tisdag 14 augusti 2012

Efterlyser vision för Mjölken!

Frågar idag landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) skriftligt i riksdagen:

Sveriges lantbrukare exporterar produkter till en internationell livsmedelsmarknad. Företagen påverkas även av världsmarknadspriset på foder för kor.

Nyligen samlades ca 600 lantbrukare till ett extrainkallat krismöte på Elmia, Jönköping och på sociala media pågår debatten.

Länder inom EU har fått godkännande för att kunna tidigarelägga utbetalningar av gårdsbidrag. Något LRF efterfrågat även för Sverige mot bakgrund av situationen för mjölkbönderna.

 LRF har tagit fram ett stödpaket som inkluderar likviditetsberäkningar men frågan är om regeringen kan behöva vidta åtgärder på såväl kort som såväl lång sikt.

Jordbruksminister Erlandsson hänvisar till förväntade beslut i EU under 2014. Men det är otillräckligt som vision för mjölken. På längre sikt ser jag däremot positiva förutsättningar för mjölkproduktion.
Mot bakgrund av denna situation undrar jag om landsbygdsministern Eskil Erlandsson och regeringen har vidtagit några åtgärder för mjölkbönder och mjölken.

och under tiden har jag twittrat om Mjölk, Mat och Makt på CarinaHagg

fredag 10 augusti 2012

Mjölk


Mjölkbönder har hållit krismöte på Elmia: 600 lantbrukare samlades på torsdagen till ett extrainkallat krismöte på Elmia i Jönköping. Arla Foods sänkta mjölkpris – till 10,3 öre per kilo – och det stigande foderkostnaderna har betytt att många mjölkbönder riskerar att hamna i djup kris.

Så här långt har vi inte samma situation som i Danmark där lantbruket står för en större andel av BNP, bönder generellt är högre belånade och har större besättningar. Men bonusar upprör. Och oron samt desperationen växer. Det har till och med startats en protestgrupp på Facebook döpt till ”Reclaim the milkprice”. Christer Ågren, chef för Arla Sverige, vidhöll dock på mötet att det inte går att betala mer för mjölken just nu. ”Vi betalar mest i Europa och har gjort så gott vi har kunnat” försäkrade han. 

Regeringen skjuter frågan ifrån sig till väntade beslut i EU 2014. Att dagens Centerparti som en konsekvens av sin nyliberala linje säger nej till även till lantbrukarna var väntat. Annars hade Lööfs  politik snabbt fallit pladask i en mjölkpöl. Men kommer LRF att ta hänsyn till regeringens politik eller kommer dom att låta C koka i mjölken. Alternativtet är att frågan om mjölken riskerar att koka över om inte marknaden visar upp en annan sida.

Men jag tror inte sista ordet är sagt i mjölkfrågan även om regeringen kämpar för att skjuta näringens oro ifrån sig. Har Lööfs pressade Centerparti råd med detta missnöje bland deras hårt prövade, en gång så viktiga, kärnväljare.

Som konsument kan jag säga att mjölkpriset inte får mig att överväga att droppa mjölken .

Färre komvux-platser i länet

Statens bidrag till den kommunala vuxenutbildningen har minskat och den kommunala budgeten har också skurits ner. Situationen är mycket ansträngd. Resurserna har blivit så begränsade att det bara är sökande med maximalt 9-årig grundskola som bereds plats på komvux. Bara i juni tvingades den kommunala vuxenutbildningen i Jönköping ge 400 sökande avslag inför hösten. Pengabrist betyder färre komvux-platser!

