måndag 10 augusti 2009

Religionsfrihet

Samtidigt som jag läser om Honduras och ärkebiskopen Oscar Rodríguez plockar jag fram Svenska missionsrådet nya skrift, "Tro Frihet och Förändring - så kan religonsfriheten integreras i svensk utrikespolitik". Ingen tvekan om att mångas religionsfrihet kränks i många länder och även av många politiska ledare. Men religionsfriheten kränks också av många religiösa ledare. Religiösa ledare motarbeter demokrati och inte minst flickor och kvinnors rättigheter. Heliga Stolen ger återkommande dystera exempel på detta. Katolska Kyrkan i Sverige är en av 36 medlemsorganisationer. Har läst Svenska missionsrådets skrift med behållning och pratat med dess lobbyister med samma slutsats. Man skriver visserligen om auktoritära stater som att "använder ofta religiosnförtryck som ett sätt att kuva det civila samhället" Men om flickor och kvinnors rättigheter nämns inget. Man undviker maktfrågor och är otydlig men var de egna organisationerna står i frågor om mr. Och inrikespolitiskt har vi under mandatperioden haft frågan om Bibeln ska ersätta kollektivavtal och såväl höger kolleger som religiösa företrädrare, tyckte så. De förnekade då samtidigt utan att blinka föreningsrätten. Svenska missionrådet skulle kommit längre i sitt stöd för religionsfriheten med en ökad tydlighet. Ta också upp religiösa ledares eget ansvar. Jag däremot tar upp båda sidorna och arbeter för den dagen då fler ska stå upp för religionsfrihet för dess egens skull. Och inte ensidigt när religionsfriheten, ofta i högerkristna kläder, kan användas mot någon annans religonsfrihet eller andra friheter. Man har kanske börjat med en minsta gemensamma nämnare men skriv då en skrift till. En som har förutsättningar att bli ett verkligt redskap för religionsfrihet. »Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskapmed andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.«FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 18Svenska missionrådet skriver att Sverige på EU-nivå ska se till att att religionsfrihet finns med i EUs dialog om mänskliga rättigheter med länder i syd och i möten med organisationer som ASEAN och Afrikanska unionen. Men vad ska dialoger konkret innehålla, kan vi enas om - att abort är en mänsklig rättighet?