måndag 10 augusti 2009

Mineraler i mobil och dator

I Kongo finns områder rika på naturresurser men som också är konfliktyngda. Förhållande som också har ett nära samband till varandra. Tex Global Witness skriver ”Militariseringen av gruvindustrin i Demokratiska republiken Kongo förlänger den väpnade konflikt som har slitit sönder landet i mer än tolv år". De bekräftar än en gång de samband jag sedan länge påtalat. Nu måste regeringen, EU och FN ställa tydliga krav på bolag som är involverade i den internationella handeln med mineraler från östra Kongo. Bolag son också tjänar pengar på att västländer inte bryter de väpnade gruppernas tillgång till gruvindsutrin som inkomstkälla. Det räcker inte att företag hävdar att de handlar med licensierade exportörer samtidigt som uppköpare handlar med mineralser som kan benämnas som konfliktmineraler eler illegala mineraler. Vi konsumenter ska kunna veta att konfiktmineraler inte finns i produkter som mobiler och datorer eller konservburkar. Så Handelsminister Björling var är iniativen för att garantera konsumenter att produkter som mobil, dator och konservurkar inte innehåller mineralers som benämns konfliktmineraler eller illegala mineraler.