söndag 18 oktober 2009

Varför privatiseras världens effektivaste bilprovning

Är allt till salu. Som ni ser sköljer en privatiseringsvåg över Sverige, nyligen Apoteket och nu är det bilprovningen. Och priset ska som när det gäller läkemedel öka för konsumenterna. Och ingen verkar heller ha hört om detta i valrörelsen -06. Och av samma skäl vill högern göra det krångligare och dyrare att boka en tågbiljett. En rea sv ideologiska skäl.

Och infrastrukturminister Åsa Torstensson C medger själv nu att priserna kommer att öka kraftigt och erfarenheterna från andra länder visar både att priserna per besiktning ökar, men även antalet underkända fordon. Tunga remissinstanser pekar dessutom på att antalet provstationer i glesbygdslän som Jönköping riskerar att minska. Så klart att vi socialdemokrater från valkretsen reagerar.

I Bilprovningens senaste kundenkät som kom den 31 augusti, uppgav 94 procent att de var nöjda med sitt besök på provstationen. Sverige har Europas lägsta besiktningsavgifter och Svensk bilprovning erbjuder ett finmaskigt nät av provstationer som garanterar en god tillgänglighet i alla delar av landet.

Innan man privatiserar statlig verksamhet måste man kunna slå fast att det finns förutsättningar att skapa den sunda tävlan om kunderna som driver ner priserna och ökar utbudet. Bilbesiktningen är obligatorisk. Som bilägare kan du inte strunta i att besikta din bil med mindre än att den beläggs med körförbud.

De internationella erfarenheterna är också avskräckande. Priserna för att besikta sin bil är 50-100 procent högre i de europeiska länder som valt att avreglera fordonsbesiktningen.

Tittar man till exempel på Finland som har privatiserat sin bilprovning, har kostnaden ökat med hela 70 procent. Skulle man översätta detta till svenska mått skulle besiktningspriset öka från dagens 300 till 520 kronor. Antalet underkända bilar har stigit från 19 procent till 28 procent. Det är en ökning på 50 procent!

Kombinerar man obligatorisk besiktning med fåtalskonkurrens blir resultatet per definition kraftigt ökat pris. Detta är något som inte ens Åsa Torstensson själv förnekar. I en intervju med SvD Näringsliv den 23 juli gav hon svaret att ”det kan säkert gå upp”.

Såväl Konkurrensverket som Statskontoret och motormännen är kritiska i sina remissyttrande. En nykter analys visar alltså följande: Priserna kommer att stiga kraftigt, tillgängligheten till bilprovningen kommer att minska i glest bebyggda områden och det finns en uppenbar risk att antalet omotiverade underkännanden ökar.

Det saknas uppenbarligen sakliga argument för en avreglering av fordonsbesiktningen. Så varför väljer regeringen - mot allt förnuft - att gå vidare? Det handlar uppenbarligen om att fullfölja en mycket konsekvent linje som har sin närmaste motsvarighet i järnladyn Margaret Thatchers privatiseringskampanj i 1980-talets Storbritannien. Järnvägen och apoteken är ute på marknaden och nu har turen kommit till Europas mest effektiva bilprovning. Att några ska kunna tjäna pengar på att vi blir otryggare och till en högre kostnad har högsta prioritet.

Jämställdhetsmötet i ockupationslandet Marocko

År 2003 presenterade Marockos kung den lagens ”Code de famille”. Och med familjelagen, Moudawana, gjordes framsteg som välkomnats. Nu under november anordnas ett ministermöte i Marocko inom EU:s medelhavssamarbete för att diskutera hur jämställdhet kan främjas i regionen. Man vill uppnå överenskommelse om fortsatta insatser från dokument, ”Strengthening the Role of Women in Society” som antogs vid Euromed-mötet i Istanbul 2006.

