måndag 10 augusti 2009

Atombomben detonerade över Hiroshima 6 augusti

Atombomben över Hiroshima detonerade den 6 augusti. Och över Nagasaki den 9 augusti 1945. Mellan 90 000 och 120 000 dog direkt i samband med bomberna eller inom kort tid men man beräknar att dubbelt så många dog i efterhand av bland annat strålskador. Idag, drygt 60 år senare, dör folk fortfarande som följd av bombernas effekter. Atombomberna över Hiroshima var den första och hittills enda atombomberna som använts i krig. Staden är en symbol för arbete mot kärnvapen. Som S-kvinna står jag nära nedrustningfrågorn och i mitt nej till medlemskap i NATO ligger också ett nej till kärnvapen. Idag tänker jag också på Inga Thorsson, som S-kvinnors ordförande gjorde hon viktiga insater, ja avgörande. Boken ”Nej! Till svenska atomvapen” blev en uppmaning till hennes egen generation att bemästra kapplöpningen mellan upplysning och katastrof. Dagens ordförande, Nalin Pekgul, deltog så sent som lördagen den 25 april i en manifestation mot kärnkraft och kärnvapen på Sergel torg i Stockholm.Det är viktigt att idag manifestera de fasansfulla minnena från Hiroshima och Nagasaki. Vi har en skyldighet att minnas offren. Vi måste också minnas för att kunna opinionsbilda mot kärnvapen. Tro inte att kärnvapenproblemet löser sig av sig själv. Tvärtom, vi har under senare år sett en djupt oroande kärnvapenspridning.Olof Palme skrev: - "Vårt alternativ är gemensam säkerhet. Det går inte att hoppas på en seger i ett kärnvapenkrig, motståndarna skulle förenas endast i lidande och förstörelse. De kan överleva bara tillsammans. De måste uppnå säkerhet inte mot motståndaren, utan tillsammans med honom. Den internationella säkerheten måste vila på samarbete för gemensam överlevnad i stället för hot om ömsesidig förintelse."Jag hoppas att kärnvapen ska ses som militärt obrukbara. Och jag hör dess försvarare tala om dom som enbart politiska vapen. Men vi måste inse att det är på riktigt, de är dödligt farliga så länge de finns men kanske längre än så genom avfallet. Ansträngingarna måste till för att avskaffa alla kärnvapen. Vi socilaldemokrater har lagt konkreta förslag i riksdagen. Aldrig mera Hiroshima och Nagasaki!