fredag 2 oktober 2009

motion om företagande och jobb i Jönköpings län

Jag är bekymrad över småföretagarnas situation i länet. Bara här i länet fördubblades antalet företagskonkurser under perioden januari till mars 2009 om man jämför med 2008. Där särskilt de mindre företagen drabbades. I Jönköpings län sysselsätter idag småföretagen över 70 000 personer.

Och regeringens budget ökar klyftorna mellan de som har jobb och som inte har jobb. Och i år vänder utanförskapet upp igen och valåret 2010 kommer över en miljon svenskar att vara beroende av ersättning från de här sociala systemen. I och med att det fjärde steget i jobbskatteavdraget genomförs får de flesta löntagaran sänkt skatt varje månad. Men för dem som har sjukpenning eller a-kassa blir det ingen skattesänkning. Och även om skatten sänks något för pensionärer, innebär den fallande BNP:n att det blir mindre i pension för de flesta pensionärer nästa år.

I Värnamo län ökade utbetalningarna av socialbidrag med 41 procent andra kvartalet i år enligt uppgifter från socialstyrelsen.

Samtidigt som Jobbskatteavdraget kostar 10 miljoner kr beräknas 60 000 personer beräknas sägas upp inom vård, skola omsorg 2008-2011. Jag har gjort en beräkning på hur många uppsägnignar detta kan resultera i i varje län efter nyckeltalet folkmängd. Detta är alltså ingen bokstavlig siffra, utan en fingervisning hur många tjänster det skulle kunna röra sig om i mitt län Jönköping, och då bli siffran ca 2200.

- Jag tycker att de tio miljarder som jobbskatteavdraget kostar också borde gått till kommuner och landsting. Då skulle ingen behöva sägas upp där. Regeringen räknar med att jobbskatteavdraget kostar 1 miljon kronor per jobb. De pengarna skulle räcka till att anställa två—tre personer i vård, skola och omsorg,det vore en säker investering i jobb samtidigt som det förbättrar kvinnors vardag. Och jobben måste komma först. Regeringen fortsätter som inget hänt i konjunkturen. Sverige genomgår en stor strukturomvandling och många jobb kommer aldrig tillbaka. Därför hade det behövts kraftfulla investeringar i t.ex. KY-utbildningar för att klara omställningen till nya branscher när konjukturen vänder. Nu kan inte regeringen ge långisktiga besked om sjukvård och skola för de gör permanenta skattesänkningar. Det kan bli en olycklig låsning i framtiden.

Regeringen säger att sänkning av inkomstskatten ger mer jobb men samtidigt vet vi att Sverige aldrig förr har haft högre arbetslöshet än snittet i Europa och Finland. Om en sänkning av inkomstskatten vore effektiv politik, borde det nu gått bättre för Sverige. Att skapa nya jobb via skattesänkningar är en dyr historia, som kostar mer än det smakar. Det skapar inte jobb här och nu, utan sker isåfall på mycket lång sikt och det gäller jobb med låga löner och inlåsingseffekter.

Visst är det klokare att satsa på utbildningsinsatser. Men trots satsningen i höstbudgeten kommer regeringen inte ens tillbaka till det antalet komvuxplatser som gällde för tre år sedan då man började skära kraftigt. Man skyfflar bara lite i den grop som man tidigare grävt även på utbildningsområdet. ST:s förbundsordförande Anette Carnheden tillhör de som har intressanta synpunkter som också pekar framåt.

Och varför byggandet inte ges fokus när många unga behöver såväl jobb som bostad och på dessutom samma ort är ännu et misstag. Jag hade gärna sett en satsning på nya bostäder nu. Träsektorn här i länet har förutsättningar att ytterligare utvecklas om de få chansen.

Den ekonomiska krisen har skadat många mindre företag samtidigt som småföretagen har kommit att spela en allt större roll för jobben. Jag menar att det behövs en diskussion om företagsansvar mot dagens förändrade arbetsmarknad. Under den pågående allmäna motionstiden i riksdagen har jag därför lämnat in en motion om hållbart företagande vilket hon menar kommer stärka företagens konkurrenskraft.

Företags konkurrenskraft kan växa genom konkurrens under bärkraftiga villkor. Min tes stöds av de senaste årens positiva lönsamhetseffekter hos företag som jobbar med CSR(Corporate Social Responibility) eller socialt ansvarstagande som det heter på svenska. Nyligen rapporterade bland annat tidningen Forbes att lönsamheten ökar hos företag som aktivt arbetar med hållbart företagande. Enligt studien har det visat sig att i takt med att de anställdas motivation ökade, ju högre avkastning gav företagets aktie kommande år.

- Redan idag arbetar hamburgerkedjan Max och godisjätten Néstle aktivt med ett hållbart företagande. Men företag inom alla branscher har idag en gyllene möjlighet att vinna tillbaka förtroende hos investerare, kunder och allmänheten. I takt med att du och jag som konsumenter börjar ställa allt större krav på att veta ursprunget och historien bakom det vi köper, ligger det i företagens intresse att visa på att de tar ett både etiskt och socialt ansvar för de produkter eller tjänster de utför.

Som EU-medlem är Sverige och de svenska skattebetalarna med och finansierar EU:s gemensamma budget. Från budgeten delar EU årligen hundratals miljoner kronor till företag som ansöker och uppfyller kriterierna för EU-stöd. För att ett företag idag ska få EU-stöd finns en rad formella och byråkratiska föreskrifter men tyvärr inga tydliga och konkreta krav på att de sökande ska presentera ett plan för socialt ansvarstagande. I

min motion framhåller jag att regeringen bör driva på för förändringar i den riktningen för mer konkurrenskraftiga företag under hållbara villkor.- Jönköping är ett småföretagarlän. Det är i de små och medelstora företagen framtidens jobb växer fram och de behövs i Jönköpings län där arbetslösheten ökat med 57 procetn sen samma tid ifjor. Därför måste villkoren för entreprenörskap stärkas. Jobbkrisen i Sverige och resten av Europa måste mötas med aktiva investeringar för att skapa nya och hållbara jobb. Småföretagen i Sverige bör få aktiv hjälp att arbeta med hållbart företagande, det kommer löna sig för både företagen och antalet jobbtillfällen. Det behöver Jönköpings län. Och även för jobbens skull behövs god kvalite i vård, skola och omsorg.

FAKTA JÖNKÖPINGS LÄN:Fortsatt nedgång i efterfrågan på arbetskraftEnligt arbetsförmedlingens statistik för augusti månad 2009 finns det för närvarande 22163 arbetssökande i Jönköpings län. Det är 57.2 procent fler än samma månad ifjor. Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att minska. Antalet lediga platser som anmäldes till länets arbetsförmedlingar uppgick i augusti till 730, vilket är 579 färre än för ett år sedan. Nedgången berörde samtliga huvudbranscher men var allra störst inom finansiell verksamhet, företagstjänster, vård och omsorg samt inom tillverkningsindustri.

Enligt organisationen Företagarnas Småföretagarbarometer sysselsätter småföretagen (1-49 personer) ca 70 000 personer i Jönköpings län.

Länk till Forbes studie om lönsamhet i företag: http://www.csripraktiken.se/2009/09/28/motivation-ger-lonsamma-bolag/