När vuxenutbildningen i Jönköping är i pengakris får unga vuxna med en halvfärdig gymnasieutbildning inte börja läsa på komvux. Samtidigt som vi vet hur en oavslutad skolgång är ett hinder för att få jobb.


fredag 3 augusti 2012

Växling från censur av politiska ämnen till sociala och kulturella tabun


Utvecklingen i Egypten kommer att påverkas av regionens utveckling. Med rätta är mycket fokus nu på Syrien. Men Israels President Shimon Peres och Egyptens President Mohamed Morsy är numera om inte vänne,r så ändå brevvänner. De har tagit kontakter, USAs stöd till Egypten fortgår och kontakterna gentemot Gulfen utvecklas. Detta kommer jag att få anledning att återkomma till. Men jag erinra mig UDs Mena-projekt MENA-projektet som dåvarande Utrikesminster Lena Hjelm-Wallen tog initivativ till. Bla kom studien Mellanösterns religiösa minoriteter av Göran Gunner. Skrifter som även idag kan utgöra bakgrundsmateriel. Euro-ialam arbetet kom till och Institutet i Alexandria inrättades. Socialdemokraterna har följt Nordafrika och Egyten men oftast på avstånd pga regimen. Den Nordafrikanska våren öppande möjlighter till kontakter och samverkan. För att den ska utvecklas ska fortsätta måste förutsättningar ges på båda sidan Medelhavet. Så jag följer utveckligen i Egypten.

President Mursi lovade i sin valrörelse att införa Shaira-lagar. Hamid Hassan har sa i veckan att Mursi, för att inte behöva stå ensam med brödraskapet mot armen tvingas sluta en pakt med olika liberaler, antireligiösa politiska krafter och ungdomsrevolutionärer. Vilket han också menade skulle avgöra kulturarbetarnas och musikens framtid. Nu är regeringen bildad men Salafisterna ingår inte. De lär ha erbjudits posten som miljöminster men förolämpade över erbjudandet har de tackat nej. Ändå vet vi att Muslimska Brödraskapets förstahandskandidat Al-Shater utsågs inte mist för att han stod nära Salfisterna. Något att notera även för Brödraskapets samarbetspartner här i Sverige. Är förvånad över att Brödraskapets samarbetspartner, finns formella organisationer såväl i Europa som i Sverige inte är tydligare på dessa områden som ett stöd för en utveckling med respekt för mänskliga rättigheter. Däremot ingår inte Brödraskapet i någon internationell international, det närmaste vi kommer idag brukar vara hänvisningen till AKP i Turkiet som i Europarådet ingår i samma partigrupp som Moderaterna från Sverige och som har obervatörsstatus i EPP-gruppen i EU-parlamentet, där även KD ingår.

Mursi har nu lovat att den den folkliga ”shaabimusiken” som många gånger är erotisk i sin lyrik och som är sammanlänkad med magdansen i landet frit ska få fortsätta utföras fritt i landet. Efter Mubaraks avgång har den kulturella och politiska situationen fått fortsatt kritik intern. Ämnen som t.ex. fattigdom, korruption eller repression var tabu men framförs nu utan döljande metaforer. Ofta kunde man under Mubarak verka om man höll sitt verk för sig själv, skriva sin bok om man publicerade den utomlands, vara aktiv i sin kyrka om man höll låg profil. Så även när det inte formell förelåg censur under Mubaraks regim kunde artister som kunde skapa vad de önskade samtidigt inte ställa ut sina verk. Men vi kan trots positiva förändringar inte bortse från att de konservativa krafter som eftersträvar censur antingen vuxit eller kommer upp till ytan. Artister som idag producerar kulturellt "känsliga" verk med inslag av nakenhet eller religiösa symboler riskerar att bojkottas, censureras eller drabbas än värre av konservativa islamistiska grupper. Uttalanden görs som kan tolkas som att man vill bejaka kulturella yttringar men att det då ska vara "uppbygglig" kultur för att sprida visst budskap. Denna nya realitet signalerar en växling i censur från politiska ämnen till sociala och kulturella tabun. Situationen för kulturen ger i sin tur en signal om samhällsutvecklingen även om den inte på något sätt är given.


 

Population and Development - Philippines

2012 will be the key year in the history of reproductive health in the Philippines. Their Parliament is on the verge of adopting the Reproductive Health Bill and in a predominantly Catholic country. Despite the powerful influence of the Catholic Church, there is an evident need and desire for a reproductive health bill and August and September 2012 will be crucial months in achieving this goal.


