måndag 10 augusti 2009

göm dig inte i burkan Bildt

På en krok i mitt kontorsrum hänger en himmelsblå burka som reseminne. De som provat har snart märkt hur sikten såväl in genom tygnätet som utåt förunklas för bäraren. Så även om burkan är en trafikfara är isolering själva meningen med detta heltäckande plagg. Kvinnors isolering i tyg har en lång historia men den ska jag inte gå in på här för då kan jag trassla in mig ända fram till dagens brudslöja. Jag kan bara konstatera att det är andra frågor än burkan som afghanska kvinnor själva brukar lyfta fram. Och kvinnor som organisera sig, ställer krav och protesterar är viktiga för samhällsutvecklingen. Men afghanska kvinnor som deltar i samhällsdebatten utsätts idag för stor fara. Sitara Achakzai som protesterade mot en ny lag dödades. Shinkai Karokhail, en kvinnlig parlamentariker, sa i en intervju, publicerad på sajten dailypress.com: ”Vi är inte längre en prioritet för presidenten eller det internationella samfundet.”. Hon har fått medhåll av Brad Adams, Human Rights Watch Asia. En FN-rapport som sammanställts av både internationella och inhemska människorättsorganisationer pekar på att kvinnorna de stora förlorarna i det afghanska samhället. Vi ser förkastliga lagar som försvårar levnadsvillkoren för många flickor och kvinnor i Afghanistan. Flickor och kvinnor situation kräver ökad fokus från omvärlden och stöd. Såväl Sverige, EU och det internationella samfundet har ett ansvar för att vara aktiva i syfte att tillförsäkra flickor och kvinnor i Afghanistan deras mänskliga rättigheter. Att utvecklingsbiståndet är ett viktigt redskap för förändring är en uppfattning som många, i alla fall muntligt delar. Utvecklingsbistånd är ett omistligt redskap för afghanska kvinnor och mäns som vill utveckla sitt land. Men det är också viktigt att en politisk dialog om vilka krav som kan ställas på de afghanska beslutsfattarna föras innan det afghanska valet. Förvånad läste jag Försvarsminister Sten Tolgfors artikel om vad regerigen vill i Afghanistan och upprördes av kvinnornas frånvaro. Magert var det också med bedömningar om utveckling in över gränsen mot Pakistan. Något jag bla brukar peka på. Men jag har fortfarande förväntningar på att Utrikesminister Carl Bildt innan valet redovisar vilka politiska krav när det gäller flickors och kvinnors rättigheter som kommer att riktas mot beslutsfattare i Afghanistan. Det finns en befogad oro för att kvinnors rättigheter kan offras för politiska uppgörelser i samband med valet. Nu vet jag att män även dragit burkan över huvudet men av andra skäl, för att gömma sig undan. Du köpte kanske också en burka under ditt besök i landet. Men göm dig inte i burkan Bildt, låt den hänga kvar på kroken och redovisa vilka politiska krav Sveriges regeringoch EU kommer att rikta efter valet när det gäller flickors och kvinnors mänskliga rättigheter i Afghanistan.