måndag 10 augusti 2009

Stockholmsprogrammet riskerar försvaga arbetet

Under det svenska ordförandeskapet ska en ny femårsplan tas fram inom området för frihet, säkerhet och rättvisa. Programmet ska efterfölja Haagprogrammet och ska kallas Stockholmsprogrammet. Jag tog upp detta tema i Almedalen men konstaterade att kvinnorna (det var kvinnor i panelerna) från m, kd, Fp och c varken visste något i sak eller ville bemöda sig om att försöka sätta sig in frågorna. Inger Davidson Kd tycket att även jag skulle nöja mig med att om det kommer att krävas riksdagsbeslut så kommer en propp till riksdagen. Det nöjer jag mig självfallet inte med. Vi borde kunnat enas om att det är vi folkvalda som ska forma politiken. För redan den den 10 juni lade kommissionen fram ett meddelande om Stockholmsprogrammet. Och på det informella ministermötet som äger rum i Stockholm 15-17 juli kommer man föra diskussioner om Stockholmsprogrammet utifrån kommissionens meddelande. Förhandlingarna kommer sedan fortsätta vid RIF-rådet den 30/11 - 1/12 och därefter vid rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (GAERC) den 7-8 december. Programmet ska slutligen antas vid Europeiska rådet den 10-11 december. Men positionerna innehåller så här långt vaga ambitioner och skrivningar. Och jag som vill se starka skriningar mot människohandel oroas för att de positionerna i praktiken ska låsas fast vid mötena nu i juli. Men regeringen fortsätter mörka sin abitionsnivå. Att regeringen vägrat sända Europarådets konvention mot trafficking till riksdagen för ratifisering understryker den oron. Den allt tyligare splittringen inom regeringspartier i synen på prostitution är ytterligare ett orosmoln. Kommissionens meddelande som är offentligt innehåller fyra prioriterade politikområden som ligger till grund för konkreta förslag på åtgärder inom området för frihet, säkerhet och rättvisa. De fyra prioriterade områdena syftar till (1) att främja medborgarnas rättigheter, (2) att underlätta för medborgarna, (3) att skydda medborgarna samt (4) att främja ett mer integrerat och solidariskt samhälle. Det är under området för att skydda medborgarna som avsnittet om människohandel återfinns.Men där finns inte ett ord om att män efterfrågar prostituerade och är förustättningen för människohandel/sexslavar. Stockholmsprogrammet kan leda till att det vi redan uppnått såväl som det framtida arbete i Europa försvagas av Justitieminister Beatrice Ask.