The Philippines has one of the highest population growth rates in Asia at 1.7% per year. Although this is a decrease from 2.3% per cent in 2007, rapid population growth remains a major impediment to reducing poverty and improving living standards in the Philippines. One of the main concerns of the RH Bill proponents is the perceived lack of access to family planning devices. The Bill intends to provide universal access through government funding, thus complementing private sector initiatives for family planning services. More than 80% of Filipinos are Roman Catholic which is a key figure given that the Catholic Church is the main opponent of adopting the Bill. While the previous Philippine government shied away from actively promoting the use of artificial contraceptives to help stabilise the country's population growth, President Benigno "Ninoy" Aquino – in office since 2010 – has remained steadfast in supporting a reproductive health bill which proposes national funding for - and access to - reproductive healthcare services and products.


Ett citat

När brev från fundamentalister av olika slag kommer, ser jag hur påfallande ofta de har gemensamma drag. Inte minst kan oheliga allianser uppstå mot kvinnors mänskliga rättigheter. Tänker också på att man oftare än idag, inte ska låta dessa politiska rörelser, även när de klär sig i religionens klädnad, få stå oemotsagda. Att inte låta bilden bli ensidig och tillåta diskriminering. Det finns ett citat som jag idag bifogat brevsvar och som jag vill dela med mig av till fler.      

När Islams fjärde khalif, Muhammeds svärson och shiamuslimernas främste imam vid ett tillfälle råkade i gräl med Koranfundamentalister yttrade han:

”Denna Koran är bara bläck och papper, den kan inte tala för sig själv. Det är människor som tolkar den, utefter sina begränsade personliga omdömen och åsikter.”

Stockholms Pride

Fest, tal, tåg genom Stockholm och seminarium. Pride är även politik svåväl nationell som internationell. Den första rapporten från FN som behandlade HBTQ personer och mänskliga rättigheter kom i december 2011. Rapporten är "Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity” I rapporten behandlas frågor som kriminalisering av sexuella läggningar, diskriminering på grund av sexuell läggning samt hatbrott på grund av sexualitet eller könsidentitet. I den viktiga rapporten framkommer att lesbiska kvinnor och transpersoner är två extra utsatta grupper för trakasserier. 

UN Women i Sverige pekar på att FNs generalsekreterare Ban Ki-moon tydligt har visat sitt stöd för HBTQ-personer genom att ta avstånd från diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. UN Women Sverige menar vidare att det ligger i dess uppdraget att, enligt Kvinnokonventionen, ta avstånd från all form av diskriminering av kvinnor. Kvinnors mänskliga rättigheter måste vinnas om och om igen och att vi finns i den kampen!


torsdag 2 augusti 2012

Pensionsdebatt med sikte framåt

Som socialdemokrater välkomnar jag diskussioner om framtidens pensioner. Att pensionsöverenskommelsen ligger fast får inte innebära att vi inte kan föra diskussioner om de utmaningar som pensionssystemet möter. En central fråga är hur vi kan öka antalet arbetade timmar. Om bra pensioner ska kunna tryggas för breda yrkesgrupper måste fler kunna jobba fram till pensionsåldern, eller ännu längre. Utgångspunkten måste vara att utveckla en fungerande politik för fler och bättre jobb, satsningar på arbetsmiljön och insatser är att förbättra möjligheterna för rehabilitering och omställning, utveckla formerna för kontinuerlig kompetensutveckling och införa rätt till heltid. I dag befinner sig allt för många människor utanför arbetsmarknaden. En växande långtidsarbetslöshet och tiotusentals utförsäkrade försämrar förutsättningarna att långsiktigt finansiera pensionerna.

För att hantera en demografiska utmaning och förväntad ökad livslängd behöver Sverige en politik som bekämpar arbetslösheten och gör det möjligt för fler att kunna arbeta längre upp i åldrarna. Men många som har ett jobb inte orkar arbeta till 65 års ålder. Arbetslivet är helt enkelt för tungt och slitsamt. Att då, som statsminister Fredrik Reinfeldt föreslå höjd pensionsålder till 75 år är provocerande för alla dem som skulle vilja, men inte tillåts eller orkar, arbeta. Jag konstaterar att den moderatledda regeringen lägger krokben på sig själv genom att föreslår höjd pensionsålder samtidigt som för man en politik som motverkar ett längre arbetsliv.

