fredag 15 juli 2011

Vuxna som simmar för barnens skull

I Värnamo har en het sommardebatt blossat upp om för eller emot avskilda tider för badsugna kvinnor i stadens simhall. Kommuens information har bidragit till den oklarhet kring såväl bakgrund som syfte som uppenbarligen finns. Att prata rullgardiner för simhallsfönster blev viktigare än att lyfta fram livräddningskunskap för ansvariga i Kommuen och politiker duckar för debatten.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har tillsammas med Svenska Livräddningssällskapet dragit igång Självskyddskurser. De senare har rekryterat simlärare med flera språkkunskaper, dock ingen simlärare från Värnamo med denna extra kompetens. Här hoppas jag på en förändring till nästa år. Föräldrar men kanske också andra vuxna kring barn som mor- och farföräldrar vill kanske lära sig simma som vuxna. Då är det väl rimligt att vuxenkurser anordnas. Då kan också vuxenkurser med inrikting på barnsäkerhet ordnas för män respektive kvinnor. En utvärdering bör ske och det långsiktiga syftet kan inte vara en permanenting av könsuppdelade vuxenkurser. Vi vet att det även finns vuxna män som saknar simkunskap och som vill kunna öka tryggheten för barn. Nu osynliggörs dessa pappor.

Vi vet att den vanligaste dödsorsaken bland barn i Sverige i årldrarna 1 till och med 6 år är drunkning. Den näst vanligaste dödsorsaken i vårt land i årldrarna 0 till och med 17 år är också drunkning. Förra sommaren, 2010 beskrevs som en svart sommar. För den som vill fördjupa sig finns inte minst rapporten "Varför drunknar barn?" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att tillgå. Myndigheten har genomfört en studie över barn som drunknat i Sverige mellan 1998 och 2007. En sorglig läsning.

Vem hoppar i för att rädda en medmänniska, överskattar vi vår förmåga, kan vi livräddning med hjärt och lungräddning, finns rutiner för utflykter med barn. Varför är några grupper överreprensenterade som ensamstående föräldrar och invadrarfamiljer. Säger vi på stranden, jag kan titta på ditt lilla barn en stund så kan du bada med barnets syskon, eller vill du simma en tur själv?

Ett barn drunknar tyst och fort. Jag har själv hoppat i för att rädda barn där även badvakt fanns. Kanske var inte min insats avgörande för den positiva utgången, men det kunde jag inte vänta med att konstatera. Det är svårt att ha full koll på en grupp stojande glada barn, barn är olika men man brukar tala om ett barn per vuxen. Jag har sett avgifter för simskoleundervisning på nivåer som förvånat mig och som inte alla kan betala.

Vi har förmånen att leva med flera härliga badsjöar omkring oss. Att bada tillhör semester och sommarlov, är rekreation med fiske och båttur. Att bada är också ett billigt nöje för den som har liten semesterkassa eller till och med ingen alls. Men simkunskap är också en obilgatorisk kunskap i skolan. Om grupper går på studiebesök till simhallen bör lika lite som andra studiebesök vara en fråga överhudtaget, är väl självklart något positivt. Har vi inte alla varit på studiebesök någon gång. Jag är heller inte ensam om att ha badat i Hamam - Turkiskt bad eller besökt Hasseluddens japanska bad, Yasuragi. Spabesök ligger i tiden. Bubbelbad installeras i badrum.

Har förvånats, så här långt över generaliseringar i debatten. Förvånas över att så många män plötsligt engagerar sig i frågor om kvinnors badande och över att religion getts en roll. Religion hör inte hemma i frågan om simhallars badtider. Jag börjar anar att vågorna i badfrågan bottnar i något annat än omsorg om kvinnors simkunskap. För min del är fokus att öka tryggheten för barn som badar och jag vill se att än fler barn får upptäcka glädjen i att bada i våra sjöar, gärna även simhallar. Dessutom kan vuxna vilja söka jobb där kunskap i simning och livräddning behövs, fast de inte hade möjlighet att lära sig simma som barn.

Alla barn, flickor och pojkar som växer upp idag ska kunna lära sig simma inom skolans ram. De behöver kunskapen för sin egen skull. Men de växer snart upp till vuxna som kan simma för barnen skull.