lördag 23 november 2013

Skandalfabriken - utkräv politiskt ansvar för Gummifabriken

Ursäkter istället för att utkräva politiskt ansvar gynnar inte tilltron till politiken. Vid upprepade tillfällen har problem i Värnamo Kommun gått i dagen. Det har även blivit allt svårare att se problemen som hävan kring "studentbostäderna" som ett isolerat felgrepp i stadshuset. Då avgick revison och inte ansvariga politiker http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkopingsnytt/varnamo-revisor-hoppar-av. Vilket säger något om tillståndet i vår kommun under Centerpartiets ledning.

Värnamo kommun utveckling till en Skandalfabrik fortsätter. Senast kända beräkning för projektet Gummifabriken ligger på 400 miljoner. Kan bara beklaga att vi kritiker inom flera partier fick rätt. När beslutet togs i Kommunfullmäktige 2010 röstade två Moderater emot och en Miljöpartist ville se en återremiss.


Intern kritik inom Socialdemokraterna har vid vid upprepade tillfällen drivit fram agerande i Kommunfullmäktige men blir ändå inte mer än åtgärder på marginaler. Tillräckligt underlag saknades från början för att ta det beslut som blivit kommunens genom tidernas största ekonomiska satsning. Oansvarigt, men ett faktum som inte kan göra ogjort. Redan köpeskillingen översteg den enda rimliga summan, en krona. Kan endats gratulera säljaren av Gummifabriken till en synnerligen god affär, dessutom sålde man sig fri från miljöproblem från en tid med andra krav på bla utsläpp. Miljöproblem som först förnekades av kommunen men som senare delvis har erkänts men med okänt resultat.

Återstår att rusta upp den kontorsdel som benämns ”gula huset” dvs Gummifabrikens gamla kontorsdel. Kostnadsberäkning för den etappen är angiven till 14 miljoner och information om medel för drift av Gummifabriken som heltet är ännu oklar. Själv har jag som mångårig besökar ha en känsla för huset men först går ansvaret inför väljarna. På så sätt visar jag också största respekten för de "gummiarbetare" som la sin dagliga gärning i huset. Der är dax att deras berättelser dokumenteras för eftervärlden.

Ser inte vägen tillbaka så skandal-projektet Gummifabriken måste föras i hamn på bästa sätt. Och det kan bli en bra verksamhet i hyfsat ändamålsenliga lokaler. Men hade kommunens ledande politiker börjat i rätt ände, hade kommunen fått betydligt mer för pengarna. Rimlig projektering hade också gett kontroll över medlen och förhoppningsvis lett till nybyggnation av enklare karaktär eller en byggnad av unik arkitektorisk snitt som bredvid Vandalorum kunde satt Värnamo på kultur- och besökskartan. Medan Gummifabriken i kommunens ägo lämpligen kunnat användas utifrån byggandens standard. Det som är klart är att kommunen behöver lokaler för utövande av kultur i olika former. Men ibland hörs planer om verksamhet som dessväre inte understöds av budgeterande medel.  

Det som skulle bli Centerpartiets triumfkort inför valet 2014 distanserar sig nu Kommunstyrelsens ordförande HG Johansson och fd Kommunalrådet M Leifland sig snabbt ifrån. Förstår bakgrunden, men frågan återstår om C lyckas fly sitt ansvar. Svaret på den frågan ligger i väljarnas händer senast vid valet i september 2014.

Turerna med Gummifabriken är även en konsekvens av bristande åtgärder vid tidigare varningstecken. Brist på lyhördhet och informella ställningstagande innan beredning samt formella beslut känns bekant. Men nu har problemet växt sig högt som en bergstopp med Gummifabriken och alla ursprungsbudgetar har sprucket.

Den som tar del av "Rapport anseeden projektbeskrivning av ettapp 2 Gummifabriken" förstår att kommunens invånare kommer att fortsätta ha anledning att reagera. Gummifabriken har växt från en fråga om ansvar för skandalprojekt Gummfabriken till en fråga om tilltro till politiken i Värnamo. Något som ingen inbjudan till att strosa runt under ett Öppet Hus kan råda bot på, problemen är djupare än så. Vi ser hur populistiska politiker riskerar gynnas av bristen på politiskt ansvar, inte väljarna. Det är hög tid för politiskt ansvarstagande för vad som utvecklats till Värnamo skandalfabrik!