söndag 20 september 2009

Accepterar inte heltäckande slöja

I dag avslutas fastemånaden Ramadan. För Sveriges 400 000 muslimer är detta årets viktigaste högtid. Avslutningsfesten med god mat och presenter till barnen kan jämföras med de kristnas julfirande. Såsom jultraditionerna upprätthålls med samma värme av både troende kristna och icke troende så firar både de troende och icke troende muslimerna Ramadan. För såväl kristna som muslimer gäller att vare sig vi är troende eller inte så har religionen satt djupa spår i vår kultur och i vårt sätt att leva. I en föränderlig värld där många bor långt ifrån den plats där föräldrarna levde ger det en trygghet att känna sina rötter. Samtidigt blir det uppenbart i ett mångkulturellt samhälle hur mycket som ändå är gemensamt i olika religioner och vitt skilda kulturer. Dessvärre finns det många fanatiskt troende som försöker utnyttja vår kulturella tillhörighet för att skapa separation och kontroll.

De som vill splittra samhället vet att utnyttja den fundamentalistiska våg som sköljer över Europa. Samhället vacklar i sin hållning till extremisterna. Vi anser att man tydligt måste ta ställning mot det som drar isär vårt samhälle.

Den kristna sekten Plymouthbröderna, som finns i Småland och är på gång att etablera sig i Stockholmsregionen, anser att kvinnan är underställd mannen. De tillåter inte högre utbildning än grundskola för flickor. Radio och tv finns inte i hemmen. Datorer betraktas som "djävulens påfund". Det är svårt att förstå hur sekten kunnat få sin friskola godkänd och bidragsberättigad.
Hur bör en kvinna agera när en man vägrar att skaka hand med henne med hänvisning till islam? Le och låta saken bero? Spelar det egentligen någon roll? Vi anser att det har stor betydelse och att hon bör markera att hon inte accepterar att bli behandlad på detta sätt. Hon kan också hänvisa till att det enda påbud som finns i detta sammanhang i Koranen är att om man vidrör en person av motsatt kön som inte är ens närmaste släkting så måste man tvätta sig inför bönen. Det gäller såväl män som kvinnor. Men kärnan är inte vad som står i de religiösa urkunderna, utan att i den kultur vi alla - oavsett ursprung - är med och skapar är ett handslag ett respektfullt sätt att skapa kontakt. Att vägra skaka hand signalerar avståndstagande och brist på respekt.

På Västerortsskolan i Stockholm förbjuds de kvinnliga eleverna att bära heltäckande slöja under lektionerna och för det har skolan anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. Men vi anser att skolan gjort rätt. Heltäckande slöja är ett sätt att utestänga kvinnan från kontakter med andra människor än den närmaste familjen.
Plymouthbröderna, att vägra skaka hand och att tvinga en annan person att bära heltäckande slöja är några exempel på religiös extremism. Vi pläderar för ett tydligare avståndstagande.
Kristna extremister känner vi igen när vi ser dem. Det rör sig om relativt små samfund som inte är representativa för kristendomen. Svårigheten i dessa fall är att avgöra var samhället ska dra gränsen när individer inom dessa samfund riskerar att berövas sina rättigheter. När det gäller muslimer är problemet att kunskapen om islam är så dålig i västvärlden att vem som helst som är tillräckligt högljudd tillåts representera hela den muslimska befolkningen. De som är mest högljudda och ihärdiga är nämligen ofta just extremister.
Vi ser exempel på det i media när det efter varje liten kulturkrock dyker upp fundamentalistiska uttolkare av islam som omöjliggör varje praktisk lösning på problem. Genom att ge extremisterna utrymme i samhällsdebatten legitimeras deras tolkning av islam och de blir förebilder för unga muslimer som växer upp i Sverige utan djupare kunskaper om sina föräldrars kultur och religion. Islams utveckling i Europa riskerar därigenom att bli mer fundamentalistisk än i Asien. För Europas miljontals muslimer blir livet svårare att leva på grund av fördomsfullhet och rasism. Samtidigt vet de bättre än Europas urbefolkning vilket hot muslimska fundamentalister utgör, då många redan upplevt deras förtryck i sina ursprungsländer.

För att bryta denna utveckling måste vi för det första sluta att övertolka varje problem som har minsta anknytningen till religion. Därigenom kan vi minska den arena extremisterna verkar på. För det andra måste vi skapa forum för sansade muslimer att diskutera islams roll i det svenska samhället, både sinsemellan och tillsammans med människor av andra trosuppfattningar. Ett lyckat exempel på detta är den seminarieserie om islam och Europa som föreningen Tensta Träff anordnade i våras. De flesta, men långtifrån alla, som besökte seminarierna var muslimer. Där fanns både kvinnor med sjal och män med skägg och långa skjortor men också ungdomar i jeans och sminkade kvinnor utan sjal. Den blandade publiken uttryckte olika tolkningar av islam och gav därmed deltagarna en mer nyanserad bild.

Nalin Pekgul Ordförande Socialdemokratiska kvinnoförbundet
Johanna Graf Oppositionsråd (S) Solna
Lotta Håkansson Harju Oppositionsråd (S) Järfälla
Carina Ohlsson Riksdagsledamot (S) Skaraborg
Carina Hägg Riksdagsledamot (S) Jönköpings län
Maryam Yazdanfar Riksdagsledamot (S) Stockholms län

http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/20/s-kvinnor-acceptera-inte-heltackande-sloja