torsdag 22 november 2012

Rapport från kriget i östra Kongo

Det politiska läget i DR Kongo får oss att ställa frågan om vad kan omvärlden göra? Vi följer nyhetsflödet med rapporter om M23 och striderna som rasar runt Goma i östra DR Kongo.

Situationen i de östra delarna av DR Kongo är katastrofal för civilbefolkningen. Så när Zihindula Mulegwa, chef för Center for Political and Strategic Studies i Kinshasa igår kväll talade i Stockholm så var vi många som lyssnade. Han kom direkt från Kinshasa för att presenterar sin färsk rapport från kriget på det seminarie som arrangerades av Socialdemokraterna och Olof Palmes Internationella Center på Sveavägen 68 i Stockholm.

Jag hade förmånen att tillsammans med Jens Petersson från Svenska FN-förbundet också få medverka. Men det går inte att leverera de snabba enkla lösningar för den långvariga  problematiken i östra Kongo och intilliggande länder. Däremot behövs snabba insatser nu! på kort sikt och en sammanhållen politik för det längre perspektivet.  Människorna måste få en chans att bygga upp sina liv, sina samhällen och sitt land i trygghet, kunna få uppleva rättvisa val och ansvarsutkrävande .

Rapporten belyser rebellgruppen M23:s verksamhet samt hur våldet påverkar civilbefolkningen, framför allt kvinnor och barn. I rapporten presenteras även ett antal rekommendationer med syfte att bidra till en lösning av problemen i DR Kongo. Något som välkomnas, omvärden måste pressa parternaoch söka bidra till lösningar av konfikten. Vi socialdemokrater samverkar i DRC med partiet med Union Pour la Démocratie et le Progrés Social, UDPS.

 Pressmedelande 2012-11-22 14:58 http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Stridigheterna-i-Kongo/

Stridigheterna i Kongo


Med anledning av den senaste utvecklingen i Kongo uttalar sig Carina Hägg ledamot i riksdagens utrikesutskott idag:

Återigen drabbas människorna i Kongo av krig och våld. Kongo har länge slitits sönder av stridigheter. I en förfärande omfattning drabbas civilbefolkningen, framför allt kvinnorna, av våldet, säger Carina Hägg.
- Parterna i Kongo har i det akuta skedet ett mycket tungt ansvar att agera för att skydda befolkningen. I ett längre perspektiv måste arbetet med att bygga en fungerande stat där mänskliga rättigheter respekteras och fungerande institutioner vara hårt prioriterat.
- Länderna i regionen är viktiga aktörer och kan påverka händelseutvecklingen. De måste också axla ett ansvar för att bidra till ett stopp på våldet.
- Socialdemokraterna vill också understryka att det internationella samfundet och enskilda länder måste agera. Vi vill att FN-styrkans mandat ses över så att tillräckliga befogenheter finns att ingripa när civilbefolkningen hotas. Det måste också finnas ökad beredskap för humanitärt stöd.
- Jag har inte sett mycket av initiativ från utrikesministern och nu behövs en sammanhållen politik för Demokratiska Republiken Kongo mer än någonsin.
- Vi socialdemokrater vill också understryka vikten av att Sverige arbetar för att mobilisera en starkare internationell politisk vilja för att motverka sexuellt våld i konflikter. Straffriheten måste få ett slut. Massvåldtäkter bör – med rätta - kallas massförstörelsevapen, avslutar Carina Hägg.