måndag 10 augusti 2009

läser Billstöm om nyckelpigor

Läser att nyckelpigor anfaller, att myggor anfaller, att vildsvin anfaller men jag vet också att civlia, inte minst kristna anfalls i Irak, men trots det senares allvar tycks det som om Migrationsminister Billström stannat vid att lugnt läsa vidare om nyckelpigornas framfart mot sommarbadande.

För vågen av attentat mot kristna i Irak har inte gjort inryck på Billstöms migrationspolitik. Men kritiken växer nu mot Sveriges regering. Och många människor befinner sig i en allt svårare situation. Samtidigt som Sverige tillsammans med andra länder har ett ansvar för att upprätthålla en human flyktingpolitik. Men Billström visar idag varken att han idag intryck eller tar sitt ansvar.