Och Unionen för Medelhavet bör sätta jämställdheten högre för det multilateralt samarbete i såväl EU som de 16 partnerländerna. Marocko ockuperar Västsahara vilket kräver reaktioner.

Och jag får rapporter om övergrepp på kvinnliga västsahariska människorättsförsvarare. Men inga svar ges om och hur ockupationen och övergrepp på kvinnliga västsaharier som Sultana och Sukaina ska inkluderas under mötet i Marrakech. S-kvinnor har uthållitg stött västshariska kvinnors kamp för sin och familjernas vardag men också för självständigheten.

Och vi är många i Sverige som sedan länge stött kampen för ett fritt och självständigt Västsahara. Polisario måste fortsatt föra en fredlig kamp och behöver fortsatt omvärldens stöd.

Vi önskar demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna för Västsaharas folk. Första steget på den vägen måste vara att Marockos orättfärdiga ockupation av Västsahara upphör. Vi skriver i vår S-motion att Västsahara är Afrikas sista koloni. Frågan om Västsaharas frihet har i flera år engagerat det socialdemokratiska partiet och dess sidoorganisationer.

Vi socialdemokrater stödjer arbetet för ett fritt och självständigt Västsahara. Vi kräver att ockupationen upphör, folkomröstningen genomförs liksom förhandlingar mellan parterna, muren på ockuperat område rivs och att de marockanska kränkningarna av mänskliga rättigheter i Västsahara får ett slut. Sverige måste utöka sina relationer med Västsahara. De ca 160 000 västsahariska flyktingarna främst i Algeriet, är totalt beroende av internationell hjälp för sin överlevnad.

Många socialdemokrater har själva besökt flyktinglägren och har rapporterat hem om förfärliga omständigheter. Socialdemokraterna måste därför fortsätta att trycka på för att den humanitära hjälpen till flyktingarna ökar, samt att innehållet i matprogrammet utvecklas.

Nu har också nyheten nått oss om att 7 västsahariska människorättsaktivister greps på Casablancas flygplats av marockansk polis när de återvände från de västsahariska flyktinglägren den 8 oktober. Den 15 oktober ställdes de inför en militärdomstol i Rabat anklagade för "hot den yttre nationella säkerheten" och "samarbete med fienden". De har nu förts till ett fängelse i Salé utanför Rabat (enligt Tidskriften Västsahara nät upplaga).

En av de gripna är Brahim Dahane, ordförande i ASVDH (Association Sahraouie des Victimes des Violations Graves des Droits de l’Homme Commises par l’Etat du Maroc). Han skulle ha framträtt som talare på Palmedagarna, som arrangerades av Olof Palmes Internationella Center den 11 oktober.

Nu stoppade de Brahim Dahane från att komma till Sverige precis som den iranska regimen förra året stoppade Parvin Ardalan från att komma och ta emot Palmepriset. Så agerar bara stater som är rädda för människors längtan efter frihet, saJens Orback, Palmecentrets generalsekreterare.

- Vi fördömer Marockos agerande och kräver att de genast släpper Dahane och de andra gripna.

Och Jens Orback fortsatte - Vi kräver att den svenska regeringen fördömer gripandet och att svenska ambassaden i Rabat ger stöd åt Dahane att fortsätta arbetet för demokrati, utifrån Sveriges syn på mänskliga rättigheter.

Västsaharas president Mohammed Abdelaziz vädjade till EU den 12 oktober om agerande för de fängslade. Och Amnesty International uppmanade Marocko att omedelbart släppa de gripna den 13 oktober. Men vad säger Utrikesminister Carl Bildt och vad ska Jämställdhetsminister Nyamko Sabunis säga i Marrakech. Jag kommer att fråga regeringen.

Kvinnor i konflikt och 1888 samt 1889

I arbetet med mänsklig säkerhet saknas oftast det genusperspektiv som behövs för att se skillnader i mäns och kvinnors säkerhetsbehov. Och det är frågo som ska in i den politiska dialogen och inte bara tonas ner som ett ansvar begränsat till bistånd och välgörenhet som av regeringen idag. Något jag hävdat sedan valet 2006.

