måndag 10 mars 2014

Jag är drabbad av vedergällning

Debatt: Jag är drabbad av vedergällning
Publicerad 2014-02-12 05:02  i Jönköpings-Posten
Anledningen är att jag var för kritisk mot partitoppen i hur den hanterade och fortfarande hanterar islamisternas inflytande över socialdemokratiskt politik.
För mindre än ett år sen och under partikongressen i Göteborg såg alla vi socialdemokrater framemot en nystart i svensk socialdemokratiskt politik.
Partiet skulle verka för en politik där människan skulle vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro och påverka det egna samhället.
Vi folkvalda socialdemokrater var överens om att jämlikhet var frihetens förutsättning.
Men allt detta överskuggades av nyheten om att en förespråkare för en av islams extremaste grenar hade valts in i partistyrelsen. Beslutet hade fattats bakom stängda dörrar och inga rutiner hade fungerat när allting uppdagades i media.
Företrädare för olika religiösa och civila rörelser samt jag själv krävde att partiet skulle göra om och göra rätt. Efter flera dagars mediebevakning och grävande journalistik blev trycket för hårt för partiet som lovade bot och bättring.
Partisekreteraren Carin Jämtin gick ut i riksmedia och erkände att rutiner för valberedningsprocessen inte hade fungerat och att granskningen av kandidaterna hade brustit.
Vi hade lyckats med att stänga ute grumlig religiös övertygelse från att påverka socialdemokratisk politik.
 Men så bra har inte historien utvecklat sig riktigt därefter. Det vet jag för att jag är en som drabbades av ren och skär vedergällning.
Allt på grund av mina ställningstaganden och krav på avgång av en person som representerade en bild av islam som inte ens en minoritet av Sveriges muslimer kan tänkas ställa sig bakom.
Jag var personligen mycket öppen med varför jag var så kritisk till att involvera övertygade islamister i Sveriges kanske viktigaste politiska församling.
Jag och mina väljare har inget som helst intresse av att religiös extremism ska få fäste i en styrelse som kan påverka en blivande statsministers beslut.
Som tack för mitt engagemang i frågan och efter flera mandatperioder i Sveriges riksdag kom domen mot mig. Jag blev petad till en icke valbar plats inför valåret 2014.
Jag protesterade och krävde en förklaring internt.
Allting pekade på att partisekreteraren Carin Jämtin var personligen involverad i beslutet och det blev åter en medial nyhet om detta.
Sen kom nästa slag.
Jag skulle strykas helt från riksdagslistan.
Väljarna skulle inte ens få chansen att säga sitt, ens genom att kryssa mitt namn under kommande valperiod.
Jönköpings partidistrikt gick så långt att det till och med angav min kritik mot partiets och Carin Jämtins roll i det hela som skäl för att helt strykas från listan.
Till saken hör också att Carin Jämtin bara några dagar tidigare hade svarat rikstäckande tidningar att mitt agerande och kritik var ett klart övertramp.
Jag anklagades för att vara både islamofob och att min kritik mot de inblandade inte var något annat än islamofobiska konspirationsteorier.
Idag står det klart för alla att min kritik visst hade grund.
Det fanns ett samarbetsavtal mellan framträdande socialdemokrater och övertygade islamister. Allt från muslimska helgdagar till att verka för att få in islamisternas kandidater på valsedlarna hade man kommit överens om.
Men när skörden väl skulle plockas så slutade det med fiasko för förespråkarna av att få in övertygade islamister i partiets styrelse. Detta ansågs jag ha bidragit med och detta skulle inte få förlåtas.
Jag har sett resultatet av när islamister får inflytande över demokratiska församlingar på nära håll. Jag är inte så sällan informerad om hur extremister slår rot för att sedan driva genom sina religiösa ideal i stort och smått.
Allt detta har jag personligen fått uppleva genom mina uppdrag i riksdagen och dess utrikesutskott.
Att framträdande socialdemokrater fortfarande inte tar ansvar för sina egna felbeslut oroar mig.
Men jag kommer att fortsätta att slåss för de värderingar som vi socialdemokrater är överens om:
Att aldrig verka för sådant som begränsar jämlikhet.

Carina Hägg (S)
Ledamot i riksdagens utrikesutskott

ww.jonkopingsposten.se/nyheter/jag-ar-drabbad-av-vedergallning
Krönika av Ottosson, Dunk. Du är död http://www.jonkopingsposten.se/ledare/kronika-hagg-attacken-pinsam-sossarna