måndag 30 december 2013

Gott Nytt Valår 2014

Jag önskar er ett Gott Nytt År!

Julledigheten har jag redan hunnit lägga bakom mig. Men det har varit gott att få umgås med nära och kära hemma i Värnamo. Efter ett intensivt år ser jag fram emot 2014. Ser fram emot samtal med människor på möten och via sociala media. Att få berätta om mina tre valteman  - "Rättvisa, Reformer och Rensa upp" är stimulerande eftersom så många är så intresserade. Min styrka är allas engagemang och att vi tillsammas drivs av längtan efter förändring. Jag har idéerna men också verkligheten på min sida.  

Socialdemokraterna ska vinna val, tom flera val i år. Valrörelser är också ett tillfälle för att erbjuda männsikor att bli medlemmar. Att organsiera sig ger förutsättning för att kunna förändra. När TCO:s ordförande Eva Nordmark Nordmark på Dagens Industri får en artikel publicerad så har den tyngd för att hon företräder sitt förbund i ambitionen att bygga nätverk för fackliga- och jämställdhetsfrågor. Det är också ett svar jag ger män och kvinnor här och i andra länder när man frågar om råd hur man kan driva på för samhällsförändring - organisera er. Nyligen kom en rapport från LO med en analys och åtgärder som S-kvinnor huvudsakligen delar. S-kvnnor tar sin utgångspunkt från Förbundsmötets plattform  - En jämställd värld är möjlig. Andra sidoförbund kommer att göra sina prioriteringar. Men vi har alla ett gemensamt ansvar i att förstärka helheten i valarbetet. Hur Socialdemokraternas valstrategi ska utformas återstår att se men självklart utgår vi från våra prioriterade frågor.

Partiledare Stefan Löfven är vår främsta företrädare, så jag vill redan här och nu hälsa honom hjärtligt välkommen till vårt län andra sidan nyåret. Något jag ser fram emot.  

Själv har jag som ni vet mjukstartat min fb-sida, välkomna att följa min X-sida. Så vi ses och hörs snart igen!

Bygget panikstoppades

Värnamo Nyheters rubrik idag lyder, Gummifabrikens ledning ”tappade krontrollen”. De farhågor jag länge framfört bekräftas åter. Men än viktigare är ökad lyhördhet och öppenhet om projektet. Nu säger Michael Andersson (M) att man, återigen. har skjutit på det nya underlaget, Nu till april nästa år. Men andra ord kan vi ana att problem kan komma att skjutas över valet 2014. Frågan återstår i så fall om väljarna låter sig nöjas med att inte få trovärdiga svar innan man står vid valurnan.      

Värnamo Nyheter skriver ”När väl arbetet började visade sig bygganden vara i mycket sämre skick än vad man trott, ritningar stämde inte och dåliga mätningar gav merarbete”. Vidare ”Grundarbetet hade inte gjorts ordentligt, vare sig i papper eller bygget”. Granskarna har pekat på behov av ny organisation och nytt folk i ledningen när andra etappen ska genomföras. Värnamo kommuns innevånare har anledning att fortsätt bekymra sig. Kommunens ledande politiker är enligt den egna hemsidan eniga om visionen för den framtida Gummifabriken. Men det gäller att kunna sortera mellan drömmar och verkligheten.

Det är vitkigt att framhåll att det vi sett så långt visar hur fina lokalerna i Gummifabriken kan bli för ögat. Alla utrymmen visades dock inte vid det Öppna Hus som nyligen anordnades. Hoppas man inte menar att låta miljöproblem stanna bakom låsta dörrar. Många frågor återstår, bla om det kommer nya ägardirektiv.

Campus och Företagshotell är postivt för vår stad. Vidare välkomnar jag ett ökat öppethållande av Bibliotek, insatser för en bred ungdomsverksamhet och Bio-lokaler och Teatersalong som lyfter kulturlivet mm. Detta måste också få synas i budgeten för att kunna förverkligas. Men fortfarande saknas en trovärdig finansiering av verksamhet i Gummifabriken som utlovats som ett levande ”24-timmars hus”.  Turerna om resturangen har förundrat men ett svar säger att man inte använt sig av Upphandlingsnämnden.

Min bild var att kostnaden för Gummifabriken var på väg att rusa upp mot en miljard. Ja, du läser rätt, en miljard kr. Nu verkar den dramatiska kostnadsutvecklingen ha hejdats bla genom den öppna debatt jag tog initiativ till. Men det är oklart om en punkt ännu satts för lättsinnets politik.  

Ansvaret vilar nu tungt på kommunledning i Värnamo. Så vad blir kommunens nyårslöfte för Gummifabriken?          

torsdag 12 december 2013

Nawal El Saadawi

När jag tillsammans med Nawal El Saadawi firade revolutionen över en kopp te insåg vi de stora utmaningar som låg framför de Nordafrikanska samhällena. Diktatorn Mubarak hade störtats. Den optimism om förändring på sikt som jag kände dagen efter revolutionen i El Saadawis kök finns ändå kvar, men det kommer att ta tid innan Egypten i grunden har reformerats, polisen är en sådan del. Och det kommer att ta tid innan armen acceptera en rimlig roll i samhället. Det är demokratiskt valda företrädare som ska styra militären och inte det omvända. Politiska fångar ska släppas och civila ska inte ställas inför rätta i militära domstolar.

Sedan vi firade med te har mycket hänt. När jag i veckan åter besökte Nawal El Saadawi i hennes hem fanns mycket att summera men också funderingar över framtiden.

Hon, en feminist som kan sitt Egypten är intressant att samtala med. Som så många andra jag mött benämner hon inte som jag avlägsnandet av Mursi från uppdraget som president och fängslandet som en kupp. De ser det som en andra revolution. Det betyder däremot inte att man vill ha militärstyre, men att avlägsna, det som i praktiken var, Muslimska Brödraskapet från makten blev viktigt. Nyval hade föredragits.

Nu är det oklart när folkomröstningen om Konstitutionen och därefter val kommer att hållas. En del varanar för att ett snabbt val kommer att leda till oroligheter samtidigt som demostrationer pågår i landet för val. MB anhängare demonstrerar för Mursi men de är inte ensamma om att demonstrera i Egypten. Däremot finns inga demonstranter eller tält kvar i Kairo på Tahrirtorget.    

Oro finns för våldsamheter i slutet av januari och på sikt kan heller inte "hungerrevolter" uteslutas.

Fattigdomen växer och medelklassen oroas över att deras barn får sämre förutsättningar än de själva.

Nawal El Saadawi är en av de tydligaste rösterna för kvinnors organisering och deras nyckelroll för demokratiutveckling. Bristen på kvinnors inflytande i det Egyptiska samhället utgör ett av de allra största hindren för landets utveckling.

Nawal El Saadawi kommer tillbaka till Sverige redan i början av 2014, så håll utkik efter hennes ord. Varför inte läsa eller ge bort en av hennes böcker som julklapp? 

M måste göra upp med sitt förflutna i apartheidfrågan

Lova Olsson skrev på SvD http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hagg-m-maste-gora-upp-med-sitt-forflutna-i-apartheidfragan_8803626.svd

tisdag förmiddag deltar statsminister Fredrik Reinfeldt, tillsammans med kronprinsessan Victoria, vid den officiella minnesceremonin för Sydafrikas tidigare president Nelson Mandela på FNB Stadium i Johannesburg.

Men Moderaternas solidaritet med Mandelas frihetskamp har vacklat, påminner politiska motståndare. I lördags sade förre Vänsterpartiledaren Lars Ohly till SvD.se att Fredrik Reinfeldt bör be om ursäkt för sitt partis förflutna, där man bland annat ”motarbetade kampen mot apartheid i Sverige”.
Även riksdagsledamoten Carina Hägg (S), ledamot i utrikesutskottet, anser att det inför minnesceremonin är på sin plats att Moderaterna gör upp med sin historia.

–”Förlåt” är en kort och enkelt ord, som skulle vara så välkommet, och det skulle vara i Mandelas anda. Innan Reinfeldt åker så tycker jag att han bör säga ”Förlåt, vi gjorde fel”. Det vore ett värdigt beteende, säger Carina Hägg till SvD.se.

– Det känns inte som det är värdigt Nelson Mandelas minne att använda de hårda orden i dag, samtidigt kan man inte bortse från att Reinfeldt ju har möjlighet att lyssna på Mandelas ord om försoning, om att gå vidare, att göra upp med sin historia. Han är ju både Moderatledare och statsminister, fortsätter hon.

Carina Hägg var själv mycket engagerad i kampen mot apartheid.

