måndag 10 augusti 2009

Jag har siktet inställt på omval 2010

Jag har siktet inställt på omval 2010. Idag har jag meddelar att min kandidatur för ytterliggare en mandatperiod i riksdagen inför valet 2010. Jag kom in i riksdagen för första gången 1995 och sitter idag som ledamot i Utrikesutskottet. Under årens lopp har jag arbetet för mänskliga rättigheter och kvinnors rätt att hävda sig som människor såväl internationellt som på hemmaplan. Och har dessutom fått olika uppdrag på europeisk nivå, bland annat sitter jag som ordförande för Europarådets kommitté "Mäns våld mot kvinnor" och som vice ordförande i Inter European Parliament Forum on Population and Development. Skälen för att kandidera ska jag återkomma till men jag vill redan nu understryka vikten av en aktiv S-utrikespolitik.