måndag 30 mars 2009

Efter regn kommer solsken!

Läser till min stora glädje att Ledarna i G20-gruppen för världens största ekonomier tror att världsekonomin vänder uppåt igen till slutet av 2010. Det framgår av ett utkast till slutdokument från Londonmötet som Financial Times tagit del av.

G20-gruppen räknar med att de ekonomiska stimulansåtgärder som enskilda länder vidtagit kommer att skapa mer än 20 miljoner jobb. Jag undrar hur långt nere den svenska regeringens åtgärder räknas? Hur som helst håller jag med alla analytiker, ekonomer och inte minst politiker som anser att en ekonomisk kris för det mesta har något gott med sig. Här i Sverige har debatten kring orimliga ersättningar till förlustbringande VD:n varit åter aktuellt så låt oss hoppas att bonuskalasen under kris och förlusttider iallafall förpassas till de ekonomiska historieböckerna.

Fortsatt trevlig vecka!

/Carina

tisdag 24 mars 2009

EU säkrar sminket

Idag godkände Europaparlamentet en ny kosmetikaförordning med bland annat högre säkerhetskrav på produkter. Det är ett steg i rätt riktning, och ger ett bättre skydd för konsumenterna.

Glädjande är även att parlamentet dessutom varit pådrivande när det gäller produktpåståenden i kosmetikareklam. Endast produktens verkliga karaktärsdrag ska användas i reklam och på etiketter. Kommissionen får nu i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur produktpåståenden ska hanteras.

Jag välkomnar och stödjer denna lagstiftning inom EU som både är fördelaktig för konsumenter och ställer krav på kosmetikaföretagen.

EU gör skillnad för dig och mig.

/Carina

måndag 23 mars 2009

Så kan vi stärka svenska företags konkurrenskraft

S-kvinnor stödjer mina krav på om vikten av att företag tar ett större socialt ansvar.

I helgen var jag på S-kvinnors årsongress i Gislaved, Småland. Som en av S-kvinnors kandidater till Europaparlamentet förde jag fram mina politiska ambitioner som jag främst vill driva i EU.

Den ekonomiska krisen kommer inte vara för evigt, men en fråga som man bör ställa sig är hur många företag kommer att klara krisen och på vilket sätt. Många anställda och företagsledare har förmodligen en fråga i huvudet innan de går till sömns. Vad har jag kvar efter krisen? Förhoppningsvis både sitt företag och ett gott anseende hos kunder.

Det är fullt möjligt för företag inom alla branscher att vinna tillbaka förtroende hos investerare, kunder och allmänheten i kristider. Senare i år kommer arbetet med en internationell standardisering vad gäller socialt ansvarstagande att publiceras. ISO 26000, är ett icke bindande dokument som syftar till att skapa standardiserad vägledning för hur arbetet med socialt ansvarstagande ska bedrivas. Avsikten med vägledningen är att underlätta för organisationer av alla slag att etablera, införa och förbättra sitt sociala ansvarstagande så att det kan bidra till att förbättra arbets- och livsvillkor för människor. Här kommer frågor som etik, sociala förhållanden, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och miljöpåverkan i fokus.

EU kan, om viljan finns, genom en hållbar politisk lösning föra ett viktigt budskap till företagen. Genom gemenskapslagstiftning kan man se till att företag som på frivillig basis ansluter sig till en standard också gynnas när olika stödpaket delas ut till krisdrabbade företag. Kvinnor och arbetstagares rättigheter anser vi ska vara en av de viktigaste punkterna när Sverige förhandlar med EU.

S-kvinnor delar min mening att

- Kvinnor och arbetstagares rättigheter ska vara en av de viktigaste punkterna när Sverige förhandlar med EU.

- CSR, Corporate Social Responsibility,eller företagens samhällsansvar på svenska, är en väg för större resurser att möta samhällsproblem

- EU ska använda sina finansiella muskler för att se till att fattiga länder inte ska sälja sina medborgares rättigheter till multinationella företag.

