måndag 10 augusti 2009

Birtukan Mideksa och bredare samverkan

Mitt krav på att Birtukan Mideksa, före detta domare och den första kvinnliga partiledaren i Etiopien, ska släppas fri delas av allt fler. Men mitt krav om att Sveriges ambassadör ska ges direktiv att begära besök hos henne i fängelset tycks inte ha fått stöd i regeringen, inte heller har några initiativ till politiskt agerande för hennes frisläppande kunnat noteras. Det finns i dag ökade möjligheter till en samordning inom EU- kretsen till stöd för Birtukan Mideksa. Utrikesminster Carl Bildt ta initiativ till stöd för Birtukan Mideksa. Ge direktiv till Sveriges ambassadör i Addis Abeba, Etiopien, om att göra en framställan om att få besöka Birtukan Mideksa i fängelset.Det har under senare tid framkommit uppgifter om ökade förutsättningar för ett konstruktivt samarbete mellan USA och EU för demokratisering och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Etiopien. Inför valet 2010 skulle ett brett förhållningssätt för att stödja fria och rättvisa val välkomnas. EU kan agera mer samlat och kraftfullt till stöd för oppositionens rätt att verka fritt och kan vara tydlig i förhållande till Afrikanska unionen, AU. Och sök samverkan med andra länder och andra parter för initiativ till bredare samverkan för stöd till demokratisering och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Etiopien.