Nu bekräftas min bild av en ny granskning som Kvinna till Kvinna har gjort. De skriver "Utrikesminister Carl Bildt fortsätter att utelämna kvinnors roll i det fredsbyggande arbetet och kvinnors rättigheter i viktiga delar av sitt utåtriktade arbete". Bildt plockades rån de stängda styrelserummen med män runt bordet direkt till uppdraget som Utrikesminister i högerregeringen.

Många vill släta över och göra det till en personlig fråga men Statsmintern har gett honom uppdraget och i det ingick tydligen inte kvinnors rättigheter som människor. Och notera att såväl M, Fp, C och Kd har stött och stödjer denna politik.

Kvinnors situation osynliggjörs. Ändå är det kvinnor och barn är de som drabbas hårdast i en konflikt. Systematiska våldtäkter och massvåldtäkter används som ett vapen i konflikter och det drabbar naturligtvis den utsatta individen oerhört hårt men också hela samhället.

Betydande resurser måste satsas på de behov som kvinnor och flickor har av skydd och stöd under och efter en konflikt. Samtidigt är det viktigt att understryka kvinnors avgörande uppgifter och roll i fredsprocesser, som beskrivs i FN:s säkerhetsråds resolution 1325 och resolution 1820 om sexuellt våld i konflikter. Sexuellt våld är en av de allvarligaste formerna av våld mot kvinnor, där våldtäkt utgör den grövsta formen. Våldtäkt är, vare sig det sker i tider av fred eller under väpnad konflikt, en kränkning av en kvinnas identitet och mänskliga rättigheter. I väpnade konflikter har våld mot kvinnor nått epidemiska proportioner. Massvåldtäkter används ofta systematiskt som ett vapen.

Vi socialdemokrater skriver i vår en motion om att vi anser det omfattande sexuella våldet mot kvinnor och barn i väpnade konflikter måste bekämpas än mer målmedvetet. Våldtäkter används i ökande grad som vapen för att kränka och stigmatisera kvinnorna. De grova övergreppen innebär ett enormt lidande för de drabbade men är också ett hot mot fred och säkerhet. Våldet mot kvinnor fördjupar konflikter och försvårar möjligheterna till försoning. Kvinnor och barn i krigshärjade områden i världen utsätts dagligen för omfattande våld. De är inte enbart offer i skuggan av krig utan måltavlor där sexuellt våld är en del av krigsföringen. Arbetet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet är centralt i detta sammanhang. Kvinnors rättigheter och perspektiv måste få bättre genomslag i arbetet för fred och säkerhet. Ett ökat kvinnligt deltagande i konfliktförebyggande och krishantering före, under och efter en konflikt är en förutsättning för hållbar fred och utveckling. Alla länder ska upprätta nationella handlingsplaner för genomförandet av resolution 1325 så är det inte idag.

Men jag gläds över att regeringen tvingades backa efter mitt krav så att Sverige nu har en uppdaterad handlingsplan. Vi synliggör denna fråga i Europarådet coh driver detta aktivt i EU, där bara ett tiotal av unionens 27 medlemsländer har antagit nationella handlingsplaner för genomförandet av resolutionen. FN:s säkerhetsråd antog enhälligt resolution 1820 om sexuellt våld mot civila i konflikter från 2008. Resolutionen fördömer våldtäkt och andra former av sexualiserat våld i konfliktsituationer och stadgar vidare att våldtäkt kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten och en konstituerande handling för folkmord.

Vi välkomnar och stödjer denna viktiga resolution och kommer att fortsätta att arbeta för att den antas av alla FN:s medlemsländer. Något ens i närheten av Hillary Clintons uppskattade tal i Kongo har inte hörts från Bildt. Samtidigt är viktigt att Sverige agerar både nationellt och internationellt för att förbättra arbetet med FN:s resolutioner 1325 och 1820.