– För mig som socialdemokrat fanns det bara ett val när det gäller att välja mellan ett så ovärdigt system som apartheid, och alla människors lika värde. Det är djupt obegripligt att Moderaterna gjorde ett annat ställningstagande, och dessutom höll fast vid det så länge och aldrig gjorde upp med den historien. Om man inte är klar över hur man ska förhålla sig till kampen mot apartheid, då har man en väldigt svag måttstock när det gäller diskriminering i övrigt.
Hon var en av de socialdemokrater från Sverige som deltog vid ANC:s 100 års-jubileum i Bloemfontein förra året.

– Sydafrikanerna är väl medvetna om Sveriges roll, men man är lika väl medveten om på vilken sida Moderaterna stod.

Moderaterna avböjer att bemöta kritiken från Lars Ohly och Carina Hägg.

– Det ser jag ingen anledning till att kommentera, säger Anna Lööf, pressekreterare hos Moderaterna.

Vill inte räkna fler dagar och fler döda.

Hur många av de som tvingats lämna Syrien som idag lever i Egypten är oklart men att de är många blev tydligt under mitt besök i veckan.

Egyptens politik i förhållande till Egypten har skiftat till följd av att makten unders senare tid har skiftat. Dåvarande president Mursi och Armen, som i praktiken nu har makten, har skilda meningar efter linjer som också återfinns bland befolkningen. Men en överväldigande majoritet i Egypten vill liksom i Turkiet inte att deras land dras in i kriget och oroas över de väpnade islamisterna med politisk agenda. Syrien påverkar och berör omvärlden men har samtidigt splittrat FNs säkerhetsråd. Trots detta finns en bred uppslutning om att Bashar al-Assad dagar som president är räknade, dock håller regimen sig ännu kvar vid makten. En plats hos ICC i Haag lockar inte al-Assad men ses av många med mig som ett önskvärt resmål.

Syriens sandstormar är inte de enda hårda vindarna över befolkningen. Fredliga demonstrationer övergick sedan länge i ett blodigt inbördeskrig. Fattigdom har övergått i humanitär kris. Tillträde för NGO med hjälp till befolkningen blir allt mer akut. Miljoner har flytt sitt hemland och situationen riskerar destabilisera grannländer.
 
Oppositionen är splittrad, man talar nu om ett lapptäcke av 1 600 grupper. Så vem är reprensativ vid Fredskonferensen Geneve 2 som är planerad till den 22 januari och krav på att kvinnorna ska beredas plats måste fortsätta ställas. Fokus på kvinnorna gäller både som aktörer och drabbade. Kvinnor har rätt till skydd.

USA och Storbritannien har idag uttryckt oro för att vapenleveranser inte stannar hos Fria Syriska armen (FSA) utan går till islamister. Jag skulle uttrycka mig som att det länge funnits samverkan på marken med al-Qaida grupper. Inbördes strider och mot kurder är heller ingen nyhet.  Uppgifter från media gör gällande att militanta islamister nyligen tagit över Fria syriska armens högkvarter i Atmeh och gränsövergången Bab al-Hawa. Det jag kan bekräfta är att dessa grupper tidigt fanns i området och med lätthet har kunnat passera Turkiets gräns med AKP-regeringens samtycke. Nu börjar man även öppet och med oro tala om att Syrien blivit en magnet för jihaddister.

Den utveckling som jag har varnat för bekräftas nu och det är inte fler vapen Syrien behöver. USA och Storbritannien uppger nu att de stoppar vapenleveranser av oro för i vilkas händer de hamnar. Men hur reagerar länder som Saudiearabien och Qatar.

Att stödja Islamiska Fronten mål att upprätta en islamisk stat i Syrien gagnar inte kvinnorna i Syrien. Så omsvängningen är välkommen men det räcker inte och är det ett varaktigt uppvaknade vi hör från Washington och London. Vad säger Bryssel? Kommer Stockholm tvingas se kopplingar till Sverige och dra slutsatser därefter. Dock är enigheten bred om att Bashar al-Assad dagar som president är räknade men jag jag vill inte räkna fler dagar och fler döda.

Stöd Syriens kvinnor http://www.palmecenter.se/Vad-tycker-vi/Nyheter/130825-Stod-Syriens-kvinnor/

lördag 7 december 2013

Ska inte välkomnas i politikens finrum

- Jag har varit tydlig mot främlingsfientliga krafter. Idag delar fler min oro. Lika lite som LO vill att SD får inflytande i deras Förbundsstyrelsen, lika lite vill jag att islamisterna får inflytande i Socialdemokraternas VU. De ska inte välkomnas in i politikens finrum. I våras fick partiets ledning backa efter min kritik. Men denna debatt var då inte ny, jag hade länge tagit debatten internt. Det är bra om nu fler och i länet vill ta del i den debatten. Men intern debatt får inte innebära locket på utan måste leda framåt. Det är bästa sättet att ta ansvar för Socialdemokraterna. Vårt val kommer dessutom att bli vägledande för fler i vårt samhälle.

torsdag 5 december 2013

Inrätta en myndighet för jämställdhet!

Jämställdhetsfrågorna måste få ta sin plats i samhället och i den statliga förvaltningen. Dessa frågor bör behandlas på samma sätt som andra politiska områden.
Insatser som spretar för mycket tenderar att tappa i effektivitet. Först när de samlas ihop skapas rätt tyngd. På samma sätt behöver en omvärldsbevakning hållas ihop för erfarenhetsutbyte såväl inom landet som internationellt.

EU inrättade för sju år sedan ett jämställdhetsinstitut i Villnius i Litauen. Det är beklagligt att det fortfarande inte etablerats en svensk motsvarighet. Tiden är inne att skrida till verket. Det skulle dessutom vara både roligt och spännande om Jönköpings län ryckte till sig initiativet, att vårt län öppnar famnen och utbrister: välkomna hit. Instifta en jämställdhetsmyndighet hos oss!
Det finns utan tvivel behov av ett särskilt ämbetsverk för jämställdhetsarbete. Redan 2005 föreslog Gertrud Åström i sin utredning ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdheten mot nya mål” en jämställdhetsmyndighet. Dessvärre såg den tillträdande regeringen Reinfeldt till att stoppa planerna. Kritiker hävdade att just en jämställdhetsmyndlighet skulle innebära en myndighet för mycket i landet.

Men de som varit kritiska till att inrätta en jämställdhetsmyndighet har varken kunnat föreslå något verkningsfullt alternativ eller påvisat en förändring i rätt riktning. Med facit i hand har det dessutom startats andra nya myndigheter utan att argumentet om byråkratisk överetablering ens förts på tal.
Det enda som egentligen felat är inställningen till jämställdhetsarbetet.

Som man kunde förutse blev inkluderingen av Jämo i nya DO (Diskrimineringsombudsmannen) en flopp. En återupprättad Jämo skulle med fördel ingå i en jämställdhetsmyndighet. Ett statligt verk på området skulle sätta fokus på jämställdhetspolitiken och ytterligare lyfta jämställdhetsfrågor. Det behövs en instans som tar ett samordnat ansvar och ser till att uppföljning sker av jämställdhetspolitiken. En jämställdhetsmyndighet skulle kunna samla all forskning om jämställdhet och fungera som stöd för exempelvis myndigheter och kommuner i deras jämställdhetsarbete och även verka brett för det omgivande samhället.
Nu har Folkpartiet öppnat för att närma sig Socialdemokraterna. Det är välkommet, men det kräver mer än prat. Jag vill se förslag. Ett konkret sådant är att etablera en jämställdhetsmyndighet i vår residensstad Jönköping. Här finns redan positiva erfarenheter av statliga myndigheter samtidigt som Stockholm behöver lösa sina problem med bostäder och infrastruktur.

Jönköpings län är inget föredöme när det gäller jämställdhet, men vi har goda exempel på hur vi kan angripa ojämställdhet med länsutveckling som ledstjärna. Ett nytt politiskt uppdrag blir att föreslå ny organisation på jämställdhetspolitikens område med Jönköpings län som det goda valet.
Vi kan förändra. Det kostar inte ens alltid pengar, men det kräver vilja.

/ publicerad i JP nov 2013

måndag 2 december 2013

Kryssa för Rättvisa, Reformer och Rensa upp!

Är tacksam och hedrad över alla förfrågningar som inkommit om att få nominera mig till Kommunalråd i Värnamo Kommun för kommande mandatperiod. Har däremot inte tackat ja till förfrågningar om nominering. Men har däremot välkomnat att jag fått en friare roll och att även kunna delta i den lokalpolitiska debatten.  

Min Arbetarekomun har nominerat mig till riksdagen, det är också där mitt fokus ligger.
http://värnamo.nu/nyheter/vill-ha-carina-hagg-i-topp/

Vill dömjukt bidra till valrörelsen oberoende just min placering på riksdagslistan. Nu har Valkonferensen beslutat enligt valberedningens förslag och jag återfinns på plats 6. Och kommer att arbeta enligt den förutsättningen. Vi är ett lag som vill se maktskifte i Sverige.

