onsdag 12 augusti 2009

En skinnbit

sr.se radio Jkp 14:20 onsdag 12 augusti 2009

Infektioner efter omskärelse

Vårdpersonalen i Vetlanda slår nu larm om att flera små pojkar, som omskurits av en kringresande läkare har drabbats av infektioner. Annika Lind, länets barnhälsovårdsöverläkare har anmält händelsen till Socialstyrelsen.
Annika Lind: "Pojkar ska ha omskurits i hemmiljö och sedan kommit in med komplikationer"
Det rör sig om minst tre fall, där små pojkarna drabbats av besvär efter ingreppet, med rodnader, svullander och problem att kissa.

Socialstyrelsen kommenterar i sin rapport (S2005/7490/SK) att kostnaden har betydelse för var man låter utföra ingreppet,. "En viss ökad kostnad jämfört med hälso- och sjukvårdsåtgärder som utförs på grund av sjukdom kan de flesta acceptera, men om kostnaden blir för hög ökar risken att människor vänder sig till illegala aktörer".

Jönköpings landsting erbjuder omskärelse på pojkar, men uppges vara det enda landstinget i Sverige som debiterat fullt pris (eller närmast fullt pris) för ingreppet. Här kan en omskärelse kosta från 7.966 kr till 21.312 kr. Enligt 2004 års siffror utfördes det cirka 15 omskärelser i Jönköpings landsting det året, förhållandevis få genomförda ingrepp. Slutsats ingreppen görs av någon annan. Denna kan vara såväl kompetent men som vi nu hör också en fara för små pojkars hälsa. Problem som kan påverka sexuallivet i vuxen ålder. Är det kostnaden som varit avgörande för dessa konsekvenser. Men har då landstinget tagit ansvar för information till föräldrarna och samhället i stort kring omskärelse-frågor.

Jag menar att vi har att göra avvägningar mellan olika principer. Visst är det enligt Barnkonventionen fel att föregå de val av religion och tillhörighet som barnet själv som vuxen ska ta ställing till. Men under den långa vägen till den insikten bör pojkar få tillgång till hälso- och sjukvården så att hälsoriskerna minimeras. Men att en skinnbit kan betyda så mycket.