måndag 2 maj 2011

Jobben kommer först i (S) vårmotion om statsbudgeten

När fler jobbar och är med och bidrar växer den svenska ekonomin och människor utvecklas. Om människor får växa, växer Sverige. Därför kommer jobben först!

Idag hos tandläkaren så mötte jag människor som sa, ungdomsarbetslösheten är den viktigaste frågan. Föräldrar och de unga själva oroar sig. Den är förståeligt när den svenska ungdomsarbetslösheten fortfarande är bland de högsta i Europa. När borgarna tog över så var arbetslösheten runt 6%. Då kallade de det för massarbetslöshet och sa att deras främsta uppgift var att få ner arbetslösheten. Det gick ju inte så bra. Nu är arbetslösheten runt 8%, hemskt hög. Detta är inte bara ett slöseri med kraft och energi hos en hel ungdomsgeneration. Det får också stora negativa konsekvenser då inträdet på arbetsmarknaden försenas och viktiga år som yrkesarbetande går förlorade. Dessutom så ser vi nu att samtidigt som arbetslösheten biter sig fast så har var femte företag svårt att hitta personer med rätt kompetens när de nu vill börja anställa igen. Vårt mål om full sysselsättning omfattar alla. Därför föreslår vi en sommarsatsning för att få fler unga i arbete; sommarjobb på omvårdnadsprogrammet och för gymnasie- och högskolestudenter, fler sommarkurser på högskolor och universitet och en stor utbildningsinsats för att de tjejer och killar på högstadiet och gymnasiet som saknar grundläggande behörighet. Själv sommarjobbade jag på först på en möbelfabrik och senare inom vården. Ovärderliga erfarenheter och jag minns än hur jag använde första lönen om 6 kr i timmen. Men främst gav det framtidstro. Se till att ungdomar idag får hjälp från dag ett när de är arbetslösa, inte som idag tvingas vänta i minst 90 dagar innan de kan komma i fråga för en utbildning eller en praktikplats.


Vad gör regeringen då? Jo- ansvarig minister oroar sig över utvecklingen. Förslaget är som vanligt att sänka skatterna lite till och hoppas att marknaden löser alla problem. Ännu ett jobbskatteavdrag mässar de om som vanligt. Samma recept skrivs ut för alla samhällsfrågor. Men vi vet att det krävs så mycket mer. Vi föreslår bla att en kompetenskommission ska tillsätts för att hantera den situation av mismatch som råden på arbetsmarknaden. Något många i Jönköpings läns småföretagarbygder välkomnar.

I går på 1 Maj efterfrågades stöd för en småföretagarpolitik. Besvikelsen på regeringen och inte minst över lokala C-kommunalråd var stor. Näringslivets behov av framgångsrika forskningsinsatser och tillgången till riskkapital måste förbättras. Därför tar vi initiativet till programmet ”Tillväxt Sverige”. I nära dialog med representanter från exempelvis fordonsindustrin, gruvindustrin, läkemedel- och bioteknikbranschen, tjänstesektorn och sektorn för förnybar energi vill vi bygga upp branschprogram för att möta de behov som finns – idag och i framtiden. Exakt det jag lyfte fram under valrörelsen.

Vår största tillgång är alla människors inneboende vilja att arbeta. När fler jobbar och är med och bidrar växer den svenska ekonomin och människor utvecklas. När människor växer, växer Sverige. Därför kommer jobben först!