Redan i lördags kväll öppnades också min X-sida på fb-sida - Kryssa Carina Hägg till Riksdagen 2014.


Mina bärande teman inför valet är Rättvisa, Reformer och Rensa upp!

Välkomna till min fb-sida

Utsatta kvinnor offer för hjärtlös bostadspolitik

Publicerat 25 november, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Det är en dag med stark symbolisk betydelse som kommer att uppmärksammas med manifestationer världen över.

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som berör alla. Mest omfattande är det våld som män utövar mot en kvinnlig partner. I Sverige uppger varje år 2-3 procent av befolkningen att de har blivit misshandlade. Förra året anmäldes nästan 30 000 fall av misshandelsbrott mot kvinnor. Majoriteten av dessa fall skedde i hemmet, i nära relationer. Varje år dödas i snitt 17 kvinnor i Sverige av en man. Våld och hot fortsätter att vara en del av kvinnor och barns vardag, varje dag.

De senaste tio åren har väldigt lite hänt. Mäns våld mot kvinnor är lika omfattande. Lika många kvinnor dör. Våldtas. Trakasseras sexuellt. Även sjukvården uppger att man har oförändrade siffror för hur många misshandlade som söker vård. Trots att regeringen sedan 2007 sjösatt flera handlingsplaner visar utredningar från Brottsförebyggande rådet att det är osäkert om de gett någon effekt.

Klart är att det skulle behövas en bättre samordning. Välriktade initiativ förlorar i värde när andra omständigheter inverkar negativt. Kvinnojourer landet över förenas i ett kollektivt nödrop över den hjärtlösa bostadspolitik som Jönköpingsbon Stefan Attefall (KD) verkställer i regeringens namn. Marknadskrafterna har tagit över i så hög utsträckning att frizonen för utsatta människor försvunnit. Våldutsatta kvinnor och barn har inte längre någonstans att ta vägen. Bristen på billiga hyresrätter, kommunala bostadsförmedlingar och allmännytta gör att kvinnojourerna tvingas avvisa fler och fler kvinnor och barn som söker akut skydd eftersom det blir allt svårare för de som bor på jouren att hitta en egen bostad att flytta till. Orsaken är ett hårdnande samhälle och ett försvagat socialt skyddsnät.  

Kvinnojourerna tvingades neka 65 procent av förfrågningarna 2012. Det var 10 procent mer än året innan. Och trenden ser förskräckligt nog ut att fortsätta. En omfattande undersökning med svar från 172 kommuner – gjord i juni i år och ännu inte publicerad – tillsammans med uppgifter från drygt 50 av SKR:s kvinnojourer visar på alldeles för låg beredskap i kommunerna när det gäller att ta sitt lagstadgade ansvar och hjälpa dessa kvinnor och barn att få tillgång till en bostad.

Våldutsatta kvinnor, som ofta varit utsatta för ekonomiskt förtryck, har betalningsanmärkningar och är sjukskrivna, blir mindre attraktiva för hyresvärdarna i takt med att bostadsmarknaden blir tuffare. Deras utsatthet måste mötas med förståelse och goda lösningar. Varje kommun måste inrätta en handlingsplan där de tar ett helhetsgrepp när det gäller bostad till våldsutsatta kvinnor och barn. Det behövs olika former av utslussningsboenden, förturslägenheter, hyresgarantier från kommunen, billiga hyresrätter, samarbeten med andra aktörer och fungerande och kända rutiner inom kommunen.

Det kräver i sin tur rätt insatser uppifrån. Regeringen har ett nationellt ansvar för bostadspolitiken och att det byggs fler billiga hyresrätter.

Men det gäller att vara aktiv på fler fronter. Vi behöver arbeta brett för att förebygga våldet i nära relationer. Kopplingen mellan manlighet och våld måste brytas för att bygga en bättre mansnorm och lyfta fram män som bra förebilder. Just därför är det så viktigt att också män engagerar sig i kampen mot våldet. 

Det här berör oss alla och vi måste hjälpas åt tillsammans. 


Carina Hägg, riksdagsledamot (S) för Jönköpings län
 

lördag 23 november 2013

Skandalfabriken - utkräv politiskt ansvar för Gummifabriken

Ursäkter istället för att utkräva politiskt ansvar gynnar inte tilltron till politiken. Vid upprepade tillfällen har problem i Värnamo Kommun gått i dagen. Det har även blivit allt svårare att se problemen som hävan kring "studentbostäderna" som ett isolerat felgrepp i stadshuset. Då avgick revison och inte ansvariga politiker http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkopingsnytt/varnamo-revisor-hoppar-av. Vilket säger något om tillståndet i vår kommun under Centerpartiets ledning.

Värnamo kommun utveckling till en Skandalfabrik fortsätter. Senast kända beräkning för projektet Gummifabriken ligger på 400 miljoner. Kan bara beklaga att vi kritiker inom flera partier fick rätt. När beslutet togs i Kommunfullmäktige 2010 röstade två Moderater emot och en Miljöpartist ville se en återremiss.


Intern kritik inom Socialdemokraterna har vid vid upprepade tillfällen drivit fram agerande i Kommunfullmäktige men blir ändå inte mer än åtgärder på marginaler. Tillräckligt underlag saknades från början för att ta det beslut som blivit kommunens genom tidernas största ekonomiska satsning. Oansvarigt, men ett faktum som inte kan göra ogjort. Redan köpeskillingen översteg den enda rimliga summan, en krona. Kan endats gratulera säljaren av Gummifabriken till en synnerligen god affär, dessutom sålde man sig fri från miljöproblem från en tid med andra krav på bla utsläpp. Miljöproblem som först förnekades av kommunen men som senare delvis har erkänts men med okänt resultat.

Återstår att rusta upp den kontorsdel som benämns ”gula huset” dvs Gummifabrikens gamla kontorsdel. Kostnadsberäkning för den etappen är angiven till 14 miljoner och information om medel för drift av Gummifabriken som heltet är ännu oklar. Själv har jag som mångårig besökar ha en känsla för huset men först går ansvaret inför väljarna. På så sätt visar jag också största respekten för de "gummiarbetare" som la sin dagliga gärning i huset. Der är dax att deras berättelser dokumenteras för eftervärlden.

Ser inte vägen tillbaka så skandal-projektet Gummifabriken måste föras i hamn på bästa sätt. Och det kan bli en bra verksamhet i hyfsat ändamålsenliga lokaler. Men hade kommunens ledande politiker börjat i rätt ände, hade kommunen fått betydligt mer för pengarna. Rimlig projektering hade också gett kontroll över medlen och förhoppningsvis lett till nybyggnation av enklare karaktär eller en byggnad av unik arkitektorisk snitt som bredvid Vandalorum kunde satt Värnamo på kultur- och besökskartan. Medan Gummifabriken i kommunens ägo lämpligen kunnat användas utifrån byggandens standard. Det som är klart är att kommunen behöver lokaler för utövande av kultur i olika former. Men ibland hörs planer om verksamhet som dessväre inte understöds av budgeterande medel.  

Det som skulle bli Centerpartiets triumfkort inför valet 2014 distanserar sig nu Kommunstyrelsens ordförande HG Johansson och fd Kommunalrådet M Leifland sig snabbt ifrån. Förstår bakgrunden, men frågan återstår om C lyckas fly sitt ansvar. Svaret på den frågan ligger i väljarnas händer senast vid valet i september 2014.

Turerna med Gummifabriken är även en konsekvens av bristande åtgärder vid tidigare varningstecken. Brist på lyhördhet och informella ställningstagande innan beredning samt formella beslut känns bekant. Men nu har problemet växt sig högt som en bergstopp med Gummifabriken och alla ursprungsbudgetar har sprucket.

Den som tar del av "Rapport anseeden projektbeskrivning av ettapp 2 Gummifabriken" förstår att kommunens invånare kommer att fortsätta ha anledning att reagera. Gummifabriken har växt från en fråga om ansvar för skandalprojekt Gummfabriken till en fråga om tilltro till politiken i Värnamo. Något som ingen inbjudan till att strosa runt under ett Öppet Hus kan råda bot på, problemen är djupare än så. Vi ser hur populistiska politiker riskerar gynnas av bristen på politiskt ansvar, inte väljarna. Det är hög tid för politiskt ansvarstagande för vad som utvecklats till Värnamo skandalfabrik!  


 

tisdag 19 november 2013

Åldersdiskriminering vid 56?

