måndag 28 februari 2011

S-Kvinnors Framtidskommission

Det känns så rätt och ska bli så spännande att följa S-kvinnors "Framtidskommission". Bidra till arbetet kan vi alla. Förbundsstyrelsen har en grupp med uppdraget att se framåt och titta på hur vi kan vinna valet 2014.

Framtidskommissionen kommer under våren att sammanställa en rapport om kvinnors villkor i dagens samhälle, som presenteras vid S-kvinnors förbundsmöte i augusti 2011. Rapporten kommer vara grunden för S-kvinnors valarbete inför valet 2014.

Framtidskommissionens uppdrag:
Vi tror på s-kvinnors politik. Vi arbetar för ett jämställt samhälle där alla människor, oavsett kön, har samma rättigheter och möjligheter, både inom arbetslivet och i hemmen.
– Hur återfår vi förtroendet hos väljarna?

Vi tror att våra frågor angår många människor i vårt samhälle. De frågor vi driver är rätten till heltid – möjlighet till deltid, integration och mångfald, individualiserad föräldraförsäkring, barnomsorg på obekväm arbetstid och kampen mot fattigdomen bland kvinnor och barn. Vi hävdar barns rätt till en bra uppväxt där utgångspunkten är alla barns lika värde.
– Hur får vi väljarna att känna att det är deras verklighet vi pratar om?

Vi tror att vårt sätt att organisera oss gör att vi lätt kan nå människor och få deras förtroende. De orter där vi har arbetat långsiktigt, startat folkrörelser och skapat mötesplatser för människor, där har vi också sett ett positivt valresultat. Vi kommer att fortsätta arbetet i förorterna för ett rättvist och jämställt samhälle, och för möten mellan politiskt aktiva och boende i socialt utsatta områden.
– Hur kan vi engagera människor i ett modernt folkrörelsearbete?

Framtidskommissionens deltagare är Majléne Westerlund Panke ordf., Lina Afvander, Kerstin Arnebratt, Andreas Gottardis, Johanna Storbjörk och Nivin Yosef och ordförande är Majléne Westerlund Panke.

Detta känns hur bra som helst eller hur?

onsdag 23 februari 2011

Om situationen i irakiska Kurdistan

De senaste dagarnas våldsamma demonstrationer och de väpnade attackerna mot demonstranterna får nu kritik. Som ledamot i Utrikesutskottet säger jag via ett uttlande idag

att

- Socialdemokraterna stödjer arbetet för demokrati i irakiska Kurdistan och har under lång tid varit engagerade i den demokratiska utvecklingen, bland annat genom kontakter och utbildningar med de politiska partierna. Inte minst visade Socialdemokraterna vilket stort intresse vi har för en positiv utveckling när vår partiordförande Mona Sahlin besökte irakiska Kurdistan i juni 2010.

Den demokrati som växt fram i irakiska Kurdistan med det flerpartisystem som växer fram är en positiv utveckling och den måste få fortsätta utan att våld åter blir en del av processen. Och avslutar med

att

-Demonstrationsrätten och andra demokratiska rättigheter måste värnas och korruptionen måste fortsätta att bekämpas. Alla politiska partier och andra grupperingar måste därför avstå från våld och enas kring en fredlig dialog för att lösa.

http://www.socialdemokraterna.se/Internationellt/Internationella-Nyheter/Riksdagsledamoten-Carina-Hagg-uttalar-sig-om-situationen-i-irakiska-Kurdistan/

tisdag 22 februari 2011

S-kvinnor om Libyen

CARL BILDTS UTTALANDEN OM LIBYEN ÄR PINSAMMA FÖR SVERIGE

Folkets protester mot diktatur och orättvisor sprider sig nu snabbt i arabvärlden. Vi stöder tjejer och kvinnors kamp att fritt få organisera sig, krav på sekulära konstitutioner och jämställd familjepolitik. I både Tunisien och Egypten har de gamla härskarna avsatts av folken som ser fram emot fria demokratiska val inom kort.