/ Carina

EU-kandidat Socialdemorkaterna,

Ordförande S-kvinnor Jönköping län

lördag 21 mars 2009

Skärpning EU

Jag läser i dagens DN att EU för en helt oförsvarlig kamp mot vad EU-kommissionen kallar för ”förfalskad medicin”. Av artikeln framkommer att förra året beslagtog den holländska tullen tre partier med så kallade generiska läkemedel, medicin utan patentskydd, på transit genom EU. Dessa mediciner är livsviktiga för hundratusentals människor i utvecklingsländer som befinner sig i olika typer av allvarliga och livshotande tillstånd som hjärtinfarkt, stroke, Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt psykos.


Representanter från läkare utan gränser meddelar också att EU:s lagstiftning tillåter att även bromsmediciner på väg till Afrika har beslagtagits. Läkare utan gränser, som själv tillhandahåller generiska läkemedel till utvecklingsländer via sina logistiska baser i EU. Organisationen är nu oroad över att tullmyndigheternas beslag kan komma att drabba dess egna försändelser, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för organisationens arbete. Jag förvånas över hur EU stiftar oproportionella lagar som är ensidiga och oftast framtagna under stark press från lobbyorganisationer. Beslagtagningen av livsviktiga mediciner är ett typiskt exempel på detta. Skärpning EU!


/Carina

tisdag 17 mars 2009

Den borgerliga regeringen talar med en svag stämma om internationella konflikter

Ikväll kl 18.00 deltar jag i ett seminarium anordnat av tankesmedjan Dagens Arena (se under kommande händelser i högerkolumnen)

En av frågorna som kommer diskuteras är hur kan svensk utrikespolitik påverka EU, FN och övriga omvärlden att gripa in?

För mig är det självklart att Sverige kan och bör spela en avgörande roll i den humanitära katastrof som Kongo-Kinhasa präglas av. Över 500 000 kvinnor har blivit våldtagna i östra Kongo under de senaste tio åren. Våldet är mer omfattande i de regioner där det finns gott om naturtillgångar.

Det är just på grund av de ekonomiska intressen som finns i regionen som man inte talar om det omänskliga våld och den humanitära katastrof som pågår där.

FN:s expertgrupp konstaterar att ett antal internationella gruvföretag (diamanter) har stora intressen som göder konflikten i Kongo-Kinhasa och samverkar med bl.a. Rwanda och CNDP-styrkorna.

FN:s expertgrupp konstaterar att ett antal internationella gruvföretag (diamanter) har stora intressen som göder konflikten och samverkar med bl.a. Rwanda och CNDP-styrkorna.

Kampen om mineraler är konfliktdrivande. Jag anser därför att EU behöver en gemensam mineralstrategi som visar kopplingen mellan råvarukonflikter, övergrepp och bristande demokratiutveckling samt redovisar konkreta åtgärder. Minst 1000 personer mister varje dag livet i Kongo-Kinshasa. Det kopplingen görs inte inom EU:s nuvarande initiativ till råvarustrategi. Jag driver aktivt denna frågan i riksdagen utan att få gehör från den borgerliga regeringen. De nöjer sig med en otillräcklig råvarustrategi.

Som EU-parlamentariker skulle jag kunna driva detta kravet från Bryssel. Hjälp mig förändra villkoren i världen. Kryssa mig, nr 13 på Socialdemokraternas EU-valsedel den 7 juni.

Sverige kan bättre, vill du att Sverige ska göra skillnad? Rösta då på en reformvillig rödgrön regeringen 2010!

Hoppas du har möjlighet att komma ikväll!!

/Carina

fredag 13 mars 2009

Dags för Sverige att sätta agendan i EU

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet och den 1 juni blir Sverige ordförandeland i EU. Därtill infaller under ordförandeskapet den 15:e årsdagen av Befolkningskonferensen i Kairo samtidigt som Kvinnokonventionen (CEDAW) firar 30 år.

Mycket sammanfaller vilket ger Sverige extra möjligheter att sätta mödradödligheten på såväl näthinan som dagordningen. Vid mitt seminarium om SRHR-frågor under gårdagen i riksdagen lyfte jag fram för deltagarna att vi ska använda det svenska ordförandeskapet för att fokus på SRHR-frågorna. Miljontals kvinnor lever under mycket svåra förhållanden och många gånger under flera former av förtryck och våldsamheter. Men den svenska regeringen kan, om viljan finns, ställa krav på hur EU:s biståndspengar används och våga förmedla tydlgia budskap.