Vi förväntas arbeta allt längre upp i åren, men samtidigt skiftar den personliga situationen kraftigt mellan individer. Men vi omfattas alla av förbudet mot diskriminering på grund av ålder. Den faktorn ska inte vara ett skäl för att vare sig neka eller erbjuda anställning. En arbetsgivare ska inte ha allmänna önskemål om att en anställd ska ha en viss ålder men det finns undantag från förbudet mot åldersdiskriminering. Det området i samhället som helt är är undantaget är politiken. Det enda rimliga då politik, visserligen innebär mycket jobb, men inte är ett arbete utan ett förtroende - ett förtroendeuppdrag. Men däremot vill politiken påverka och sätta normer i samhället.
 
Nu har vi fått en diskussion inom socialdemokratin i länet som påminner om debatten inför valet 2006. Då talades det också om inför valet om föryngring på listorna med följd att kvinnor med erfarenhet fick stiga åt sidan och istället lyftes unga kvinnor lyftes fram. Män får pondus och tyngd med åren medan starka kvinnor bryter mot den könsmaktsordningen som ännu frodas i vårt samhälle och vårt län utgör inget undantag. Är det detta mönster vi ser även vid val av kandidater inför valet 2014, eller är det åldersdiskriminering, kanske i kombination. I vilket fall har frågorna satts på dagordningen genom Valberedningens offentlgia debatt. Själva är de ofta äldre såväl i ålder som i politiken. Men de hävdar ändå att jag är för gammal för politik alltmedan andelen äldre i väljarkåren växer. Samtidigt är jag född samma år som partiledare Stefan Löfven, 1957. Det finns många exempel på socialdemokratiska politiker som är äldre än så. Så då återstår frågan om hur Partidistriktet kommer att behandla andra ”gamlingar”. Och hur kommer nya för uppdrag i kommun, region och vid idirekta val att sollas fram och stödjas.   

Bakgrunden till debatten i länets media är att valberedningens placerats mig på sjätte plats på listan till riksdagsvalet, är inte dramatiskt i sig. Vi behöver bort från hirarkiskt tänkande och från prestige. Jag vill bedömd utifrån politiska resutat och engagmenag, livet rymmer dessutom så många möjligheter.  
 
Förväntar mig heller inte nu några diskussioner. Vi har inte den traditionen i länet och det som är angeläget för väljarna är inte primärt personfrågor utan att via valet skapa maktskifte för jobb och en rättvisare politik. Mer fokus på den socialdemokratiska politiken och möjligheter att synligöra skillnaderna mellan politiska alternativ är en rekomendation.
 
Men jag är inte ensam att ha förvånats över att valberedningen inför Valkonferensen för riksdagslistan gått ut i media och talat ett helt annat språk. Talat om att det ska bli "spännande", "hoppas på diskussion", "kan hända saker..." Varför skulle Valberedningen vilja mana till oro istället för samling, och i så fall från vem? Kan bara svara att det är inget som är bekant, tvärtom ser jag med förväntan fram emot Valkonferensen som ett positiv avstamp inför valrörelsen.

Däremot kan man förvänta sig att resonemnag om ålder gäller generellt och inte bara mig, och heller inte att det endast gäller kvinnor. För till viss del liknar debatten inför valet 2014 den som fördes inför valet 2004. Har de erfarenheterna tagits tillvara nu?
 
Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin har pekat på behov av föryngring samtidigt som hon valt att rekrytera pensionärer. Delar uppfattningen att erfarenhet ska tas tillvara. Vill samtidigt hävda att jag är bra på förnyelse när det är relevant. Däremot ska förnyelse inte ske för sin egen skull. Men vi behöver inkludera alla åldrar med den bredd av yrkesbakgrund, livserfarenheter som något vi måste ta tillvara. 
 
Däremot konstaterar jag att socialdemokraterna i Värnamo Kommun riskerar att förlorar en plats på nationell nivå. Att jag en gång tackade ja till en plats i riksdagen utgick från att det var förutsättningen för att Värnamo Arbetarekommunen skulle bli repensenterade på riksnivå.  Men nu har Värnamobon tillika Valberedningens ordförande den motsatta meningen. Våra ledamöter ska företräda hela länet, det är visserligen bra men S i Värnamo lär vara tämligen ensamma om att tillämpa den tanken i praktiken. Skulle någon slarva bort en riksdagsplats.

Frågorna har haglat över mig den senaste tiden. Det skriver jag i positiva ordalag, så tack alla. För Partidistriktet återstår däremot när riksdagslistan väl är satt att fundera över hur man ser på jämställdhet och ålder och för S i Värnamo hur man ser på viken av representation på olika nivåer.

Men för mig är det inte något dramatiskt att placeras på icke valbar plats, jag kommer att bidra till valrörelserna som tidigare. Däremot vill jag framöver kunna engagera mig mer med liv och lust lokalt. För det finns så mycket missnöje att möta och så mycket som behöver åtgärdas eller hur? fredag 8 november 2013

Slår Syrien-politiken tillbaka på Sverige och Turkiet


Vi lever i ett öppet och demokratiskt samhälle där människor så långt det är möjligt ska tillåtas leva sina liv på det sätt de själva finner lämpligt. När samhället drar isär och med en stark boendesegregation ökar marginalisering i samhället, vilket ger grogrund för extrema uppfattningar och ibland även till våldsbejakande extremism. Vi kan heller inte bortse från att våldsidiologier medvetet odlas fram med ökad polarisering mellan grupper som verktyg. Dessvärre sker detta även med stöd av offentliga bidrag. Samtidigt har ett sammanhållet arbete för de mänskliga rättigheterna fått ge vika till förmån för kortsiktiga medieutspel, något som såväl påerkar nationellt som Sveriges trovärdighet och möjligheter till internationell påverkan.

När regeringen även uttrycker en offentlig hållning i utrikespolitiska frågor samtidigt som det finns ett tyst samförstånd med en part i en våldsam konflikt är det än mer anmärkningsvärt. Vi känner igen denna dubbeltydlighet i förhållande till Syrien från Turkiets regeringspolitik. Men båda våra länder tar utifrån vår geografiska placering emot flyende och bistår humanitärt, vilket ska uppskattas. Turkiet som tar ett stort ansvar drabbas även själva av gränsområdets våld, situationen är svår.
 
Samtidigt låter AKP-regeringen stridande och vapen flöda över gränsen. Att man i Ankara även skulle vara okunnigt om svensk koppling till vapenflöde och inresande personer är lika lite sannolikt som att kontakter inte redan har etablerats med Sverige kring detta.
Som väntat kom Syrien upp i samtalen mellan premiärministrarna Erdogan och Reinfeldt igår. SvD beskriver samtal om utvecklingen i inbördeskrigets Syrien


