torsdag 22 november 2012

Från Jordanien

Syrienkriget kan leda till spridning av kemiska vapen: 

Vid Jordaniens gräns är det allt brutalare krig nära. Med Syrien framför mig blickar jag upp mot Golanhöjderna, till vänster breder landskapet ut sig, svindlade vackert. Det här är ett område där helikoptrar och flyg inte har rört sig på grund av det känsliga politiska läget med närheten till Israel. Men jag hör dessvärre inte fel, nu faller bomber någon enstaka mil härifrån, inne i Syrien.
Nedanför oss på ringlande vägar över bråddjupet är en grupp människor på flykt från Syrien. Väl över gränsen åker gränsmilitären ner i dalgången och plockar upp de uttröttade flyktingarna som tvingats lämna allt bakom sig. Barnen springer direkt till lekplatsen. Leken blir till en spontan terapi medan de vuxna tas omhand för registrering. Alla erbjuds hälsokontroll och ett paket med förnödenheter. Det var olidligt att på avstånd tvingas följa gruppens flykt, men denna gång gick det bra, trots dagsljuset.

Varje dag tvingas oskyldiga civila lämna sina hem för att undkomma kriget, den helt övervägande andelen tar sig över gränsen på natten men inte ens då når de alltid fram till säkerhet i grannlandet. Under besöket på en av militärens ledningscentraler utmed gränsen kunde vi följa deras övervakningskameror in över gränsen. Videofilmerna visade flyende människor som brutalt mejats ner, såväl män, gravida kvinnor som barn. Att se de icke publicerade filmerna med mannen som försöker rädda sin familj undan kulorna, den höggravida kvinnan som vacklar av skott och barnet med kulhål i halsen är blytungt.

Militären i Jordanien har utrustats med ansiktsmasker mot kemiska vapen, en hotbild som även civilpersoner i gränsområdet är medvetna om. I Amman talar de även om risken för att regimen Bashar al-Assads kemiska vapen okontrollerbart även ska hamna i andra händer.
I lägret Zaatari som ger ett välorganiserat intryck får flyktingarna matransoner en gång i veckan av FN. Syrierna, som kommer från ett bördigare land, är inte vana vid vattenbrist med ransonering, något de tvingas till i det torra landskapet. Enligt de jordanska myndigheterna bor nu 42 000 flyktingar i det FN-ledda lägret. De kan få ett månatligt stöd på motsvarande 1 200 kronor av UNHCR. Levnadsförhållandena i flyktinglägret blir allt svårare på grund av otillräckliga resurser.
För Jordanien, som är det land i regionen som tagit emot flest av de ca 340 000 syriska flyktingarna, blir situationen snabbt ohållbar utan ytterligare hjälp från det internationella samfundet. Det finns över 100 000 registrerade flyktingar och troligen lika många som uppehåller sig i landet hos släktingar. Det är tydligt att lägren behöver massiv internationell finansiering, särskilt under de kommande veckorna med vintern som närmar sig. Den syriska krisen påverkar och riskerar att även destabilisera Jordanien på likartat sätt som grannländerna Libanon och Turkiet. Det är viktigt att bidra till att förbättra förutsättningarna för humanitärt tillträde och bistånd till flyktingar i hela regionen.

Mitt besök ägde rum inom ramen för konferensen: "Mellanöstern och Nordafrika: Bygga partnerskap för social och ekonomisk utveckling" i Amman. Vi socialdemokrater fördömde det brutala förtrycket av den syriska regimen och uppmanade till ett omedelbart slut på användningen av våld och den urskillningslösa dödandet av civila. Vi upprepade kravet på att Assad ska avgå och att Syrien ska inleda en politisk övergång till demokrati, baserad på nationell dialog som omfattar alla aktörer och delar av samhället. Det internationella samfundet måste ta sitt ansvar för att stoppa dödandet i Syrien.

De jordanska myndigheterna, deras parter, icke-statliga organisationer, lokala befolkningen gör stora ansträngningar men det internationella samfundet måste bistå med ett ökat stöd till de syriska flyktingarna. Risken är annars att situationen blir så ohållbar att flyktingar riskerar att stoppas även av Jordanien från att passera gränsen.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/21/syrienkriget-kan-leda-till-spridning-av-kemiska-vapen