Vi får aldrig acceptera en politik som lämnar hundratusentals i långvarig arbetslöshet och som bara tittar på när människor slits ut innan de ens har hunnit fylla 65. På sikt kommer de som förvärvsarbetar att behöva försörja allt fler när pensionsavgångarna beräknas till 1,6 miljoner till år 2025, vilket är fler än tillskottet av ungdomar. Om den ekonomiska tryggheten ska kunna tryggas för alla pensionärer krävs ett hållbart arbetsliv där varje människas vilja till arbete tas tillvara. Pensionsdebatten idag måste ta sikte på framtiden.

Svar från Rumänien idag ang abort i lagstiftningen

Distinguished Members of Parliament,

Please find attached the response to your letter concerning a draft piece of legislation on abortion, under debate in Romania. The response, sent to you by the Minister for Relations with the Parliament, Mircea Duşă, states that the Government has taken a negative opinion on the draft law and has subsequently informed the Parliament. 

Therefore, the Government opinion, the parliamentary majority that supports the Government, as well as the strong civil society reactions in Romania to the draft law guarantee that the draft law will not be adopted, at least not in its present form.

Thank you for your interest in this issue. Please do not hesitate to contact me or my colleagues at the Embassy for any issue of interest related to Romania.

 Enjoy the rest of your summer!

Sincerely, Raduta MATACHE Ambassador of Romania to Sweden

Den som vill läsa Brevet med svar till oss parlamentariker från flera partier från Mircea Dusa, Minister for Realation with Parliament kan ta del av det genom migonsdag 1 augusti 2012

S-motion förverkligar entreprenörscentrum i Gnosjö

Gnosjöandan är ett etablerat begrepp, men det välkända uttrycket riskerar att bli förlegat om visionerna försvinner och utvecklingen stannar upp. Även Gnosjö behöver vitaliseras och utvecklas – sin riksbekanta anda till trots. Nu kommer Gnosjö att berikas med ett nytt entreprenörscentrum.

Inför hösten presenteras en ny offensiv satsning som kommer till stånd efter en motion som lagts fram i kommunen av socialdemokraten Markus Kauppienen. Han har sagt - "Vi behöver satsa mer på näringslivet och vi behöver stimulera nya näringar." En inställning som behövs, Gnosjöbygden har   drabbats företagskonkurser, arbetslöshet och har ett för lågt nyföretagande samt kvinnliga företagare.

      
Målet med initiativet är således att få fler företag i kommunen. Gnosjös näringsliv består nästan uteslutande av industrier och där är det inte längre samma skjuts på nyanställandet som tidigare. Det behövs också företag och företagare som kan ta vid vid generationsskifte. Man startar upp i en lokal med kontorsplatser som dels ska hyras ut till nyföretagare och dels disponeras av kommunens näringslivskontor med affärs- och näringslivsutvecklare. Att hyra en lokal kan vara tungt som nystartad företagare. Man ser också fördelar i att samla sig till lokaler där kan nätverka från start och få professionell hjälp. För att utveckla Gnosjö och Gnosjöandan kan handfast stöd behövas likväl som nya tag tas för den övergripande politiken i bygden och dess attraktivitet.  

Kan kostatera att Gnosjöandan frodats bäst under S-regeringar. Bygden behöver en näringspolitik värd namnet, vågar man hoppas på att nuvarande regeringen ska tänka om. Under tiden till maktskifte är det välkommet att socialdemokrater tar initiativ och att lokal samverkan kan stimuleras för en nödvändig utveckling av kommunerna. Är det inte dags att sammanfatta det KD och Svesnkt Näringslivs så närstående Gnosjöupproret  som ett fiasko för företag. Vem som tjänade på detta politiska jippot som media så okritiskt svalde är en annan berättelse.