tisdag 18 augusti 2009

Homosexuella i Irak

Organisationen för mänskliga rättigheter, Human Rights Watch. HRW presenterade den 17 augusti en rapport som visade på att homosexuella förföljs och dödas i Irak. Rapporten "De vill utplåna oss. Mord, tortyr, sexuell läggning och genus i Irak" ger en skrämmade bild av situtionen.

Milisgrupper som exempelvis Ahl al-Haq - "Sanningens folk" pekas ut. Men HRW pekar även på att såväl polis som rättsvårdande myndigheter väljer att titta bort istället för att agera. Det finns även belägg för att polis direkt deltagit i bortrövande av och mord på homosexuella i Irak. Man kan inte bortse från stöd till tortyr och mord på homosexuella också från högre politiskt och religiöst håll. Rättslöshet och skyddslöshet pågår samtidigt som hundratals homosexuella dödas.

Sverige är ordförande i EU, men mot bakgrund av vi nu fått ta del av kan jag inte fortsätta vänta på regeringens ev agerande. Nu fråga jag Utrikesminister Carl Bildt vilka åtgärder som har vidtagits från Sverige och EU med anledning av Human Rights Watch, HRW rapport "De vill utplåna oss. Mord, tortyr, sexuell läggning och genus i Irak" som visar på tortyr och dödande av homosexuella i Irak.

Och regerigen kan inte ha varit okunnig om situationen tills i måndags när rapporten släpptes. Så tid till en uppdaterad politik har funnits men var är ställningstagandet?