måndag 10 augusti 2009

Omskärelse av pojkar

Omskärelse av små pojkar är en fråga där det krävs pragmatism i avvägning mellan olika principer. En motion av mig lämnade sin en gång, så jag har tyckt och tycker fortfarande. Men skulle också önska att den lilla skinnbiten inte skulle behöva vara ytan för slagfält om vuxnas religion och tillhörighet. Samling till proportioner i debatten, uppslutning för Barnkonventionen och långsiktighet i förändringsarbet, även barn har rätt till religionsfrihet.