söndag 8 september 2013

Moçambique

Moçambique är ett ungt självständigt land det har endast hunnit gå några år från det smärtsamma inbördeskriget. Landet blev självständigt först 1975, det rådde inbördeskrig fram till 1992. År 1994 hölls första flerpartivalet i landet. Ändå har landet under de senaste 15 åren varit den snabbast växande icke oljebaserade ekonomin söder om Sahara. Husbyggen sträcker sig mot skyn i huvudstaden Maputo, bilarna trängs i städerna och efterfrågan på varor och tjänster ökar.

Den forna kolonialmakten Portugal lämnade kvar sitt arv i form av vackra hus och språket, portugisiskan är det officiella språket men som endast hälften av befolkningen kan det. Men portugiserna kommer nu tillbaka. För från Portugal lämnar alltfler arbetslöshetens Europa för en framtid i Moçambique. Bostadsbristen är dock stor och förorternas invånarantal fylls av växande barnfamiljer och av de som flyttar in från landsbygden. Hyran för en lägenhet i Maputo uppges vara ca 80% av kostnaden i en Europeisk storstad och minimilönen 115 USD mån. Arbetslösheten är hög om vi talar om lönearbete. Samtidigt finns det de med en hyfsad ekonomi som väljer att bo i Moçambique. Upplevelser, utmaningar och god mat samt känslan av att framtiden finns här lockar migranter såväl som investerare.
 
Utvinningsindustrin lockar till sig investerare från Kina, Indien, Sydafrika och i någon mån även västländer. Till det kommer gasfyndigheter och frågan om hur inkomsterna ska fördelas. Faktum är att tre av fyra i landet lever under fattigdomsstrecket. Tillväxten har inte lett till en minskning av fattigdomen. Tillgången till vatten, hälso- och sjukvård och skolgång möter inte behoven. Med den snabbt växande befolkningen kommer landet att ha svårt att möta de växande behoven, inte minst från landets unga. Nya förutsättningar och gamla värderingar ska mötas. Men att underåriga, ibland så unga som 12 år gifts bort är inte kultur utan en skadlig sedvänja. Unga flickor ska få vara barn och inte mammor. Landet håller lokalval i november och nationella val 2014 men om familjeplanering och barnäktenskap kommer att blir en valfråga, är det dessvärre inte troligt. Med fakta som att 21% av flickorna är gifta innan de fyllt 15 år och 57% är gifta vid 18 år borde egentligen bli en valfråga. Drygt hälften av flickorna har barn innan de fyllt 19 år. Enligt tillgängliga uppgifter om mödradödligheten sker 408 dödsfall per 100.000 levande födslar. Vård av utbildad personal ges till ca 50% vid av födslarna och det råder stora skillnader i städerna och på landsbygdsområden. Fakta som bromsar upp kampen mot fattigdomen. 
 
Folk i Moçambique säger att det inte ligger i Presidentens natur att avgå. Landets nuvarande president Armando Guebuza har fått beröm av företagare för att förbättrat företangens förutsättningar. Men samtidigt fått kritik för att han genom sina uttalande upplevs ha distanserat sig från människors vardag. Idag finns det tre partier i Moçambique, de regerande Frelimo och oppositionspartierna Renamo och MDM. Missnöjet bland folket har gjort att man nu talar om att ytterligare ett eller flera nya partier bildas. 
 
Så frustrerande att konstatera omfattningen av barnäktenskap och tidiga tonårsgraviditeter. Abort är i princip förbjudit. Många kvinnor i Moçambique skadas av osäkra aborter. Än en gång berättas dessa ledsamma historier om kvinnors öden och dödsfall i osäkra aborter. Under mitt besök mötte jag också prostituerade varav många hade fött barn och nu försökte försörja sig, flera var hiv-positiva. I provinsen Tete och den ”Beira- korridoren” sker en positiv utveckling till följd av utvinningsindustrin men med en mer bekymmersam utveckling på hälsosidan. 
 
Närheten till Zimbabwe påverkar också situationen, HIV ökar snabbt i regionen. FN arbetar för Millenniemålen och Moçambique är ett av länderna där FN-organen samordnas under FN:s utvecklingsprogram - UNDP.

Vid besöket på platsen där journalisten Carlos Cardosos dödades påminns jag om att det finns korruption och att journalistik inte är ofarlig i Moçambique. Opositionspartiet Renamo som har sitt starkaste stöd i norra delar av landet, skramlar med vapen och det avlossas skott mot polisen. Men man tror ändå inte på ett inbördeskrig. Deras företrädare talar om bojkott av det kommande valet men även det är ändå tveksamt om så sker. Samtidigt har oppositionspartiet Renamo en mörk historia bakom sig, sitt forna stöd av aparteid-regimen i Sydafrika, något de helst inte vill påminnas om. 
 
Det sker stora omstruktureringar inom landets säkerhetstjänst och militär. Många frågor uppkommer, Är syftet endast en modernisering eller vad står det för på sikt. Det finns en utbredd oro för att det kan komma att leda till begränsning av den demokratiska utvecklingen. 
 
Det krävs starka förespråkare inte minst bland manliga politiker och beslutsfattare för sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter, familjeplanering och jämställdhet. Utvecklingen kräver en ökad medvetenhet om vikten av en agenda som dels vilar på politiska beslut och dels goda förebilder. Behovet av män som tar ansvar för en politik mot tonårsgraviditeter och barnäktenskap, sexuellt överförbara sjukdomar/hiv och våld mot kvinnor är stor. Idag finns det ett antal sådana förebilder men de behöver bli långt fler för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot tonårsgraviditeter. I de fall flickor blir gravida ska de fortsätta sina studier och behandlas likvärdigt, inbegripet fortsatta studier i dagtid med jämnåriga. Att ha många barn är inte längre i praktiken ett tecken på välstånd i Moçambique utan bidrar till att unga fastnar i fattigdom.