Men regeringen har vid flera tillfällen underlåtit att ta upp till exempel resolution 1325 i sina propositioner om internationella insatser, vilket vi tycker är allvarligt och vi kräver att regeringen lägger större vikt vid dessa frågor. Och nu har Sverige också att snabbt lyfta in de två stödjande nya resolutionerna 1888 och 1889 i arbetet.

fredag 16 oktober 2009

Centerpartister vill begränsa oppositionens att lägga fram sin politik.

När Centerpartister vill begränsa oppositionens att lägga fram sin politik fastnar journalister enkelt på formfrågor och väljer bort syfte och politikens innehåll.

Jag hävdar att det är en märklig prioritering av regeringen att låna till skattesänkningar samtidigt som Sveriges kommuner måste säga upp lärare och vårdpersonal för att regeringen tillfört kommunerna pengar alldeles försent, vilket gör att våra skattepengar betalas ut i form av socialbidrag enligt EKOTs granskning häromdagen. Detta är en direkt följd av regeringens förändringar i A-kassan och sjukförsäkringen.

Vi måste ha en politik som bygger på människors vardag. Ett sätt att uppmärksamma dessa orättvisor i samhället är att just skriva motioner så väljarna ser alternativen.

Mitt uppdrag som riksdagsledamot innebär dels arbete i riksdagen, men en viktig del för mig handlar om att vara ute i olika verksamheter. Att besöka människor i deras vardag.

Politik handlar om återupprepa och kämpa för förändring på flera fronter. Men det är mötet där människor befinner sig som ger politiken glöd. Att prata med förskolebarn fikat med hon som får sparken för att lederna är utslitna, arbetsplatsen där idéer får blomma eller kunniga jourkvinnor.

Vi kan välja olika ar betsätt som individer och över tiden.Det respekterar jag. Och det finns enskilas motioner och kommitte motioner. I nätverket för jämställdhet tar vi tex gemensamt fram motioner. Och man kan stödja andras motioner, så gör jag självfallet. Ingå i en referensgrupp eller uppvakta ett statsråd. Men sammantaget är motioner ett mycket effektivt sätt att bilda opinion för en fråga. Den effekten tycker jag inte man ska underskatta.

Opinionsbildning har ett syfte, och det är att få fler att sympatisera med ett nytt politiskt förslag som kan leda till ny lagstiftning. Motioner är faktiskt lagförslag.


Men jag är även aktiv i organisationer utanför riksdagen, i valkretsen, på risknivå och i Europa. I Strasbourg är jag van vid att arbeta i andra politiska former. Men jag vill inte se ett system som begränsar enskila riksdagsledamöter. Särskilt inte som vi vet att väljare vill se tydligare politiker inte osynligare. Ur demokratiskt synvinkel är det även olämpligt att begränsa små partier möjlighet att lägga fram sin politik. Johansson tillhör ett litet parti, C. Och även om jag ogillar C politik idag vill jag värna även små partiers rätt att företräda sina väljare.

Det är få motioner som bifalls. Socialdemokraternas motion om FRA röstade tex ner av Johansson. Utan motionsverktyget skulle enbart regeringen ha makt att initiera förslag, är det en önskvärd utveckling? Jag tror få skulle hålla med om det.

Mellan den 28 oktober till 1 november håller S Jobbkongressen. Då ska ombuden behandla 1107 motioner med beslut som om föräldraförsäkringen. Förslag väcks av medlemmar och sympatisörer men även inom andra organisationer på ett likartat sätt. Beslut som ofta förs vidare till riksdagen för att kunna förändra vårt samhälle.