Igår var det även EU-debatt i riksdagen. Där tog jag även tillfället i akt att knyta ihop SRHR-frågor med vad som kommit att kallas som socialt företagande. Genom att företag ger microlån till kvinnor så de exempelvis kan köpa sin första höna, gör att de kan börja sälja ägg. Efter en tid när det börjar generera en lite inkomst kan kvinnorna investera i en get. Det lyfter bevisligen kvinnor ur fattigdom. Istället för att allt aktiekapital ska gå tillbaka till ägarna borde företag verksamma i U-länder ta ett socialt ansvar och lyfta människor ur fattigdom. När människor och framförallt kvinnor blir självförsörjande ökar deras självkänsla och de kan kraftsamla för sitt egenvärde och barnens skolgång.

onsdag 11 mars 2009

Låt inte terrorister vinna över rättsstaten!

Idag är det fem år sen det tragiska terroristattentatet i Madrid krävde 192 oskyldiga liv. För att hedra minnet av de oskyldiga som fick sätta livet till i Madrid bestämde Europaparlamentet efter attentatet att den 11 mars skulle utses till Europeiska dagen för terrorismens offer.

Samtidigt krävde EU- kommissionen att man upprättade en handlingsplan mot terrorismen. Tvingade EU-lagstiftning på området ”kampen mot terrorism” har avlöst varandra och inte sällan har demokratin och rättsstatens principer fått styrka på foten med jämna mellanrum. Nu ska samtliga EU-medborgare lämna sitt fingeravtryck i passet och acceptera att avlyssning på lösa misstankars grunder. Privata uppgifter såsom kontonummer och senaste resemål kan med ett par knapptryckning skickas mellan privata flygbolag tvärs över Atlanten med mera.

Tyvärr verkar det som terrorismen snart uppnått sin värsta bieffekt: att försvaga viktiga demokratiska principer. Men det finns fortfarande hopp för att den onda cirkeln av oproportionella ingripande i medborgarnas Europa. Ett av mina mål om jag blir vald som europaparlamentariker är att jobba för rättssäkerheten och medborgarnas rätt till intrigitet och privat liv.

Missbruket av demokratiska fri och rättigheter ska inte upphäva det rätta bruket.

/Carina

Bilden av Sverige förändras i FN

Att så många kom i snöovädret till frukostseminariet var bara det en uppmuntran. Och att det kändes bra från start till dess att mikrofonen stängdes av trots ett tungt tema var en framgång i sig.

Katarina Bergehed berättade om "Fallet nedlagt - våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.", vilket jättejobb Amnesty gjort. Min spontana reaktion är att mina kolleger i Nordiska Rådet borde kasta sig över materialet med alla konkreta tillkortakommande i våra länder för kvinnor som våldtas. Men vi har här mycket att ta tag i även här i vårt nationella parlament liksom att utgå från inom EU.

Olga Persson har en gedigen erfarenhet från möte med våldtagna kvinnor och berättade på ett gripande sätt som bara en insatt person kan om den fysiska reaktion på stark stress som kan göra att gör kroppen "fryses" och blir oförmögen till handling. Men detta tas ingen hänsyn till i vårt rättsväsende, om inte kvinnor gör fysiskt motstånd i lagens mening försämras hennes chanser i en rättsprocess. Här finns ett problem som måste uppmärksammas och något inte minst rättsväsendet bör känna till.

Åsa Regnér från RFSU pratade om EU:s handlingsplan på området och ansåg att den var bra. Men att mycket kvarstår innan handlingsplanen är satt i verket.

Åsa Nysster från FN berättade att FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon hade hållit ett starkt tal om och hur sexualiserat våld skulle prioriteras. Redan förra året när jag själv var på plats talade han om våld mot kvinnor som en prioritet och nu har han gått vidare. Jag tycker verkligen det är beklagligt och trist att konstatera att den svenska regeringen inte var på plats och visade sitt stöd för FN och dess arbete mot våld mot kvinnor.

