fredag 30 november 2012

Från, Egyptian Social Democratic Party (ESDP)

Vänner, med anledning av utvecklingen i Egypten vill jag ge fler möjlighet att ta del av uttalandet från Socialdemokraterna i Kairo. Därför lägger jag ut texten på mn blogg, stöd de demokratiska krafterna!
 
Statement by the ESDP on the Constitutional Declaration and the draft constitution approved by the Constituent Assembly
 
"In order to pre-empt a potential ruling by the Supreme Constitutional Court that would dissolve the constituent assembly (expected on December 2), its members met throughout the night and until the early hours of morning to finish the preparation of the draft constitution; beyond the worst expectations in its weakness, disorder, ignoring the social and economic demands of the people and unable to provide guarantees of freedoms and basic rights and lay the foundations of a balance between the authorities, while the Egyptian streets are burning with anger against the authoritarian constitutional proclamation and its non-existent legitimacy which was issued by President Mohamed Morsi last Thursday, and while the masses are preparing to express their protest against this blatant attack on the citizens’ gains of freedom, justice and democracy.

The Constituent Assembly, from which all representatives of civil parties, independents, Egyptian churches and trade unions withdrew, terminated every possible opportunity to mend the rift in the community and couldn't reach any consensus.

The plot has been completed and it turned out that the Constitutional Declaration issued by the President was not only a cover to provoke panic and confusion in the society, and to immunise his decisions and the Constituent Assembly of judicial oversight, while passing thru a weak Constitution not worthy of Egypt and to the aspirations of its people.

The Egyptian Social Democratic Party has previously announced its complete rejection of the Constituent Assembly formation, its draft constitution, and to ignoring the proposals it has received, it also announced its total rejection of the authoritarian constitutional declaration issued by the President. Now it also declares its rejection to the draft constitution, which was adopted at dawn today, and announces its intention to work side by side with all the national forces in order to resist the issuance of this Constitution, which establishes a new tyranny state and undermine the judiciary and curtail people’s ambitions.

Hussein Gohar
International Secretary
Egyptian Social Democratic Party (ESDP)"

onsdag 28 november 2012

Alliansens riksdagsledamöter är tysta, Bildt är tyst, EU är tyst, men inte S om Egypten


 
Idag på morgonen låg åter tårgas över Tahir-torget, åter hade hundratusentals demonstranter gått ut på gatorna för att protestera. Men den fokvalde President Mursi står fast vid sitt hårt kritiserade dekret och demonstranterna vill inte ge sig. landet är i ett allvarligt läge. Mursi har att ta ansvar för att vårda den enighet som präglade revloutionen. Mubark störtades av folket genom fredliga protester. Då svek Sverigs regering och EU demonstranterna. Har de då något lärt. Tveksamt, EU har ännu inte uttalat sig om de senaste dagarnas utvecklingen i Egypten. Det enda uttalande jag finner gäller att EU är att man har hävt frysningen av tillgångar som hade gömts undan av de tidigare ledarna.

Den 29 november, dvs i morgon har rådet ett möte för utrikes frågor med inriktning på handel, och det ger förutsättningar för att då ta upp Egypten genom beslut och uttalande. Men i kvällens debatt i riksdagens Kammare hade varken M, C, FP eller KD någon mening om detta. De verkar nöja sig med att konstatera det som framkommer via media. Men de utgör regeringsunderlag och har ansvar för att  formulera svenska ståndpunkter, driva en linje, söka stöd för sina uppfattning, lyssna in oppostionen och komma till beslut. Idag var det som de abdikerat från sitt ansvar som folkvalda. Man nöjde sig med att regeringen inte har någon ståndpunkt.      

