måndag 28 februari 2011

S-Kvinnors Framtidskommission

Det känns så rätt och ska bli så spännande att följa S-kvinnors "Framtidskommission". Bidra till arbetet kan vi alla. Förbundsstyrelsen har en grupp med uppdraget att se framåt och titta på hur vi kan vinna valet 2014.

Framtidskommissionen kommer under våren att sammanställa en rapport om kvinnors villkor i dagens samhälle, som presenteras vid S-kvinnors förbundsmöte i augusti 2011. Rapporten kommer vara grunden för S-kvinnors valarbete inför valet 2014.

Framtidskommissionens uppdrag:
Vi tror på s-kvinnors politik. Vi arbetar för ett jämställt samhälle där alla människor, oavsett kön, har samma rättigheter och möjligheter, både inom arbetslivet och i hemmen.
– Hur återfår vi förtroendet hos väljarna?

Vi tror att våra frågor angår många människor i vårt samhälle. De frågor vi driver är rätten till heltid – möjlighet till deltid, integration och mångfald, individualiserad föräldraförsäkring, barnomsorg på obekväm arbetstid och kampen mot fattigdomen bland kvinnor och barn. Vi hävdar barns rätt till en bra uppväxt där utgångspunkten är alla barns lika värde.
– Hur får vi väljarna att känna att det är deras verklighet vi pratar om?

Vi tror att vårt sätt att organisera oss gör att vi lätt kan nå människor och få deras förtroende. De orter där vi har arbetat långsiktigt, startat folkrörelser och skapat mötesplatser för människor, där har vi också sett ett positivt valresultat. Vi kommer att fortsätta arbetet i förorterna för ett rättvist och jämställt samhälle, och för möten mellan politiskt aktiva och boende i socialt utsatta områden.
– Hur kan vi engagera människor i ett modernt folkrörelsearbete?

Framtidskommissionens deltagare är Majléne Westerlund Panke ordf., Lina Afvander, Kerstin Arnebratt, Andreas Gottardis, Johanna Storbjörk och Nivin Yosef och ordförande är Majléne Westerlund Panke.

Detta känns hur bra som helst eller hur?