tisdag 18 februari 2014

Mina ord till extra Valkonferensen 12 feb 2014

Socialdemokrater.

Tack för att jag får ordet.

Ni är säkerligen väl insatta i varför ni har kallats till dagens extra tillsatta kongress.
Vi ska alltså behandla en endaste punkt. Nämligen hur och om jag ska strykas från vallistan 2014.

Partivänner som har orsakat dagens extra kongress är väl medvetna om att dagens extra insatta kongress går emot intetnionerna och kanske inte ens har något sakligt stöd i partiets stadga.

Jag utgår ifrån att de också är väl underrättade av partiets tjänstemän om vad dagens beslut kan få för konsekvenser i framtiden och för partiet. Risken finns att dagens resultat blir ett prejudikat som är till nackdel för de demokratiska former som stadgan är tänkt att skydda.

Vad ni i praktiken tar ställning för idag är alltså följande:

- Kan en folkvald riksdagsledamot rikta kritik mot vissa individer inom partiet för hur de hanterar samröre med extrema grupper utan att riskera att bli raderad från en redan fastslagen riksdagslista?

Jag vänder mig också till de av Er som valde att ignorera alla mina försök att internt reda ut frågorna.

När jag pratade om ett avtal mellan partiets representanter och islamister av den extremare sorten blev jag utmålad för islamofobog och mina argument viftades bort som Islamofobiska konspirationsteorier. Både internt och i media.

Jag behöver kanske inte påminna alla om hur avtalet blev medialt och varför vissa individer - i ett desperat försök att undanhålla sanningen- valde att publicera avtalet, visserligen undanskymt men ändå, innan riksmedia började intressera sig för historien.

Faktum är att inte ens det hjälpte när allmänheten blev varslade om vad som faktiskt hade föregåtts och varför samma individer gjorde små avböner här och där. Jag behöver kanske inte gå in på att nyhetsartikel om händelseförloppet tillhör de mest lästa och den mest delade artikeln än idag. Både i riksmedia och i sociala medier.

Men det jag gärna vill påminna Er om är att jag kommer att fortsätta min kamp för transparens och ansvarstagande inom partiet.

Jag kommer att kämpa för att Socialdemokratin ska fortsätta vara ett parti som verkar för en politik där människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro och påverka det egna samhället för att citera just partiets egen stadga.

Jag anser avslutningsvis att resultatet av dagens beslut enbart kan drabba partiet. Inte för att partiets politiska plattform förtjänar det utan för att vissa individer istället för att stå upp för demokratin och sekulära grunder hellre bygger politiska karriärer genom samröre med individer vars demokratiska intentioner kan starkt ifrågasättas.

Tack för ordet!

(Det talade ordet gäller, tillbakavisade endast tydligt men kort osakliga påstående från PDs företrädare)

Länk till krönika i Jönköpings-Posten av Mats Ottoson http://www.jonkopingsposten.se/ledare/kronika-hagg-attacken-pinsam-sossarna