måndag 10 augusti 2009

Brittiska medborgarpoäng

Labourregeringen i Storbritannien vill införa ett poängsystem för personer som söker brittiskt medborgarskap, det går ut på att den sökande ska visa att man förtjänat att bli medborgare. Oppositionen vill gå längre och jag ser likheter med fp förslag i Sverige. Men också moderaterna har lanserat sk svenskkontrakt. Är det såväl osvenskt som obrittiskt att vara republikaner, kritisera militär närvaro i Afghanistan eller att inte ha ratifiserat Europarådets konvention mot trafficking. I strid med FN:s konvention om Barnens rättigheter är barnaga tillåtet i Storbrittanien. Är det så obrittiskt att inte slå sina barn att det kan påverka de föreslagna medborgarpoängen och därmed medborgarskap för den som vägrar slå barn.När Amnestys rapport släpptes sade Irene Khan "Den ekonomiska nedgången har förvärrat övergreppen, styrt blickarna från dem och skapat nya problem. Med säkerhet som ursäkt har mänskliga rättigheter satts på undantag de senaste åren. Nu skylls det på ekonomi när mänskliga rättigheter hamnar i baksätet." Men jag oroas också för att man i högre grad ska skylla på människor som kan benämnas som invandrare. Amnestys rapport tar bla upp säkerhetsbrister i samband med bekämpning av terrorism. "Man underminerade de mänskliga rättigheterna med argumentet att man bekämpade terrorism" står det i rapporten. Särskilt Storbritannien pekas ut som ett land som gått för långt i sin terrorbekämpning. Något man såväl måste få instämma i som debattera. Nu kan du invända att detta riktar man sig inte emot i utkastet till text, nej kanske inte just nu, men hur kollas och tolkas någons värderingar nu och på sikt svarar då jag. Och hur var det med intigritet?De som vill ha poång och kontrakt hänvisar ofta till kvinnors situation samtidigt somm vi väntar på politisla förslag för att uppnå jämställdhet. För mig är kampen för jämställdhet universell. Men jag vet också att jämställdhet definieras olika beroende på politiska värderingar. Krav på invandrare blir lätt en ursäkt för politiker som inte gjort sin egen hemläxa. Medan andra pluggar språkläxor.