tisdag 17 september 2013

Kommenterar regeringsförklaringen

Fredrik Reinfeldts sista regeringsförklaring innehöll inga nyheter, det var mer av samma politik. Sverige kommer inte nå EU:s lägsta arbetslöshet. Regeringens resultat hittills, efter sju år är högre arbetslöshet, lägre skolresultaten, brister i välfärden.
 
Inget nytt om utrikespolitiken mer än skrifte på posten som biståndsminister. Vi vet alla att Obama välkomnades kom och åkte som planerat igen. Det som inte nämns är kandidatur till FN:s säkerhetsråd och nedrustning. Den kidnappade svensken Johan Gustafsson nämnde inte.
 
Regeringen säger att svenska folket har fel, det som behövs är skattesänkningar, inte investeringar i jobb, skola och välfärd. Medan svenska folket enligt undersökningar tycker att välfärden försämrats.

Regeringen uttrycker inga ambitioner för EU-politiken, och då är det val till EU-parlamentet nästa år. Talet om att Sverige ska ska tillhöra kärnan i Europasamarbetet…” är borta.

Regeringen har inga nyheter på näringslivsidan som inte har aviserat redan tidgare, noter att nystartzoner nu finns med, få förslag på näringslivsområdet och energi.

Regeringens tolkning av överskottsmålet har glidit betänkligt under mandatperioden. År 2010 skulle de offentliga finanserna uppvisa balans och överskott på 1 procent av BNP. Nu ska detta ske först om fyra år. Regeringen tappade greppet om överskottsmålet.

Regeringen lägger 25 gånger mer på sina skattesänkningar än på skolan. Men håller Sveriges elever och lärare håller med om den prioriteringen. Mest uppseendeväckande att inte högskolan nämns liksom att inte heller förskolan finns med. Notera speciellt: Inga nya utbildningsplatser. Förslag om korttidsarbete läggs fram som tidigare aviserat - här är jag generellt positiv.

Regeringen skuller anmärkningsvärt nog det begränsade reformutrymmet på de sjukskrivna. Sanningen är ju den att regeringens försök att genom fattigdom tvinga människor tillbaka till ett arbetsliv de är alltför sjuka för, har misslyckats. Sid 4, st 3. Liknande tendenser finns för övrigt när det gäller invandrare. Regeringen ställer på det här sättet grupper av människor emot varandra. Det är de sjukas fel att inte pensionärerna kan få mer pengar, till exempel. Och vad menar regeringen med formuleringen "arbetet med att förenkla nyproduktionen av bostäder och planprocessen fortsätter".

Reinfeldt nämner infrastruktur på sidan fyra. "Vi har satsat på infrastruktur". Nämner heller inget om hur man får ordning på tågkaoset eller om man vill komma åt fusket i skattefusket i taxibranschen. Åkeribranchen har motsvarande problem som taxibranschen med osunds konkurrens genom lönedumpning. Inte heller detta nämns. Jag har däremot nyligen skrivit en artikel med förslag för den som vill ta del av min S-politik. 

Regeringen vill på kulturområdet ha en fritidspengen för barn och unga från fattiga familjer. (Ni minns vilka som införde avgifter på museeum.) Vi som hade förmånen att besöka Operan i går kväll vet att renovering och ombyggnad av Kungliga Operan i Stockholm ska ske för att bli ber öppet och tillgängligt och kunna utveckla den konstnärlig verksamhet. Lokalerna behöver renoveras.

Regeringen erkänner att de satsade pengarna på rättsväsendet inte har givit det resultat som förväntats trots att resurser tillförts. Men jag saknar konsekvensen, omprövning av poltiken. Satsning mot våld och på kvinnojourer välkomnas och jag ser fram emot mer information.

Regeringen ska återkomma med inriktning för landsbygdsprogrammet. I regeringnsförklaringen fanns intet att berätta. Berätta gärna då också om Miljöministern verkligen vill skjuta Kungsörnar eller var det felskrvningar. Men klimatfrågan nämns inför att FN:s klimatpanel släpper en rapport nästa vecka. Fokus är fortfarande på vad andra ska göra, inte vad Sverige ska göra. Kemikaliefrågan lyfts och en proposition aviseras, inget nytt. Ett ytterligare problem är att regeringen väntas föreslå en kraftig neddragning av programmet med 371 miljoner/år, det kommer att göra att en del av det som görs idag inte kommer att finnas med. (enligt vad Landsbygdsministern sagt i ekot) Det kommande landsbygdsprogrammet ska sträcka sig över sju år.

Regeringen säger inget om det ökade flyktingmottagandet som väntas efter Syrien. Människor ka tas emot på ett värdigt sätt och så planerat som situtionen medger.

Regeringen har gjort det tydligt att svenska folkets val framöver kommer stå mellan satsningar på jobb, skola och välfärd - eller att låna till ännu fler skattesänkningar. Jag ser fram emot valet 2014.