"Premiärministern uttrycker sin personliga besvikelse över den syriske presidenten Bashar al-Assad. - Han var en god vän och vi hade en familjerelation. När den så kallade arabiska våren utbröt talade jag med honom i timmar om utvecklingen. Vi träffades i Aleppo och jag poängterade att Syrien hade ett enpartisystem - och att landet behöver fler partier. Han höll med, men sedan hände ingenting, säger en märkbart besviken Erdogan som sett sig själv som en mentor för den unge Bashar al-Assad när han fick ta över makten. - Sedan gick det inte bra, syriska regimens gevär riktades mot befolkningen, men al-Assad sade till mig att ”de andra är terrorister”. Hur kan man säga så? Och varför försöker befolkningen fly? frågar sig Erdogan retoriskt som anledning till att han vänt den syriska regimen ryggen och nu ger sitt fulla stöd till oppositionella grupper. - Det är inte möjligt att normalisera Syrien om inte al-Assad lämnar makten, konstaterar Erdogan. Med ilsken irritation förnekar han att Turkiet skulle ge stöd till terroristorganisationer som bekämpar regimen i Syrien. - Dessa grupper har inte någon fristad i Turkiet, säger Erdogan."
Det är delar som jag själv känner igen från samtal under besök i Turkiet. En övevägande majoritet av befolkningen i landet har varit tydliga med att de inte velat se landet dras in i ett krig. Så har heller inte skett men många, även AKP-sympatisörer har utryckt oro över att regeringen för en dubbel politik. Närstående till Muslimska Brödraskapet som man är. Turkiet är även beläget med grannar som är engagerade i Syrien-frågan mer eller mindre konstruktivt, ofta det senare. Splittringen i FN:s särkerhetsråd, Geneve 1 och 2 känner vi till.
Men åter till Sverige som utgångspunkt, vår polis jobbar framförallt med tre typer av våldsbejakande extremism, radikala autonoma grupper, vit makt-grupper och islamistiska jihadister. Regeringens Nationella handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har i flera delar inte förverkligats. Än fler förslag lagts på hyllan. Till skillnad från många andra europeiska länder så saknar Sverige ett effektivt förebyggande arbete för att bekämpa terror och våld samt en uppbyggd avhopparverksamhet. Det ger oss i och för sig fördelen av att kunna titta på det arbete som görs i andra länder och lära av det när vi formulerar våra egna strategier, men det leder också till ett fragmentiserat arbete. Erfarenheter från andra länder visar att arbetet mot terrorism måste ske på flera plan, både lokalt av civila myndigheter och genom polisiärt arbete. Men frågan ska också ses i ett utrikes- och säkerhetspolitiskt perspektiv.
Ett växande problem är att unga svenska medborgare reser till konfliktområden för att strida. Redan tidigare har personer rest till konflikthärdar som Afghanistan, Irak och Somalia men också inom Europa. Inbördeskriget i Syrien innebär dock en helt ny dimension och hotar att locka fler än de andra krigshärdarna tillsammans. Där senare får de träning av radikala jihadistgrupper som även kan användas för terrorism, såväl på plats som efter att den stridande återvänt hem. Vi tar del av rapporter om insamling, logistiskt stöd, vapentransporter och milis med koppling till Sverige. Vi ska inte överdriva den hotbilden, men inte heller blunda för att den faktiskt finns. Svenskar dyker allt oftare upp i bekymmersamma sammanhang vid internationell rapportering. I dag har våra myndigheter väldigt få lagliga möjligheter att ingripa. Inom flera av de sinsemellan olika väpnade grupper i Syrien finns samverkan på marken, även med terrorstämplade al-Quaida. Att definiera skalan från rebellrörelse till terrororganisationer med folkrättsbrott på sitt samvete har inte sällan lämnats till historians facit. Men när antalet stridande uppgår till flera hundra personer finns det anledning att se över hur man kan försvåra denna typ av resor. Ett minimum är att frågan erkänns och politiker förhåller sig även till dessa fakta.
Samtidigt som Sveriges regering ger ett tandlöst intryck saknar unga i riskzonen och oroliga föräldrar ännu stöd. Lokala muslimska församlingar, det lokala föreningslivet och sociala myndigheter är mycket viktiga i arbetet för att förhindra radikalisering och gör ett ovärderligt arbete i dag. Det är en utmaning att förhindra att unga självradikaliseras i sina politiska åsikter. Jihadism lockar inte sällan med en macho livsstil men även kvinnor rekryteras. Regeringen bör öppna upp för en nationell handlingsplan av det slag som finns i t.ex. Nederländerna och Storbritannien. Sverige behöver nationellt kraftsamlar för att bekämpa våldsbejakande politisk extremism för vår de ungas-, vår nations- och vårt internationella arbetes skull.
Att Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan besökt Stockholm med Syrien-frågan på agendan understryker att Sveriges regering öppet måste redovisa sin sammantagna politik i förhållande till Syrien. Att passivt se på är också ett ställningstagande. Hur ter sig kedjan från demokratiskt motstånd till al-Qaida-flaggan. Någon syrier sa mig, "vi slåss nu mot regimen och kan inte också slåss mot al-Qaida. Vi vill inte se dem här men vi får ta den frågan senare."
Nej, jag förringar inte komplexiteten, men menar samtidigt att när externa krafter främjar, eller medvetet blundar för tillflödet av stridande och vapen kan konflikten får en än mer oförutsägbar och svårtyglad våldsutveckling. Att våra legala möjligheter att agera är små idag kan delvis snabbt åtgärdas av regeringen själv. Turkiet respektive Sveriges underlåtenhet att reagera mot våldsbejakande extremism riskerar i framtiden att slå tillbaka även mot våra båda länder.


 
 


tisdag 5 november 2013

Norden bestårMin bild är att förutsättningar för samverkan i Norden åter ökar. Det vore också en utveckling att välkomna. Våra respektive länder har sinsemellan gjort olika utrikespolitiska- och säkerhetspolitiska val. Men närheten finns där så självklar att riksgränserna inte är någon barriär. Det är en förmån att ha så goda grannar som Sverige.

Nyligen hade jag förmånen att representera socialdemokraterna vid FSD:s 100:e kongress. De är den äldsta politiska organisation i landet och äldre än republiken. Svenska språkets ställning fortsätter vara en prioriterad fråga. En talare slog fast - Politik är inte frågan om tro utan om att arbeta! Så är det och det är lätt att ta varandra för givet men relationer av alla slag får man arbeta med för att utveckla. Vi ingår i SAMAK, den nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté. SAMAK består av de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i Norden inklusive Grönland, Färöarna och Åland. Arbetet är mindre känt utåt men när SAMAK förra året startade projektet ”Nordiska modellen 2030” smed uppgift att analysera, definiera utmaningarna och föreslå lösningar för den nordiska välfärdsmodellen blev det uppmärksammat i en vidare krests. Projektet består av fyra grundrapporter, fem landrapporter, ett för varje nordiskt land, samt fem temarapporter. Temarapporterna har rubriker; ”Skapa för att dela – dela för att skapa”, ”Välfärdsmodellens framtida finansiering och stöttepelare”, ”Anständigt arbetsliv – avtalsmodellens framtid”, ”Inkluderings- och integreringsutmaningar” samt ”Demokrati och deltagande”. Forskningsprojektet är oberoende från SAMAK och dess organisationer och leds av det norska forskningsinstitutet Fafo. Läs mer under Projektet Nordiska modellen www.nordmod2030.org.

Andra forum för att mötas inom Norden är Nordiska rådet. Det officiella forumet för samverkan med ministerråd och parlamentarisk församling. Föreningen Norden verkar för utökat samarbete och utbyte inom Norden. Men det bekymmer. I Finland ökar det populistiska partiet Sannfinländarna men de ingår inte i regeringen. Höyre däremot har välkomnat Framskrittspartiet till regeringen. Och det med de svenska moderaternas goda minne. Justitieminister Ask kollega har en inställning till yttrandefriheten som kritiserats. Att bränna tidningar är en märklig syssla för den som är satt till uppgiften att skydda yttrandefriheten. Och Solveig Horne, Norges Jämställdhetsminister har framfört sin åsik att offret också har ett ansvar vid en våldtäkt samt beklagat att "homoäventyr" läses för förskolebarn. Ett par axplock bland Frp- ministrar som numera ingår i den nordiska kretsen av statsråd. Sannfinländarna repensenteras av Halla-aho i Europarådet, Strasbourg. Som ledamot i den Parlamentariska Församlingen har jag länge mött Dansk Folkeparti. Som väl är har deras inflytande över dansk politik mattas av för att inte säga sjunkit ihop. Väljarna i Sverige har gett Sverigedemokraterna mandat i Riksdagen. När man ser Statsminister och Moderatledarens hållningslöshet till Höyres regeringssamverkan i Norge så inger det farhågor även för Sverige. SD är inte som alla andra partier i riksdagen vilket nyligen åter framkom genom flörten med Front National i Frankrike. Men nu är jag på väg att glida över till EU-politiken. Det får vi spara till ett senare tillfälle. Dock är det först viktigt är konstatera att Island trots ekonomiska svårigheter intill umbärande under ett antal år ändå kund hålla undan högerpopulismen.

Däremot ser jag komplikationen som heter högerpopulism inom Norden och hur det påverkar länder men också närheten i samverkan inom Norden. Partier som vill påverka dagordningar och förskjuta värderingar. Vi andra har att hålla emot en sådan utveckling men inte minst att lägga fram politiska förslag som ger svar på människors relvanta frågor men också oro.

Norden består naturligtvis även framdeles och jag hoppas även på ökad samverkan inom Norden. SAMAK behövs i detta arbete, det är arbetarrörelsen som åter tar ansvar. Moderaterna med partivänner i Norden visar samtidigt exempel på dess motsats när de hjälper fram populismen. 

söndag 3 november 2013

Debatterar jämställdhet

100.000 är väldigt många människor – det är nästan lika många som hela Jönköpings befolkning. De flesta av dessa kvinnor har tidigare i sitt arbetsliv haft låg lön, ofrivillig deltid och inte kunnat arbeta när barnen var små på grund av att det inte fanns barnomsorg eller att det förväntades att de skulle vara hemma med barnen.

Cirka 50 procent av de kvinnor som går i pension i dessa dagar kommer att tvingas leva på en garantipension trots ett långt arbetsliv. Dessvärre skådas ingen bättring. De otrygga anställningarna ökar, delade turer blir fler och cirka 200 000, oftast kvinnor, tvingas till ofrivilliga deltider.
Vi vet att kvinnor i dag utbildar sig mer än män, men det lönar sig inte för kvinnorna. Varken i lönekuvertet eller i maktposition. Vi vet att kvinnor fortfarande tar mer ansvar för barn och familj. Politiken måste se till att göra skillnad så att inte dagens unga flickor eller kvinnor kommer att diskrimineras på samma sätt som tidigare generationers kvinnor. Men förslagen från regeringen lyser med sin frånvaro – trots sju år vid makten.

