måndag 10 augusti 2009

ECOSOCS och ABGLT

Inför ECOSOCS behandling av den Brasilianskafrivilligorganisationen Associação Brasileira de Gays, Lésbicas eTransgêneros (ABGLT) skrev jag till Utrikesminister Carl Bildt för att få besked om dels den svenska hållningen i sakfrågan men också för att få ett klart besked om hur drivande Sverige ämnade vara i frågan. Bakgrunden var den oro oro som fanns för för ett passivt förhållningssätt från Srige i framarbetandet av en gemensam EU-ståndpunkt. BGLT är en välrenomerad organisation såväl nationellt i Brasilien som internationell. De har under flera år hållit den sydamerikanska manliga positionen i ILGA WORLDs styrelse och har på grund av sitt goda renommé blivit vald att hålla ILGAs världskongress 2010.Vi vet att såväl individer som organisationer som arbetar för homosexuella, bisexuella, och transpersoners rättigheter ofta blir styvmoderligt behandlade men även grovt diskriminerade. Men att det kan uppfattas som känsligt att koppla sexualitet och könsidentitet kopplas till mänskliga rättigheter är endast ett argument för att agera än tydligare.Och här hade Sverige en konkret möjlighet att aktivt verka för hbt rättigheter på det internationella planet. Som ordförandeland i EU har Sverige dessutom ett stort ansvar. Men också en en unik möjlighet att genomföra ståndpunkter som tidigare uttalats inte minst från riksdagen.Jag underströk vikten av att Utrikesministern aktivt tog upp frågan med länder som Polen, Rumänien, Ryssland och Moldavien. Och jag konstaterad idag att 26 röstade för och 12 mot ABBLI, klart stöd och det innebär observatörssatus i FN:s ECOSOC. En bra början på Stockholms Pride.