tisdag 5 november 2013

Norden bestårMin bild är att förutsättningar för samverkan i Norden åter ökar. Det vore också en utveckling att välkomna. Våra respektive länder har sinsemellan gjort olika utrikespolitiska- och säkerhetspolitiska val. Men närheten finns där så självklar att riksgränserna inte är någon barriär. Det är en förmån att ha så goda grannar som Sverige.

Nyligen hade jag förmånen att representera socialdemokraterna vid FSD:s 100:e kongress. De är den äldsta politiska organisation i landet och äldre än republiken. Svenska språkets ställning fortsätter vara en prioriterad fråga. En talare slog fast - Politik är inte frågan om tro utan om att arbeta! Så är det och det är lätt att ta varandra för givet men relationer av alla slag får man arbeta med för att utveckla. Vi ingår i SAMAK, den nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté. SAMAK består av de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i Norden inklusive Grönland, Färöarna och Åland. Arbetet är mindre känt utåt men när SAMAK förra året startade projektet ”Nordiska modellen 2030” smed uppgift att analysera, definiera utmaningarna och föreslå lösningar för den nordiska välfärdsmodellen blev det uppmärksammat i en vidare krests. Projektet består av fyra grundrapporter, fem landrapporter, ett för varje nordiskt land, samt fem temarapporter. Temarapporterna har rubriker; ”Skapa för att dela – dela för att skapa”, ”Välfärdsmodellens framtida finansiering och stöttepelare”, ”Anständigt arbetsliv – avtalsmodellens framtid”, ”Inkluderings- och integreringsutmaningar” samt ”Demokrati och deltagande”. Forskningsprojektet är oberoende från SAMAK och dess organisationer och leds av det norska forskningsinstitutet Fafo. Läs mer under Projektet Nordiska modellen www.nordmod2030.org.

Andra forum för att mötas inom Norden är Nordiska rådet. Det officiella forumet för samverkan med ministerråd och parlamentarisk församling. Föreningen Norden verkar för utökat samarbete och utbyte inom Norden. Men det bekymmer. I Finland ökar det populistiska partiet Sannfinländarna men de ingår inte i regeringen. Höyre däremot har välkomnat Framskrittspartiet till regeringen. Och det med de svenska moderaternas goda minne. Justitieminister Ask kollega har en inställning till yttrandefriheten som kritiserats. Att bränna tidningar är en märklig syssla för den som är satt till uppgiften att skydda yttrandefriheten. Och Solveig Horne, Norges Jämställdhetsminister har framfört sin åsik att offret också har ett ansvar vid en våldtäkt samt beklagat att "homoäventyr" läses för förskolebarn. Ett par axplock bland Frp- ministrar som numera ingår i den nordiska kretsen av statsråd. Sannfinländarna repensenteras av Halla-aho i Europarådet, Strasbourg. Som ledamot i den Parlamentariska Församlingen har jag länge mött Dansk Folkeparti. Som väl är har deras inflytande över dansk politik mattas av för att inte säga sjunkit ihop. Väljarna i Sverige har gett Sverigedemokraterna mandat i Riksdagen. När man ser Statsminister och Moderatledarens hållningslöshet till Höyres regeringssamverkan i Norge så inger det farhågor även för Sverige. SD är inte som alla andra partier i riksdagen vilket nyligen åter framkom genom flörten med Front National i Frankrike. Men nu är jag på väg att glida över till EU-politiken. Det får vi spara till ett senare tillfälle. Dock är det först viktigt är konstatera att Island trots ekonomiska svårigheter intill umbärande under ett antal år ändå kund hålla undan högerpopulismen.

Däremot ser jag komplikationen som heter högerpopulism inom Norden och hur det påverkar länder men också närheten i samverkan inom Norden. Partier som vill påverka dagordningar och förskjuta värderingar. Vi andra har att hålla emot en sådan utveckling men inte minst att lägga fram politiska förslag som ger svar på människors relvanta frågor men också oro.

Norden består naturligtvis även framdeles och jag hoppas även på ökad samverkan inom Norden. SAMAK behövs i detta arbete, det är arbetarrörelsen som åter tar ansvar. Moderaterna med partivänner i Norden visar samtidigt exempel på dess motsats när de hjälper fram populismen.