Vi socialdemokrater vill och vågar ta politiska beslut för bättre arbetsvillkor som går att förena med ett socialt liv, för att dela föräldraledighet mer lika, för att värdesätta kvinnors arbetsinsats och kompetens, för heltider även för kvinnor, för en arbetsmiljö som varken sliter ut kvinnor eller män och för att minska visstidsanställningar och ta bort delade turer. För att fler kvinnor ska få förutsättningar till sin egen försörjning behöver vi en bra, fungerande välfärd. Vi behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger och äldreomsorg av god kvalitet som man kan lita på.
Jämställdhetsarbetet tar fart om man bestämmer sig för att agera.

Det handlar om politisk vilja. Den besitter jag och mitt parti. Vi accepterar inte att halva Sveriges befolkning diskrimineras på grund av kön.

Carina Hägg, Värnamo, distriktsordförande, S-kvinnor

Publicerad bla i Värnamo Nu och en kortad text i Värnamo Nyheter.

Och apropå aktuell debatt: Seniorer är också en Seniorita men de når endast 71,9 av medianinkomsten för män. Könsdiskrimingering har ingen åldersgräns, inte heller mitt arbete för jämställhet. 

Kommentar till AiP

Riksdagslistan - så här kommenterade jag kort till AiP:  när socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin vill förnya på riksdagslistorna tar jag ansvar i min valkrets genom att, helt odramatiskt, kliva tillbaka ett par steg, Vill sedan väljarna kryssa för mitt namn är de välkomna. Det är ytterst väljarnas resultat som avgör. Som föregående valrörelser kommer jag att möta väljarna för att tala om vår politik. Vi har att fokusera på att föra en bra valrörelse där våra sakfrågor sätts i centrum. Sverige behöver ett maktskifte för jobben och ett rättvisare Sverige. Mål som jag är övertygad om att vi tillsammans också kommer att uppnå. Inför valet 2002 myntade dårvarande partisekreteraren Lars Stjärnkvist uttrycket "Gladast vinner", den känslan ska vi plocka fram även under 2014 års valrörelse. 

Valberedningens förslag till riksdagslist antas senare under 2013.  

fredag 1 november 2013

Regeringen underminerar kärnvapen-nedrustning

S-kvinnor i Jönköping län var den första svenska politiska organisation som tog ställning till stöd för en konvention mot kärnvapen. Socialdemokraterna följde efter, vi menar att Sverige borde stödja arbetet för en internationell konvention om ett fullständigt förbud mot kärnvapen. Arbetet för för nedrustning och icke-spridning måste bedrivas med kraft.

Vi socialdemokrater deklarerade i god tid vår mening. Men när kärnvapenveckan i första utskottet i FN:s generalförsamling sammanfattas konstaterar jag åter att så inte är fallet. Kemvapens humanitära konsekvenser motiverar varför kärnvapen under några omständigheter aldrig åter får användas. Vi har följt Norges arbete och välkomnat deras initiativ med den internationella konferens.

Nya Zeeland framförde ett uttalande som totalt 125 stater inkluderat Heliga Stolen ställde sig bakom. Våra nordiska grannländer, Norge, Danmark, och Island. Andra länder var Sydafrika, Österrike, Mexiko, Brasilien, Japan, Irland, Nigeria och Schweiz. Det var glädjande att så många länder med geografisk spridning och tillhörande EU, NAC, NAM (Non Aligned Movement) samt även NATO ställde sig bakom Nya Zeeland. Uttalande har sin bakgrund i det humanitära initiativet från NPT PrepCom i Wien 2012.

Svenska Läkare mot Kärnvapen har beskrivit hur initiativet fokuserar på de humanitära effekter som följer om kärnvapen används, och hur man använder sig av detta perspektiv i syfte att avlegitimisera vapnen och stärka trycket på kärnvapenstaterna att nedrusta. Humanitära konsekvenser ingen borde kunna tillbakavisa.

Men Sveriges regering sa ändå nej till att stå bakom Nya Zeelands uttalande. Regeringen avstod att hålla ett eget nationellt anförande. Uppseendeväckande i sig. Däremot fanns regeringen istället bakom ett helt annat uttalande som lades fram av Australien med 16 stater bakom sig, bland annat Finland och Kanada, Tyskland, Polen, Slovakien, Nederländerna och även här Japan. De nämnde också humanitära konsekvenserna av kärnvapen, men detta uttalandet hade annat syfte.


Tolkningen bland närvarande i FN var lika tydlig som bedrövlig, Sverige skrev under uttalandet med syfte att underminera den linje som fick stöd av 125 stater med Nya Zeeland som draglok. Man kan ana vilka som ser sig som kärnvapenallierade och vilka som är friare men också vill frigöra världen från detta totala hot mot mänskligheten. Sveriges regering stöder att kärnvapen har en säkerhetsskapande aspekt, vilket man menar att man ska ha i åtanke i nedrustningsarbetet, och att kärnvapenstaterna måste vara med på noterna.

Framförllt bedrövligt i sak men också det faktum att regeringen inte öppet redovisar omsvängningen av politiken är anmärkningsvärt.

Regeringen frångår Sveriges tradktion av självständig hållning och ett aktiva stöd för nedrustning till att  underminera en angelägen internationell process. Arbetet för nedrustning och icke spridning får sättas på väntelistan med frågor en Socialdemokratiska regering har att ta tag i på UD efter valet 2014.

tisdag 29 oktober 2013

Hållbara lastbilstransporter

Lastbilstransporter är nödvändiga för att samhället ska fungera, men i dagsläget finns stora utmaningar för hela åkeribranschen, inte minst när det gäller arbetsmiljön för lastbilsförarna. Det är inte ovanligt att chaufförer med dåliga anställningsvillkor får bo en lång tid i lastbilen bara i väntan på en körning. Men problemet går längre än så eftersom det dessutom finns oseriösa aktörer som utnyttjar arbetskraft med hjälp av falskt egenföretagande och lönedumpning.

Dagens situation skapar en snedvriden konkurrens för seriösa aktörer i branschen som följer kollektivavtal, regler och lagar. Det ger även sämre förutsättningar för att arbeta med åtgärder som höjer trafiksäkerheten och förbättrar miljön. För att komma tillrätta med den problematiska situationen vill vi socialdemokrater bland annat införa krav på att all personal i åkerbranschen ska ha en fast anställning.

Svenska transportarbetareförbundet har tagit initiativ till en Schysta-villkor-märkning i åkeribranschen, liknande den märkning som funnits i några år för hotell och restau¬rangbranschen. Lastbilar från ett åkeri som tecknar kollektivavtal märks med en dekal, schysta villkor, och signalerar därmed både seriositet och goda arbetsförhållanden.

Inom de kommande åren väntas en brist på kvalificerade chaufförer. Det finns därför anledning att redan nu se till att såväl yrkesprogrammen på landets gymnasieskolor som arbetsmarknadsprogram är förberedda på detta. Väl utbildade chaufförer är mycket betydelsefullt för att både kunna höja trafiksäkerheten och till och med ha effekt på vägtransportbranschens klimatpåverkan.

I och med de stora klimatutmaningar vi står inför är det av största vikt att koldioxidutsläppen från lastbilstransporter minskar kraftigt. I Naturvårdsverkets redovisning av svenska utsläpp av växthusgaser är det tydligt att utsläppen från tunga fordon ökat kraftigt sedan 1990, detta samtidigt som trenden både för personbilar och för jord¬bruks-¬ och avfallssektorn är svagt sjunkande. Därför är det mycket angeläget att fokusera på att minska utsläppen från tunga fordon. Vi socialdemokrater anser att ny teknik som minskar koldioxidutsläppen och oljeberoendet måste bli kommersiellt gångbar så fort som möjligt.

Också på trafiksäkerhetsområdet finns det stora möjligheter till förbättringar. Varje år är lastbilar inblandade i dödsolyckor i den svenska vägtrafiken. Utbyggnaden av mötesfria vägar har minskat de allvarliga mötesolyckorna där lastbilar är inblandade. Men fortfarande kan flera enkla åtgärder genomföras för att öka trafiksäkerheten.

På ett möte nyligen i riksdagen framkom att regeringen inte kommer att lägga fram en förändrad politik för Åkerinäringen som riksdagen kan fatta beslut om under innevarande mandatperiod. Socialdemokratin står däremot redo att möta alla dessa utmaningar och jag ser fram emot att få realisera konkreta förslag. Låt politikens hjul rulla för en schyst och hållbar politik för lastbilsnäringen.

