söndag 3 november 2013

Kommentar till AiP

Riksdagslistan - så här kommenterade jag kort till AiP:  när socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin vill förnya på riksdagslistorna tar jag ansvar i min valkrets genom att, helt odramatiskt, kliva tillbaka ett par steg, Vill sedan väljarna kryssa för mitt namn är de välkomna. Det är ytterst väljarnas resultat som avgör. Som föregående valrörelser kommer jag att möta väljarna för att tala om vår politik. Vi har att fokusera på att föra en bra valrörelse där våra sakfrågor sätts i centrum. Sverige behöver ett maktskifte för jobben och ett rättvisare Sverige. Mål som jag är övertygad om att vi tillsammans också kommer att uppnå. Inför valet 2002 myntade dårvarande partisekreteraren Lars Stjärnkvist uttrycket "Gladast vinner", den känslan ska vi plocka fram även under 2014 års valrörelse. 

Valberedningens förslag till riksdagslist antas senare under 2013.