fredag 9 oktober 2009

Fredspriset till Obama

Hökar och Duvor fann varandra i kritiken av årets Fredspris. Men överraskade blev tydligt de alla flesta av oss utom möjligtivs de som hade nominerat president Obama. Ja, årets fredspris går som ni alla hört så här dags till USA:s president Barack Obama. När Jagland i Oslo presenterade ett såväl djärvt som medvetet val gick snabbt en susning över världen. Problem kan även jag stapla på varandra men jag väljer inte den vägen utan Jaglands.

Obamas vision om en kärnvapenfri värld behöver stöd även från oss som är osäkra på hur USA självt inkluderas i den visionen. På väg hem från Washington nåddes jag av beskedet om fredspristagare. Och jag gläds åt att Nobels fredskommitté uppmärksammar kärnvapennedrustningen genom att ge årets fredspris till USA:s president Barack Obama för hans vision om en kärnvapenfri värld. För jag hoppas att priset leder till att frågan om nedrustning och spridnig av kärnvapen åter hamnar högt upp på den politiska dagordningen. Under senare år har vi sett upprustning samtidigt som nedrustningsarbetet tonats ner.

- Det fanns inga spekulationer i Washington att fredspriset skulle gå till Obama. Jag välkomnar det valet men tror inte vi kan stanna vid att betrakta vad som sker eller inte sker i Washington.

Nu ska vi använda oss av detta återuppväckta intresse och prisets prestige på ett positivt sätt. Efter "Bushmännens" era i Washington där militärkomplexen haft politiskt företräde så behövs mycket kraft för att vända utvecklingen. Vi inte alltid medvetna om hur kraftigt försvagade fredsmotkrafterna är.

- Jag har stora förhoppningar om att detta ska sätta ytterliggare tryck i kärnvapenfrågan. Till våren nästa åren kommer världen åter att samlas i FN i New York för en översynskonferens av icke-spridningsavtalet, NPT. Mot bakgrund av priset finns ökade förutstättningar för att dialogen blir konstruktiv.

Nobelpriset stressade idag såväl hökar som fredsorganisationer. Men alla fredsvänner kan ta vara på de möjligheter som öppnas i och med Fredspriset.

S-kvinnor tog tidigt avstånd från kärnvapen. På 1950-talet ledde kvinnoförbundets motstånd mot kärnvapen. Så det var inte svårt för S-Kvinnor att välkomna priset idag med kärnvapennedrusting som en motivering. Och vi socialdemokrater har lagt förslag om nedrustning i riksdagen under mandatperioden. Men regeringen har så här långt varit avvisande. Nu väntar vi på att även Sveriges regering ska stressas till att följa efter oss S-politiker med iniativ för nedrustning.