fredag 16 november 2012

Läroplan distanserad från verkligheten

Träbranschen har jobb men saknar elever.

Elevkullarna på träutbildningen för industrin minskar. Antalet skolor som har utbildningen har halverats på 20 år. Träbranschen behöver samtidigt nyanställa cirka 1000 yrkesarbetare varje år. En siffra, som enligt Lennart Hermansson på Bolandsgymnasiet i Uppsala, står sig oavsett konjunktur. Brinellgymnasiet i Nässjö ligger i ett område där 75 procent av landets trärelaterade företag inom vidareförädling finns. Arbetsgivarorganisationen Trä- och möbelföretagen vill se större satsning på automation och ny teknik. Den nya läroplanen anses distanserad från verkligheten. Det finns risker med att programmet blir en lärlingsutbildning eftersom maskinerna är farliga.

Den största utmaningen är de unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning, de har störst risk att bli och förbli arbetslösa. Bland de unga i åldern 20-24 år utan gymnasieexamen är arbetslösheten omkring 40 procent. För unga utan fullständig gymnasieutbildning är det inte självklart att fokus på att snabbt komma ut i arbete är det bästa på lång sikt. Tvärtom kan ett tillfälligt, okvalificerat jobb minska möjligheterna att klara den egna försörjningen långsiktigt om det inte samtidigt kombineras med studier. En relevant utbildning är den bästa försäkringen mot långvarig arbetslöshet. De unga som inte ges möjlighet att skaffa sig en grundläggande utbildning på gymnasienivå kommer efter.

Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieutbildning. För att nå detta mål föreslår vi att ett utbildningskontrakt införs för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Syftet är att hjälpa unga till jobb och praktik samtidigt som vi betonar det egna ansvaret för att rusta sig med kunskaper genom gymnasiekompetens.

Utbildningskontraktet innebär att man garanteras insatser som ska leda fram till gymnasieexamen och en individuellt utformad utbildningsplan. Den arbetssökande ska erbjudas:
-ett jobb enligt den s k Västeråsmodellen med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid
-praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid
-utbildning på heltid, vid komvux, yrkes-vux eller folkhögskola
-ett särskilt studiestöd eller förhöjt studiebidrag

Samtidigt är utbildningskontraktet kopplat till en utbildningsplikt – ersättningar och annat stöd villkoras med att den unge arbetslöse fullföljer den individuella utbildningsplanen för att gå klart gymnasiet. Vi som oroas över regeringens skolpolitik blir allt fler.