Skiktgräns


Gläds åt att så många utryckt sin omsorg om oss socialdemokrater och inte minst tydligt utryck sitt stöd för vår politik under de senaste dagarna. Förstår även de som är besvikelse över att jag och någon kollega missade voteringen i torsdags. Jag befann mig på en internationell konferens i riksdagens andrakammarsal och missade voteringstiden. Det är sånt som inte får ske, men det gjorde det. Mer finns inte att tillägga i sak.
 
Vår gruppledare i Riksdagen, Mikael Damberg kommenterade, för oss socialdemokrater, det inträffade redan i torsdags. Själv fortsatte jag mitt program under torsdagskväll och en veckan ut. Insåg samtidigt att det inte fanns någon praktiska möjlighet för mig att besvara alla telefonsamtal, mail och inlägg på sociala media. Att voteringsignalen inte ljuder i just den salen är numera väl känt och lampor utbytta. Själv har jag såväl insett att jag inte är någon sprinter som varit och beställt en ny klocka. 
 
Något kort också om konferensen,  Leipzig i maj i år bildades nätverket Progressive Alliance som består av ett åttiotal progressiva partier runt om i världen. Socialdemokraternas Stefan Löfven var värd för nätverkets första internationella konferens som genomfördes i Stockholm. Temat för mötet var A New Global Deal, ett handslag mellan arbete och kapital som blir grunden för fri och rättvis handel, ökat välstånd och shyssta jobb för alla. För att åstadkomma detta krävs engagemang från politiken, näringslivet och facket, spännande att få var delaktigt i något så viktigt som att spänna bågen för en global politik, känns också radikalt. 
 
Tillbaka till frågan om att stoppa regeringens förslag om att höja skiktgränsen, den frågan är inte avgjord. Den skarpa omröstningen kommer senare i höst. Vi socialdemokrater fortsätter att motsätta oss regeringsförslaget att sänka skatten för människor med höga inkomster på lånade pengar.
Den 20 november kommer riksdagen att fatta beslut om budgetpropositionens övergripande inriktning. Om regeringen inte har ändrat sitt förslag tills dess kommer socialdemokraterna, tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet, att ta ett nytt initiativ för att stoppa regeringens förslag om höjd skiktgräns. I detta arbete känner jag ett starkt stöd, tack vänner! 

MVH/CH

 

torsdag 17 oktober 2013

Europas MR-struktur krackelerar!

Anförande i Kammren  
 
Europas struktur för skydd för de mänskliga rättigheterna krackelerar. Det är inte bara strukturen utan också stödet för mänskliga rättigheter som krackelerar i Europa.
    
Vi socialdemokrater slåss för att skydda det vi har uppnått, för inte ens Sverige har längre en enig röst för de mänskliga rättigheterna. Det gäller dem som representerar riksdagen i Europarådet, och det gäller i regeringen. Numera låter sig Sveriges regering överröstas. Man står inte upp tillräckligt, man har inte en tillräckligt tydlig politik för det som är Europarådets värden.
Herr talman! Andra världskrigets grymheter, Förintelsen och oförmågan att hantera Europas säkerhet lade grunden till Europarådet med placering i Strasbourg.
    
Alsace är ett gränsområde mellan Tyskland och Frankrike. Man ser där gravfälten med dem som har stupat.
    
Winston Churchill höll öppningsanförandet på Zürichs universitet, där man beslutade att Europarådet skulle upprätta en konvention för mänskliga rättigheter i Europa – Europakonventionen i vardagligt tal kallad. Den skulle bidra till att säkra mänskliga rättigheter i Europa, men inte minst också stödja FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, den som Eleanor Roosevelt brukar betecknas som mamma till. Europakonventionen signerades 1950 i Rom.
    
Vi har alltså tillsammans i Europa byggt institutioner – domstol, ministerkommitté, fredsövervakning, Europarådets kommunalkongress, olika delar av institutioner och instrument – för att stärka de mänskliga rättigheterna.
    
I december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Därmed blev den så kallade MR- eller rättighetsstadgan som antogs som en politisk förklaring redan 2002 juridiskt bindande. Det blev också möjligt inte endast för enskilda länder utan också för EU självt att ansluta sig. Vi skulle bygga ihop; vi skulle bygga en säkerhet för mänskliga rättigheter tillsammans och mellan Europas institutioner.
Men det vi hörde nyligen när vi var i Strasbourg var att det kommer att ta ytterligare två år bara för domstolen i Luxemburg att komma fram till vad den tycker.
    
Det här är fullständigt oacceptabelt! Det här måste Europas ledare, politikerna i Europa och utrikesminister Carl Bildt ta ansvar för. Vi måste ha några som tar ledningen och ser till att olika institutioner och ledare, som kanske har olika intressen och drar åt olika håll, hålls ihop av politiken och att vi fullföljer det som vi har sagt och beslutat i Lissabonfördraget.
    
Hur ser det då ut i Europa? Vi har tidigare talat om Sverigedemokraternas syn på EU, men vi måste också titta på premiärminister Cameron, som talar om att Storbritannien ska lämna konventionen. Hur han ser på EU-medlemskapet vet jag inte. I vissa delar av Europa kan man inte ens, när Storbritannien är närvarande, skicka ut något så enkelt som ett pressmeddelande eftersom man bromsas av London.
    
Hurdan är då Sveriges beredskap att hantera den här frågan? Hur förs dialogen inom Moderaternas och Kristdemokraternas partigrupper på Europanivå?
     
Europarådet har varit avgörande för dödsstraffets avskaffande i Europas länder. I dag är det 47 länder i Europarådet, och flertalet av dem har mycket tydlig röst i dessa frågor. Skyddet för minoriteter är en annan fråga för Europarådet. I Sverige har vi nyligen diskuterat men ännu inte klarat ut hur man ser på romerna hos några myndigheter. Sverige är ett av de få länder som inte har en myndighet med ansvar för mänskliga rättigheter. Vi har inte byggt en struktur hemma för att stödja vårt arbete i Europarådet och andra europeiska sammanhang.
    
Muren föll och nya stater kom till. Det var ett fall framåt för de mänskliga rättigheterna. I dag kan vi när vi talar om det östliga partnerskapet inte med samma kraft stödja en positiv utveckling som vi kunde när muren föll och staterna bildades. Sedan kom omvälvningarna i Nordafrika, som öppnade för samverkan – inte medlemskap men samverkan. Vi har kompetens, inte minst i Venedigkonventionen, att erbjuda. Marocko, Tunisien och Palestina blev särskilda partner till Europarådet, och fler står på tur. Men hur stark är vår röst i dag om vi inte klarar av vår hemläxa? När det krackelerar i Europa, vilken kraft har vi då att stödja det som behöver stödjas i samverkan med dem som vill ha stöd från Europa och Europarådet?
    
Krävs ratificering av Europakonventionen för EU-medlemskap? Ja, det gör det. De som är medlemmar i dag har som medlemsland ratificerat konventionen. Det finns dock länder som inte har ambitionen att bli medlemmar i Europarådet. Det ska vi respektera, och vi ska också se till att vi har ett stöd och en struktur för skydd för mänskliga rättigheter också utanför själva EU.
Europarådet blev Europas hus för mänskliga rättigheter, men ett hus måste vårdas. I takt med att det bildas populistiska partier har vi också sett att detta arbete behöver extra uppmärksamhet. I dag låter vi dock huset förfalla.
     
Att Storbritannien har gått från att under Churchills dagar ha bidragit till att upprätthålla och värna mänskliga rättigheter till att vara ett land som vill dra sig undan är en oroande signal. Jag tycker att det är en skrämmande signal, och jag menar att regeringen måste ta det här arbetet på stort allvar.

måndag 14 oktober 2013

Uppmärksamma övergreppen i Azerbajdzjan

Publicerat i Dagens Arena:

 I dag, den 9 oktober, hålls presidentval i Azerbajdzjan. Landet i södra Kaukasien blev självständigt efter Sovjetunionens fall. Tyvärr har den demokratiska utvecklingen gått i stå, och Azerbajdzjan styrs i dag av en auktoritär regim under president Ilham Alijev.

Människorättsorganisationer är mycket tydliga i sin kritik av situationen i landet. Oppositionella trakasseras och förföljs, fredliga demonstrationer slås ned av polis. Det råder varken yttrandefrihet, mötesfrihet eller organisationsfrihet. Det är ett av de länder som har politiska fångar.
 
I dagens val finns inte någon chans för oppositionen att vinna. Deras kandidater saknar ekonomiska resurser och legala möjligheter att bedriva en valkampanj som gör att någon av dem på allvar skulle kunna utmana president Alijev. Syftet med valet tycks vara att ge legitimitet åt det rådande systemet, inte att ge medborgarna i landet möjlighet att förändra systemet.
 
