måndag 10 augusti 2009

Mona Sahlin MW och LO om Sveriges EU-ordförandeskap

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU och snart inleds en ny femårsperiod med en ny EU-kommission och ett nyvalt Europaparlament. Vi menar att det nu krävs konkreta resultat och förslag för att hejda den växande arbetslösheten, en mer ambitiös klimatpolitik som ger EU ledartröjan i miljöfrågorna och åtgärder som stärker tryggheten för EU:s arbetstagare. Vi i de rödgröna partierna välkomnar att det nyligen avslutade EU-toppmötet tar ett steg mot en bättre tillsyn av de europeiska finansmarknaderna. Men att toppmötesslutsatserna är närmast kliniskt fria från varje form av konkretion när det gäller att bidra till ökad sysselsättning i EU-området är inte acceptabelt i ett EU som snart har 27 miljoner arbetslösa. Vi vill här på ett antal centrala områden ge besked om vad vi vill att Sverige ska prioritera i EU. På flera punkter saknar vi gemensamma svar från den moderatledda regeringen....