Men förändringar kommer inte över en natt. Var vore vi idag om vi inte hade fortsatt kämpa för en föräldraförsäkring? För att kvinnor ska ha rätt att säga nej till sex inom äktenskapet, för fri abort. Det har inte alltid funnits ett majoritetsstöd för de förslagen, men tack vare människors vilja att förändra och övertyga har opinionen för dessa förslag ändrats. Den som gillar statistik kan söka mycket intressant på riksdagens hemsida. Mitt politiska engagemang har bidragit till förändringar. Och är transparant - lätt att granska för väljarna.

I riksdagen har jag varit med om att pröva, förändra och förnya arbetssättet. Sammansatta utskott, arbetsgrupper inom utskott och vi anordnar hearings och utfrågningar. Hur många seminarium jag tagit iniativ till har jag inte räknat. Studiebesöken har blivet många. Ett av dom gick till P1 och en radiodebatt som jag hoppas fortsätter framöver. Inte minst i social media som är en ny stor möjlighet att påverka oss politiker.

Johansson kritiserar kolleger men vill däremot inte säga vad hon vill tillföra för att riksdagen ska kunna påverka lagstiftningen? Finns det mer effektiva beprövade verktyg. Att Johansson inte vill visa på några förslag borde väcka frågor hos fler än mig när vi vet hur Timbro och C funnit varandra. Och Annie Johansson och hennes parhäst Fredrik Federley är två övertydliga resultat av högerns strategi.

I den ideologin ingår att minska politikens räckvidd i allmänhet och arbetarrörelsens i synnerhet. En rapport från Timbro och en sång till Thatcher lov är deras melodi. Så var och en som bemödar sig kan läsa in detta mellan raderna i Johansson motion. För Johansson skriver själv fler motioner än genomsnittet i riksdagen. Det hon vill är att förminska oppositions politik. Men Johansson ska inte vara övermodig - 20010 ska vi vinna valet.

fredag 9 oktober 2009

Fredspriset till Obama

Hökar och Duvor fann varandra i kritiken av årets Fredspris. Men överraskade blev tydligt de alla flesta av oss utom möjligtivs de som hade nominerat president Obama. Ja, årets fredspris går som ni alla hört så här dags till USA:s president Barack Obama. När Jagland i Oslo presenterade ett såväl djärvt som medvetet val gick snabbt en susning över världen. Problem kan även jag stapla på varandra men jag väljer inte den vägen utan Jaglands.

Obamas vision om en kärnvapenfri värld behöver stöd även från oss som är osäkra på hur USA självt inkluderas i den visionen. På väg hem från Washington nåddes jag av beskedet om fredspristagare. Och jag gläds åt att Nobels fredskommitté uppmärksammar kärnvapennedrustningen genom att ge årets fredspris till USA:s president Barack Obama för hans vision om en kärnvapenfri värld. För jag hoppas att priset leder till att frågan om nedrustning och spridnig av kärnvapen åter hamnar högt upp på den politiska dagordningen. Under senare år har vi sett upprustning samtidigt som nedrustningsarbetet tonats ner.

- Det fanns inga spekulationer i Washington att fredspriset skulle gå till Obama. Jag välkomnar det valet men tror inte vi kan stanna vid att betrakta vad som sker eller inte sker i Washington.

Nu ska vi använda oss av detta återuppväckta intresse och prisets prestige på ett positivt sätt. Efter "Bushmännens" era i Washington där militärkomplexen haft politiskt företräde så behövs mycket kraft för att vända utvecklingen. Vi inte alltid medvetna om hur kraftigt försvagade fredsmotkrafterna är.

- Jag har stora förhoppningar om att detta ska sätta ytterliggare tryck i kärnvapenfrågan. Till våren nästa åren kommer världen åter att samlas i FN i New York för en översynskonferens av icke-spridningsavtalet, NPT. Mot bakgrund av priset finns ökade förutstättningar för att dialogen blir konstruktiv.

Nobelpriset stressade idag såväl hökar som fredsorganisationer. Men alla fredsvänner kan ta vara på de möjligheter som öppnas i och med Fredspriset.

