onsdag 18 september 2013

Kommentar till regeringens Budgetproposition


Snabbkommentar: Lite av det som kommer från regeringen Reinfeldt idag motsvarar det jag möter bland företagare och arbetslösa. Idag är ungefär 400 000 personer arbetslösa i Sverige och det är högre än i de flesta jämförbara länder. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Kunskapsresultaten i skolan har fallit sju år i rad. Regeringen vill se färre i högskolan och avvisar Socialdemokrateran krav på mindre barngrupper i förskolan. Läs mer om vår politik för kvalitet i Förskolan http://www.socialdemokraterna.se/upload/utbildning/dokument/130911%20Utbilda%201000%20fler%20f%C3%B6rskoll%C3%A4rare.pdf  

Efter jobbskatteavdrag 1, 2, 3 och 4 presenteras nu ett femte jobbskatteavdrag. Genom att bla höja skiktgränsen skuldsätts hela svenska folket för att sänka skatten för dem som tjänar mest. Notera att alla allianspartier samlat vill låna 15 miljarder kronor till dessa två skattesänkningar redan nästa år.
Regeringen bekräftar att deras första och största prioritering är att låna till skattesänkningar

Regeringen redovisar att de offentliga finanserna går med underskott 7 år i rad (undantag för ett försumbart överskott år 2011). Ändå väljer den borgerliga regeringen att låna till skattesänkningar – trots att expertmyndigheterna gjort klart att överskottsmålet inte nås. Efter 7 år är arbetslösheten högre, skolresultaten lägre, och välfärden brister. Ändå är Reinfeldts huvudbudskap mer av det samma politik och en Arbetsmarknadminster med uppfattningar som uppvisar ett rejält bakslag för jämställdhet och HBT-personers rättigheter. Regeringen är trött och förnyelsen känns idag mer som ett återtåg bakåt. Att Finansminster Borg väljer att skuldsätta hela svenska folket för att sänka skatten – mest för dem som tjänar bäst samtidigt som det ökar könsgapet är fel väg att gå. Efter regeringens vidlyftiga skattesänkningar återstår bara småmulor kvar till jobb och skola. Återigen, det är fel prioritering. Expertmyndigheter förtydligar: Överskottsmålet nås inte och regeringen bryter mot budgetreglerna. Dessutom ökar hushållens skulder så att det riskerar bli mer än en privat fråga.


Först skattesänkningar för de som har mest men därefter slår regeringen till reträtt.

Vid sidan om de ofinansierade skattesänkningarna presenterar regeringen en rad välkomna reträtter. Differentieringen av arbetslöshetsavgiften slopas. Den annonserade besparingen på gymnasieskolan uteblir. Pensionärerna får en sen men välkommen skattejustering. Men skadan är redan skedd, en halv miljon människor har redan trängts ut ur a-kassan och står idag utan rimligt försäkringsskydd. Om de går med i a-kassan tar det ett år innan de kvalificerat in sig igen. Men de stora utmaningarna, arbetslösheten och skolresultaten möts inte med politiska svar. Det är fel prioritering igen.

Men om två veckor presenterar vi Socialdemokrater vår budgetmotion för 2014. Där ska vi samlat beskriva hur en politik för investeringar i jobb och utbildning är bättre än att låna till skattesänkningar. Hur vi vill bygga Sverige starkt för framtiden och hur vi håller ihop landet och stärker förutsättningarna för Jönköping län. Arbetslösheten ska krossas!