måndag 31 augusti 2009

Ministermöte mellan EU och AU

Jag välkomnar att såväl EU som AU uppger att man fortsätter diskutera aktuella frågor och globala utmaningar. Efter toppmötet i Lissabon under Portugals ordförandeskap mellan EU och Afrikanska Unionen(AU) som uppmärksammades på grund av en kravlös inbjudan och närvaro för Robert Mugabe, planeras nästa möte under Sveriges ordförandeskap.

Företrädare för EU och AU avser att träffas i Etiopien. På mötet i Addis Abeba den 14oktober anges att man ska diskutera utvecklingen i Afrika och i Europa samt övriga frågor av gemensamt intresse. Vilket knappast är en konkret dagordning. För regeringen återstår att redogöra för dagordningens punkter för mötet med AU. Men jag utgår från att regeringen även möter Etiopiens regering.

Etiopien har åter klampat in i grannlandet Somalia, valet nästa år har frågetecken och krav på Birtukan Mideksa frisläppande bör ställas redan innan möterna börjar. Så vilka är då punkter på dagordningen inför och på ministermötet i Addis Abeba mellan företrädare för EU och Afrikanska Unionen.

Men ministermötet ska även länkas ihop med EU-Sydafrika toppmötet från den 10 september -09. Sydafrika företräds då för första gången av President Jacob Zuma. Reinfeldt har som bekant pratat om att det är Afrika som ska ta klimatansvar. Ska han prata vidare utifrån den tråden även i Sydafrika.