måndag 10 augusti 2009

Skolval 2010

Många fler ungdomar i Sverige borde fått möjlighet att delta i valet till Europaparlamentet. Vid valet därförinnan deltog ca 36 % av de röstberättigade och i åldersgruppen 18-25 år endast 25%. Enligt Ungdomsstyrelsen bidrar tydligt möjligheter att få diskutera politik i skolan till att skapa politiskt intresse och engagemang hos unga. Men inför EU-valet gav regeringen inte någon instans uppdraget att arrangera skolval. Därför gjorde inte Ungdomsstyrelsen eller andra, som vi har sett vid tidigare skolval, något märkbart för att stimulera till skolval. Några skolor valde ändå att arrangera skolval. Denna brist på engagemang från regeringen för praktisk utbildning i demokrati och folkbildning bland unga är förvånande. Unga väljarnas engagemang bör tas på stort allvar liksom vår demokrati. Valet till EP var en viktig del av detta. Men nu finns fler chanser - Skolminister Jan Björklund kan ta iniativ för skolval 2010. Jag märker att unga är intresserade av internationella frågor och ser samband mellan Sverige, EU och vår omvärld. Krig och konfilikt, asylpolitik, jobbpolitik och klimatfrågan för att nämna något. Men de vill veta mer. Och i en globaliserad värld är det viktigt att ge unga möjlighet att sätta sig in i varför internationella frågor ska vara en viktig del av valet 2010. Sätt fart Björklund, barn och unga ska inte ställas utanför praktisk kunskap om valförrättning och internationell politik nästa val också