Inspirerade av sina grannländer gör även kvinnor och män Libyen uppror mot sin envåldshärskare Muammar Khaddafi, men med ett betydligt mer våldsamt resultat. Rapporter om att militär har satts in för att beskjuta demonstranter från stridsflygplan och helikoptrar är chockerande och oroande. Det internationella samfundet får inte avstå beslut som flygförbudszoner för att stoppa massaker.

Utrikesminister Carl Bildts (M) reaktioner på den blodiga utvecklingen i Libyen är upprörande och pinsam för Sverige. "Nu handlar det inte om att stödja den ena eller den andra. Det handlar om att försöka få till stabilitet och en rimlig utveckling.", säger Carl Bildt. Uttalandet påminner om hans "vi får vänta och se"-kommentarer under protesterna i Egypten då det enda kravet från den svenska regeringen var att häva Egyptens 30 år gamla undantagstillstånd.

Tvärtom Carl Bildt. "Stabilitet" är vad folket i Libyen har haft senaste 40 åren. Vad de behöver nu är omvärldens stöd och hjälp för en fredlig utveckling mot demokrati. Sverige bör vara vägledande i det arbetet genom vårt samarbete i EU, FN och kontakter med Arabförbundet. Låt stabilitet och oro för oljepriset stå tillbaka för våra ideal om demokrati och mänskliga rättigheter i Libyen.

För mer information kontakta S-kvinnors talesperson Carina Hägg, 070-574 54 15, carina.hagg@riksdagen

söndag 20 februari 2011

Bildt och EU i Medelhavets bakvatten

Skotten ekar från Libyen och åter är såväl EU som Utrikesminister Carl Bildt tysta. Han tillhör samma partigrupp, EPP, som Italiens skandalomsusade Premiärminster Silvio Berlusconi. Nu har sagt sin inte vilja "störa" Libyens ledare Muammar Gaddafi med anledning av de senaste dagarnas våld. Italien är Libyens största handelspartner. Vänta och se gäller nu som tidigare gentemot Tunisien och Egypten. Men vi får inte glömma att länderna skiljer sig åt även om de har förtrycket gemensamt.

Åter har Sverigs regering och EU hamnat i Medelhavets bakvatten. Kan de samla sig till något iniativ i morgon eller ska de igen nöjda sig med utrycks om "oro", vill se en dialog och skaka han med ännu en dikator för att övergå till att recencera skeendet. Ett agerande som blivit till en plågsam upprepning. Det finns strukturer, finns redskap, finns pengar men finns viljan att agera. Allt annat vore skamligt. Den som läser MR-organisationers rapporter bör förstå varför.

Handelsminster Ewa Björling (M) har varit på besök i Libyen. Stats- och regeringschefer från Afrika och EU träffades i Tripoli i november. Där EU och AU upprättade en gemensam handlingsplan för de kommande tre åren. Enligt EU ska Afrika ska få hjälp med att öka investeringarna och den ekonomiska tillväxten och att skapa fler jobb och de ska ha diskuterats FN:s millenniemål, inte MR-frågor.

EU:s kommissionär Cecila Malmström har också varit på resa för att teckna avtal med Gaddafi. Det är flyktingströmmen från landet som upplevs som problemet av Europas regeringar, inte förtrycket i landet. Själv tror jag de båda delarna hänger intimt samman liksom dess lösningar.

Tidigare under 2010 hade 18 personer avrättats och uppgifter gjorde gällande att ca 200 personer satt i dödscell i avvaktan på avrättning. Medborgare i andra länder hade nektats tolkhjälp liksom konsulär hjälp från hemlandet. Systemet med "blodspengar", där offrets anhöriga betalar, ger utländska medborgare små möjligheter att få till stånd en uppgörelse.

Något som anges som orsak till att en oproportionerlig del av avrättade utgörs också av utländska medborgare. Människor kan enligt Amnesty dömas till döden för att de fredligt har uttryckt sina åsikter eller för att de tillhör en förbjuden organisation. Men någon officiell statistik över antalet personer som dömts till döden eller som avrättas varje år har jag inte kunnat ta del av. Samtidigt som det utvecklas ett närmare samarbete mellan EU och Libyen är reaktionerna på dödsstraffet däremot sparsamma eller obefintliga.

