torsdag 26 september 2013

Begäran av information om internationell terrorism till Utrikesutskottet


Som socialdemokrat har jag begärt att Terrorismens global påverkan kommer upp på dagordningen i Utrikesutskottet. Information och samtal om internationell terrorism känns dessvärre inte mindre utan åter alltmer angeläget.
 
Terrorism utgör hot mot enskilda individer, stater och mot internationell fred och säkerhet. Angrepp riktar sig mot grundläggande principer om lag, ordning, mänskliga rättigheter och fredlig konfliktlösning. Därigenom utgör terrorism motsatsen till FN-stadgans principer. Förmågan att samverkan kring internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet samt vid konsulära ärenden ställs inför utmaningar.
 
Frågor om hur terrorism utvecklas, förändras som våldsmetod, resurser, rekrytering och nätverks räckvidd är relevanta. Relevanta är också frågor om kunskapsläget. Riksdagen har att värna juridiska och organisatoriska ramar för arbetet mot terrorism och främja utveckling av förebyggande arbete.
 
Sverige har ställt sig bakom multilaterala konventioner och därmed samtidigt förbundit sig att samverka för att motverka terrorism.
 
Under kort tid har flera tragedier drabbat länder. Effekter av terroristattackerna i Nairobi (Westgate), påverkar Kenya, det internationella samfundet, regionala organisationer men även Sverige.
 
Kommer inte att kunna svara på alla era frågor, bidrag med sakkunskap och kommentarer men däremot läser jag era mail om terrorism som kommer till mig. Riksdagsledamöters adresser är inte offentlig handling.