torsdag 19 april 2012

FOI

Idag bekräftade SSTI:s grundare Dick Sträng för SVT att pengar kommit från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Uppgifterna som framkommit hittills framkommit kring FOI:s engagemang i Saudiarabien gör det högst betydelsefullt att se över FOI:s framtida roll. Under de senaste åren har myndigheten blivit allt mer beroende av utländska finansiärer. I fjol utreddes möjligheten att bolagisera FOI. Trots sin roll som ett forskningsinstitut som sysslar med grundläggande säkerhet för Sverige så är marknadsanpassningen mycket långt gången. Att regeringen har ställt hårdare effektiviseringskrav och förändrat förutsättningar i kombination tillsammans med politiksa signaler kan ha blivit ett incitament till att inte bara pröva gränserna utan också gå över gränsen.

FOI är en myndighet med ett stort nätverk i internationella sammanhang. Det sträcker sig långt in i forskningsinstitutioner, tankesmedjor, internationellt näringsliv, nationer, högskolor och universitet. Rapporterna som produceras är ansedda och håller hög kvalitet. Afrikastudier, atlantisk säkerhet, nordisk säkerhet, rysk militär förmåga och asiatisk säkerhet är några av de planer som just nu är aktuella. Dock ger en allt hårdare driven uppdragsfinansiering att verksamheten medför att trovärdigheten riskerar att ifrågasättas. Vart går gränsen när ekonomin som styrmedel också påverkar forskningens och informationsinhämtningens resultat?

Det som affären i Saudiarabien öppnar för borde vara en politisk diskussion om FOI:s roll i framtiden och hur långt uppdragsfinansieringen och marknads- anpassningen ska tillåtas att gå. Trots allt så är detta en myndighet som är del av svenskt försvars- och säkerhetstänkande. Ytterst är FOI:s utveckling ett svenskt politiskt ansvar. Det kan inte vara så att olika aktörer på den internationella försvars- och säkerhetsmarknaden via sina beställningar ska styra utvecklingen. Ytterst skulle en främmande makt indirekt kunna komma att betala för inflytande i FOI.

Vi har att avvakta Konstitutionsutskottets granskning av Tolgfors ansvar men också rättsväsendets hantering som föranletts av en polisanmälan av FOI själv. Men inte minst har nytillträdda Försvarsministern Karin Enström ett ansvar för att klara ut FOI:s roll och ge realistiksa förutsättningar för en verksamhet i Sveriges intresse.

måndag 2 april 2012

Gratulerar Aung San Suu Kyi

Som ordförande för S-kvinnor Jönköpings län och riksdagsledamot gläds jag åt de positiva steg vi har sett i Burma under den senaste tiden då hundratals politiska fångar har släppts fria. Efter gårdagens val ser det ut som att demokratikämpen och fredspristagaren Aung San Suu Kyi valts in i Burmas parlament. Vi sänder våra gratulationer.

Har för S-kvinnor tidgare uttalar skarp kritik mot hur juntan har behandlat Aung San Suu Kyi och demokratirörelsen. Har krävt att politiska fångar måste släppas fria, att kampen för demokrati ska fortsätta och mänskliga rättiger måste upprättas i Burma. S-kvinnor i Jönköpings län har tillsammans med, inte alla, men många krävt ett omedelbart frisläppande av Aung San Suu Kyi.

Många gånger har jag träffat burmeser i exil, och på olika sätt politikt visat mitt. S-kvinnors och Socialdemokraternas stöd till Aung San Suu Kyi i Rangoon, Burma. Hon är en imponerande person och förebild som gjort stora personliga uppoffringar för kampen för demokrati i Burma. I söndags vann hon en rättmätig parlamentsplats. Hon är nu en kollega, en MPs. Oppositionen har för första gången på mycket länge kunnat delta i ett val.

Min förhoppning är att detta val tillsammans med andra tecken visar på en verklig avsikt för en varaktigt positiv demokratisk utveckling. Men vi får inte glömma att den vägen är mycket lång och ännu sitter politiska fångar i burmesiska fängelser. Det är viktigt att noga följa utvecklingen. Positiva steg ska mötas med positiva åtgärder, exempelvis i form av vissa sanktionslättnader. Men omvärlden får vare sig vara naiva eller pusta ut. Det finns en mosaik av frågor och problem som återstår att lösas ut. Vi har att hålla i vårt stöd till prosessen för demokrati.

År 1991 tilldelades Aung San Suu Kyi Nobels fredspris. U2 tillägnade henne låten - Walk On och förra året hade filmen The Lady premiär. Omvärldens stöd har varit ett viktigt. Nu ser vi fram emot Aung San Suu Kyi rättmätiga premiär i Burmas parlament.