S-kvinnor tog tidigt avstånd från kärnvapen. På 1950-talet ledde kvinnoförbundets motstånd mot kärnvapen. Så det var inte svårt för S-Kvinnor att välkomna priset idag med kärnvapennedrusting som en motivering. Och vi socialdemokrater har lagt förslag om nedrustning i riksdagen under mandatperioden. Men regeringen har så här långt varit avvisande. Nu väntar vi på att även Sveriges regering ska stressas till att följa efter oss S-politiker med iniativ för nedrustning.

fredag 2 oktober 2009

motion om företagande och jobb i Jönköpings län

Jag är bekymrad över småföretagarnas situation i länet. Bara här i länet fördubblades antalet företagskonkurser under perioden januari till mars 2009 om man jämför med 2008. Där särskilt de mindre företagen drabbades. I Jönköpings län sysselsätter idag småföretagen över 70 000 personer.

Och regeringens budget ökar klyftorna mellan de som har jobb och som inte har jobb. Och i år vänder utanförskapet upp igen och valåret 2010 kommer över en miljon svenskar att vara beroende av ersättning från de här sociala systemen. I och med att det fjärde steget i jobbskatteavdraget genomförs får de flesta löntagaran sänkt skatt varje månad. Men för dem som har sjukpenning eller a-kassa blir det ingen skattesänkning. Och även om skatten sänks något för pensionärer, innebär den fallande BNP:n att det blir mindre i pension för de flesta pensionärer nästa år.

I Värnamo län ökade utbetalningarna av socialbidrag med 41 procent andra kvartalet i år enligt uppgifter från socialstyrelsen.

Samtidigt som Jobbskatteavdraget kostar 10 miljoner kr beräknas 60 000 personer beräknas sägas upp inom vård, skola omsorg 2008-2011. Jag har gjort en beräkning på hur många uppsägnignar detta kan resultera i i varje län efter nyckeltalet folkmängd. Detta är alltså ingen bokstavlig siffra, utan en fingervisning hur många tjänster det skulle kunna röra sig om i mitt län Jönköping, och då bli siffran ca 2200.

- Jag tycker att de tio miljarder som jobbskatteavdraget kostar också borde gått till kommuner och landsting. Då skulle ingen behöva sägas upp där. Regeringen räknar med att jobbskatteavdraget kostar 1 miljon kronor per jobb. De pengarna skulle räcka till att anställa två—tre personer i vård, skola och omsorg,det vore en säker investering i jobb samtidigt som det förbättrar kvinnors vardag. Och jobben måste komma först. Regeringen fortsätter som inget hänt i konjunkturen. Sverige genomgår en stor strukturomvandling och många jobb kommer aldrig tillbaka. Därför hade det behövts kraftfulla investeringar i t.ex. KY-utbildningar för att klara omställningen till nya branscher när konjukturen vänder. Nu kan inte regeringen ge långisktiga besked om sjukvård och skola för de gör permanenta skattesänkningar. Det kan bli en olycklig låsning i framtiden.

Regeringen säger att sänkning av inkomstskatten ger mer jobb men samtidigt vet vi att Sverige aldrig förr har haft högre arbetslöshet än snittet i Europa och Finland. Om en sänkning av inkomstskatten vore effektiv politik, borde det nu gått bättre för Sverige. Att skapa nya jobb via skattesänkningar är en dyr historia, som kostar mer än det smakar. Det skapar inte jobb här och nu, utan sker isåfall på mycket lång sikt och det gäller jobb med låga löner och inlåsingseffekter.

Visst är det klokare att satsa på utbildningsinsatser. Men trots satsningen i höstbudgeten kommer regeringen inte ens tillbaka till det antalet komvuxplatser som gällde för tre år sedan då man började skära kraftigt. Man skyfflar bara lite i den grop som man tidigare grävt även på utbildningsområdet. ST:s förbundsordförande Anette Carnheden tillhör de som har intressanta synpunkter som också pekar framåt.