I några fall har jag under åren uppvaktat Libyens ambassadör i Paris. Erinra mig att samtalstonen var ansträngd och att missförstånden låg nära till hands. För de personerna, då redan dömda till dödsstraff, gick det till slut att få en förändring till stånd genom ett brett arbete som möte i Paris var en del av. De dömnda bedömdes dessutom som oskyldiga av seriösa jurister och organisationer. Den libyska regeringen som ser mänskliga rättigheter som främst en inrikespolitisk fråga har kunnat påverkas. Men libyerna har haft ett begränsat intresse av en dialog med EU och Sverige om dessa frågor.

Vi gjorde försök under Sveriges första ordförandeskap i EU och kom en bit. När den borgeliga regeringen ledde ordförandeskapet las tom hemsidans MR uppdateringar på UD ner. Handel kan vara bra men handel ensamt blir en legitimering av regimen.

Jag menar till skillnad mot Bildt att avtal som "kan innebära" en MR-dialog inte räcker, ett avtal ska! innebära ökade möjligheter till en kritiskt dialog för respekt för mänskliga rättigheter och dödsstraffets avskaffande. Men nu är läget akut, agera!

torsdag 17 februari 2011

Utrikesminister Carl Bildts historiska misstag

Har inte mer samlat berätta om mitt besök i Kairo.under några dramatiska dagar. Tiden räcker inte till och jag vill först svara på mail från Kairo. Men det krävs mer än en riksdagsledamots dator, erfarenhet och stöd när Nordafrika gungar av längtan efter mänsklig värdighet. Vi är säkert många fler som försöker hjälpa till just nu varav också några NGO, men den samlande kraften som en stark institution kan erbjuda saknas ännu. Det är inte instumenten som saknas. inte ens pengar, utan regeringens ja viljan från regeringarna i europa De demokrater som förbjudits att organisera sig ska nu ta plats i samhället. Utmaningarna i Egypten och Tunisien är stora. Våld hotar demonstranter, kvinnor och män i flera av regionens länder.

http://www.politikerbloggen.se/2011/02/15/42714/

Det är för bedrövligt så passiv regeringen men också EU har varit och är inför det som händer i Nordafrika. Hade förväntat mig att Utrikesminister Bildt skulle redovisa en omprövning av regeringens politik i förhållande till Nordafrika i riksdagen igår. Så blev det inte. Det är ett historiskt misstag som delas av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Men jag är däremot nöjd över att mitt iniativ idag här i Paris fick brett stöd. Vi enades om uttalandet nedan.

Democratisation in Egypt and Tunisia a ‘precious opportunity’ for women

Democratisation in Egypt and Tunisia a ‘precious opportunity’ for women
Strabourg, 17.02.2011 – The ongoing democratisation process in Egypt and Tunisia is a precious opportunity to strengthen gender equality and enhance the status of women, has said the Committee on Equal Opportunities of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) .

“Without equality between women and men, and their balanced participation in all aspects of life, including politics, it is not possible to establish sound foundations for a democracy,” the committee said in a statement adopted today during a meeting in Paris.
“The committee expresses its support for women’s and human rights groups which are fighting for the promotion of gender equality and the full enjoyment of human rights by women in these countries.”

The parliamentarians also strongly encouraged “a greater involvement of the Council of Europe in providing its expertise to Egypt and Tunisia in the fields of democracy and human rights, with a special emphasis on gender equality”.

There has been a request for the Assembly’s Standing Committee to debate “Co-operation between the Council of Europe and emerging democracies in the Arab world” at its meeting in Paris on 11 March 2011.

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=6349&L=2

tisdag 1 februari 2011

S begär ang Egypten mfl länder

Utrikesminister Carl Bildt ska kallas till Utrikesutskottet, detta på begäran av Socialdemokraterna. Utskottet vill att utrikesministern vid detta möte redogör för sin syn på utvecklingen i södra Medelhavsregionen och på EU:s politik gentemot regionen.

