söndag 18 oktober 2009

Varför privatiseras världens effektivaste bilprovning

Är allt till salu. Som ni ser sköljer en privatiseringsvåg över Sverige, nyligen Apoteket och nu är det bilprovningen. Och priset ska som när det gäller läkemedel öka för konsumenterna. Och ingen verkar heller ha hört om detta i valrörelsen -06. Och av samma skäl vill högern göra det krångligare och dyrare att boka en tågbiljett. En rea sv ideologiska skäl.

Och infrastrukturminister Åsa Torstensson C medger själv nu att priserna kommer att öka kraftigt och erfarenheterna från andra länder visar både att priserna per besiktning ökar, men även antalet underkända fordon. Tunga remissinstanser pekar dessutom på att antalet provstationer i glesbygdslän som Jönköping riskerar att minska. Så klart att vi socialdemokrater från valkretsen reagerar.

I Bilprovningens senaste kundenkät som kom den 31 augusti, uppgav 94 procent att de var nöjda med sitt besök på provstationen. Sverige har Europas lägsta besiktningsavgifter och Svensk bilprovning erbjuder ett finmaskigt nät av provstationer som garanterar en god tillgänglighet i alla delar av landet.

Innan man privatiserar statlig verksamhet måste man kunna slå fast att det finns förutsättningar att skapa den sunda tävlan om kunderna som driver ner priserna och ökar utbudet. Bilbesiktningen är obligatorisk. Som bilägare kan du inte strunta i att besikta din bil med mindre än att den beläggs med körförbud.

De internationella erfarenheterna är också avskräckande. Priserna för att besikta sin bil är 50-100 procent högre i de europeiska länder som valt att avreglera fordonsbesiktningen.

Tittar man till exempel på Finland som har privatiserat sin bilprovning, har kostnaden ökat med hela 70 procent. Skulle man översätta detta till svenska mått skulle besiktningspriset öka från dagens 300 till 520 kronor. Antalet underkända bilar har stigit från 19 procent till 28 procent. Det är en ökning på 50 procent!

Kombinerar man obligatorisk besiktning med fåtalskonkurrens blir resultatet per definition kraftigt ökat pris. Detta är något som inte ens Åsa Torstensson själv förnekar. I en intervju med SvD Näringsliv den 23 juli gav hon svaret att ”det kan säkert gå upp”.

Såväl Konkurrensverket som Statskontoret och motormännen är kritiska i sina remissyttrande. En nykter analys visar alltså följande: Priserna kommer att stiga kraftigt, tillgängligheten till bilprovningen kommer att minska i glest bebyggda områden och det finns en uppenbar risk att antalet omotiverade underkännanden ökar.

Det saknas uppenbarligen sakliga argument för en avreglering av fordonsbesiktningen. Så varför väljer regeringen - mot allt förnuft - att gå vidare? Det handlar uppenbarligen om att fullfölja en mycket konsekvent linje som har sin närmaste motsvarighet i järnladyn Margaret Thatchers privatiseringskampanj i 1980-talets Storbritannien. Järnvägen och apoteken är ute på marknaden och nu har turen kommit till Europas mest effektiva bilprovning. Att några ska kunna tjäna pengar på att vi blir otryggare och till en högre kostnad har högsta prioritet.