Och varför byggandet inte ges fokus när många unga behöver såväl jobb som bostad och på dessutom samma ort är ännu et misstag. Jag hade gärna sett en satsning på nya bostäder nu. Träsektorn här i länet har förutsättningar att ytterligare utvecklas om de få chansen.

Den ekonomiska krisen har skadat många mindre företag samtidigt som småföretagen har kommit att spela en allt större roll för jobben. Jag menar att det behövs en diskussion om företagsansvar mot dagens förändrade arbetsmarknad. Under den pågående allmäna motionstiden i riksdagen har jag därför lämnat in en motion om hållbart företagande vilket hon menar kommer stärka företagens konkurrenskraft.

Företags konkurrenskraft kan växa genom konkurrens under bärkraftiga villkor. Min tes stöds av de senaste årens positiva lönsamhetseffekter hos företag som jobbar med CSR(Corporate Social Responibility) eller socialt ansvarstagande som det heter på svenska. Nyligen rapporterade bland annat tidningen Forbes att lönsamheten ökar hos företag som aktivt arbetar med hållbart företagande. Enligt studien har det visat sig att i takt med att de anställdas motivation ökade, ju högre avkastning gav företagets aktie kommande år.

- Redan idag arbetar hamburgerkedjan Max och godisjätten Néstle aktivt med ett hållbart företagande. Men företag inom alla branscher har idag en gyllene möjlighet att vinna tillbaka förtroende hos investerare, kunder och allmänheten. I takt med att du och jag som konsumenter börjar ställa allt större krav på att veta ursprunget och historien bakom det vi köper, ligger det i företagens intresse att visa på att de tar ett både etiskt och socialt ansvar för de produkter eller tjänster de utför.

Som EU-medlem är Sverige och de svenska skattebetalarna med och finansierar EU:s gemensamma budget. Från budgeten delar EU årligen hundratals miljoner kronor till företag som ansöker och uppfyller kriterierna för EU-stöd. För att ett företag idag ska få EU-stöd finns en rad formella och byråkratiska föreskrifter men tyvärr inga tydliga och konkreta krav på att de sökande ska presentera ett plan för socialt ansvarstagande. I

min motion framhåller jag att regeringen bör driva på för förändringar i den riktningen för mer konkurrenskraftiga företag under hållbara villkor.- Jönköping är ett småföretagarlän. Det är i de små och medelstora företagen framtidens jobb växer fram och de behövs i Jönköpings län där arbetslösheten ökat med 57 procetn sen samma tid ifjor. Därför måste villkoren för entreprenörskap stärkas. Jobbkrisen i Sverige och resten av Europa måste mötas med aktiva investeringar för att skapa nya och hållbara jobb. Småföretagen i Sverige bör få aktiv hjälp att arbeta med hållbart företagande, det kommer löna sig för både företagen och antalet jobbtillfällen. Det behöver Jönköpings län. Och även för jobbens skull behövs god kvalite i vård, skola och omsorg.

FAKTA JÖNKÖPINGS LÄN:Fortsatt nedgång i efterfrågan på arbetskraftEnligt arbetsförmedlingens statistik för augusti månad 2009 finns det för närvarande 22163 arbetssökande i Jönköpings län. Det är 57.2 procent fler än samma månad ifjor. Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att minska. Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i augusti till 730, vilket är 579 färre än för ett år sedan. Nedgången berörde samtliga huvudbranscher men var allra störst inom finansiell verksamhet, företagstjänster, vård och omsorg samt inom tillverkningsindustri.

Enligt organisationen Företagarnas Småföretagarbarometer sysselsätter småföretagen (1-49 personer) ca 70 000 personer i Jönköpings län.

Länk till Forbes studie om lönsamhet i företag: http://www.csripraktiken.se/2009/09/28/motivation-ger-lonsamma-bolag/