– Vi vill se en politik som tydligt driver på för demokrati och frihet även i den här delen av världen. Alldeles för länge har man blundat för våldet och förtrycket. Det tjänar inte våra intressen, varken nu eller på sikt, sa jag/Carina Hägg.

Rksdagens Utrikesutskott har också på socialdemokratiskt initiativ beslutat att kalla till sig Inspektionen för strategiska produkter för att få en redovisning av vilka vapen Sverige exporterar till Egypten, Tunisien och andra nordafrikanska länder. Vi krävde en redovisning av svensk vapenexport till Egypten, Tunisien och övriga Nordafrika

Utskottet vill ha en redogörelse för tillståndsgivningen för export av svensk krigsmateriel till Egypten, Tunisien och de andra länderna i Nordafrika. Enligt uppgift från Amnesty kan svensk ammunition ha använts mot demonstranter i Egypten.

– Om svensk ammunition använts mot demonstranter som kämpar för demokrati och frihet är det naturligtvis mycket allvarligt. Vi vill nu ha en redovisning av grunderna för tillståndsgivningen. Sedan kan vi ta ställning till om det skett något brott mot reglerna för vapenexporten, säger Kenneth G Forslund (S), ledamot av utrikesutskottet.

S säger nej till nerläggning av domstolen i Eksjö

Domstolsverket föreslår ytterligare nerläggningar av tingsrätter i landet. Fyra tingsrätter ska försvinna, däribland den i Eksjö. Ett sådant förslag kommer att leda till sämre tillgänglighet och service för medborgarna. Nu ökar dessutom måltillströmningen, vilket ytterligare talar emot nerläggningar. Vi socialdemokrater kommer inte att acceptera fler försämringar av domstolsväsendets organisation. I grund och botten handlar det om att behålla ett starkt medborgerligt förtroende för rättsväsendet.

En regering måste ta ansvar för att hela rättskedjan fungerar. Sedan 2006 har antalet anmälda brott ökat med över 10 procent. Polisen har visserligen fått stora tillskott, men för resten av rättskedjans myndigheter väntar nedskärningar. Inom kriminalvården väntar stora nedskärningar, samtidigt som häktena är överfulla. Det leder bl a till att häktade får transporteras runt i halva landet till höga kostnader för kriminalvården. Det är ett enormt slöseri med skattepengar.

Men också för landets domstolar ser det bekymmersamt ut. Prognosen visar att domstolarna har ett underskott på drygt 700 miljoner kronor fram till 2015. Redan 2011 är underskottet på 90 miljoner kronor. Så blir det i ett land där skattesänkningar får gå före offentlig service: då finns det till slut inte pengar till väsentliga samhällsinstitutioner. Det är förmodligen dessa sparkrav som är den bakomliggande orsaken till förslaget om att lägga ner domstolar, även om man hävdar andra motiv.

Den borgerliga regeringen har tidigare genomfört nerdragningar av både tingsrättsorganisationen och den gamla länsrättsorganisationen. Något som vi socialdemokrater har varit kritiska mot. Det är viktigt att ställa krav på kvalitet, snabbhet och rättssäkerhet i dömandet, och därför kan man inte ha alltför små domstolar. Men de organisationsreformer som genomfördes i början av 2000-talet, när de allra minsta domstolarna lades ner, var tillräckliga för att få en effektiv och ändamålsenlig domstolsorganisation. De eventuella förtjänsterna med en stor organisation måste vägas mot medborgarnas krav på tillgänglighet och service. Och inget talar för att de hotade domstolarna brister i effektivitet och rättssäkerhet.

Nu ska regeringen ta ställning till Domstolsverkets förslag. Vi socialdemokrater i riksdagen uppmanar regeringen att avvisa förslaget. Den dömande verksamheten i Sverige blir inte bättre av att tingsrätter läggs ner. /

Skrev igår måndag Ordförande i Justitieutskottet Morgan Johansson, Carina Hägg och Mattias Jonsson i Jönköpings Posten