för att stödja mineralrika utvecklingsländer. Men det händer inget på Rosenbad - det är problemet. Och detta trots att Sverige har mycket kunnade inom näringen och att våra seriösa företag skulle gynnas.

- Många u-länder, särskilt i Afrika, har stora mineraltillgångar som aldrig kommer länderna till godo. Mining for Development kan spela en viktig roll för att stödja dessa länder, och samtidigt skapa kontaktmöjligheter för svenska företag inom sektorn, säger Magnus Ericsson från Raw Materials Group.

Regeringen är i november ansvarig för en konferens om företags sociala ansvar. Ni som följt mig på bloggen vet att detta var en priorietrad fråga för mig i EP-valrörelsen och att jag sa att detta skulle upp på bordet i EP och därmed också i Sverige. Inom ramen för "Råvaruinitiativet" i EU ska Sverige verka för internationell samverkan med organisationer och grupperingar som G8, OECD, UNCTAD och UNEP m.fl. Men vad blir då Sverigs konkreta bidrag till den gemensamma råvarustrategin i EU och till de globala aktörerna som Kimberleyprocessen och Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Konkret handlar det om moblier, datorer och konservburkar.