Istället delgav regeringen i veckan att de fryser bistånd till några av FN.s organ på grund av att de anser att de inte lyssnar på svenska krav och att de är ineffektiva, däribland nämnde man UNIFEM. Det organ som har som prioritet att Stoppat allt våld mot kvinnor. Jag sitter själv i den svenska styrelsen för UNIFEM och vi i styrelsen är oförstående inför den kritik somr egeringen psåtår att de har mot UNIFEM. Jag skriver påstår, eftersom materialet inte gjorts tillgängligt för någon, vilket är märkligt i sig, det borde vara offentliga handlingar. Jag kräver en öppenhet av regeringen här. Men hur som haver, anser vi i styrelsen att man i UNIFEM varit väldigt lyhörda för svenska synpynkter. Jag håller däremot med om att man bör ställa krav på ineffektiva och icke lyhörda biståndsorgan, men vi ser inte UNIFEM som ett sådant.

Bilden av Sverige förändras i FN och vår omvärld. Här hemma verkar kvinnorören har gått i vänteläget, men systrar, med 09-nätverkets dagordning glöms deras och mina frågor inte bort. Vi ska tillsammans fortsätta lyfta SRHR frågorna till skyarna och tvinga regeringen att lyssna.

Om du inte hade möjlighet att delta vid dagens seminarium på Kulturhuset, finns ett nytt tillälle imorgon i riksdagen, se info i högerkolumnen under Kommande händelser.


/Carina

måndag 9 mars 2009

Välkommen till frukostseminarium på Kulturhuset i Stockholm

Onsdagen den 11 mars deltar jag i 09-nätverkets frukostseminarium på Kulturhuset i Stockholm. (Se info i högerkolumnen om kommande händelser)

09-nätverket bildades 2007 och är en sammanslutning av RFSU, Afrikagrupperna, RFSL, Kvinna till Kvinna, Amnesty International, RFSL Ungdom, Forum Syd, Svalorna Latinamerika och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. Tillsammans arbetar de för att regeringen under det svenska ordförandeskapet 2009 ska uppmärksamma EU:s roll för att säkra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) oavsett kön och sexuell läggning – i och utanför Europa.

Det är många frågor som slåss om utrymme under det svenska ordförandeskapet. Därför tycker jag det är viktigt att vara en av de som är pådrivande för att dessa frågor ej faller i skuggan.

Jag tycker den Svenska regeringen aktivt bör söka samarbete med likasinnande länder i SRHR-frågor. För man ska vara medveten om att de saknas en gemensam syn på dessa frågor inom EU-länderna. Respekten för SRHR-frågor ser jag som självklara förutsättningar för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och öppenhet inom och utom unionen och därmed tydligt utmanar intressen som ifrågasätter människor rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet.
/Carina

fredag 6 mars 2009

Kom och fira internationella kvinnodagen med mig på söndag den 8 mars/ Hotell Scandic Värnamo

På söndag är det internationella kvinnodagen.

Det är en dag att glädjas åt och uppmärksamma alla fantastiska framsteg som kvinnor tagit genom historien, och de marker vi ska fortsätta ta oss in på.

Jag vill gärna träffa just dig och utbyta tankar och idéer, kom och fira tillsammans med mig på Hotell Scandic i min hemstad Värnamo på söndag!

Klockan 15.00 sätter vi igång.

Ses där!

/Carina

Inte Ok att EU:s samtliga maktorgan domineras av män!

I onsdags gick jag med i nätverket Females in front (FIF). Inte helt oväntat stötte jag på en lång rad fakta som bara stärker bilden av EU som ett mansdominerat institut där inte mycket har gjorts för jämställdheten.

Ett bevis är de fakta som ni kan läsa nedan:
I EU-kommissionen är 67 procent av kommissionärerna män, 33 procent kvinnor.
I Europaparlamentet är 69 procent av ledamöterna män, 31 procent är kvinnor.
I Regionkommittén är 84 procent av ledamöterna män, 16 procent är kvinnor.
I den ekonomiska och sociala kommittén är 77 procent av ledamöterna män, 23 procent är kvinnor.
I medlemsländerna domineras de ledande politiska positionerna av män.
I unionens 27 medlemsländer finns en kvinnlig premiärminister, 26 är män.
I unionens 27 medlemsländer finns två kvinnliga presidenter, 18 är män.
I unionens 27 medlemsländers regeringar är 75 procent av ministrarna män, 25 procent är kvinnor.

FIF som är ett europeisk socialdemokratisk initiativ har kommit till för en förändring så snart som möjligt! Det är många viktiga poster som ska tillsättas under de närmaste tolv månaderna inom EU-hierarkin och det vore en stor miss om EU valde att gå vidare utan att inkludera hälften av sina medborgare genom att bortse från en sund jämställdhets perspektiv!

