söndag 3 november 2013

Debatterar jämställdhet

100.000 är väldigt många människor – det är nästan lika många som hela Jönköpings befolkning. De flesta av dessa kvinnor har tidigare i sitt arbetsliv haft låg lön, ofrivillig deltid och inte kunnat arbeta när barnen var små på grund av att det inte fanns barnomsorg eller att det förväntades att de skulle vara hemma med barnen.

Cirka 50 procent av de kvinnor som går i pension i dessa dagar kommer att tvingas leva på en garantipension trots ett långt arbetsliv. Dessvärre skådas ingen bättring. De otrygga anställningarna ökar, delade turer blir fler och cirka 200 000, oftast kvinnor, tvingas till ofrivilliga deltider.
Vi vet att kvinnor i dag utbildar sig mer än män, men det lönar sig inte för kvinnorna. Varken i lönekuvertet eller i maktposition. Vi vet att kvinnor fortfarande tar mer ansvar för barn och familj. Politiken måste se till att göra skillnad så att inte dagens unga flickor eller kvinnor kommer att diskrimineras på samma sätt som tidigare generationers kvinnor. Men förslagen från regeringen lyser med sin frånvaro – trots sju år vid makten.

Vi socialdemokrater vill och vågar ta politiska beslut för bättre arbetsvillkor som går att förena med ett socialt liv, för att dela föräldraledighet mer lika, för att värdesätta kvinnors arbetsinsats och kompetens, för heltider även för kvinnor, för en arbetsmiljö som varken sliter ut kvinnor eller män och för att minska visstidsanställningar och ta bort delade turer. För att fler kvinnor ska få förutsättningar till sin egen försörjning behöver vi en bra, fungerande välfärd. Vi behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger och äldreomsorg av god kvalitet som man kan lita på.
Jämställdhetsarbetet tar fart om man bestämmer sig för att agera.

Det handlar om politisk vilja. Den besitter jag och mitt parti. Vi accepterar inte att halva Sveriges befolkning diskrimineras på grund av kön.

Carina Hägg, Värnamo, distriktsordförande, S-kvinnor

Publicerad bla i Värnamo Nu och en kortad text i Värnamo Nyheter.

Och apropå aktuell debatt: Seniorer är också en Seniorita men de når endast 71,9 av medianinkomsten för män. Könsdiskrimingering har ingen åldersgräns, inte heller mitt arbete för jämställhet.