onsdag 3 juni 2009

Hjälp företagen växa!

Enligt småföretagarbarometern från våren 2009 har konjunkturläget för de svenska småföretagen (färre än 50 anställda) försvagats i snabb takt. Situationen är värst inom tillverkningsindustrin men tjänstesektorn går inte heller lågkonjunkturen förbi utan att påverkas.

I Jönköpings län har antalet företagskonkurser under perioden januari till mars 2009 fördubblats om man jämför med 2008. Det är särskilt de mindre företagen som drabbats. Samtidigt med denna utveckling har småföretagen kommit att spela en allt större roll för jobben. I jönköpings län sysselsätter småföretagen över 70 000 personer. Regeringens höjning av arbetsgivaravgiften för småföretagare har knappast underlättat och i idag kunde jag läsa i NNR.s regelbarometer att regeringen inte genomfört några regelförenklingar för företag under sina tre år vid makten. Det är precis det som behövs nu i Sverige och Europa.

Det är i de små och medelstora företagen framtidens jobb växer fram. Därför måste villkoren för entreprenörskap stärkas. Entreprenörernas idéer, kreativitet, vilja och envishet skapar framtidstro och nya jobb. Jobbkrisen i Sverige och resten av Europa måste mötas med aktiva investeringar - för nya jobb, för trygga jobb och för gröna jobb.

På söndag kan du rösta för en förändring, kryssa 13 så blir det rätt på Socialdemokraternas lista den 7 juni.

Allt gott!

/Carina mitt i kampanjsnurret

tisdag 2 juni 2009

Från gator och torg till hemmets sfär

Nedräkningen fortsätter, nu är det bara 5 dagar kvar till EU-valdagen den 7 juni i Sverige. Mina sista dagar ägnar jag helt åt utåtriktade aktiviteter, för att möta er väljare och vinna ert förtroende att jag är rätt kandidat till Europaparlamentet.

Mona Sahlin är ute på EU-valturne med olika EU-kandidater, och idag talade jag och Mona på torget i Jönköping. Trots gråmulet väder och ihärdigt regnade dök uppskattningsvis över 200 personer upp. Vilken stämning det var, så roligt det kändes! Det var nästan så jag trodde att solen strålade iallafall. Om du inte hade möjlighet att träffa mig på gator och torg i Jönköping kanske vi ses ikväll då jag beger mig ut på dörrknackning. Jag ser fram emot spännande möten!


Vidare har jag uppmärksammat att flera olika intresseorganisationer och myndigheter omvartannat påtalar Sveriges goda investeringsklimat. Det gör mig frustrerad att den svenska regeringen aktivt väljer att inte investera Sverige ur krisen. Därför hoppas jag kunna göra desto större skillnad på EU nivå. Jag kommer ihärdigt kämpa för att minska jordbruksstödet inom EU, de pengarna bör istället investeras i forskning och företag som gynnar miljön. I samma takt som jordbruksstödet minskar, där ett rimligt mål vore med 20 % till 2020, bör anslagen till miljöinvesteringar ökas.


Erik Sandström, som driver bloggen ECO INNOVATION, har utmanat en EU-kandidat från varje parti att beskriva vad de vill göra för att stärka investeringar i miljöinnovationer - läs mitt bidrag och lägg din röst om du tycker som jag senast 4 juni.


Jag menar att:


(Alternativ B) EU:s jordbruksstöd skadar miljön. EU ska istället för att lägga pengar på ett destruktivt jordbruksstöd fördubbla sina satsningar inom grön forskning. Sänk jordbruksstödet till 20% till 2020 och fördubbla budgetanslagen under samma period för att stimulera företag som jobbar med gröna innovationer.


Kryssa 13 så blir det rätt den 7 juni!


/Carina

Socialdemokraterna