söndag 13 september 2009

Fawziya Abdullah Youssef - "Dödens Brud"

Fawziya Abdullah Youssef blev ännu en "Dödens Brud". En flicka, ännu bara ett bara har dött, eller ska vi säga dödats. Denna gång var det en 12-åring flicka i Jemen som dog i barnsäng.

Fawziya Abdullah Youssef rapporterats ha dött av blödningar efter en utdragen förlossning. Hon dog i fredags men även barnet dog i samband med förlossningen. Fawziya hade gifts bort mot sin vilja ett år tidigare vid elva års ålder. Inget ovanligt i Jemen, som räkans till ett av de fattigaste länderna. Men samtidigt känt som oljeland och uppmärksammad för sin nybyggda väldiga moské, gamla stan i Sana samt senare års kidnappningar.

Enligt Seyaj, Jemenitiska organisationen för barnens rättigheter, är barnäktenskap särskilt vanliga längs Rödahavskusten. Och barnäktenskap är dessvärre inte ovanliga i Jemen. Ett land som inte har någon lagstiftning som reglerar lägsta ålder för att gifta sig. Men begreppet barnäktenskap syftar egentligen på att två barn gifts bort med varandra. Vi saknar ett träffande ord för när en äldre, ofta mer välbeställda man köper ett barn som han våldtar om och om igen inom äktenskapet. Ett barn som blir gravid med följd att hon som Fawziya slits till döds vid förlossningen. Många av flickorna som överlever drabbas av svåra skador som fistula. Mammadöden drabbar fler i denna grupp även högre upp i ålder.

Barnkonventionen, flera artiklar behandlar indirekt några av konsekvenserna med barnäktenskap. Ett urval:

Artikel 3: Barnets bästa skall alltid komma i första rummet
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas
Artikel 28: Varje barn har rätt till utbildning som ska vara kostnadsfritt tillgänglig för alla
Artikel 31: Varje barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder
Artikel 36: Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende.

Fawziya är inte den enda flickan som också tvingats sluta skolan. Jag tror att utbildning är ett av det viktigaste medlet för att förebygga barnäktenskap. Att säkerställa flickors rätt till utbildning är också att skydda flickor som Fawizia. När döttrar ses som en ekonomisk börda för familjen säger det samtidigt mycket om flickor och kvinnors situation i det landet.

Jag har själv besökt Jemen och mötte där huvudsakligen två inställningar om samhällsutvecklingen, de som gett upp hoppet om förändring och ville emigrera och de som ville vara kvar för att förändra sitt land. Men båda ville väl medvetna om kritik i omvärlden ändå ge en mer varierad bild av sitt land. Och man var stolt över Sanas gamla stadskärna som 1986 sattes på UNESCOS:s världsarvslista, Wadi Hadramawt, konst och maträtter.

Men barnbrudar var ett ämne som man helst undvek. Ändå får "Dödens Brudar" inte undvikas. Företeelsen ska lyftas upp i ljuset, ansvariga ska ifrågasättas och krav på omprioriteringar och lagstiftning måste ställas till makthavare. De män som våldtar flickor i skydd av äktenskap är enbart värda vårt förakt. Men, ni hyggliga män måste också visa ert förakt. Idag får kvinnor ta orimlig stor del av det internationella ansvaret för att säkra flickor och kvinnors mänskliga rättigheter.

Fawziyas fall illustrerar tragedin för dem som vi kallar "Dödens Brudar", små flickor under 15 år som tvingas in i äktenskap, oftast av ekonomiska skäl, säger nu Seyajs ledare Ahmed al-Qorashi.
Enligt honom är brudarna i så många som hälften av de äktenskap som ingås på landsbygden under 15 år.

- De här äktenskapen är resultatet av fattigdom, okunnighet och analfabetism och förstör livet för de unga flickorna, vars åsikt inte har beaktats, säger al-Qorashi. Förra året beviljade en domstol skilsmässa i ett fall där bruden var åtta år. Pappan, som var arbetslös, hade tvingat barnet att gifta sig med en 20 år äldre man. Flickans advokat Shadha Nasser säger att åttaåriga Nojuds fall inte var unikt.

- Det här är en verklig tragedi för vilken regeringen är ytterst ansvarig, eftersom presidenten (Ali Abdullah Saleh) hittills inte har undertecknat lagen (om lagstadgad giftasålder) som parlamentet antog i februari, säger Nasser. Hon kräver att regeringen ska genomföra upplysningskampanjer på landsbygden och förbjuda vigselförrättare att utfärda vigselbevis där flickan är under 17 år. Sedan hon framgångsrikt drev Nojuds fall i rätten har Nasser kontaktats av många flickor i liknande situation som fått mod att berätta om sitt öde. Hon har redan hunnit hjälpa tioåriga Arwa till skilsmässa. Hon arbetar med ett fall med en tonårsflicka som giftes bort av sin far vid två års ålder för att han behövde pengar. Äktenskapskontraktet tillät henne att bo hos föräldrarna tills hon fyllde 13, men sedan förväntades hon flytta ihop med sin man skriver ikväll TT.

Stoppa dessa män!
.