Men Europeiska kommissionen har gjort ett åtagande om ytterligare finansiellt stöd till Egypten på nästan 800 miljoner euro. Stödet består av 303 miljoner euro i bidrag och 450 miljoner euro i lån. Detta stöd ges utöver det stöd på 449 miljoner euro som redan har utlovats för åren 2011-2013. Europeiska investeringsbanken (EIB) har tillkännagivit att den har möjlighet att låna ut upp till 1 miljard euro/år till Egypten. EIB har också en ny så kallad Task Force fund som kan låna ut upp till 60 miljoner till länder som är under omvandling. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) har bekräftat att den har startat upp verksamhet i Egypten och tillkännagivit att den har planer på att erbjuda upp till 1 miljard euro i lån per år.

Något svar på om villkoren för dessa stöd har inte redosvisats. Krav på demokratisk utveckling ingår dock i EU:s och Egyptens associeringsavtal. Dessa frågor togs även upp vid en konferens som ägde rum den 13-14 november. Diskussionerna inkluderade mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter, minoritetsrättigheter och genderfrågor. Visst är det fint att man pratar men det räcker inte, ställ krav! Utrikesminister Carl Bildt är åter tyst.
 
Det som sker i Egypten påverkar hela regionen och även oss norr om Medelhavet.       

torsdag 22 november 2012

Från Jordanien

Syrienkriget kan leda till spridning av kemiska vapen: 

Vid Jordaniens gräns är det allt brutalare krig nära. Med Syrien framför mig blickar jag upp mot Golanhöjderna, till vänster breder landskapet ut sig, svindlade vackert. Det här är ett område där helikoptrar och flyg inte har rört sig på grund av det känsliga politiska läget med närheten till Israel. Men jag hör dessvärre inte fel, nu faller bomber någon enstaka mil härifrån, inne i Syrien.
Nedanför oss på ringlande vägar över bråddjupet är en grupp människor på flykt från Syrien. Väl över gränsen åker gränsmilitären ner i dalgången och plockar upp de uttröttade flyktingarna som tvingats lämna allt bakom sig. Barnen springer direkt till lekplatsen. Leken blir till en spontan terapi medan de vuxna tas omhand för registrering. Alla erbjuds hälsokontroll och ett paket med förnödenheter. Det var olidligt att på avstånd tvingas följa gruppens flykt, men denna gång gick det bra, trots dagsljuset.

Varje dag tvingas oskyldiga civila lämna sina hem för att undkomma kriget, den helt övervägande andelen tar sig över gränsen på natten men inte ens då når de alltid fram till säkerhet i grannlandet. Under besöket på en av militärens ledningscentraler utmed gränsen kunde vi följa deras övervakningskameror in över gränsen. Videofilmerna visade flyende människor som brutalt mejats ner, såväl män, gravida kvinnor som barn. Att se de icke publicerade filmerna med mannen som försöker rädda sin familj undan kulorna, den höggravida kvinnan som vacklar av skott och barnet med kulhål i halsen är blytungt.

Militären i Jordanien har utrustats med ansiktsmasker mot kemiska vapen, en hotbild som även civilpersoner i gränsområdet är medvetna om. I Amman talar de även om risken för att regimen Bashar al-Assads kemiska vapen okontrollerbart även ska hamna i andra händer.
I lägret Zaatari som ger ett välorganiserat intryck får flyktingarna matransoner en gång i veckan av FN. Syrierna, som kommer från ett bördigare land, är inte vana vid vattenbrist med ransonering, något de tvingas till i det torra landskapet. Enligt de jordanska myndigheterna bor nu 42 000 flyktingar i det FN-ledda lägret. De kan få ett månatligt stöd på motsvarande 1 200 kronor av UNHCR. Levnadsförhållandena i flyktinglägret blir allt svårare på grund av otillräckliga resurser.
För Jordanien, som är det land i regionen som tagit emot flest av de ca 340 000 syriska flyktingarna, blir situationen snabbt ohållbar utan ytterligare hjälp från det internationella samfundet. Det finns över 100 000 registrerade flyktingar och troligen lika många som uppehåller sig i landet hos släktingar. Det är tydligt att lägren behöver massiv internationell finansiering, särskilt under de kommande veckorna med vintern som närmar sig. Den syriska krisen påverkar och riskerar att även destabilisera Jordanien på likartat sätt som grannländerna Libanon och Turkiet. Det är viktigt att bidra till att förbättra förutsättningarna för humanitärt tillträde och bistånd till flyktingar i hela regionen.