Hjälp oss att förändra det, signa uppropet!

http://www.femalesinfront.eu/default.asp?view=front&lang=gb

/Carina

Socialt företagande kan lyfta kvinnor ur krisen

På söndag är det internationella kvinnodagen. Det märks inte minst i denna veckas medier som berör jämställdhetsaspekten inom flera forum.

Idag skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström på DN debatt att svenska företag måste hjälpa till att rädda världens fattiga kvinnor. Med viss fördröjning slår finanskrisen nu även direkt mot världens fattiga länder. Särskilt hårt drabbas de fattiga kvinnorna.

Det är en ståndpunkt som jag delar med Nordström och driver själv den frågan hårt i min valkampanj. Det är min bestämda övertygelse att socialt företagande kan lyfta kvinnor ur krisen.

Här anser jag EU, som är världens största biståndsgivare har ett stort ansvar. EU:s roll som förebild på den politiska och sociala arenan blir allt starkare, och därför är det också viktigt att politiska företrädare från Sverige ställer krav på vad biståndet ska användas till. Här ser jag kvinnors rätt till självförsörjning som en mycket viktig del. Om kvinnor får möjligheter att försörja sig själva ökar deras självkänsla men det kan också ses som ett mycket effektivt sätt att minska fattigdomen i världen.

Ett exempel på detta är 2006 års fredspristagare Dr Mohammed Yunus som är grundaren till Grameen Bank i Bangladesh. Grameen Bank ger mikrolån till fattiga kvinnor som gör det möjligt för dem att bygga upp små givande rörelser. En kvinna lånar till att köpa en höna, som ger ägg som hon kan sälja och för de pengarna kan hon livnära sin familj och efterhand kanske investera i ännu fler djur. Företagsformen kallas socialt företagande. Detta är ett exempel på där målet för företaget inte är att dela ut vinsten till aktieägarna men att återinvestera den för att få ännu större resurser att tackla samhällsproblem.

Jag ställer upp som kandidat till EU med budskapet att EU ska använda sina finansiella biståndsmuskler för att se till att fattiga länder inte säljer sina medborgares rättigheter till multinationella företag. Kvinnor och arbetstagares rättigheter anser jag ska vara en av de viktigaste punkterna när EU förhandlar med om bistånd.

/Carina

onsdag 4 mars 2009

Hur gör vi med fransk protektionism Ewa Björling?

Nu på torsdag åker handelsminister Ewa Björling på konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel. Ewa Björling kommer också ha ett antal bilaterala förberedande möten inför Sveriges EU-ordförandeskap hösten 2009. Vid ministermötet kommer man att diskutera utvecklingen av EU:s inre marknad.

Björling har genom ett pressmeddelande meddelat att det nu gäller att få igång handeln i EU:s inre marknad. För oss som har följt EU-nyheterna de senaste veckorna är det en sak som är mest oroväckande, nämligen de näst intill oförskämda grodor som den franske högerpresidenten har släng ut sig. Högerledaren Sarkozy fick hela EU att hålla andan när han tydligt gav beskedet till de franska biltillverkarna att de minsann borde flytta hem produktionen av franska bilar till frankrike från inte mindre än ordförande landet Tjeckien! Detta har redan orsakat en djup splitring mellan de nya medlemstaterna. De nya medlemsländerna känner helt enkelt att begrepp som fri inre marknad och konkurrens tydligen bara gäller för de rika länderna och under vissa omständigheter som… just det de rika länderna bestämmer! Det hela gick så långt att de nya länderna med Polen i spetsen hade ett eget ministermöte för att diskutera de hotfulla franska uttalanden som berör tusentals viktiga arbetstillfällen i dessa nya demokratier. Jag hävdar att just en fri inre marknad med fokus på social rättvisa och konsumentnytta tillhör EU:s viktigaste uppgifter som Union!

Jag anser att Sverige under den förra socialdemokratiska regeringen tillsammans med några andra länder alltid slogs mot protektionism och samtidigt jobbade hårt för att motverka social dumpning. Hur tänker den nuvarande regeringen gå till väga? Det är oerhört viktigt att Björling under Sveriges ordförandeskap tvingar Frankrike att respektera reglerna för EU:s mest självklara byggsten!