Vi vill med denna artikel fästa uppmärksamhet på vikten av demokratiska reformer i Azerbajdzjan. Detta är inte bara viktigt för invånarna i landet, utan ligger också i Sveriges och EU:s intresse. Azerbajdzjan är i dag ett av sex länder i EU:s östliga partnerskap.
 
EU betraktar Azerbajdzjan som en viktig granne, i likhet med de två andra kaukasiska republikerna Armenien och Georgien. En positiv utveckling i Azerbajdzjan skulle likaså gynna en fredlig lösning på konflikten med Armenien om bergsenklaven Nagorno-Karabach.
 
Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders pekar i dess nya rapport ”No sweet songs for human rights defenders” på allt tuffare villkor människorättsförsvarare i Azerbajdzjan.
Där nämns en rad exempel på personer som gripits av polisen för att de till exempel skrivit om korruption, deltagit i protester mot regeringen, bloggat och publicerat karikatyrer mot presidentens far (tillika landets förre president) på Facebook.
 
Institutet Freedom House betraktar Azerbajdzjan som den minst fria staten i Kaukasien. I Freedom House mätserie ”Nations in Transit” konstateras att landet inte har förbättrat sina värden gällande frihet något endaste år det senaste decenniet.
 
Det är viktigt att tala klarspråk mot övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Det är bara så som det östliga partnerskapet kan få kraft att förändra i riktning mot demokrati och en fungerande rättsstat.
 
Fredrik Malm, riksdagsledamot Folkpartiet
Carina Hägg
, riksdagsledamot Socialdemokraterna
Kerstin Lundgren
, riksdagsledamot CenterpartietValter Mutt, riksdagsledamot Miljöpartiet

Mammografi

S-kvinnor kräver att avgiften för mammografi slopas för hela landet. Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, den svarar för 30 procent av all kvinnlig cancer. Men deltagandet i mammografiscreening varierar stort i olika grupper.
Idag erbjuder alla landets landsting mammografiscreening. Socialstyrelsens mål är att alla kvinnor mellan 40 och 74 år ska erbjudas mammografi. Undersökningen har varit avgörande för att öka överlevnaden bland kvinnor som drabbas av bröstcancer. Idag överlever 80 procent av dem. Mycket tack vare mammografin.

Samtidigt avstår idag många kvinnor från den livsviktiga undersökningen. En kartläggning visar att det varierar stort i landets landsting, framför allt är deltagandet lågt i utsatta områden, i storstadsregioner. Både svenska och internationella studier visar att deltagandet i mammografiundersökningar är kopplat till kvinnors socioekonomiska förhållanden.

Avgifterna för mammografin varierar i Sveriges landsting. Från helt gratis till 200 kronor per besök. I Jönköpings län faller undersökningen in under sedvanlig patientavgift på 100 kronor. Där avgiften slopats har deltagandet genast ökat. Framför allt när det kombinerats med ökad upplysning. I exempelvis Västra Götaland har försöken varit så positiva att det från politiskt håll föreslagits ett slopande av mammografiavgift i hela länet. I det sammanhanget kommer man osökt in på det förslag vi socialdemokrater haft sedan länge här i länet att sjukvården ska vara avgiftsfri upp till 25 år.
Hela syftet med avgifterna inom vården är att påverka vårt beteende, så att vi enbart söker vård på lämplig nivå och vid rätt tillfälle. Avgifterna till mammografiundersökningarna blir kontraproduktiva eftersom målsättningen är att så många som möjligt ska delta. Det finns tydliga tecken på att större egenansvar snarare minskar än ökar besöksfrekvensen. Regelbundna kallelser resulterar jämförelsevis i en högre närvaronivå. Det har en påminnande effekt. Det ringar också bättre in grupper som ligger inom en större riskzon att drabbas. Exempelvis där ärftlighet kan utgöra en faktor. Mammografi och onkogenetisk utredning är ett mycket bra sätt att hitta bröstcancer tidigt. Dödligheten i bröstcancer har sjunkit kraftigt bland kvinnor mellan 40 och 74 år som regelbundet har gått på mammografiundersökningar. Socialstyrelsen förordar mammografi med högst två års intervaller för den här åldersgruppen av kvinnor. Eftersom det stärker chanserna till tidiga upptäcker är det ett bra riktmärke.

Oroväckande nog har Jönköpings län bekymmer att infria Socialstyrelsens inrådan. Vårt landsting dras med väntetider till mammografiundersökningarna. Naturligtvis är det allvarligt. Samma gäller dessutom många landsting eftersom det bland annat är brist på mammografiläkare.
Det är inte acceptabelt att godta den här situationen. Varken avgifter eller väntetider får utgöra hinder för en kontroll som är så betydelsefull. Självklart ska också tillgång till diagnosiering och behandling vara likvärdig i hela landet. Mammografiscreeningen måste öka.
S-kvinnor i Jönköpings län hyser ingen tvekan. Vi kräver bättre information och att mammografiscreeningen blir avgiftsfri.

Carina Hägg, distriktsordförande, S-kvinnor

Mitt inlägg i Europarådet


Mr / Mrs President

Should Europe criminalize jihad trips? The Council of Europe’s member states act with different strategies and some do not have any strategy at all. Radicalization of young people may result in them becoming terrorists. This is a situation that cannot be entirely dealt with by the security service. But the situation also requires a broader perspective and requires preventive work. 
 
What will young people meet when they leave their homes to go on jihad trips? Some may lose their lives, others will become murderers. 
 
A British study found that 60 percent of terrorist crimes and terrorist plans directed against European targets can be linked to returned jihadists. In Germany there are programs for defectors.

Mr Jens Stoltenberg, former Prime Minister of Norway, has said:

 "To me it's basically the same thing:  Extremism is extremism, whatever the purpose may be. Extremists are people who believe they have the right to expose other people to suffering, death and pain and do not respect the democratic rules of the game". In Sweden the debate is however sadly apologetic; public funds finance activities and invitations that should be enough to get government to respond.

Should al -Shabaab be defined as terrorists? According to me they should.

Recruitment from European countries continues. Over five hundred men from Europe have traveled to Syria to fight with al-Nusra, a radical Islamist group linked to al- Qaeda. Jihadists often recruited through the internet. Youtube clips in different languages encourages young ​​Europeans to give their lives in jihad.

European jihadists are a threat in many ways: In Syria the jihadists disrupt the popular uprising against the dictator Bashar al-Assad. The al-Nusras goal is not democracy but to create a sharia state, which contributes to an even more disrupted surrounding world.

According to Amnesty International the al-Nusras, as well as the regime, have committed serious abuses against civilians. 

In Europe, the widows of perished jihadists and jihadists “veterans” play an important role when it comes to recruiting new jihadists: Among Islamists in Europe these widows and jihadist “veterans” are perceived war heroes, which is helpful in the recruitment of new jihadists.

When the jihadists return to their home countries they constitute a serious threat. The risk that they will commit terrorist crimes in their home country increase.
 

As a consequence of the globalized terrorism, the position of the Council of Europe may be of globalized character as well.

torsdag 26 september 2013

Begäran av information om internationell terrorism till Utrikesutskottet


Som socialdemokrat har jag begärt att Terrorismens global påverkan kommer upp på dagordningen i Utrikesutskottet. Information och samtal om internationell terrorism känns dessvärre inte mindre utan åter alltmer angeläget.
 
Terrorism utgör hot mot enskilda individer, stater och mot internationell fred och säkerhet. Angrepp riktar sig mot grundläggande principer om lag, ordning, mänskliga rättigheter och fredlig konfliktlösning. Därigenom utgör terrorism motsatsen till FN-stadgans principer. Förmågan att samverkan kring internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet samt vid konsulära ärenden ställs inför utmaningar.
 
Frågor om hur terrorism utvecklas, förändras som våldsmetod, resurser, rekrytering och nätverks räckvidd är relevanta. Relevanta är också frågor om kunskapsläget. Riksdagen har att värna juridiska och organisatoriska ramar för arbetet mot terrorism och främja utveckling av förebyggande arbete.
 
Sverige har ställt sig bakom multilaterala konventioner och därmed samtidigt förbundit sig att samverka för att motverka terrorism.
 
Under kort tid har flera tragedier drabbat länder. Effekter av terroristattackerna i Nairobi (Westgate), påverkar Kenya, det internationella samfundet, regionala organisationer men även Sverige.
 
Kommer inte att kunna svara på alla era frågor, bidrag med sakkunskap och kommentarer men däremot läser jag era mail om terrorism som kommer till mig. Riksdagsledamöters adresser är inte offentlig handling.