Mitt besök ägde rum inom ramen för konferensen: "Mellanöstern och Nordafrika: Bygga partnerskap för social och ekonomisk utveckling" i Amman. Vi socialdemokrater fördömde det brutala förtrycket av den syriska regimen och uppmanade till ett omedelbart slut på användningen av våld och den urskillningslösa dödandet av civila. Vi upprepade kravet på att Assad ska avgå och att Syrien ska inleda en politisk övergång till demokrati, baserad på nationell dialog som omfattar alla aktörer och delar av samhället. Det internationella samfundet måste ta sitt ansvar för att stoppa dödandet i Syrien.

De jordanska myndigheterna, deras parter, icke-statliga organisationer, lokala befolkningen gör stora ansträngningar men det internationella samfundet måste bistå med ett ökat stöd till de syriska flyktingarna. Risken är annars att situationen blir så ohållbar att flyktingar riskerar att stoppas även av Jordanien från att passera gränsen.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/21/syrienkriget-kan-leda-till-spridning-av-kemiska-vapen

Rapport från kriget i östra Kongo

Det politiska läget i DR Kongo får oss att ställa frågan om vad kan omvärlden göra? Vi följer nyhetsflödet med rapporter om M23 och striderna som rasar runt Goma i östra DR Kongo.

Situationen i de östra delarna av DR Kongo är katastrofal för civilbefolkningen. Så när Zihindula Mulegwa, chef för Center for Political and Strategic Studies i Kinshasa igår kväll talade i Stockholm så var vi många som lyssnade. Han kom direkt från Kinshasa för att presenterar sin färsk rapport från kriget på det seminarie som arrangerades av Socialdemokraterna och Olof Palmes Internationella Center på Sveavägen 68 i Stockholm.

Jag hade förmånen att tillsammans med Jens Petersson från Svenska FN-förbundet också få medverka. Men det går inte att leverera de snabba enkla lösningar för den långvariga  problematiken i östra Kongo och intilliggande länder. Däremot behövs snabba insatser nu! på kort sikt och en sammanhållen politik för det längre perspektivet.  Människorna måste få en chans att bygga upp sina liv, sina samhällen och sitt land i trygghet, kunna få uppleva rättvisa val och ansvarsutkrävande .

Rapporten belyser rebellgruppen M23:s verksamhet samt hur våldet påverkar civilbefolkningen, framför allt kvinnor och barn. I rapporten presenteras även ett antal rekommendationer med syfte att bidra till en lösning av problemen i DR Kongo. Något som välkomnas, omvärden måste pressa parternaoch söka bidra till lösningar av konfikten. Vi socialdemokrater samverkar i DRC med partiet med Union Pour la Démocratie et le Progrés Social, UDPS.

 Pressmedelande 2012-11-22 14:58 http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Stridigheterna-i-Kongo/

Stridigheterna i Kongo


Med anledning av den senaste utvecklingen i Kongo uttalar sig Carina Hägg ledamot i riksdagens utrikesutskott idag:

Återigen drabbas människorna i Kongo av krig och våld. Kongo har länge slitits sönder av stridigheter. I en förfärande omfattning drabbas civilbefolkningen, framför allt kvinnorna, av våldet, säger Carina Hägg.
- Parterna i Kongo har i det akuta skedet ett mycket tungt ansvar att agera för att skydda befolkningen. I ett längre perspektiv måste arbetet med att bygga en fungerande stat där mänskliga rättigheter respekteras och fungerande institutioner vara hårt prioriterat.
- Länderna i regionen är viktiga aktörer och kan påverka händelseutvecklingen. De måste också axla ett ansvar för att bidra till ett stopp på våldet.
- Socialdemokraterna vill också understryka att det internationella samfundet och enskilda länder måste agera. Vi vill att FN-styrkans mandat ses över så att tillräckliga befogenheter finns att ingripa när civilbefolkningen hotas. Det måste också finnas ökad beredskap för humanitärt stöd.
- Jag har inte sett mycket av initiativ från utrikesministern och nu behövs en sammanhållen politik för Demokratiska Republiken Kongo mer än någonsin.
- Vi socialdemokrater vill också understryka vikten av att Sverige arbetar för att mobilisera en starkare internationell politisk vilja för att motverka sexuellt våld i konflikter. Straffriheten måste få ett slut. Massvåldtäkter bör – med rätta - kallas massförstörelsevapen, avslutar Carina Hägg.

fredag 16 november 2012

Läroplan distanserad från verkligheten

Träbranschen har jobb men saknar elever.

Elevkullarna på träutbildningen för industrin minskar. Antalet skolor som har utbildningen har halverats på 20 år. Träbranschen behöver samtidigt nyanställa cirka 1000 yrkesarbetare varje år. En siffra, som enligt Lennart Hermansson på Bolandsgymnasiet i Uppsala, står sig oavsett konjunktur. Brinellgymnasiet i Nässjö ligger i ett område där 75 procent av landets trärelaterade företag inom vidareförädling finns. Arbetsgivarorganisationen Trä- och möbelföretagen vill se större satsning på automation och ny teknik. Den nya läroplanen anses distanserad från verkligheten. Det finns risker med att programmet blir en lärlingsutbildning eftersom maskinerna är farliga.

Den största utmaningen är de unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning, de har störst risk att bli och förbli arbetslösa. Bland de unga i åldern 20-24 år utan gymnasieexamen är arbetslösheten omkring 40 procent. För unga utan fullständig gymnasieutbildning är det inte självklart att fokus på att snabbt komma ut i arbete är det bästa på lång sikt. Tvärtom kan ett tillfälligt, okvalificerat jobb minska möjligheterna att klara den egna försörjningen långsiktigt om det inte samtidigt kombineras med studier. En relevant utbildning är den bästa försäkringen mot långvarig arbetslöshet. De unga som inte ges möjlighet att skaffa sig en grundläggande utbildning på gymnasienivå kommer efter.

Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieutbildning. För att nå detta mål föreslår vi att ett utbildningskontrakt införs för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Syftet är att hjälpa unga till jobb och praktik samtidigt som vi betonar det egna ansvaret för att rusta sig med kunskaper genom gymnasiekompetens.

Utbildningskontraktet innebär att man garanteras insatser som ska leda fram till gymnasieexamen och en individuellt utformad utbildningsplan. Den arbetssökande ska erbjudas:
-ett jobb enligt den s k Västeråsmodellen med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid
-praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid
-utbildning på heltid, vid komvux, yrkes-vux eller folkhögskola
-ett särskilt studiestöd eller förhöjt studiebidrag

Samtidigt är utbildningskontraktet kopplat till en utbildningsplikt – ersättningar och annat stöd villkoras med att den unge arbetslöse fullföljer den individuella utbildningsplanen för att gå klart gymnasiet. Vi som oroas över regeringens skolpolitik blir allt fler.

onsdag 7 november 2012

Storvarsel på Husqvarna

Beskedet kom som en kalldusch - ytterligare ett storvarsel drabbar länet. 600 anställda ska bort i flera länder, varav hälften i Sverige och då i främst Huskvarna.

Regeringen har misslyckats med att minska arbetslösheten och fortsätter siffertrixandet istället för att hantera den verklighet som möter de 400 000 som är arbetslösa. Det behövs snabba konstruktiva förslag för att övervinna den höga arbetslösheten och dämpa effekterna av alla de varsel som nu kommer. Vi väljer i stället att stimulera efterfrågan och investera för framtidens jobb, genom investeringar i utbildning, forskning och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Regeringen väljer att spara på arbetsmarknadspolitiken men att låna stort till en vidlyftig bolagsskattesänkning. Det är fel prioritering i nuvarande läge.

Varselvågen sveper in över Sverige och regeringen står förvånade och tittar på. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, er politik skapar inga jobb!